Anda di halaman 1dari 3

Matapelajaran

Kelas
Bilangan Murid
Masa
Tajuk
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

: Bahasa Malaysia
: Sinaran
: 6 orang ( 5 L, 1 P )
: 8.10 9.10 pagi
: 6. Kemahiran Tatabahasa
: 6.1
: 6.1.1, 6.1.2

Objektif Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


Kumpulan A (pandai )
- Mengenalpasti dan menyenaraikan kata nama am dan kata
nama khas berdasarkan ayat yang diberi
Kumpulan B (sederhana)
- Mengenalpasti dan mengkelaskan kata nama am dan kata
nama khas berdasarkan kad perkataan yang diberi

Aktiviti

: Set Induksi
Langkah 1
Langkah 2
Langkah 3
Penutup

Tajuk
: 6.
Kemahiran Tatabahasa
Standard Kandungan
: 6.1
Standard Pembelajaran
: 6.2
____________________________________________________________________________
Nama : _______________________
Arahan guru

Kelas : _____________

Tarikh : ____________

: Guru meminta murid mengenalpasti dan menyenaraikan kata


nama am dan kata nama khas berdasarkan ayat yang diberi

1. Ali bekerja sebagai seorang doktor.


2. Guru saya bernama Siti Nurhaliza.
3. Pak Ali merupakan seorang polis.
KATA NAMA AM

TP:..

KATA NAMA KHAS

Tajuk
: 6.
Kemahiran Tatabahasa
Standard Kandungan
: 6.1
Standard Pembelajaran
: 6.2
____________________________________________________________________________
Nama : _______________________
Arahan guru

Kelas : _____________

Tarikh : ____________

: Guru meminta murid mengenalpasti dan menyenaraikan kata


nama am dan kata nama khas berdasarkan kad perkataan yang
diberi

Ali

guru

polis

Ahma
d

KATA NAMA AM

KATA NAMA KHAS