Anda di halaman 1dari 6

LATIHAN PENDIDIKAN MORAL

Nama :

DESHVIENDRAN

Kelas : 1 AMANAH

Tarikh : 21/10/2015
Band 1
Warnakan gambar yang menunjukkan perbuatan yang betul.

( 16 Markah )

Penilaian PBS KKSR Moral

Band 2
2. Sesuaikan kesan ketidakadilan dalam situasi di bawah ini

( 6 Markah )
( 2 Markah Warna )

Penilaian PBS KKSR Moral

Band 3
3. Tuliskan pernyataan mengikut kesesuaian gambar di bawah.

( 12 Markah )
Band 4
Penilaian PBS KKSR Moral

4. Isikan tempat kosong dengan ayat yang sesuai bagi menunjukkan perasaan penghargaan.

( 16
Markah )
Band 5
Penilaian PBS KKSR Moral

5. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai mengikut amalan yang terpuji yang
boleh kamu lakukan

( 12 Markah )
Band 6
Penilaian PBS KKSR Moral

6. Tandakan ( / ) bagi perlakuan yang baik dan boleh dicontohi serta tandakan ( x ) bagi
perlakuan yang tidak boleh dikuti.

( 6 Markah )

Penilaian PBS KKSR Moral