Anda di halaman 1dari 8

(A)

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

(10 markah)
1

(B) Tandakan ( ) pada perlakuan yang betul dan () pada


perlakuan yang tidak betul.

(12 markah)
2

C)

Tandakan ( ) pada perlakuan yang betul dan () pada


perlakuan yang tidak betul.

(12 markah)
3

(D)

Tulis tutur kata yang sopan pada gambar yang sesuai.

Kami harap kamu cepat sembuh.

Terima kasih, cikgu.


Maaf, tumpang lalu ibu.

Selamatberkenalan.

(16 markah)
4

(E)

Padankan jawapan yang betul pada gambar yang sesuai.

(12 markah)
5

(F) Warnakan gambar yang menunjukkan perbuatan yang betul.

(16 markah)
6

(G) Padankan gambar dengan tindakan yang betul.

(10 markah)
7

(H) Sesuaikan kesan ketidak adilan dalam situasi di bawah ini

(12 markah)