Anda di halaman 1dari 15

Valmir Nuredini

www.valmirnuredini.weebly.com

Ushtrime
Lexoni:
Para se t fillonte msimi Agroni i tha Shpendit:
- Un lexoj m mir se ti, ti lexon m mir se Alberti, kurse Shqiponja ua kalon
t gjithve, ajo lexon m bukur se ne. Ne lexojm m bukur se grupi tjetr.
Ju lexoni n heshtje, ndrsa ata lexojn pasi ju t mbaroni!
Foljet me shkronja t zeza n tekst, klasifiko n tabel!

Un
lexoj
ti
ai(ajo)
ne
ju
ata(ato)

Zgjedho n tabel kto folje: mendoj, shkruaj, vrapoj, kndoj, harroj.


Un
ti
ai(ajo)
ne
ju
ata(ato)

mendoj

shkruaj

vrapoj

kndoj

harroj

Vazhdo me t njjtn mnyr:


Foljet: Mendohem, lahem, vishem, hidhrohem, gzohem.
Un
ti
ai(ajo)
ne
ju
ata(ato)

KOHT E FOLJS
Valmir Nuredini

Janar 2014

Valmir Nuredini
www.valmirnuredini.weebly.com

N gjuhn shqipe foljet zgjedhohen n tri koh themelore


1. KOHA E TASHME

2. KOHA E SHKUAR

3. KOHA E ARDHME

Nuk ka asnnj koh

Koha e pakryer
Koha e kryer e thjesht
Koha e kryer
Koha m se e kryer

koha e ardhme II
Koha e ardhme e prparme
e ardhme e s shkuars
e ardhme e prparme e s
shkuars

Koha e kryer e tejshkuar

MNYRAT E FOLJS DHE KOHT


N gjuhn shqipe foljet zgjedhohen n gjasht mnyra.
*Secila mnyr ka koht e veta.
Mnyra dftore
Mnyra lidhore
Mnyra kushtore

Koha e tashme
Koha e pakryer
Koha e kryer e thjesht
Koha e kryer
Koha m se e kryer
Koha e kryer e
tejshkuar
Koha e ardhme
K .e ardhme e prparme

Koha e tashme
Koha e pakryer
Ska
Koha e kryer
Koha m se e kryer
Ska

Mnyra habitore

Mnyra dshirore

Mnyra urdhrore

Koha e tashme
Koha e pakryer
Koha e kryer
Koha m se e kryer

Koha e tashme
Ska
Koha e kryer
Ska

Koha e tashme
Ska
Ska
Ska

Ska
Ska

Koha e tashme
Ska
Ska
Koha e kryer
Ska
Ska
Ska
Ska

MNYRA DFTORE
Folja ndihmse kam
Koha e tashme
Koha e pakryer
Valmir Nuredini

Janar 2014

E kryer e thjesht Koha e kryer


2

Valmir Nuredini
www.valmirnuredini.weebly.com

ti ke
ai (ajo) ka
ne kemi
ju keni
ata (ato) kan

un kisha
ti kishe
ai (ajo) kishte
ne kishim
ju kishit
ata (ato) kishin

un pata
ti pate
ai (ajo) pati
ne patm
ju patt
ata(ato) patn

un kam pasur
ti ke pasur
ai (ajo) ka pasur
ne kemi pasur
ju keni pasur
ata (ato) kan

Koha m se e
kryer

Koha e kryer e
tejshkuar

Koha e ardhme

Koha e ardhme e
prparme

Folja kam n t
pakryern veta e
par, + folja.

Folja kam n t
kryern e thjesht
veta e par, + folja

un kisha pasur
ti kishe pasur
ai kishte pasur
ne kishim pasur
ju kishit pasur
ata kishin pasur

un pata pasur
ti pate pasur
ai pati pasur
ne patm pasur
ju patt pasur
ata patn pasur

un kam

*2.
K. e tashme
un
ti
ai
ne
ju
ata

t
t
t
t
t
t

*3.

MNYRA LIDHORE
K. e pakryer

kem
kesh
ket
kemi
keni
ken

un
ti
ai
ne
ju
ata

t
t
t
t
t
t

kisha
kishe
kishte
kishim
kishit
kishin

un do t kem
ti do t kesh
ai do t ket
ne do t kemi
ju do t keni
ata do t ken

Foljet ndihmse kam


dhe jam n t
ardhmen veta e
par, + folja.
un do t kem pasur
ti do t kesh pasur
ai do t ket
=I=
ne do t kemi =I=
ju do t keni =I=
ata do t ken =I=

K. e kryer

K. m se e kryer

un t kem pasur
ti t kesh =I=
ai t ket =I=
ne t kemi =I=
ju t keni =I=
ata t ken =I=

un t kisha pasur
ti t kishe =I=
ai t kishte =I=
ne t kishim =I=
ju t kishit
=I=
ata t kishin =I=

MNYRA KUSHTORE

Folja kam
KOHA E TASHME
KOHA E KRYER
do t + folja n kohen e pakryer.
Folja kam n kohn e tashme
n kushtore + folja q e zgjedhon.
Un do t kisha
un do t kisha
pasur
ti
do t kishe
ti
do t kishe
pasur
ai
do t kishte
ai
do t
kishte pasur
Valmir Nuredini

Janar 2014

Valmir Nuredini
www.valmirnuredini.weebly.com

ne
ju
ata

do t kishim
do t kishit
do t kishin

4.

ne
ju
ata

do t
do t
do t

kishim pasur
kishit
pasur
kishin pasur

MNYRA HABITORE
Folja kam
K. e pakryer
K.e kryer

K. e tashme
Un
ti
ai
ne
ju
ata

paskam
paske
paska
paskemi
paskeni
paskan

un
ti
ai
ne
ju
ata

pasksha
paskshe
pasksh
paskshim
paskshit
paskshin

*5 MNYRA DSHIRORE

Folja kam, habitorja


koha e tashme, + folja.

Folja kam, habitorja


koha e pakryer, + folja.

un paskam pasur
ti paske =I=
ai paska =I=
ne paskemi =I=
ju paskeni =I=
ata paskan =I=

un pasksha pasur
ti paskshe
ai pasksh
ne paskshim
ju paskshit
ata paskshin

* 6. MNYRA URDHRORE
Folja

K. E TASHME

K. E KRYER

un
ti
ai
ne
ju
ata

un paa punuar
ti pa punuar
ai past punuar
ne paim punuar
ju pai punuar
ata pain punuar

punofsha
punofsh
punoft
punofshim
punofshi
punofshin

K. m se e kryer

punoj
KOHA E TASHME
ska
puno

ti
ska
ska

punoni ju
ska

Zgjedho foljen pushoj, n mnyrn dftore, n t gjitha koht:


K. e tashme

MNYRA DFTORE
K. e pakryer
E kryer e thjesht K. e kryer

Un
Ti
Valmir Nuredini

Janar 2014

Valmir Nuredini
www.valmirnuredini.weebly.com

Ai
Ne
Ju
Ata
K. e kryer e plot K. m se e kryer

K. e ardhme

K. e ardhme e
prparme

Un
Ti
Ai
Ne
Ju
Ata
Folja mendoj:
Koha e tashme
Un
Ti
Ai
Ne
Ju
Ata

K. e pakryer

E kryer e thjesht K. e kryer

E kryer e plot

K .me se e kryer

K. e ardhme

e ardhme e
prparme

Un
Ti
Ai
Ne
Ju
Ata
Folja pushoj:
MNYRA LIDHORE

K. e tashme

K. e pakryer

K. e kryer

K. m se e kryer

un - t pushoj
Ti

un - t pushoja

t kem pushuar

t kisha pushuar

Valmir Nuredini

Janar 2014

Valmir Nuredini
www.valmirnuredini.weebly.com

Ai
Ne
Ju
Ata(ato)

Folja mendoj:
K. e tashme

K. e pakryer

K. e kryer

K. m se e kryer

un t mendoj

un t mendoja

t kem menduar

t kisha menduar

Folja kndoj:
K. e tashme

K. e pakryer

K. e kryer

K. m se e kryer

Un
Ti
Ai
Ne
Ju
Ata

Ushtrimi * 3.
Folja pushoj
MNYRA KUSHTORE
Koha e tashme

un do t pushoja
Valmir Nuredini

Janar 2014

Koha e kryer

un do t kisha pushuar
6

Valmir Nuredini
www.valmirnuredini.weebly.com

Ti
Ai (ajo)
Ne
Ju
Ata(ato)

Folja mendoj
Koha e tashme

Un
Ti
Ai (ajo)
Ne
Ju
Ata (ato)

Koha e kryer

Un
Ti
Ai (ajo)
Ne
Ju
Ata (ato)
Folja kndoj
Koha e tashme

Un
Ti
Ai (ajo)
Ne
Ju
Ata (ato)

Koha e kryer
Un
Ti
Ai (ajo)
Ne
Ju
Ata (ato)
Folja pushoj

MNYRA HABITORE
K. e tashme

K. e pakryer

K. e kryer

K. m se e kryer

Un--- pushuakam
Ti Ai Valmir Nuredini

Janar 2014

Valmir Nuredini
www.valmirnuredini.weebly.com

NeJu Ata -

MNYRA DFTORE
Folja ndihmse jam
Koha e tashme

Koha e pakryer

E kryer e thjesht Koha e kryer


Folja ndihmse kam ose
jam +folja.

Un jam
Ti je
Ai sht
Ne jemi
Ju jeni
Valmir Nuredini

Un isha
Ti ishe
Ai ishte
Ne ishim
Ju ishit
Janar 2014

Un qesh
Ti qe
Ai qe
Ne qem
Ju qet

Un kam qen
Ti ke
Ai ka qen
Ne kemi qen
Ju keni qen
8

Valmir Nuredini
www.valmirnuredini.weebly.com

Ata (ato) jan

Ata (ato) ishin

Ata (ato) qen

Ata kan qen

Koha m se e
kryer

Koha e kryer e
tejshkuar

Koha e ardhme

Koha e ardhme e
prparme

Folja kam n
kohn e pakryer+
foljen q zgjedhon
Un kisha qen
Ti kishe qen
Ai kishte qen
Ne kishim
-IIJu kishit
- IIAta kishin qen

Folja kam n
kohn e kryer t
thjesht + folja.
Un pata qen
Ti pate qen
Ai pati qen
Ne patm qen
Ju patt qen
Ata patn qen

Un do t jem
Ti do t jesh
Ai do t jet
Ne do t jemi
Ju do t jeni
Ata do t jen

Foljet kam ose


jam n kohn e
ardhme + folja.
un do t kem qen
Ti do t kesh
,,
Ai do t ket
,,
Ne do t kemi ,,
Ju do t keni
,,
Ata do t ken ,,

*2
MNYRA LIDHORE
Koha e tashme
Koha e pakryer

Koha e kryer

K. m se e kryer

Un t jem
Ti t jesh
Ai t jet
Ne t jemi
Ju t jeni
Ata t jan

t kem qen
t kesh ,,
t ket ,,
t kemi ,,
t keni ,,
t ken ,,

t kisha qen
t kishe ,,
t kishte ,,
t kishim ,,
t kishit ,,
t kishin ,,

t isha
t ishe
t ishte
t ishim
t ishit
t ishin

*3. MNYRA KUSHTORE


Folja ndihmse jam
KOHA E TASHME

KOHA E KRYER

Do t + folja n kohn e pakryer

Folja kam n kohn e tashme n kushtore


+ folja q zgjedhohet
Un do t kisha qen
Ti do t kishe qen
Ai do t kishte qen
Ne do t kishim qen
Ju do t kishit qen
Ata do t kishin qen

Un do t isha
Ti do t ishe
Ai do t ishte
Ne do t ishim
Ju do t ishit
Ata do t ishin

Valmir Nuredini

Janar 2014

Valmir Nuredini
www.valmirnuredini.weebly.com
*4. MNYRA HABITORE
Koha e tashme

Koha e pakryer

Koha e kryer

K. m se e kryer

Folja kam n mnyrn


habitore koha e tashme
+ folja

Un qenkam
Ti qenke
Ai qenka
Ne qenkemi
Ju qenkeni
Ata qenkan

Un qenksha
Ti qenkshe
Ai qenksh
Ne qenkshim
Ju qenkshit
Ata qenkshin

Un paskam qen
Ti paske ,,
Ai paska ,,
Ne paskemi ,,
Ju paskeni
,,
Ata paskan
,,

*5. MNYRA DSHIRORE

Koha e tashme

Koha e kryer

Un
Ti
Ai
Ne
Ju
Ata

Un paa qen
Ti pae qen
Ai past qen
Ne paim qen
Ju pai qen
Ata pain qen

qofsha
qofsh
qoft
qofshim
qofshi
qofshin

Folja kam mnyra


habitore, koha e pakryer

Un pasksha qen
Ti paskshe
,,
Ai pasksh
,,
Ne paskshim ,,
Ju paskshit
,,
Ata paskshin ,,

Mnyra urdhrore

Koha e tashme
ji
jini

Ndajfolja

Ndajfolje quhen fjalt e pandryshueshme q plotsojn para s gjithash foljen, duke treguar
mnyr, vend, koh, shak, qllim, sasi:
Blendi shkruan bukur, qart dhe sakt.
Ndajfoljet mund t plotsojn edhe nj mbiemr ose ndajfolje tjetr:
Detyra ishte tepr e vshtir.
Ata u ngritn shum hert at dit.
Por nga kuptimi ndajfoljet jan gjasht llojesh:
mnyre, vendi, kohe, shkaku, qllimi, sasie.
NDAJFOLJET E MNYRS
Ndajfoljet e mnyrs luajn rolin e grupeve parafjalore rrethanor mnyre:
Vjollca e Dritani silleshin natyrshm (=n mnyr t natyrshme) me t gjith.

Valmir Nuredini

Janar 2014

10

Valmir Nuredini
www.valmirnuredini.weebly.com
Ndajfoljet kryesore t mnyrs jan:
- mir, keq, bukur, pastr, qart, shkurt, thjesht, q tregojn cilsin e veprimit. T tilla jan
edhe ndajfoljet gzueshm, natyrshm, furishm, etj.;
Vjollca flet bukur frngjisht.
- menjher, pak nga pak, vazhdimisht, shpesh, papritur, etj. Q tregojn ecurin e veprimit:
Dritani u ngrit papritur.
- cekt, gjer, gjt, thell, ult q tregojn prmasa:
Toka duhet punuar thell.
- bujarisht, trimrisht, artistikisht, besnikrisht, teorikisht, q kan kuptimin e togut n mnyr
+ mbiemr: bujarisht (n mnyr bujare), po edhe shqip, frngjisht, anglisht:
N Shqipri m pritn dhe m prcolln bujarisht (n mnyr bujare).
NDAJFOLJET E VENDIT
Ndajfoljet e vendit luajn rolin e grupeve parafjalor plots vendi.
Ndajfoljet kryesore t vendit jan:
- afr, larg, pran, rreth, djathtas, majtas, aty, atje, diku, gjkund, gjithkund, anemban,
gjithandej, kudo, ngado, asgjkund, kurrkund, etj, q tregojn vendin ku kryhet veprimi:
Makina u kthye djathtas (n ann e djatht).
- ku, nga:
Ku po shkon ?
Nga je edhe pse ke ardhur ?
N t vrtet ku dhe nga jan ndajfolje pyetse, po merren edhe si ndajfolje vendi:
NDAJFOLJET E KOHS
Ndajfoljet e kohs luajn rolin e grupeve parafjalore rrethanor kohe.
Ndajfoljet kryesore t kohs jan :
- dje, pardje, nesr, pasnesr, paradite, pasdite, sot, sonte, tani, vjet, q tregojn kohn e sakt
t kryerjes s veprimit:
Erdha sot (=ditn e sotme) nga Tirana dhe do t nisem nesr (ditn e nesrme).
- njher, nj her e nj koh, gjithmon, kurdo, s shpejti, s lashti, q tregojn nj koh t
paprcaktuar:
S shpejti do t organizohet n Tiran nj konferenc pr gjuhn shqipe.
NDAJFOLJET E SHKAKUT
Ndajfoljet e shkakut luajn rolin e nj grupi parafjalor rrethanor shkaku.
Ndajfoljet e shkakut jan: prse, pse t cilat prdoren pr t pyetur pr shkakun e kryerjes s
nj veprimi:
Pse (pr far arsyeje) nuk punon edhe ti si t tjert?
Prse (pr far qllimi) m krkon?
Ktu mund t fshihen edhe fjalt prandaj, andaj, (=pr kt shkak, pr kt arsye, pr kt
qllim) t cilat funksionojn edhe si lidhza.
NDAJFOLJET E SASIS
Ndajfoljet e sasis luajn rolin e grupeve emrore rrethanor sasie.
Ndajfoljet kryesore t sasis jan:
- shum, pak, tepr, fort, s teprmi, pr s teprmi, njher, dyher, etj, q tregojn n `mas
Valmir Nuredini

Janar 2014

11

Valmir Nuredini
www.valmirnuredini.weebly.com
realizohet veprimi:
E njoh mir Butrintin, se e kam vizituar tri her.
Gjeta nj libr shum t vjetr, t ruajtur shum mir.
- fort, tepr, s teprmi, njfish, dyfish, trefish, aq, kaq, mjaft, pak, etj. q shprehin intensitetin
ose shkalln e nj veprimi a t nj cilsie.
Dgjom, mua plakun, se di m tepr se ti.

SHKALLT E NDAJFOLJEVE
Ndajfoljet prdoren n shkalln pohore, krahasore dhe siprore, kryesisht ndajfoljet e mnyrs:
mir, bukur, qart, si edhe disa ndajfolje vendi e kohe: lart, posht, afr, larg, von, hert, etj.
Shkalla krahasore dhe shkalla siprore e ndajfoljeve formohen me po ato fjal me t cilat
formohen shkalla krahasore e shkalla siprore e mbiemrave.
- Shkalla pohore
Miri ecn shpejt
- Shkalla Krahasore
e barazis : Miri ecn aq shpejt sa Genti.
e sipris : Miri ecn m shpejt se Genti.
e ultsis : Miri ecn jo aq shpejt sa Genti.
- Shkalla siprore
Miri ecn shum shpejt.

Folja
Folje quhen fjalt q tregojn se subjekti vepron ose pson dika ose
ndodhet n nj gjendje t caktuar.
Kur themi motra, macja, e kuptojm se sht fjala pr njerz, kafsh dhe
sende, po nuk dim se far bjn ose far ndodh me ta. Por kur themi
motra punon, mollt u poqn, macja fle ather prej fjals punon
msojm se motra po kryen nj veprim (punon), prej fjals u poqn
msojm se mollt psuan dika (u poqn), prej fjals fle msojm se
macja ndodhet n nj gjendje t caktuar (fle).
Fjalt punon, u poqn, fle jan folje.
FOLJET KALIMTARE DHE JOKALIMTARE,
Kalimtare quhen foljet veprimi i t cilave i kalon nj personi ose sendi
tjetr, d.m.th. q pranojn nj kundrinor:
Beni do dit lexon gazetn.
Foljet q pranojn nj kundrinor t drejt jan folje kalimtare t drejta:
Blerta do dit vadit lulet.
Foljet q mund t marrin kundrinor t zhdrejt pa parafjal jan
Valmir Nuredini

Janar 2014

12

Valmir Nuredini
www.valmirnuredini.weebly.com
kalimtare t zhdrejta:
Iliri i hipi kalit.
Ndodh q nj folje t marr njkohsisht nj kundrinor t drejt dhe nj
kundrinor t zhdrejt pa parafjal, pra t jt njkohsisht folje kalimtare
e drejt dhe e zhdrejt
Ia dhash librin Zans.
Ia afrova Zans tufn e luleve.
Folje jokalimtare jan ato q nuk pranojn kundrinor: fle, eci, rri,
qndroj, dal etj.:
Agroni ecte i shqetsuar.
Dje fjeta gjith ditn.
Disa folje prdoren her si kalimtare, her si jokalimtare. pr t gjetur se
cilit grup i prkasin duhet par se n 'kuptim jan prdorur.
FORMAT VEPRORE DHE JOVEPRORE
Foljet kalimtare t drejta kan dy forma , formn veprore dhe formn
joveprore :
Forma veprore: laj, fshij, thaj
Forma joveprore: lahem, fshihem, thahem
Veprore ( laj, fshij, thaj ) jan foljet q tregojn se subjekti vepron ( laj
fytyrn, fshij dhomn, thaj rrobat )
kurse
joveprore foljet q tregojn se subjekti pson, d.m.th. i nnshtrohet
veprimit t nj tjetri (lahem nga dikush) ose tregon se subjekti vepron
dhe veprimi i tij kthehet po tek ai ( Lahem = laj vetveten ).
Mbiemra
Mbiemra quhen fjalt q shnojn se far lloji sht ose far vetie ka emri (qen i
zi, qen i vogl, ushtria shqiptare, qeveria italiane). Mbiemri prshtatet n numr, gjini
dhe ras me emrin me t cilin lidhet:
- prshtatje n gjini :
mjeku i ri
mjekja e re
- prshtatje n numr :
mjekt e rinj
mjeket e reja
- prshtatje n ras :
mjeku i ri
i mjekut t ri
mjekun e ri
mjekja e re
e mjekes s re
Valmir Nuredini

Janar 2014

13

Valmir Nuredini
www.valmirnuredini.weebly.com
mjeken e re
Mbiemrat e shqipes ndahen n dy grupe: mbiemra t nyjshm dhe mbiemra t
panyjshm.
Mbiemra t nyjshm jan:
- ata q mbarojn me - : i bardh, i mir, i gjat;
- ata t formuar me prapashtesat -()m, -shm, -(t): i mesm, i shndetshm, i
hekurt, i ftoht etj.;
- mbiemrat e formuar nga pjesorja: i shkruar, i zn, i lodhur;
- disa mbiemra q dalin me -r : i vjetr, i varfr, i verbr, i shurdhr,
Mbiemra t panyjshm jan :
- mbiemrat e formuara nga emrat prgjegjs me konversion: tiranas, shkodran,
korar, vlonjat;
- mbiemrat e formuar me prapashtesat -ar, -tar, -ik, -ist, -iv, -or, -tor: bankar, amtar,
heroik, feminist, aktiv, verior, baritor;
- mbiemrat e formuar me prapashtesat -()s, -ues, -yes, nga pjesorja ose e tashmja e
foljes: djegs, ngjits, vlersues, ushqyes, rrmbyes;
- t gjith mbiemrat e prbr: zemrgjer, zemrgur, tekniko-shkencor, ekonomikoshoqror, largpams, mirbrs etj.

Emri

Emra quhen fjalt q tregojn qenie t gjalla: djal, vajz, dele, dash, Agron,
Mira;
Objekte materiale: gur, dru, libr, fletore; por shpesh edhe cilsi: dashuri, liri ose
veprime: pastrim, rregullim.
Mjaft formime me prapashtesa funksionojn n t njtn koh si emra dhe si
mbiemra: shqiptar, puntor, fshatar, malsor etj.
Disa ema dalin me nyje t prparme: i biri, e bija, i ati, e ma, i vllai, e motra
etj. Po kshtu, edhe disa emra me origjin nga mbiemri ose pjesorja e foljeve: i
riu, t rinjt, e reja, t rejat, e dashura, i pasuri, i varfri, i pandehuri, t ftohtt,
t knduarit, t folurit, t ngrnit.
Emrat e prvem dhe t prgjithshm
Emrat ndahen n emra t prgjithshm dhe n emra t prvem.
Emra t prgjithshm quhen emrat q tregojn qenie ose sende t t njjtit lloj:
djal, vajz, dhi, cjap, dhom, der, si dhe abstrakte: miqsi, lumturi, larje,
fshirje.
Valmir Nuredini

Janar 2014

14

Valmir Nuredini
www.valmirnuredini.weebly.com
Emra t prvem quhen emrat q tregojn nj qenie ose nj send t vetm, t
dalluar nga t gjith t tjert: Tiran, Prishtn, Kruj, Naim, etj.
Jan t prvem:
-Emrat dhe mbiemrat e njerzve, pseudonimet: Naim Frashri, Gjergj Kastrioti,
Kostandin Kristoforidhi, Asdreni (pseudonimi i Aleks Stavre Drenova), Migjeni
(pseudonimi i Millosh Gjergj Nikolla)
-Emrat e kafshve: Laro, Balo, Murro;
-Emrat gjeografik t shteteve, t krahinave, t maleve, t lumejve, t qyteteve,
t rrugve, t shesheve, t kontinenteve, t oqeaneve, t deteve etj.: Franca,
Shqipria, Kosova, Drini, Kora, (rruga) Fan Noli, (sheshi) Sknderbej, Jupiteri,
Azia, Paqsori, Mesdheu;
-Emrat e periudhave dhe t ngjarjeve historike: Mesjeta, Rilindja, Kongresi i
Lushnjs;
-Emrat e institucioneve, t organizatave e shoqatave: Presidenca, Kuvendi
Popullor, Ministria e Financave, Instituti i Gjuhsis dhe i Letrsis, Shoqata e t
Prndjekurve Politik.
-Titujt e veprave, t revistave e t gazetave: "Lahuta e malsis", "Albania",
"Rilindja demokratike", "Gazeta shqiptare", "Studime filologjike".

Valmir Nuredini

Janar 2014

15