Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN C

BORANG PEMARKAHAN PENTAKSIRAN INDIVIDU


RBT 3153 - PENYELIDIKAN TINDAKAN II REKA BENTUK & TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH (PELAPORAN)
NAMA PELAJAR

: MUHAMAD BASRI BIN A BAKAR

NO. ANGKA GILIRAN PELAJAR

: 2011231340146

IPG KAMPUS

: INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, PERLIS

PROGRAM

: PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)

Bil.

KRITERIA

MARKAH
SEBENAR %

1.

Penyampaian

20

2.

Pengolahan Pembentangan

30

3.

Isi Kandungan

25

4.

Soal Jawab

20

5.

Sikap dan Sahsiah

JUMLAH

Ulasan / Cadangan / Komen

MARKAH
PELAJAR

CATATAN

100%

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
PENILAI PERTAMA

PENILAI KEDUA

PENGESAHAN KJ/ KU.

Tandatangan

TANDATANGAN

Nama

NAMA

Tarikh

TARIKH :

: __________________________