Anda di halaman 1dari 1

Ceramah ini telah dijalankan pada hari Isnin, 18 Oktober 2010

bertempat diDewan Tun Fatimah,IPG Kampus Perempuan Melayu. Program ini


dianjurkan olehPISMP Semester 6 Ambilan Januari 2008 sebagai memenuhi pro
forma Bina InsanGuru bagi semester ini. Bengkel ini bertujuan untuk memberi
pengetahuan kepada gurupelatih mengenai bagaimana untuk menjadi guru yang
inovatif.Ceramah mengenai Guru Inovatif" ini telah disampaikan oleh Tuan Haji
Omar b. Abdul. Kepentingan pengetahuan mengenai guru inovatif ini kepada
guru pelatih adalahuntuk mengetahui bagaimana untuk membina inovasi dalam
sistem pendidikan. Ia jugamenjadi panduan kepada guru dalam menjalankan
tugas agar tidak alpa dan lekaterhadap tanggujawab sebagai pendidik.Pelbagai
input positif yang diperolehi melalui ceramah ini, selain mendedahkanbakal guru
seperti saya ini tentang bagaimana untuk menjadi guru yang kreatif ia
jugamemberi informasi tentang isu-isu semasa yang melibatkan inovasi dalam
pendidikan.Ceramah ini juga menerangkan perbezaan antara inovatif dan kreatif.
Semua orangmampu menjadi seorang yang kreatif namun tidak semua orang
mampu menjadiinovatif.Ceramah ini juga membantu guru pelatih membina
pemikiran yang positif danmotivasi kendiri profesion perguruan. Motivasi untuk
menjalankan tanggungjawabdengan penuh keikhlasan dan dedikasi serta
sentiasa berlandaskan hukum agama dannegara. Melalui ceramah ini juga, guru
pelatih diberi kesedaran dalam menghayatikonsep kerja sebagai satu ibadat
serta hidup untuk berbakti kepada negara danmasyarakat.