Anda di halaman 1dari 9

Era Imperial (849-1885)

Pagan secara beransur-ansur berkembang untuk menyerap negeri-negeri


sekitarnyasehingga 1050-an-1060-an apabila Anawrahta mengasaskan Empayar
Pagan, penyatuanpertama daripada lembah Irrawaddy dan pinggir. Pada abad ke-12
dan 13, Empayar Pagandan Empayar Khmer dua kuasa utama di tanah besar Asia
Tenggara. Bahasa Burma danbudaya beransur-ansur menjadi dominan di lembah
Irrawaddy atas, melebihi norma Pyu,Mon dan Pali oleh akhir abad ke-12. Theravada
Buddha perlahan-lahan mula merebak keperingkat kampung walaupun amalan
Tantrik, Mahayana, Brahman, dan animis masihbanyak sudah berakar umbi.
Pemerintah pagan dan kaya membina lebih 10,000 kuil-kuilBuddha di zon modal
Pagan sahaja. Diulangi pencerobohan Mongol (1277-1301)menggulingkan kerajaan
yang berusia empat abad pada tahun 1287.Kuil-kuil di runtuh Mrauk UPagan, diikuti
oleh 250 tahun pemecahan politik yangberlangsung sehingga abad ke-16. Seperti
yang Burmans empat abad awal, Shan pendatangyang tiba dengan seranganserangan Mongol yang tinggal di belakang. Beberapa bersaingShan negeri datang
untuk menguasai barat laut seluruh arka timur sekitar lembahIrrawaddy. Lembah
juga telah dilanda dengan negeri-negeri kecil sehingga akhir abad ke-14apabila dua
kuasa yang agak besar, Ava Kingdom dan Hanthawaddy Kingdom, muncul. Dibarat,
Arakan politik berpecah adalah di bawah pengaruh yang bersaing jiran yang
lebihkuat sehingga Kerajaan Mrauk U disatukan pantai Arakan untuk kali pertama
dalam 1437.Sejak awal lagi, Ava berjuang peperangan penyatuan (1385-1424),
tetapi tidak pernah dapat agak memasang semula empayar yang hilang. Setelah
diadakan off Ava,Hanthawaddy memasuki zaman kegemilangan, dan Arakan pergi
untuk menjadi kuasa yangtersendiri untuk 350 tahun akan datang. Sebaliknya,
peperangan yang berterusanmeninggalkan Ava amat lemah, dan ia perlahan-lahan
berpecah dari 1481 dan seterusnya.
13Lieberman 2003: 90 91. Retrieved 2012 May 4 from
http://en.wikipedia.org/wiki/Burma.
Pada tahun 1527, Gabungan Shan Amerika menakluki Ava sendiri, dan
memerintahMyanmar Atas sehingga 1555.Seperti Empayar Pagan, Ava,
Hanthawaddy dan Shan negeri semua tatanegara yangberbilang kaum. Walaupun
peperangan, penyegerakan budaya terus. Tempoh ini dianggapzaman
kegemilangan budaya Burma. Burma sastera "menjadi lebih yakin, popular,
danstylistically pelbagai", dan generasi kedua kod undang-undang Burma serta panMyanmaryang terawal kronik muncul. Hanthawaddy raja memperkenalkan
pembaharuan agama yangkemudiannya tersebar ke seluruh negara. Banyak kuil
yang indah Mrauk U telah dibinadalam tempoh ini.Empayar bayinnaung dalam
penyatuan 1580. Politik yang kembali dalampertengahan abad ke-16, kerana usaha
1 Toungoo kecil (Taungoo), keadaan di duniadahulu orang suruhan Ava. Toungoo
muda, yang bercita-cita tinggi raja Tabinshwehtimengalahkan Hanthawaddy yang
lebih kuat pada tahun 1541. Penggantinya Bayinnaungpergi untuk menakluk petak
yang luas tanah besar Asia Tenggara termasuk negeri-negeriShan, Na Lan, Manipur,

negara-negara Shan Cina, Siam, Lan Xang dan selatan Arakan.Walau


bagaimanapun, empayar terbesar dalam sejarah Asia Tenggara menguraikan tidak
lama selepas kematian Bayinnaung pada tahun 1581, benar-benar runtuh oleh
1599. Siamtelah merampas Tenasserim dan Na Lan, dan tentera upahan Portugis
menubuhkanpemerintahan Portugis pada Syriam (Thanlyin).Dinasti berkumpul
semula dan mengalahkan Portugis pada tahun 1613 dan Siampada 1614. Ia
memulihkan kerajaan yang lebih kecil, lebih terkawal, merangkumi
MyanmarRendah, Myanmar Atas, Shan negeri, Lan Na dan Tenasserim atas. Toungoo
pulih raja-rajatelah mewujudkan satu rangka kerja perundangan dan politik yang
mempunyai ciri-ciri asasakan terus ke dalam abad ke-19. Mahkota itu sepenuhnya
telah menggantikan chieftainshipsketurunan dengan gabenor yang dilantik di
lembah Irrawaddy keseluruhan, dan banyak mengurangkan hak keturunan Shan
ketua. Perdagangan dan reformasi pentadbiran sekularmembina sebuah ekonomi
yang makmur selama lebih daripada 80 tahun. Sejak dari 1720-an, kerajaan telah
dilanda dengan berulang Manipuri serbuan ke Myanmar Atas, danpemberontakan
leteran di Lan Na. Pada tahun 1740, ISN Myanmar Rendah mengasaskanKerajaan
Hanthawaddy pulih. Tentera hanthawaddy dipecat Ava pada 1752,
menamatkanDinasti 266 tahun Toungoo.Imej British pd 1825 sepotong logam
Shwedagon Pagoda menunjukkan pendudukanBritish semasa perang Anglo-Burma
Pertama. Selepas kejatuhan Ava, satu rintangankumpulan Dinasti Alaungpaya
Konbaung mengalahkan Hanthawaddy pulih, dan oleh 1759,telah bersatu semula
semua Burma (dan Manipur), dan didorong menjalankan Perancis dan
British yang telah menyediakan senjata untuk Hanthawaddy. Menjelang 1770, waris
Alaungpaya telah lemah banyak Laos (1765), mengalahkan Siam (1767), dan
mengalahkanempat pencerobohan oleh China (1765-1769). Dengan Myanmar yang
sibuk oleh ancamanCina, Siam pulih wilayah menjelang 1770, dan pergi untuk
menangkap Lan Na oleh 1776.Burma dan Siam pergi ke perang sehingga 1855,
tetapi semua menyebabkan di jalan buntu,bertukar-tukar Tenasserim (Burma) dan
Lan Na (Siam). Berhadapan dengan berkuasa Chinadan Siam kebangkitan di timur,
Raja Bodawpaya berpaling barat, memperoleh Arakan(1785), Manipur (1814) dan
Assam (1817). Ia adalah empayar kedua terbesar dalamsejarah Burma tetapi juga
satu dengan sempadan jelas sakit yang panjang dengan BritishIndia.Keluasan
empayar ini tidak bertahan lama. Myanmar kehilangan Arakan, Manipur, Assam dan
Tenasserim kepada pihak British dalam Perang Inggeris-Burma Pertama (18241826). Pada tahun 1852, pihak British dengan mudah merampas Myanmar Rendah
dalamPerang Second Anglo-Burma. Raja Mindon cuba untuk memodenkan kerajaan,
dan padatahun 1875 sempit dielakkan pengilhakan oleh penyerah Amerika Karenni.
British, yangbimbang dengan penyatuan Perancis Indo-China, dilampirkan baki
negara dalam Perang Anglo-Burma Ketiga pada tahun 1885.Raja-raja konbaung
dilanjutkan pulih reformasi pentadbiran Toungoo bagi, danmencapai tahap kawalan
dalaman dan perkembangan luaran yang tidak pernah berlakusebelum ini. Buat
pertama kali dalam sejarah, bahasa dan budaya Burma datang untuk mendominasi
seluruh lembah Irrawaddy. Evolusi dan pertumbuhan Burma kesusasteraandan

teater terus, dibantu oleh kadar celik huruf orang dewasa yang sangat tinggi
lelakiuntuk era (separuh daripada semua lelaki dan 5% daripada wanita).
14
Namun begitu, takatdan kadar pembaharuan adalah tidak sekata dan akhirnya
terbukti tidak mencukupi untuk mengekang kemaraan penjajah British.
Era Kolonial (1886

1948)
Dengan kejatuhan Mandalay, Burma datang di bawah pemerintahan British.
Sepanjang erapenjajahan, ramai orang India tiba sebagai tentera, kakitangan
awam, pekerja-pekerjabinaan dan peniaga dan, bersama-sama dengan masyarakat
Anglo-Burma, mendominasikehidupan komersial dan sivil di Burma. Rangoon
menjadi modal Myanmar British dansebuah pelabuhan penting antara Calcutta dan
Singapura.
1Ibid,202 206
Kebencian Burma adalah kukuh dan telah dilepaskan dalam rusuhan ganas yang
lumpuh Yangon pada peristiwa sepanjang jalan sehingga tahun 1930-an.
Sebahagian daripada rasatidak puas hati yang telah disebabkan oleh tidak
menghormati Burma budaya dan tradisiseperti keengganan British untuk
menanggalkan kasut apabila mereka memasuki pagoda.Sami-sami Buddha menjadi
vanguards pergerakan kemerdekaan. U Wisara, sami aktivis,meninggal dunia di
dalam penjara selepas mogok lapar 166 hari untuk membantahperaturan yang
melarang beliau daripada memakai jubah Buddha manakala dipenjarakan.Pada 1
April 1937, Burma menjadi sebuah koloni Great Britain dan Ba Maw Menteripertama
Perdana Menteri dan Perdana Menteri Burma yang ditadbir secara berasingan.
BaMaw adalah seorang peguam bela lantang untuk Burma pemerintahan sendiri
dan beliaumenentang penyertaan Great Britain, dan oleh Myanmar lanjutan, dalam
Perang Dunia II.Beliau meletak jawatan daripada Dewan Undangan Negeri dan telah
ditangkap keranamenghasut. Pada tahun 1940, sebelum Jepun secara rasmi
memasuki Perang Dunia Kedua, Aung San telah menubuhkan Tentera Kemerdekaan
Myanmar di Jepun.Medan pertempuran utama, Burma telah musnah semasa Perang
Dunia Kedua.Menjelang Mac 1942, beberapa bulan selepas mereka memasuki
perang, tentera Jepuntelah mara pada Rangoon dan pentadbiran British telah
runtuh. Pentadbiran BurmaEksekutif yang diketuai oleh Maw Ba telah ditubuhkan
oleh Jepun pada bulan Ogos 1942.Bermula pada akhir tahun 1944, tentera
bersekutu melancarkan satu siri offensives yangmembawa kepada berakhirnya
pemerintahan Jepun pada bulan Julai 1945. Walaubagaimanapun, peperangan
sengit dengan banyak sisa Myanmar yang santai olehpergaduhan yang

berlaku.Walaupun banyak Burma berjuang pada mulanya untuk Jepun, beberapa


Burma,kebanyakannya daripada etnik minoriti, juga pernah berkhidmat di dalam
Tentera MyanmarBritish. Tentera Kemerdekaan Burma dan Tentera Nasional Arakan
berperang dengan Jepundari tahun 1942 hingga 1944, tetapi beralih kesetiaan
kepada sebelah Bersekutu pada tahun1945.Berikutan Perang Dunia II, Aung San
merundingkan Perjanjian Panglong denganpemimpin-pemimpin etnik yang
menjamin kebebasan Burma sebagai sebuah negeri bersatu.Pada tahun 1947, Aung
San menjadi Timbalan Pengerusi Majlis Eksekutif Burma, kerajaanperalihan. Tetapi
pada bulan Julai 1947, saingan politik dibunuh Aung San dan beberapaorang ahli
kabinet.
15Houtman, Gustaaf (1999).Mental Culture in Burmese Crisis Politics: Aung San Suu
Kyi and the National League for Democracy . Tokyo: Tokyo University of Foreign
Studies, Institute for the Study of Languages andCultures of Asia and Africa. ISBN 487297-748-3
Semasa Perang Dunia Kedua, Myanmar menjadi barisan tindak depan berhadapan
denganpenjajahan tentera JEPUN di Asia Tenggara. Pemerintahan British dikalahkan
dengan teruk oleh tentera JEPUN. Lebih 300,000 buruh India dan Anglo-Myanmar
melarikan diri ke dalamhutan dan TIBA di india. Tentera JEPUN melancarkan Kempen
Myanmar untuk memastikanBritish keluar dari Myanmar tetapi Tentera India British
Berjaya menyerang Menggalakkandan mendapatkan Menggalakkan Myanmar pada
Julai 1947. Ramai rakyat MyanmarBerjuang bersama tentera JEPUN. Ramai juga
yang berkhidmat dengan Tentera BritishMyanmar.
Republik Democratik (1948

1962)
Pada 4 Januari 1948, negara menjadi sebuah republik bebas, menamakan Kesatuan
Burma,dengan Sao Shwe Thaik sebagai Presiden pertama dan U Nu sebagai
Perdana Menteripertama. Tidak seperti kebanyakan bekas tanah jajahan British
yang lain dan wilayah luarnegara, ia tidak menjadi ahli Komanwel. A parlimen
dwidewan telah ditubuhkan, yang terdiridaripada Dewan Perwakilan dan Dewan
kewarganegaraan, dan pilihan raya multi-parti telahdiadakan pada tahun 19511952, 1956 dan 1960.Myanmar kawasan geografi merangkumi hari ini dapat
dikesan kepada PerjanjianPanglong, yang menggabungkan Myanmar yang betul,
yang terdiri daripada MyanmarRendah dan Myanmar Atas, dan Kawasan Frontier,
yang telah ditadbir secara berasinganoleh British.
16
Sepekan terakhir perhatian masyarakat dunia tertuju pada Burma (kini Myanmar)
sebuahnegara multi etnis berpenduduk 53 juta yang terletak di Asia Tenggara.

Mayoritas populasidi Myanmar adalah orang Burma (sekitar 68%), sisanya terdiri
dari etnik-etnik minoritasseperti etnis Shans, Karens, Rakhines, Tionghoa, India,
Mons dan kelompok-kelompok etniskecil lainnya.Demokrasi Untuk BurmaDalam
tulisan ini, lebih suka memakai nama Burma dibandingkan dengan Myanmar.
Padatahun 1989 Dewan Penguasa Militer menganti nama Republik Sosialis
Persatuan Burma"menjadi Myanmar. Perubahan nama tersebut sengaja dilakukan
oleh rezim militer Birmauntuk menunjukkan kepada masyarakat internasional kalau
ada negara baru yang bernamaMyanmar, dan sengaja menggusur sejarah
demokrasi rakyat Birma. Beberapa negara di UniEropa dan Amerika Serikat, hingga
kini tetap menyebut Myanmar sebagai Burma, sebagai
16Aung Zaw. "Can Another Asian Fill U Thant's Shoes?".The Irrawaddy September
2006.
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=7610. Retrieved 10 January 2012.

Sejarah Asia Tenggara


Ratings: (0)|Views: 1,615|Likes: 14
Published by leehni
See more

Kebencian Burma adalah kukuh dan telah dilepaskan dalam rusuhan ganas yang
lumpuh Yangon pada peristiwa sepanjang jalan sehingga tahun 1930-an.
Sebahagian daripada rasatidak puas hati yang telah disebabkan oleh tidak
menghormati Burma budaya dan tradisiseperti keengganan British untuk
menanggalkan kasut apabila mereka memasuki pagoda.Sami-sami Buddha menjadi
vanguards pergerakan kemerdekaan. U Wisara, sami aktivis,meninggal dunia di
dalam penjara selepas mogok lapar 166 hari untuk membantahperaturan yang
melarang beliau daripada memakai jubah Buddha manakala dipenjarakan.Pada 1
April 1937, Burma menjadi sebuah koloni Great Britain dan Ba Maw Menteripertama
Perdana Menteri dan Perdana Menteri Burma yang ditadbir secara berasingan.

BaMaw adalah seorang peguam bela lantang untuk Burma pemerintahan sendiri
dan beliaumenentang penyertaan Great Britain, dan oleh Myanmar lanjutan, dalam
Perang Dunia II.Beliau meletak jawatan daripada Dewan Undangan Negeri dan telah
ditangkap keranamenghasut. Pada tahun 1940, sebelum Jepun secara rasmi
memasuki Perang Dunia Kedua, Aung San telah menubuhkan Tentera Kemerdekaan
Myanmar di Jepun.Medan pertempuran utama, Burma telah musnah semasa Perang
Dunia Kedua.Menjelang Mac 1942, beberapa bulan selepas mereka memasuki
perang, tentera Jepuntelah mara pada Rangoon dan pentadbiran British telah
runtuh. Pentadbiran BurmaEksekutif yang diketuai oleh Maw Ba telah ditubuhkan
oleh Jepun pada bulan Ogos 1942.Bermula pada akhir tahun 1944, tentera
bersekutu melancarkan satu siri offensives yangmembawa kepada berakhirnya
pemerintahan Jepun pada bulan Julai 1945. Walaubagaimanapun, peperangan
sengit dengan banyak sisa Myanmar yang santai olehpergaduhan yang
berlaku.Walaupun banyak Burma berjuang pada mulanya untuk Jepun, beberapa
Burma,kebanyakannya daripada etnik minoriti, juga pernah berkhidmat di dalam
Tentera MyanmarBritish. Tentera Kemerdekaan Burma dan Tentera Nasional Arakan
berperang dengan Jepundari tahun 1942 hingga 1944, tetapi beralih kesetiaan
kepada sebelah Bersekutu pada tahun1945.Berikutan Perang Dunia II, Aung San
merundingkan Perjanjian Panglong denganpemimpin-pemimpin etnik yang
menjamin kebebasan Burma sebagai sebuah negeri bersatu.Pada tahun 1947, Aung
San menjadi Timbalan Pengerusi Majlis Eksekutif Burma, kerajaanperalihan. Tetapi
pada bulan Julai 1947, saingan politik dibunuh Aung San dan beberapaorang ahli
kabinet.
15

15
Houtman, Gustaaf (1999).
Mental Culture in Burmese Crisis Politics: Aung San Suu Kyi and the National League
for Democracy
. Tokyo: Tokyo University of Foreign Studies, Institute for the Study of Languages
andCultures of Asia and Africa. ISBN 4-87297-748-3.

Semasa Perang Dunia Kedua, Myanmar menjadi barisan tindak depan berhadapan
denganpenjajahan tentera JEPUN di Asia Tenggara. Pemerintahan British dikalahkan
dengan teruk oleh tentera JEPUN. Lebih 300,000 buruh India dan Anglo-Myanmar
melarikan diri ke dalamhutan dan TIBA di india. Tentera JEPUN melancarkan Kempen
Myanmar untuk memastikanBritish keluar dari Myanmar tetapi Tentera India British

Berjaya menyerang Menggalakkandan mendapatkan Menggalakkan Myanmar pada


Julai 1947. Ramai rakyat MyanmarBerjuang bersama tentera JEPUN. Ramai juga
yang berkhidmat dengan Tentera BritishMyanmar.
Republik Democratik (1948

1962)
Pada 4 Januari 1948, negara menjadi sebuah republik bebas, menamakan Kesatuan
Burma,dengan Sao Shwe Thaik sebagai Presiden pertama dan U Nu sebagai
Perdana Menteripertama. Tidak seperti kebanyakan bekas tanah jajahan British
yang lain dan wilayah luarnegara, ia tidak menjadi ahli Komanwel. A parlimen
dwidewan telah ditubuhkan, yang terdiridaripada Dewan Perwakilan dan Dewan
kewarganegaraan, dan pilihan raya multi-parti telahdiadakan pada tahun 19511952, 1956 dan 1960.Myanmar kawasan geografi merangkumi hari ini dapat
dikesan kepada PerjanjianPanglong, yang menggabungkan Myanmar yang betul,
yang terdiri daripada MyanmarRendah dan Myanmar Atas, dan Kawasan Frontier,
yang telah ditadbir secara berasinganoleh British.
16
Sepekan terakhir perhatian masyarakat dunia tertuju pada Burma (kini Myanmar)
sebuahnegara multi etnis berpenduduk 53 juta yang terletak di Asia Tenggara.
Mayoritas populasidi Myanmar adalah orang Burma (sekitar 68%), sisanya terdiri
dari etnik-etnik minoritasseperti etnis Shans, Karens, Rakhines, Tionghoa, India,
Mons dan kelompok-kelompok etniskecil lainnya.
Demokrasi Untuk Burma
Dalam tulisan ini, lebih suka memakai nama Burma dibandingkan dengan Myanmar.
Padatahun 1989 Dewan Penguasa Militer meng
anti nama Republik Sosialis Persatuan Burma"
menjadi Myanmar. Perubahan nama tersebut sengaja dilakukan oleh rezim militer
Birmauntuk menunjukkan kepada masyarakat internasional kalau ada negara baru
yang bernamaMyanmar, dan sengaja menggusur sejarah demokrasi rakyat Birma.
Beberapa negara di UniEropa dan Amerika Serikat, hingga kini tetap menyebut
Myanmar sebagai Burma, sebagai
16
Aung Zaw. "Can Another Asian Fill U Thant's Shoes?".
The Irrawaddy September 2006.

http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=7610. Retrieved 10 January 2012.

bentuk solidaritas terhadap rakyat berikut kalangan pro demokrasi di Burma dan
kritik terhadap tindakan otoriter Junta Militer.Sejak tahun 1962 saat Jenderal Ne Win,
melakukan kudeta militer dan merampaskekuasaan dari Perdana Menteri U Nu krisis
politik yang tak kunjung henti-hentinnya terjadidi Burma. Terakhir krisis kembali
terjadi dan pemicunnya adalah kebijakan pemerintahan junta militer yang menaikan
harga BBM hampir 500 persen.Akibatnya harga gas naik 5 kalilipat, harga bensin
dan diesel naik 2 kali lipat, tarif bis juga naik 2 kali lipat dari sebelumnya.Kebijakan
ini memicu gelombang aksi ratuan ribu massa yang dipimpin olehmahasiswa pelajar
, aktivis politik oposisi dan tak terkecuali para biksu di Burma. Para biksuBudhis
yang biasanya lebih banyak berdoa dan melakukan meditasi justru memimpin aksiaksi protes, pagoda-pagoda di Burma berubah menjadi pusat gerakan massa. Para
biksuBudhis berubah menjadi barisan paling depan yang membongkar kezaliman
rezim militeryang telah berlangsung selama 45 tahun. Perlawanan para biksu
merupakan simbol betapakearifan tidak lagi hidup dalam keseharian junta militer
yang memerintah.Ironisnyagelombang aksi damai rakyat Burma justru dihadapi
dengan kekerasan dan berbagaitindakan represif serta penangkapan yang dilakukan
oleh para polisi dan tentara .Gelombang protes ini dinilai sebagai sebuah babak
baru dalam sejarah penentanganrakyat Burma terhadap junta militer yang telah
menghancurkan demokrasi. Gelombangprotes kali ini dinilai merupakan yang
terbesar sejak demonstrasi prodemokrasi tahun 1988yang ditindas secara brutal
oleh rezim militer. Kini masalahnya bukan persoalan kenaikanharga BBM semata
melainkan sudah tertuju pada penentangan langsung terhadappemerintahan
tangan Junta Militer. Akar dari krisis politik di Burma sebenaranya bersumber pada
keenggananpemerintahan junta militer pimpinan Jenderal Than Shwe untuk
melakukan reformasi politik terkait dengan upaya penegakan HAM dan demokrasi di
negara tersebut. Sejak junta militerberkuasa di Burma tahun 1962, tanda-tanda
demokratisasi tak kunjung datang. Menurutperkiraan PBB, jumlah tahanan junta
militer di Burma mencapai lebih dari 1.000 orang.Pada tahun 1990 Burma
sebenarnya pernah mengadakan pemilihan umum federal.Hukum Negara Militer
dan Dewan Orde Pemulihan (the military State Law and OrderRestoration CouncilSLORC) mengizinkan pemilihan umum multipartai.Saat itu NLD (PartaiNasional
Demokratik) yang dipimpin oleh Suu Kyi memenangkan pemilihan anggotaparlemen
dengan suara mutlak. NLD memperoleh suara 80% dari jumlah pemilih.
Ironisnyahasil Pemilu tersebut tidak diakui oleh junta militer dan Suu Kyi pun
ditahan oleh juntamiliter bersama dengan sejumlah tokoh oposisi dan pejuang hak
asasi manusia lainnya. Tragedi 888 (8 Ogos 1988) dan pembatalan Pemilu
demokratis yang dimenangkankelompok sipil NLD merupakan tonggak-tonggak

matinnya demokrasi di Burma. Sejak saatitu persoalan demokratisasi menjadi


persoalan yang berulang-ulang menyulut krisis politik dinegara tersebut.
Pemerintahan junta militer mengontrol dan melarang media massa yangacapkali
mengkritik kebijakan pemerintah.Suu Kyi kemudian memperoleh nobel perdamaian
tahun 1991 atas semangatnyamelakukan perlawananan politik dalam
memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasiSampai dengan sat ini Suu Kyi
masih diangga oleh rakyat Burma sebagai inspirator dansimbol gerakan demokrasi
yang menentang emerintahan junta militer.Di sisi lain akibat pemerintahan junta
militer situasi kemiskinan tetap menyelimutirakyat Burma. Burma sebanarnya
adalah negara yang kaya dengan minyak dan gas tapimayoritas rakyatnya hidup
dalam kemiskinan. Di bawah junta militer jumlah pengangguranmencapai 20 juta
orang pada tahun tahun 2005. Hal ini tentunnya diperparah dengantingkat inflasi
yang terus membengkak dan menyeret rakyat Burma ke jurang kemiskinanyang
dalam.Beberapa pengamat berpendapat bahwasanya tegaknya rezim junta militer
di Burma juga akibat dari dukungan politik dan ekonomi dari Cina, Rusia dan India
yang selalumembela tindakan rezim junta militer. Cina dan Rusia menggunakan hak
vetonya untuk membatalkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dimaksudkan
untuk mendorongdemokrasi di Burma pada awal tahun 2007 dengan alasan bahwa
situasi di Burma adalahsepenuhnya masalah dalam negeri. Padahal jika diperikasa
dengan seksama ternyata Cinaemeiliki kepentingan yang cukup besar untuk meraih
kontrol terhadap sumber daya alam diBurma.
Babak Baru Demokrasi
Burma adalah sebuah negeri penuh ironi dan paradoks, ketika seisi peradaban
bumibergerak menuju demokratisasi, Burma sebaliknya menjauhi kaidah-kaidah
demokrasi.Persoalan besar di Burma saat ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi
manusiadankehidupan demokrasi yang dilakukan junta militer. Sejak militer
berkuasa praktis rakyatburma tidak bisa menikmati kebebasannya. Sembilan belas
tahun lebih rakyat Burmaberjuang melawan kekuasaan militer yang menggunakan
kekerasan dan cara-cara tidak demokratis dalam merebut dan mempertahankan
kuasa politiknya di Burma.Persoalan Burma tidak harus dilihat sebagai masalah
internal mereka, tetapi harussudah dibawa sebagai masalah dunia
internasional.Bahwa Perjuangan demokrasi merupakansyarat pokok bagi
pergerakan demokrasi di Burma untuk membuka ruang politik yang lebih

Anda mungkin juga menyukai