Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN AKTIVITI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 2013

Ahli Jawatankuasa Pertandingan Mewarna Tahap 1 dan Melukis tahap 2


Penaung:
Cikgu
Penasihat:
Cikgu
Pengerusi:
Cikgu
Timbalan Pengerusi:
Setiausaha:
Pengadil :
Cikgu
Cikgu
TARIKH
MASA
TEMPAT
HARI
TEMA

Peter Tingom
Nawin Bangir
Durin Giau
Cikgu Jasforina Ibrahim
Cikgu Diana Hangih
Durin (Tahap 1)
Rita Kathydra (Tahap 2)

:
: 3:30 PETANG 4:30 PETANG
: KELAS TAHUN 4
: RABU
: ANTI DADAH DAN ANTI ROKOK

PENDAHULUAN:
Aktiviti ini diadakan supaya murid-murid dapat menggunakan kreativiti dan
kemahiran mereka menghasilkan poster yang menarik sama diwarna atau dilukis
bagi menterjemahkan semangat menyanyangi diri sendiri.
RASIONAL:
Berfikiran kritis dan kreatif untuk menghasilkan karya seni disamping menyemai
semangat patriotisme di kalangan murid.

OBJEKTIF:
a.

Menguji kemampuan diri dari segi semangat berdikari, kemahiran dan rasa
tanggungjawab terhadap diri dan negara.

b.

Menyemai semangat cintakan negara melalui tema pertandingan melukis.

c.

Menyemai sikap yang positif

SASARAN:

Ahli Kelab Pencegahan Jenayah tahap 1 dan tahap


STRATEGI PELAKSANAAN:
1. Pertandingan dibahagikan kepada dua kategori iaitu Tahap 1 dan Tahap 2.
Dijalankan dalam kelas masing-masing dengan diawasi oleh guru kelab
pencegah jenayah.
2. Masa bagi Tahap 1 ditetapkan selama satu jam manakala bagi Tahap 2 ialah
satu jam tiga puluh minit.
3. Murid mewarna lukisan yang disediakan oleh pihak guru penasihat bagi
tahap 1 dan melukis mengikut tema yang diberi bagi tahap 2.
4. Hadiah akan diberi kepada Pemenang Pertama hingga Ketiga dari setiap
tahap.
5.

Hakim terdiri daripada guru yang dilantik.

KEPUTUSAN PERTANDINGAN MEWARNA TAHAP 1:


Keputusan adalah seperti berikut :
Tempat Pertama
Tempat Kedua
Tempat Ketiga

Silvia Nyipan ( Tahun 3)


:
Alvis Layau (Tahun 3)
:
Dorina Rentap (Tahun 2)

KEPUTUSAN PERTANDINGAN MELUKIS TAHAP 2:


Keputusan adalah seperti berikut :
Tempat Pertama
Tempat Kedua
Tempat Ketiga

Demica Irene (Tahun 4)


:
Nancy Jubang (Tahun 4)
:
Valentine Nyintak (Tahun 5)

Keseluruhannya aktiviti ini mendapat sambutan dan berjaya dijalankan dengan


lancar. Diharapkan aktiviti seumpama ini dapat diteruskan untuk tahun-tahun yang
akan datang.

GALERI PERTANDINGAN MELUKIS DAN MEWARNA


TAHAP 1

Pemenang bagi tahap 1 (Alvis Layau, Silvia Nyipan, Dorina Rentap)


TAHAP 2

Pemenang bagi tahap 2 (Demica Irene, Nancy Jubang, Valentine Nyintak))

Laporan disediakan oleh,

(DURIN GIAU)
Guru Penasihat Kelab Pencegahan Jenayah
SK Ulu Bawan, Kanowit.

14 NOVEMBER 2013