Anda di halaman 1dari 8

Permasalahan Dalam Pengajaran Pendidikan Seni: Satu Kajian Analisis

Permasalahan; Dan Cadangan Kepada Perlaksanaan Penyelesaian Masalah.


1. Pengenalan

Bunyi loceng, menandakan waktu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan seni


Visual baru sahaja tamat. Tajuk hari itu ialah kajian menghasilkan corak dari
pelbagai garisan dan warna menggunakan grid tidak formal. Objektif pengajaran
berteraskan sukatan pelajaran, manakala aktiviti pembelajarannya sistematik serta
melibatkan pelajar dalam perancangan pelajaran.

2. Pengajaran dan Pembelajaran


Di akhir pengajaran, lapan pelajar menyiapkan tugasan garisan dan mewarna
dengan berjaya. Enam pelajar pula, sudah hampir 80 peratus siap dengan
menggunakan kombinasi warna yang halus dan pemilihan garisan yang sesuai.
Sepuluh lagi pelajar berusaha menyiapkan tugasan hari itu dengan memilih garisan
dan warna asas, menggolongkan mereka di Peringkat Skematik oleh Victor
Lowenfeld (1947) di dalam teorinya skema perkembangan tampak kanak-kanak
atau peringkat perkembangam artistik. Sebelas pelajar merasakan tugasan itu perlu
diselesaikan dan asal siap. Manakala pelajar yang selebihnya dari empat puluh
orang ini, terkial-kial dan mencari-cari ilham mewarna atau jalan mudah
menyelesaikan tugasan mewarna hari itu.

Catatan: 87.5% pelajar dapat menyiapkan tugasan.


12.5% lagi diharap dapat menyiapkankan tugasan
dan menghantarnya esok.

Kaedah begini suatu klise dan memerlukan satu suntikan demi mengatasi kekangan
yang dihadapi baik kepada guru atau pelajar, sepanjang berlakunya proses P&P.

3. Permasalahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran.


Pendidik Seni Visual kelas Tingkatan Satu ini, tersuratnya telah berjaya dalam P&P
hari itu. Tetapi, sebenarnya hanya lapan pelajar sahaja yang mendapat ilmu dengan
berkesan. Selebihnya merupakan pelajar pelajar yang tidak efektif, lambat
menerima maklumat dan perlukan lagi ransangan. Sebagai penyalur maklumat,
tugas pendidik bukan setakat mengajar, tetapi sebagai agen sosial intelektual yang
inovatif.

Apabila kita mengajar teori warna ia merupakan suatu penggabung jalinan

pendidikan dengan kehidupan seharian pelajar sepanjang hayat. Pendidikan seni


memperkembangkan kreativiti, tanggapan, penterjemahan dan kecerdasan analitik
insan. Mengajar pendidikan seni adalah lebih daripada mengajar pelajar melukis
dan mewarna pemandangan yang indah atau melahirkan kemerduan dari bunyian.
(Deborah D. West,2000, pg.176-178).

Pelajar seharusnya bergembira melalui proses kemahiran dan dapat menceritakan


pula yang tersirat dan tersurat di dalam karyanya seperti menurut Panofsky dalam
History of Tradition; Terdapat tiga tahap kupasan boleh mencari makna dalam
sesuatu karya.
1. Pertama Primary atau natural subject matter yang mengajak kita mengenal
rupa dan bentuk di atas permukaan karya serta mampu menamakannya.
2. Kedua Secondary atau conventional subject matter yang membuat kita
berusaha mengenal apakah sesuatu perbuatan dan maksudnya, perbuatan atau
ekspresi menerusi objek dan acara yang mendukung tema, konsep dan cerita..
3. Ketiga Intrinsic meaning yang lebih dekat makna-makna dalaman, misalnya
aspek simbolik keagamaan dan kebudayaan.
(Mohd. Zaihidee Hj Arshad, 2000)

Seharusnya, walaupun pelajar hanya menghasilkan corak, tdak salah menguatkan


lagi aspek formal dan ikonografi di dalam karya tersebut. Pelajar akan lebih matang,
kreatif, tekun, mempunyai tanggapan kendiri, dapat menterjemahkan karya dengan
bahasa naluri tersendiri sekaligus menggalakkan proses kecerdasan yang
berterusan.

Kesan pendidikan berlaku sebaik sahaja permulaan proses pengajaran dan


pembelajaran. Kejayaan sesuatu pengajaran dan pembelajaran era terkini perlukan
pembaharuan; iaitu satu langkah inovasi lahir dari fikiran yang kreatif . To explain
innovation, we need a new theory of organizational knowledge creation... the
cornerstone of our epistemology is the distinction between tacit and explicit
knowledge... the key to knowledge creation lies in the mobilization and conversion
of tacit knowledge. Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi(1995)

Inovasi menjadi pemangkin kepada cabaran baru di dalam pengajaran dan


pembelajaran matapelajaran pendidikan seni. Mengikut Edment Felment seni
berkaitan dengan sosio politik. Bunyi dan visual digunakan masyarakat
dunia(universal).Ia merupakan paduan isi dan bentuk. Mc Luhen and Fiore Seni

tentukan kefahaman kemanusiaan sejagat. Ia dihasilkan dari nurani dan naluri


sehalusnya.

Seni Nilai Asas perasaan manusiamanakala manusia ialah objek seni. Mengikut
persepsi warna warna asas ada tiga tetapi menjadi beribu warna bila dicampur.
Aluyah Al Sagof.

Bygots menyatakan setiap warna mengandungi pengaruh berbeza antara manusia.


Contohnya Biru memberi kesan tenang. Kuning memberi kesan gembira. Merah
membawa kesan Tidak tenang.Warna boleh berperanan sebagai imej simbol dalam
menyokong dan menguatkan isi sesuatu isi. Garisan pula boleh berperanan seperti
yang dijumpai Reed pada 1984- Sistem tampak manusia menyebabkan objek yang
dilihat dekat terbayang besar dari objek yang dilihat lebih jauh. Kualiti garisan
memberi kesan ilusi dalam seni tampak dan memberi impak yang hebat.
Kepelbagaian jenis garisan juga hasil dari karakter garisan itu sendiri. Garisan dan
warna boleh dijadikan ikon komunikasi yang cekap dan bermesej.

Inovasi menjadi keperluan atas desakan 3 aspek ini;


1. Keperluan disebabkan pengajaran
2. Persekitaran dalam pembelajaran
3. Pelajar.
Aspek aspek ini menolong para pendidik membuat penilaian bagaimana harus
memilih inovasi yang berasaskan tajuk, persekitaran pelajar dan latarbelakang
pelajar itu sendiri. Pelajar merupakan klien utama dan setiap proses P & P
seharusnya berpandukan informasi kecerdasan pelajar.

Saya tidak menyokong ujian yang direka untuk mengukur kecerdasan manusia,
kerana secara berterus terang saya tidak kisah kecerdasan apa atau taraf
kecerdasan manusia. Saya mengambil berat tentang mereka boleh
menyumbangkan perkara yang bernilai dalam budaya kita... (Howard Gardner, pg 2)

Teori kecerdasan pelbagai diperkenalkan Howard Gardner ( 1983 ) mempunyai


lapan kecerdasan yang perlu diperkembangakan di kalangan pelajar.
1.
2.
3.
4.
5.

Bahasa
Logik-Matematik
Ruang (spatial)
Muzik
Kinestatik

6. Interpersonal
7. Intrapersonal
8. Naturalis

4. Cadangan Perlaksanaan Penyelesaian.

Sebelum memulakan proses inovasi dalam pengajajaran pendidik harus


menerokai idea P&P berdasarkan tajuk yang sesuai bagi pembelajaran pelajar.
Mengikut James Webb Young, Idea adalah lebih kurang satu kombinasi elemen baru
dan lama. Oleh itu kaedah yang lama masih boleh dipraktikkan sesuai dengan
pengenalan kombinasi kaedah P&P yang baru.

Kombinasi baru dan lama ini menjadikan satu pertemuan yang lebih meyakinkan
sepertimana pendapat Robert Frost: Apakah idea? Jikalau anda mengingati, hanya
satu ingin saya sampaikan. Ingatlah! idea ialah satu pencapaian hebat sebuah
persatuan.
Proses P&P akan menjadi lebih bertenaga dan mencabar apabila idea baru ini
diperkenalkan.

Untuk menghasilkan satu inovasi baru, perlukah dilakukan secara bersendirian atau
berkumpulan? Menurut Edward de Bono (Article: Serious Creativity, Pg 1)
Brainstorming diasaskan oleh Alex Osborne... kumpulan ini sentiasa mencari jalan
keluar, idea yang aneh dan sering kali tertinggal idea yang mudah dan praktikal di
depan mata... saya juga ingin memberi pandangan bahawa kreativiti tidak
semestinya berlaku dalam aktiviti berkumpulan. Teknik kreativiti boleh dikuasai oleh
individu dengan bertindak bersendirian.

5. Aspek Berfikir dan Penyelesaian Masalah.


Metakognitif ( Monitoring Own Thinking)

Bagaimanapun menjadi suatu yang relevan mengambil kira kecekapan inovasi yang
ingin kita capai berpandukan teknik teknik penyelesaian masalah.
Menurut Brown(1978) kemahiran metakognitif merupakan kemahiran eksekutif
digunakan untuk mengawal proses pengetahuan sesaorang. Brown mengenalpasti
lima proses metakognitif:
1. Merancang pergerakan melaksanakan strategi

2.
3.
4.
5.

Mengawasi keberkesanan setiap langkah langkah dalam suatu strategi


Menguji strategi semasa melaksanakannya
Menyemak semula strategi mengikut keperluan
Menilai semula strategi bagi memutuskan keberkesanannya.

Manakala Bransford dan Stein (1984) mengenalpasti lima komponen mewakili


akronim IDEAL
1.
2.
3.
4.
5.

Identify
Define
Explore
Act
Look and Learn

Geoffrey Petty menyenaraikan enam fasa proses memaksimakan kreativiti:


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inspiration
Clarification
Distillation
Perspiration
Evaluation
Incubation

Teknik teknik ini diharap dapat membantu proses perkembangan inovasi


berasaskan kreativiti, menghasilkan refleksi, pengayaan dan kesesuaian dalam
proses P & P. Pendidik berusaha meneroka kreativiti yang membawanya melihat
sesuatu itu dari pelbagai sudut yang berbeza, mencabar yang lazim, mencari
penyelesaian yang baik sehingga dapat membuat percubaan yang menyakinkan.

6. Kriteria Untuk Mencapai Matlamat Inovasi.


1. Matlamat yang jelas.
Mencapai matlamat dan objektif .
2. Mengenalpasti Jurang halangan.
Mampu mengatasi kekangan dan halangan.
3. Keutamaan.
Menyedari keutamaan mengikut kepentingannya. Hasilnya mestilah bernilai dan
bersifat mulia untuk pelajar dan masyarakat.
4. Keperluan.

Hasilnya mestilah melibatkan proses intelektual, kemahiran interpersonal


Atau kemahiran intrapersonal.

7. Cadangan inovasi.

Kelip Kelip di Inderaloka.

Masa : 80 minit
(Dua kali pengajaran dan pembelajaran)
Sasaran : Tingkatan Satu
Matapelajaran : Pendidikan seni visual
Topik : Warna
Subtopik : Corak grid tidak formal
Kecerdasan
Diharapkan : Kecerdasan Intrapersonal
Kecerdasan Kinestatik
Kecerdasan Visual/Spatial
Dimensi
Pembelajaran : Sikap dan pengertian tentang pembelajaran
Memperolehi cantuman ilmu pengetahuan
Menambah ilmu pengetahuan dengan mendalam
Makna ilmu pengetahuan dalam hidup
Aktiviti : Minggu Pertama
Pelajar diperkenalkan dengan konsep Pop art
dan seni abstrak. Guru memberi contoh karya karya
pelukis menekankan falsafah dan tema konsep itu.
Pelajar diminta membawa lampu suluh dan plastik warna yang pelbagai.Di dalam
bilik gelap, dua jenis irama muzik perlahan dan moderate diperdengakkan satu
persatu. Pelajar mereka tarian dalam kumpulan masing masing. Semasa menari
lampu suluh dinyalakan dan mengikut rentak tarian seluruh kelas menjadi warna
warni. Kumpulan lain mengumpul data warna dan gerakan lampu.
Lampu suluh dinyalakan dan dimatikan mengikut nada muzik.

Pelajar diminta mengulas media, warna, gerakan tarian,

muzik, tema, ekspresi, budaya, ketulusan, naluri, kebijaksanaan, kecerdasan dan


ilmu yang didapati hari itu.
Guru bertindak sebagai fasilitator dengan membebaskan pelajar meluahkan
perasaan.

Minggu Kedua.
Guru menyiarkan semula tayangan rakaman minggu lepas dan memetik pandangan
pelajar hari itu.
Guru menerangkan aspek warna dan grid tidak formal.

Pelajar diminta membuat analogi hasil dari minggu lepas untuk mereka corak yang
sesuai mengikut tema. Sessi brain storming diadakan.

Di dalam kumpulan pelajar dalam proses incubation menggunakan kaedah mind


mapping berbincang tentang tema, motif dan prinsip rekaan. Muzik minggu lepas
dimainkan semula sebagai inspirasi dan motivasi.

Pada proses illumination, guru membantu dan menggalakkan pelajar dan sentiasa
mengimbas hasil pengetahuan minggu lepas.

Proses verification meminta pelajar membuat keputan sendiri. Dari gerak kerja
kumpulan ini, dibahagikan kepada individu untuk memperkembangkannya sebagai
hasil kerja akhir dan menghasilkan karya.

8. Kesimpulan.

Robert Mac Pherson Pelukis berdasarkan installation, terpengaruh dengan buku


Rene Bloks Biennale Art is Easy dan pencipta lagu Giuseppe Chiaris Larte dere
diventare facile dengan statemen All music is the same. Pejamkan mata dan
berfikir. Biar fikiran berturutan pada yang lain, pejamkan mata dan dengarlah suara,
perbualan yang menunjukkan memori tampak.
Dalam pengajaran dan pembelajaran melibatkan corak garisan dan warna, pendidik
tidak seharusnya terikat dengan cara konvensional. Seandainya Edward de Bono
mempunyai ikon topi yang berwarna warni, guru pendidikan seni visual sepatutnya
lebih berani memperkenalkan inovasi pengajaran dengan elemen baru.
Kandisky Wassily percaya bahawa catan boleh membina tenaga yang sama seperti

muzik lalu ia melukis catan Improrisation No 13 di mana bentuknya dapat dilihat


dan seperti mimpi dan warnanya bergetar mempunyai efek kepada penghayat
sama seperti muzik kepada pendengar. Beliau mengenalkan skima pengasingan
warna yang mudah dan memberikan warna proses kualiti kerohanian.
Daripada dua orang cendiakawan yang berbeza bidang ini berjaya menyampaikan
matlamat mereka. Walaupun matlamat mereka berbeza, tetapi sasaran dan
instrumen mereka sama. Sasaran mereka manusia yang pelbagai kecerdasannya
dan instrumen mereka ialah warna.

Sebagai seorang pendidik seni visual kita mempunyai kelebihan. Pengajaran


mencorak dari pelbagai jenis garisan dan warna boleh berdasarkan audio. Pemilihan
warna mengikut not-not lagu dan pemilihan garisan mengikut haluan persembahan
lagu. P & P ini bukan sahaja mendidik tetapi mengaktifkan tindak balas hemisfera
kanan dan kiri pelajar.

Inovasi mengajar kita berfikir secara kreatif, menjana idea, mencipta analogi
memperkembangkan kecerdasan, kemahiran dan minat. Diharap dengan cadangan
ini dapat memberi laluan dan penerokaan sebuah pengajaran yang bukan hanya
terletak di bahu pemahaman. Satu harapan saya ialah guru dan pelajar dapat
bersama belajar menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang
sedar atau tidak dijangka daripada cuma menghafal fakta.