Anda di halaman 1dari 2

Bengkel Riong: Panduan jika terbabit dalam kemalangan

MALANG memang tidak berbau. Walaupun kereta anda baru dibeli sebulan, jika tidak bernasib
baik, kereta anda boleh terbabit dalam kemalangan atau rosak secara tiba-tiba. Ini tentu
menyulitkan anda yang tidak ada pengalaman menghadapi kes seperti itu.

Apabila berlaku kemalangan, ia tentu membabitkan sama ada kecederaan diri, kerosakan
kenderaan sendiri dan kenderaan orang lain. Anda perlu berurusan dengan pihak polis, hospital
(jika babitkan kecederaan) dan pihak insurans.
Berikut adalah beberapa panduan yang boleh dilakukan pengguna apabila berdepan dengan
kemalangan jalan raya.
Ketika kemalangan
Jika di tempat kemalangan dan anda tidak cedera parah, dapatkan butir penting pihak lain yang
terbabit dalam kemalangan antaranya:
Maklumat kenderaan seperti nombor pendaftaran kenderaan berkenaan, tahun dibuat dan
model kenderaan.
Maklumat pemandu seperti nama, alamat, nombor telefon pejabat, nombor kad pengenalan,
nombor lesen memandu dan alamat kediamannya.
Nama pihak insurans mewakili anda dan orang lain yang terbabit dalam kemalangan itu.
Berurusan di balai polis
Jika tiada anggota polis bertugas di tempat kemalangan, buat laporan polis dalam tempoh 24
jam kemalangan berlaku di balai polis berhampiran.
Jelaskan keadaan kemalangan berlaku dan menulis laporan polis menggunakan bahasa
Melayu. Selepas selesai, anda diminta menurunkan tanda tangan di bahagian bawah laporan
berkenaan dan simpan satu salinan laporan polis yang disahkanbenar.
Berurusan dengan pihak insurans
Baca polisi insurans dengan berhati-hati dan laporkan kemalangan yang berlaku kepada pihak
berkenaan secepat mungkin atau dalam tempoh ditetapkan dalam polisi insurans.
Sebarang kelewatan memfailkan tuntutan mungkin menghapuskan hak anda mendapatkan wang
pampasan.
Jumlah amaun tuntutan difailkan mestilah tidak melebihi amaun ditetapkan dalam klausa
tuntutan.
Pihak insurans hanya membayar perbezaan antara jumlah tuntutan dengan jumlah ditetapkan.
Pastikan kenderaan diselenggarakan pihak bengkel bertanggungjawab. Kerosakan dialami
kenderaan dinilai seorang pemeriksa atau penilai pihak insurans.
Sekiranya kemalangan disebabkan pihak lain, anda harus menghubungi pihak insurans
mewakilinya.

Pastikan sama ada polisi insurans melindungi pemandu masih sah dan sama dengan nombor
tuntutan pampasan ditetapkan.
Hubungi secara bertulis pihak insurans mewakili pemandu berkenaan, dengan menyatakan
bahawa anda terbabit dalam kemalangan dan mahu memfailkan tuntutan terhadapnya.
Seorang pemeriksa atau penilai berkemungkinan besar menghubungi anda dan menawarkan
untuk menyelesaikan tuntutan khidmat kerosakan kenderaan serta kecederaan peribadi.
Sesetengah pihak insurans mungkin mengetepikan tuntutan dan menolak tuntutan untuk
memberikan pertolongan kepada anda. Sekiranya perkara ini terjadi, anda berkemungkinan
memerlukan khidmat nasihat peguam.
Elakkan perkara berikut
Apabila anda mengalami kemalangan, jangan mengaku bersalah atau berunding dengan pihak
ketiga.
Membaiki kereta anda tanpa kelulusan penanggung insurans, jika bercadang mengemukakan
tuntutan di bawah Seksyen A.
Meninggalkan kereta tanpa mengambil langkah munasabah memastikan keselamatan
kenderaan selepas berlaku kerosakan.
Memandu kereta sebelum pembaikan disempurnakan.
Menandatangani Baucer Pelepasan kecuali berpuas hati dengan kerja pembaikan.
Menghantar kereta ke bengkel yang bukan panel dibenarkan.