Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH KEBANGSAAN DATO ONN JAAFAR

SASARAN KERJA TAHUNAN


NAMA :.
ATIVITI/PROJEK
KETERANGAN
1.Guru mata pelajaran
Bahasa Inggeris dan
Sains Tahun 1

KPI PETUNJUK
PRESTASI
MASA
Setahun

KUANTITI
Sains : 1B , 1U
Bahasa Inggeris :
1A , 1 U dan 1 I

KUALITI
Berteraskan RPT

SASAR
AN
KERJA
Setahun

93

93

PENCAPA
IAN
SEBENAR

%
PERAT
US

ULASAN

Berlandaskan Falsafah
Pendidikan.

Berdasarkan opsyen, tugas dan


jadual waktu sesi 2015.

Menepati dasar KSSR dalam


memenuhi kehendak Falsafah
Pindidikan Negara.

KOS (JIKA ADA)

2. Membantu
merancang dan
mengurus Kurikulum

MASA
Setahun

KUANTITI
Berdasarkan fail

Setahun

93

Berlandaskan Falsafah
Pendidikan.

Menepati bidang tugas S/U


kurikulum.

meja s/u
kurikulum
KUALITI
Mengikut
keperluan dan
sasaran
kurikulum

93

Berlandaskan Falsafah
Pendidikan.

KOS (JIKA ADA)

3. Membantu
merancang Hari
Anugerah Cemerlang

MASA
1 bulan
KUANTITI
Pengurus hadiah
300 murid
KUALITI
Berteraskan
Falasafah
Pendidikan

sebulan

93

93

Memastikan target dan


pelaksanaan majlis lancar
cemerlang.
Menepati bidang tugas supaya
majlis lancar dan cemerlang.

Memenuhi kehendak Falsafah


Pendidikan Negara.

KOS (JIKA ADA)

4. Membantu
merancang pengurusan
dan pentadbiran Kantin

MASA
setahun

setahun

Mencapai target kecemerlangan


pengurusan kantin.

KUANTITI
Penyelaras
KUALITI
Berteraskan SPI Bil
. Dan Falasafah
Pendidikan

5. Membantu
merancang ,mengurus
dan mentadbir Kelas 1B

MASA
setahun
KUANTITI
Guru Kelas 1B
35 murid
KUALITI
Berteraskan
Falasafah
Pendidikan

93
93

setahun

Menepati bidang tugas AJK


Kantin.
Memenuhi kehendak Falsafah
Pendidikan Negara.

Memastikan target dan


pengurusan lancar dan
cemerlang.
Menepati bidang tugas .

93

93

Memenuhi kehendak Falsafah


Pindidikan Negara.

KOS (JIKA ADA)

KOS (JIKA ADA)

6. Membantu
merancang pengurusan
dan pentadbiran

MASA
setahun

setahun

Memastikan target dan


pengurusan lancar.

Kokurikulum
KUANTITI

Menepati bidang tugas .


93

Penasihat rumah
sukan

KUALITI
Berteraskan
Falasafah
Pendidikan

93

Memenuhi kehendak Falsafah


Pindidikan Negara.

KOS (JIKA ADA)

7. Menyampaikan
ceramah Eprestasi
(PBPPP)

MASA
27 Jun 2015
KUANTITI
Penceramah
150 guru SKRM
KUALITI
Berteraskan E
Prestasi

KOS (JIKA ADA)

sehari

Memastikan target dan


penyampaian berkesan.

93

Menepati bidang tugas supaya


mempermudahkan pemahaman
dan pengurusan eprestasi.

93

Memenuhi kehendak eprestasi.

Tambah lagi jika ada ya.


Merangkumi bidang..
1.Pentadbiran
2. Kuriulum
3.HEM
4.Kokurikulum
5.Sumbangan luar