Anda di halaman 1dari 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR

SENARAI KANDUNGAN PORTFOLIO


BAHAGIAN

PERKARA

CATATAN

Butiran Diri
A

MAKLUMAT
DIRI

Surat Pengenalan Diri


Penyataan Profesional

MAKLUMAT
SEKOLAH

Maklumat-maklumat Sekolah
Jadual Waktu Mengajar
Dokumen Standard Kurikulum
Dan Pentaksiran

MAKLUMAT
PENGAJARAN
&
PEMBELAJARA
N

Rancangan Pengajaran Tahunan


Rancangan Pengajaran Semester
(4 Minggu)
Rancangan Pengajaran Mingguan

Rujuk Rekod
Pengajaran
dan
Pembelajaran

Rancangan Pengajaran Harian


Refleksi Pengajaran &
Pembelajaran
Senarai Nama Murid

MAKLUMAT
Maklumat-maklumat
KOKURIKULUM Kokurikulum
Garis Panduan Internship
Kertas Kerja Aktiviti Internship

MAKLUMAT
INTERNSHIP

Penulisan Refleksi Internship


Laporan Aktiviti Internship
Borang Kehadiran Internship
Penulisan Jurnal Mingguan

LAIN-LAIN
Catatan Refleksi Aktiviti

Setiap Aktiviti yang


Dijalankan di Sekolah