Anda di halaman 1dari 9
PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG. LAPORAN PELAKSANAAN
PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG. LAPORAN PELAKSANAAN

PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG.

PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG. LAPORAN PELAKSANAAN

LAPORAN PELAKSANAAN PROJEK INTERNSHIP

NAMA PELAJAR

PROGRAM

NAMA SEKOLAH

NAMA PROJEK / AKTIVITI

: MOHAMAD AMSYAR BIN ILYAS (K)

: SHAHIRAH IZZATI BINTI SHAIK OSMAN

: 8

PISMP PENGAJIAN AGAMA ISLAM

: 8 PISMP MATEMATIK

: SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI GELUGOR

: KEM CEMERLANG JAWI

TARIKH PELAKSANAAN : 3 OKTOBER 2015

TEMPOH PELAKSANAAN

: 7:30 PAGI – 1:00 TENGAH HARI

OBJEKTIF

Pelaksanaan projek ini bertujuan untuk:

  • 1. Memberi manfaat dan pendedahan kepada murid-murid mengenai kepentingan jawi dalam pelajaran Pendidikan Islam dan dalam kehidupan.

  • 2. Menimbulkan minat yang lebih mendalam terhadap pembelajaran Pendidikan Islam.

  • 3. Membantu murid-murid yang tidak dapat menguasai kemahiran asas jawi sewaktu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, bermula dari tahun 2 hingga tahun 6 agar cemerlang dalam jawi.

  • 4. Membantu mencapai sasaran penguasaan 100% dalam pelajaran jawi seterusnya memperkasakan Pendidikan Islam sekolah rendah dan sekolah menengah.

  • 5. Membantu murid-murid mengenal, membaca dan menulis huruf jawi tunggal dan bersambung.

PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU 6. SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, Membantu murid-murid membaca
PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU 6. SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, Membantu murid-murid membaca

PROJEK INTERNSHIP

GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU

6.

SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR,

Membantu murid-murid membaca PULAU PINANG. dan menulis suku kata terbuka dan suku

kata tertutup. 7. Membantu murid-murid membaca dan menulis ayat pendek.
kata tertutup.
7.
Membantu murid-murid membaca dan menulis ayat pendek.

STRATEGI PELAKSANAAN

1.

Pada peringkat awal, saya dan rakan seperjuangan, Mohamad Amsyar bin

Ilyas mempunyai beberapa idea yang ingin diketengahkan untuk pelaksanaan

projek di sekolah seperti ingin membuat program ‘Team Building’ bagi murid

tahun 6, projek keceriaan sekolah iaitu mural, kursus sembelihan dan

program SIGAI. Memandangkan sekolah ini berada dalam pemantauan JPN

untuk dianugerahkan sekolah cemerlang dari segi akademik dan kokurikulum,

maka pelbagai program telah dirancang dan sekolah ini begitu padat dengan

aktiviti dan program yang telah dirangka sehinggakan kami tidak berpeluang

untuk mencari tarikh yang sesuai untuk melaksanakan projek yang telah

dirancang. Oleh yang demikian, atas nasihat dan cadangan Guru Besar SK

Sungai Gelugor, kami digalakkan supaya melibatkan diri dan menganjurkan

program-program yang berada dalam prancangan pelaksanaannya dan kami

secara sukarela menawarkan diri untuk menjadi ahli jawatankuasa tertinggi

bagi program-program seperti Kem Cemerlang Jawi, Majlis Khatam Al-Quran,

Keceriaan Papan Kenyataan Dengue Patrol, Hari Kokurikulm dan

Keusahawanan, Projek rintis pelapis nasyid dan Program Warisanton.

2.

Seterusnya, kami telah menyertai beberapa mesyuarat berkaitan Kem

Cemerlang Jawi yang bakal dilaksanakan pada 3 Oktober 2015 itu. Pelbagai

isu atau perkara yang telah dibincangkan antaranya berkaitan perlantikan

jawatankuasa, tugas masing-masing dalam mengendali dan menguruskan

program tersebut, modul yang akan digunakan, kumpulan sasaran dan

sebagainya.

3. Setelah

membentuk

Jawatankuasa PROJEK INTERNSHIP Pelaksana
Jawatankuasa
PROJEK INTERNSHIP
Pelaksana

diperingkat

sekolah

dan

mengenalpasti

GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU

murid-murid

yang

belum

melepasi

tahap

melalui

ujian

SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR,

diagnostik, kami menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kem tersebut.

PULAU PINANG.

Program ini dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugor pada 3

3. Setelah membentuk Jawatankuasa PROJEK INTERNSHIP Pelaksana diperingkat sekolah dan mengenalpasti GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU

Oktober 2015 bersamaan hari Sabtu dan melibatkan semua murid tahun dua

hingga tahun enam yang tidak melepasi ujian diagnostik. (Murid Tahun Satu

tidak terlibat dengan Kem Cemerlang Jawi kerana masih dalam proses

mengenal asas jawi) iaitu murid yang mendapat markah 0 -59 di dalam ujian

diagnostik.

  • 4. Saya merupakan salah seorang fasilitator murid Tahun 6, manakala Amsyar

menjadi fasilitator bagi murid Tahun 2. Kami dan dibantu oleh beberapa orang

ustaz dan ustazah. Kami juga turut mengambil gambar dan membantu guru-

guru dalam melaksanakan kem ini dengan merekodkan pencapaian murid

setiap kali aktiviti dilaksanakan dengan mengambil kira kekuatan dan

kelemahan murid berdasarkan penilaian kem yang dilaksanakan pada akhir

sesi pelaksanaan kem. Hal ini kerana, program susulan akan diadakan

kepada murid yang masih belum menguasai kemahiran-kemahiran tertentu.

REFLEKSI:

KEKUATAN PROJEK / AKTIVITI

Berdasarkan pemerhatian saya dan rakan, program ini mempunyai banyak

kelebihan atau kekuatannya yang tersendiri. Antaranya ialah dari segi penyediaan

modul yang terancang. Modul-modul ini diperoleh dan dimuat turun daripada

Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Modul ini dibahagian

kepada dua bahagian iaitu modul bacaan dan modul tulisan. Modul bacaan pula

terkandung modul latih tubi dan modul syafawi.

Secara langsung, modul-modul PROJEK ini membantu INTERNSHIP guru-guru untuk memulihkan murid- GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU
Secara langsung, modul-modul PROJEK ini membantu INTERNSHIP guru-guru untuk memulihkan murid- GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU

Secara langsung, modul-modul PROJEK ini membantu INTERNSHIP guru-guru untuk memulihkan murid-

GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU

murid yang mempunyai masalah dalam menguasai kemahiran asas jawi.

SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR,

PULAU PINANG.

Selain itu, tenaga pengajar atau fasilitator yang disediakan adalah lengkap

Secara langsung, modul-modul PROJEK ini membantu INTERNSHIP guru-guru untuk memulihkan murid- GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU

malah terdapat tenaga pengajar pakar iaitu guru cemerlang yang terdiri daripada

guru-guru Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugor. Guru-guru dilihat bersemangat

mengajar murid-murid agar dapat menguasai kemahiran asas jawi. Pelbagai strategi

mengajar digunakan termasuklah mengajar secara berkumpulan, secara individu

mahupun secara kelas. Malah, terdapat juga fasilitator yang terdiri daripada murid-

murid tahun 6 yang mahir dan telah menguasai kemahiran jawi. Mereka ditugaskan

membantu guru-guru untuk mengajar murid-murid yang benar-benar memerlukan

bantuan.

Kemudahan prasarana yang lengkap dan bahan bantu mengajar yang

pelbagai turut membantu keberkesanan program ini. Antara bahan bantu mengajar

yang disediakan ialah banting huruf jawi tunggal, kad huruf jawi, kad jadual huruf,

dan sebagainya. Hal ini secara tidak langsung membantu murid-murid untuk lebih

memahami perkara yang diajar.

Tambahan lagi, peruntukan kewangan bagi program ini dibekalkan oleh pihak

sekolah seperti penyediaan makan pagi dan tengah hari bagi murid-murid serta

guru.

Program ini turut dapat mengeratkan hubungan sillaturahim antara guru-guru

dan murid. Guru dapat berkomunikasi dengan lancar dan baik serta murid-murid

menjadi pendengar dan pelajar yang aktif di dalam kelas.

Secara keseluruhannya, program ini berjalan dengan lancar.

KELEMAHAN PROJEK / AKTIVITI PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU Terdapat beberapa kelemahan yang dapat
KELEMAHAN PROJEK / AKTIVITI PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU Terdapat beberapa kelemahan yang dapat

KELEMAHAN PROJEK / AKTIVITI

PROJEK INTERNSHIP

GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU

Terdapat beberapa kelemahan yang dapat dilihat sepanjang melaksanakan

SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR,

program Kem Cemerlang Jawi ini. Setiap kelemahan dan kekurangan projek ini tidak

PULAU PINANG.

dapat dielakkan dan bukan datang dari kemahuan kita sendiri. Tiap kelemahan yang
dapat dielakkan dan bukan datang dari kemahuan kita sendiri. Tiap kelemahan yang

ada sebenarnya adalah untuk dijadikan pengajaran pada masa akan datang dan

dengan kelemahan itu kita belajar untuk menangani masalah dan situasi tegang.

Antara kelemahan projek ini ialah kekangan waktu. Untuk memastikan murid-

murid dapat menguasai kemahiran asas jawi sepenuhnya, waktu yang lama

diperlukan. Program selama setengah hari ini sahaja sebenarnya tidak memadai

untuk memastikan murid-murid dapat menguasai kemahiran asas jawi.

Seterusnya, kelemahan lain ialah dari aspek kehadiran murid. Kehadiran

murid yang terpilih untuk mengikuti kem ini adalah kurang memuaskan. Jumlah

keseluruhan murid yang terlibat dengan program ini ialah 240 orang

keseluruhannya. Namun jumlah yang hadir adalah setengah daripada jumlah yang

sepatutnya.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN:

Berikut

adalah beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan

pada masa akan datang.

Bagi saya, masa yang diperuntukkan setengah hari perlu ditingkatkan kepada

beberapa jam lagi ataupun beberapa hari agar murid-murid dapat sepenuhnya

menguasai kemahiran asas jawi yang diajar. Hal ini kerana, saya dapat melihat

terdapat beberapa orang murid yang mengalami kesukaran untuk menulis huruf jawi

yang bersambung, malah terdapat murid yang menghadapi kesukaran dalam

membaca huruf jawi. Saya ingin sekali fokus kepada setiap orang murid agar

mereka betul-betul dapat menguasai kemahiran asas jawi.

Selain itu, bagi masalah PROJEK kehadiran INTERNSHIP murid yang kurang memuaskan, pihak GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN
Selain itu, bagi masalah PROJEK kehadiran INTERNSHIP murid yang kurang memuaskan, pihak GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN

Selain itu, bagi masalah PROJEK kehadiran INTERNSHIP murid yang kurang memuaskan, pihak

GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU

sekolah yang bertanggungjawab boleh memberi peneguhan positif seperti hadiah

SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR,

atau merit kepada murid-murid yang hadir dan mengambil tindakan terhadap murid-

PULAU PINANG.

murid yang ponteng dan tidak hadir tanpa sebab yang munasabah.

Selain itu, bagi masalah PROJEK kehadiran INTERNSHIP murid yang kurang memuaskan, pihak GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN

KESIMPULAN:

Saya mendapati bahawa murid-murid seronok belajar menggunakan bahan

bantu mengajar yang pelbagai seperti kad jadual huruf dan buku modul jawi. Mereka

akan lebih mengingati dan memahami apa yang dipelajari sekiranya mereka berasa

seronok dan gembira melakukannya.

Saya berharap dengan melibatkan diri dalam program ini, murid-murid akan

lebih memahami dan menguasai kemahiran asas jawi dan dapat membantu guru-

guru sekolah ini untuk mengurangkan jumlah murid-murid yang menghadapi

masalah dalam kemahiran jawi.

Disediakan Oleh,

___________________________________

(SHAHIRAH IZZATI BINTI SHAIK OSMAN)

Setiausaha,

Kem Cemerlang Jawi,

Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugor.

LAMPIRAN (FOTO - FOTO)

PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG. Murid-murid beratur
PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG. Murid-murid beratur

PROJEK INTERNSHIP

GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU

SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG.
SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR,
PULAU PINANG.
PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG. Murid-murid beratur

Murid-murid beratur untuk mengambil kedatangan

PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG. Murid-murid beratur

Murid-murid mendengar amanat daripada Guru Besar

sebelum memulakan program

PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG. Murid-murid berada
PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG. Murid-murid berada

PROJEK INTERNSHIP

GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU

SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR,

PULAU PINANG.

PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG. Murid-murid berada
PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG. Murid-murid berada

Murid-murid berada di dalam kelas untuk sesi LDK 1,

LDK 2 dan LDK 3

PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG. Murid-murid berada
PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG. Sesi penutupan
PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG. Sesi penutupan

PROJEK INTERNSHIP

GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU

SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR,

PULAU PINANG.

PROJEK INTERNSHIP GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU SK SUNGAI GELUGOR, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG. Sesi penutupan

Sesi penutupan Kem Kecemerlangan Jawi 2015 SKSG