Anda di halaman 1dari 8

Namakan alam ciptaan Tuhan yang terdapat di bawah.

(A)

Matahari

Pokok

Binatang
Sungai

Bunga
2.

1.

_____________________

________________

3.

4.

___________________

____________________

5.

___________________
1

(10 markah)

(B) Tandakan ( ) pada perlakuan yang betul dan () pada


perlakuan yang tidak betul.

(12 markah)

C)

Padankan ucapan terima kasih berikut mengikut kaum di


bawah.

Nandri

Xie xie

Thank you

Shukriya

Terima kasih

Kotoluadan

(12 markah)
(D)

Tulis tutur kata yang sopan pada gambar yang sesuai.


Terima kasih, cikgu.

Kami harap kamu cepat sembuh.


Maaf, tumpang lalu ibu.

Selamatberkenalan.

(16 markah)

(E)

Padankan jawapan yang betul pada gambar yang sesuai.


4

(12 markah)

(F) Warnakan gambar yang menunjukkan perbuatan yang betul.


5

(16 markah)

(G) Padankan melaksanakan tanggungjawab diri.


6

1.

Menyapu sampah

2.

Memberus gigi

3.

Belajar

4.

Makan

5.

Mandi

(10 markah)
(H) Sesuaikan kesan ketidak adilan dalam situasi di bawah ini

(12 markah)