Anda di halaman 1dari 1

Delta

Mekong

Menurut sejarah Khmer, tamadun terawal ialah tamadun Khmer Funan di Delta Mekong. Empayar
Khmer Angkor ialah yang terakhir sebelum mereka mencari perlindungan di pelbagai tempat.
Palembang dan Melaka adalah antara tempat berkenaan. Bukti-bukti arkeologi mendapati penduduk
awal Kemboja adalah penduduk dari budaya zaman Neolitik. Mereka mahir dalam kemahiran teknikal
sementara kumpulan yang lebih maju yang tinggal di pesisir pantai dan lembah Delta Mekong
menanam padi.
Teks Melayu Tertua

Teks silam Melayu yang dijumpai di Kedukan Bukit, Palembang tahun D mempunyai persamaan
dengan muka pintu Yunnan 2006.
Inskripsi Batu Bersurat Kedukan Bukit tahun 682 yang dijumpai di Palembang dan tulisan tradisional
masyarakat minoriti Dai adalah berasal bahasa-bahasa Pallava. Etnik Dai Yunnan adalah salah satu
penduduk asal wilayah Yunnan, China.

Anda mungkin juga menyukai