Anda di halaman 1dari 5

UJIAN BULANAN OGOS 2012 BAHASA

MELAYU
SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN POI LAM, IPOH, PERAK.
UJIAN BULANAN OGOS 2012
BAHASA MELAYU
TINGKATAN PERALIHAN

Nama:______________________________

Tingkatan :______________

Arahan: Tulis jawapan untuk soalan 1 hingga soalan 35 dalam kertas jawapan yang
disediakan.
Bahagian A
Pilih jawapan yang paling sesuai.
1.Bilakah _________ akan pergi ke perpustakaan sekolah? Midah bertanya
kepada rakan-rakannya.
A. dia
B. kamu
C. saya
D. mereka
2. Harga alat tulis yang dijual di kelas ini lebih murah ________ harga alat tulis di
kedai lain.
A. dari
B. pada
C. daripada D. di
3. Kartini membawa se_______ payung kerana hujan pada setiap hari.
A. bentuk
B. gulung
C. rawan
D. kaki
4. Ibu suka menanam pokok bunga _______ masa lapang.
A. pada
B. di
C. kepada
D. ke
5. Jamuan tahunan diadakan setiap tahun _______ menjalinkan hubungan baik di
kalangan pekerja.
A. demi
B. untuk
C. supaya
D. hingga
6. Dia __________ perayaan tahun baru dengan perasaan gembira.
A.sambut
B.menyambut
C.disambut
D.penyambutan
7. Mohan ________ terkejut apabila dipilih sebagai ketua pengawas di sekolah.
A.belum
B.akan
C.sangat
D. pernah
8. _________anak saudaraku, ingatlah nasihat ayah dan ibu!
A.Wahai
B. Hai
C. Oh
D. Eh

9. Ibu selalu mengingatkan saya _______ rajin berusaha tangga kejayaan.


A.supaya B. tentang
C. demi
D.hingga
10. Pulau Langkawi adalah pulau peranginan yang _________ di Malaysia.
A. kenal B. mengenal C. terkenal
D. Dikenal
11.Keputusan mendirikan dewan besar dibuat ______ pengetua.
A. oleh
B. sebab
C. kerana
D. daripada
12. Pentas itu dihiasi oleh _____ dengan cantik untuk majlis penyampaian hadiah
yang akan diadakan pada minggu depan.
A. mereka B. demi
C. kita
D. Aku
13.__________ mengenag peristiwa yang telah berlaku.
A. Sila
B. Usah
C. Tolong
D. Minta
14._________, hebat betul perbalahan tadi!
A.Wah
B. Amboi
C. Cis
D. Eh
15. Dia seorang yang pandai_______ sombong.
A. serta
B. namun
C. dan
D. tetapi

Soalan 16 hingga Soalan 20


Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan
itu telah ditanda dengan A, B dan C. Tandakan sama ada A, B atau C jika ayat itu
mengandungi kesalahan dan tandakanD jika tiada kesalahan dalam ayat berkenaan.
16. Wong ditangkap oleh polis kerana beliau terlibat dalam kes merompak bank.
A
B
C
Tiada kesalahan.
D
17. Pemandu bas dinasihatkan supaya berhati-hati ketika memandu
A
kenderaan untuk keselamatan diri dan penunpang bas. Tiada kesalahan.
B
C
D
18. Jasmin membuat latihan kerjarumah daripada pukul tujuh
A
B
malam hingga sembilan malam Tiada kesalahan.
C
D
19. Halimah sedang membasuh baju bila kami sampai ke rumahnya.
A
B
C
Tiada kesalahan.
D

20. Para-para peserta dikehendaki berkumpul di kantin sekolah sebelum


A
B
bertolak ke Ulu Bendul.
C
Tiada kesalahan.
D

Soalan 21 hingga 25
Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan pemahaman
Boria merupakan kesenian tradisional yang popular di negeri Pulau Pinang. Ia berasal
dari India dan dibawa masuk ke Pulau Pinang oleh askar-askar India Muslim semasa
penjajahan British. Persembahan boria dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian
lakonan dan nyanyian.
Lakonan drama pendek adalah permulaan bagi persembahan boria. Biasanya, lakonan
drama ini berkisar tentang tema yang ingin disampaikan. Sebaik sahaja babak lakonan
berakhir, muzik akan dimainkan sebagai tanda bahagian kedua dalam persembahan boria.
Tukang karang atau dikenali sebagai tukang karut akan mengetuai persembahan. Dia
akan berpantun dan diikuti ahli kumpulannya. Mereka akan menyanyikan lagu sambil
menari. Persembahan boria biasanya lebih menarik berbanding dengan nyanyian tradisional
yang lain.
21. Di negeri manakah boria terkenal?
A. Johor
B. Kelantan

C. Pulau Pinang
D. Kedah

22. Apakah bahagian yang terdapat dalam persembahan boria?


A. Lakonan
C. Lakonan dan nyanyian
B. Nyanyian
D. Tarian

23. Siapakah yang mengetuai persembahan boria?


A. Tok Dalang
C. Ahli Kumpulan
B. Tukang Karut
D. Tukang Cerita

24. Apakah maksud perkataan babak dalam petikan?


A. bapak
C. adegan
B. baik
D. Tarian
25. Pilih padanan yang betul.
A. Ghazal Sabah
B. Dikir barat Kedah

C. Kuda kepang - Terengganu


D. Boria Pulau Pinang

Bahagian B
Soalan 26 hingga 35
Lengkapkan petikan di bawah dengan perkataan yang sesuai.

Laman web
keharmonian
menghubungkan

alat komunikasi
luar negara
ilmu pengetahuan

popular
maklumat

pengguna
khabar angin

Internet merupakan satu media komunikasi yang sangat (26)_____________


pada masa kini. Internet merupakan satu jaringanyang (27)___________________
rangkaian-rangkaian komputer dari seluruh negara.
Penggunaan

Internet

(28)__________________.

dapat

Antara

memberi
kebaikan

kebaikan

dan

Internet

keburukan
adalah

kepada

merupakan

(29)_________________ yang terpantas dan berkesan berbanding alat komunikasi lain.


Internet yang membekalkan begitu banyak maklumat dalam bentuk (30)________________,
bahan-bahan dan sebagainya. Selain itu, menerusi Internet kita juga boleh berhubung antara
satu sama lain sama ada di dalam atau di (31)_________________.
Melalui Internet juga, kita boleh mengunjungi (32)____________________
Untuk mendapatkan pelbagai (33)_____________________.
Antara

keburukan

Internet

pula

ialah

maklumat

palsu

dan

(34)____________________ mudah disebarkan. Khabar angin ini boleh menjejaskan


ketenteraman dan (35)_________________________ sesebuah negara. Dengan ini kita harus
bijak menggunakan Internet.