Anda di halaman 1dari 6

____________________________________________________

KERTAS KERJA

KEM KEPIMPINAN PENGAWAS 2014

sekolah

ANJURAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

1.0

PENGENALAN
Kem kepimpinan pengawas merangkumi pelbagai slot motivasi yang

menjurus kepada semangat berkepimpinan serta bertanggungjawab dalam apa


juga perkara yang dihadapi. Melalui kem ini, peserta pengawas akan menjalani
pelbagai slot berkaitan ceramah motivasi, latihan dalam kumpulan dan
permainan.
Melalui slot-slot ini, peserta pengawas akan berhadapan dengan pelbagai
cabaran yang berkaitan dengan nilai tanggungjawab dan nilai kepimpinan dalam
diri. Nilai-nilai ini adalah antara objektif program ini diadakan.
2.0

TUJUAN
Kem kepimpinan pengawas merupakan program yang dianjurkan khas

bagi memupuk semangat kepimpinan dalam kalangan pengawas sekolah


kebangsaan kampung luak. Semangat kepimpinan yang disemai ini diharap
dapat dijadikan panduan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai
dengan gelaran yang diamanahkan.
Program ini diharap mampu menyuntik semangat baru dalam kalangan
pengawas sekolah agar dapat mengaplikasikan ilmu yang ditimba untuk
menghadapi cabaran menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pengawas
sekolah.

3.0

OBJEKTIF

Terdapat beberapa objektif yang perlu dicapai dalam menjayakan program ini,
antaranya;
3.1
Pengawas menyedari kepentingan tugas dan tanggungjawab yang
3.2

diamanahkan melalui ceramah motivasi dan permainan.


Pengawas mengetahui nilai-nilai yang perlu ada dalam setiap individu

3.3

pemimpin melalui ceramah motivasi.


Pengawas dapat membina hubungan sosial yang baik dalam kalangan

3.4

pengawas sebagai rakan setugas melalui aktiviti berkumpulan.


Pengawas memperolehi semangat baru dalam menjalankan tugas melalui
ceramah motivasi dan permainan.

4.0
TARIKH, HARI DAN TEMPAT
4.1 Tarikh
: 10.11.2014
4.2 Hari / Masa
: Jumaat (0800 - 1530
4.3 Tempat
: Bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling

5.0
STRATEGI PELAKSANAAN
5.1
Membuat kertas kerja
5.2
Perbincangan aktiviti dan slot pengisian antara AJK
5.3
Pelaksanaan program
5.4
Post Mortem dan penyediaan laporan
5.5
Menghantar laporan ke pejabat
6.0
SENARAI TETAMU
6.1
Guru Besar SK Kampung Luak
6.2
Moderator
6.3
Guru Pengawas
7.0

SENARAI PESERTA

7.1

Pengawas dan ketua serta penolong ketua kelas Sekolah Kebangsaan


Kampung Luak seramai 42 orang.

PROGRAM

Masa

Perkara

0800

Ceramah kepimpinan pengawas

0930

LDK 1 (tiada yang mustahil)

1100

Rehat

1130

LDK 2 (tanah pusaka)

1300

REHAT

1330

PERSIAPAN PENUTUPAN

1400
1530

RUMUSAN DAN PENUTUPAN


BERSURAI

SENARAI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA DAN AJK


4

Catatan

Penasihat
En.
AJK Pelaksana
En.
Semua guru tahun 6
5 orang fasilitator
8.0
PERUNTUKAN KEWANGAN ( UBK) DAN SEKOLAH
8.1
Peruntukan untuk bahan dan alat yang diperlukan
8.2
Peruntukan untuk minum pagi / air minuman
Bil

Perkara

Senarai keperluan

Jumlah yang diperlukan

.
1.
2.

Makanan
Minuman

Mi goreng
Air kotak
Air mineral
5 buah hamper tempat

50 bungkus
50 paket air kotak
50 botol air mineral
Alat tulis faber castle

3.

Hadiah kumpulan
pemenang
Serta saguhati

4.

Peralatan

pertama, kedua dan


ketiga
Marker, pita pelekat,
Disediakan oleh UBK sekolah
kertas mahjong

PENUTUP
Semoga program ini mendapat kelulusan pihak pentadbiran SK kampung Luak. Jutaan
terima kasih atas pertimbangan pihak tuan.

Disediakan oleh :
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING
5

Tandatangan:.................................
Tarikh:.........................................

Disahkan oleh :
Penolong kanan 1 SK Kampung Luak
Tandatangan:.................................
Tarikh:.........................................

Diluluskan oleh :
Guru Besar SK Kampung Luak
Tandatangan:.................................
Tarikh:.........................................