Anda di halaman 1dari 7

ECS2263

SAINS AWAL KANAK-KANAK


TAJUK
KITARAN PEMBELAJARAN
SAINS

PENGENALAN

Kitaran pembelajaran merupakan satu konsep bagaimana pelajar


belajar daripada pengalaman dan ia juga adalah salah satu pengajaran
model berasaskan penyelidikan yang digunakan oleh guru dalam
membentuk bahan-bahan kurikulum dan strategi pengajaran sains
yang berkesan dan bermakna bagi kanak-kanak.
Kanak-kanak berinteraksi dengan persekitaran mereka melalui 5 deria
yang mereka miliki.

3.Fasa Perluasaan

1.Fasa Penerokaan

Fasa
Pembelajaran
Sains

2.Fasa Penjelasan

4.Fasa Penilaian

Fasa Penerokaan
Fasa Pertama:Berorentasi Pelajar.
Pelajar akan berinteraksi secara aktif dengan bahan pembelajaran dan
rakan-rakan.
Pada waktu ini,guru tidak memainkan peranan utama tetapi mengawal
tingkah laku kanak-kanak semasa mereka menjalankan aktiviti.
Guru juga membimbing pemilihan bahan pengajaran dan cara
menggunakan bahan pengajaran agar dapat sedia persekitaran yang
sesuai untuk meneroka dan bentuk konsep-konsep pembelajaran.

Guru juga beri hala tuju pada pembelajaran kanak-kanak,tapi tidak


beri secara langsung apa yang sepatut dipelajari oleh mereka pada
hari itu.
Semasa dalam fasa penerokaan,perkara yang perlu dititikberatkan
adalah.
1.Menjawab soalan guru
2.Bertanya soalan bagi bertujuan membimbing
3.Memastikan pelajar libatkan diri dalam kemahiran sains betul.
4.Memberihintatau pembayang agar aktiviti penerokaan dapat
diteruskan.

Kemahiran Proses Yang Digunakan

Pemerhatian

z
Mengenalpasti

Membezakan

Fasa Penjelasan
Kurang berorentasikan pelajar.
Pada waktu ini,guru membincangkan maklumat yang pelajar temui
dengan menggunakan beberapa cara untuk menerangkan konsep pembelajaran.Tujuannya untuk memudahkan murid faham konsep
pembelajaran pada hari itu.Contohnya menggunakan gambar,filem dan
sebagainya.
Bimbingan pemikiran pelajar agar konsep yang dibina berdasarkan
kerjasama,bukan diarah atau diajar secara pasif.
Galakkan pelajar bina konsep terlebih dahulu secara mental.