Anda di halaman 1dari 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS PERLIS
Surat Pengakuan
Dimaklumkan bahawa saya,
I.
II.
III.

Telah mengumpulkan maklumat secara cetakan dan dari sumber maklumat yang
asal,
Tidak meniru dari sumber asal ataupun dari pelajar lain,
Tidak membenarkan pelajar lain meniru hasil kerja saya.

Dengan ini, saya juga faham bahawa jika maklumat di atas tidak benar, pihak IPG boleh
mengambil tindakan terhadap saya seperti yang dicatat dalam Buku Panduan Pelajar
terkini Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
yang tiap-tiap satunya saya jelaskan sumbernya.

.......................................................
Nama: MUHAMMAD FITRI BIN ABDUL RASHID
No Matrik: 0615/3442