Anda di halaman 1dari 20

BBV10102

KEELEKTROMAGNETAN

TUGASAN INDIVIDU
NAMA:

MOHAMAD

DHIYAURRAHMAN

ZULKIPLI
NO. MATRIK: CB130086
SEKSYEN: 1
NAMA PENSYARAH : DR. SAIFULLIZAM BIN
PUTEH

BIN

Hukum Tangan Fleming


1. Persamaan

: daya, : arus, : panjang wayar, dan : medan magnet

2. Gambarajah

3. Prinsip serta aplikasi


Apabila arus mengalir melalui medan-medan magnet, satu daya akan terhasil.
Daya ini disebut daya elektromagnet. Arah daya elektromagnet boleh ditentukan
dengan mengunakan hukum tangan kiri fleming. Jari telunjuk, jari hantu dan ibu
jari tangan kiri di arahkan supaya sudut antara jari-jari adalah sudut-sudut tegak.
a) Ibu jari memberikan arah daya elektromagnet.
b) Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet dari kutub utara
selatan.
c) Jari hantu menunjukkan arah aliran arus.
Prinsip kerja janakuasa arus terus

Prinsip kerja janakuasa arus ulang alik

(dinamo)
Tiada

Tiada

pemotongan

pemotongan

fluks magnet.

fluks magnet.

Tiada arus

Tiada arus

aruhan terhasil.

aruhan terhasil.

Pemotongan

Pemotongan

fluks magnet

fluks magnet

maksiama. Arus

maksiama. Arus

aruhan maksima

aruhan maksima

terhasil. Arus

terhasil. Arus

mengalir dari Q

mengalir dari P

ke P.

ke Q.

Tiada

Tiada

pemotongan

pemotongan

fluks magnet.

fluks magnet.

Tiada arus

Tiada arus

aruhan terhasil.

aruhan terhasil.

Pemotongan

Pemotongan

fluks magnet

fluks magnet

maksima. Arus

maksima. Arus

aruhan maksima

aruhan maksima

terhasil. Arus

terhasil. Arus

mengalir dari Q

mengalir dari Q

ke P. Kitaran

ke P. Kitaran

berulang. Arus

berulang. Arus

terus terhasil.

terus terhasil.

Hukum Gauss

Hukum Gauss adalah jumlah fluks di medan elektrik yang menembus suatu permukaan
tertutup berbeza dengan jumlah muatan yang ada di dalam permukaan tertutup
tersebut
1. Persamaan

: Jumlah fluks elektrik dalam SI adalah NC-1m2 atau weber (Wb)


: Kuasa medan elektrik (N/C).
: Luas permukaan yang ditembus oleh medan elektrik (m2)
: Sudut antara

dengan garis nominal

Dengan
*

: Cas jaringan disertakan dalam S


: 8.85 x 10 SI unit

2. Gambarajah

3. Prinsip serta aplikasi


a. Sfera simetri
i. Medan elektrik di luar sfera.

Permukaan Gauss meliputi seluruh muatan pada bola berongga


sehingga dengan menggunakan hukum Gauss. Ia dapat
menentukan secara langsung medan elektrik yang dihasilkan pada
kawasan tersebut.
ii. Medan elektrik di dalam sfera.

Di dalam bola berongga, kita dapat membuta permukaan Gauss di


mana-mana tempat untuk kawasan dimana r<R. Tanpa
menggunakan persamaan kita dapat mengetahui bahawa tidak ada
medan elektrik yang dihasilkan di dalam bola berongga tersebut.
Hal ini wujud kerana di dalam kawasan yang meliputi permukaan
Gauss tidak ada beban dan dengan demikian tidak mungkin
terdapat medan elektrik di kawasan tersebut.

b. Silinder simetri
i. Medan elektrik di kawasan r<a

Medan elektrik di kawasan r<a berada di dalam silinder a. Jika


dibuat permukaan Gauss pada kawasan tersebut maka permukaan
tersebut akan meliputi kawasan yang memiliki beban .
ii. Medan elektrik di kawasan a<r<b

Permukaan Gauss meliputi silinder berbeban Q(+) sehingga medan


elektrik dengan mudah dapat ditentukan berdasarkan persamaan
yang diberi.
iii. Medan elektrik di daerah r>b
Kawasan dimana r>b meliputi jari0jari silinder a dan b. jika dibuat
permukaan Gauss pada kawasan tersebut maka permukaan Gauss
akan mengenai muatan yang diagihkan pada jari-jari silinder a dan
b. Namun kerana jumlah beban pada kedua silinder adalah sifar.

Hukum Biot Savart


Hukum Biot-Savart adalah persamaan dalam elektromagnet yang menggambarkan
ketumpatan fluks yang dihasilkan oleh arus elektrik. Medan vektor B bergantung
kepada magnitud, arah, panjang, dan berhampiran arus elektrik, dan juga pada asas
tetap dipanggil pemalar magnet. Undang-undang ini adalah sah di penghampiran
magnetostatik, dan keputusan dalam medan B konsisten dengan kedua-dua hukum
iaitu Litar Ampere dan hukum Gauss untuk kemagnetan.

1. Persamaan
Gaya akan dihasilkan oleh arus elektrik yang mengalir pada suatu penghantar
yang berada diantara medan magnetik.

* I: arus
dI: vector, dimana magnitude ialah panjang elemen pengkamiran wayar, dan
dimana arah adalah arah arus konvesional.
B: Jaring medan magnet.
0: magnet tetap.
: unit perpindahan vektor ke arah yang menunjuk daripada elemen wayar ke
arah titik di mana permukaan itu sedang dikira.
: adalah vektor anjakan penuh daripada unsur wayar ke titik di mana
permukaan yang sedang dikira.

2. Gambarajah dan penerangan

a. Ketumpatan fluks menunjukkan ketumpatan fluks pada


medan magnet asal. Adanya konduktor yang mengalir
dalam arus menimbulkan medan magnet baru.

b. Medan yang dihasilkan berubah di sekitar konduktor,


ketumpatan fluks yang dihasilkan menjadi besar di
satu sisi dan kecil di sisi lain sehingga menimbulkan
adanya gaya elektromagnet dengan berjalan seperti
yang ditunjukkan pada gambar. Pada keadaan
peningkatan ketumpatan fluks di satu sisi sama
nilainya dengan penurunan di sisi lain, besar gaya
elektromagnet diperoleh melalui persamaan. Ketika arah arus dan arah
medan magnet di sebalik, arah gaya yang bekerja pada konduktor juga
berubah. Namun, jika arah arus dan medan magnet diubah, arah gaya
yang dihasilkan tidak berubah.

c. pengaruh perubahan pengubahan arus ketika berjalan


medan diubah. Jelas bahawa pada keadaan tersebut
gaya arah akan berubah.

3. Prinsip dan aplikasi


a. Daya antara 2 pengalir panjang dan selari membawa arus.
Ia adalah hakikat bahawa dua konduktor membawa arus menarik antara
satu sama lain apabila arus dalam arah yang sama dan menolak satu
sama lain apabila arus dalam arah bertentangan.
Rajah di bawah menunjukkan dua wayar selari yang dipisahkan oleh jarak
d dan membawa arus I1 dan I2.

Wayar A akan menghasilkan medan B1 pada setiap berhampiran dengan


tempat .The magnitud B1 kerana I1 semasa pada jarak d iaitu pada wayar
b adalah B1=0I1/2d. Mengikut peraturan tangan kanan ke arah B1
adalah di bawah. Pertimbangkan panjang (l) wayar B dan daya yang
dialami oleh ia akan menjadi (I2lXB) yang bermagnitud adalah

Haluan F2 boleh ditentukan dengan menggunakan kaedah vektor .F2


diabaikan dalam bahagian wayar dan pusat ke kiri. Dilihat bahawa arah
daya adalah ke arah A jika I2 dalam arah yang sama I1 seperti yang
ditunjukkan gambarajah B. Daya per unit panjang wayar B adalah

Begitu juga memaksa per unit panjang A kerana semasa di B adalah

dan diarahkan bertentangan dengan daya pada B kerana A.


Oleh itu daya ke atas sama ada pengalir adalah berkadar dengan hasil
arus. Kini kita boleh membuat kesimpulan bahawa pengalir menarik
antara satu sama lain jika arus dalam arah yang sama dan menolak satu
sama lain jika arus dalam arah bertentangan.

b. Medan magnet di tengah-tengah lengkuk pengaliran arus.


Menganggap lengkok berjejari R sebagai pengaliran arus seperti rajah di
bawah.

Menurut hukum Biot Savart medan magnet pada titik P diberi oleh

dimana dl=Rd. Jadi,

lengkok yang kemudian l = R supaya

. Jika l ialah panjang

. Persamaan 19 dan

20 memberikan kita medan magnet hanya di pusat kelengkungan lengkuk


bulat semasa. Untuk gelung separuh bulat meletakkan = dalam
persamaan 19 dan bulatan penuh = 2 dalam persamaan 19 dan
mengira untuk mencari keputusan. Jika gelung arus pekeliling terletak
pada satah kertas maka medan magnet akan keluar dari halaman untuk
melawan arah jam semasa dan ke halaman untuk arah jam arus seperti di
bawah dalam rajah.
9

10

Hukum Faraday
Apa-apa perubahan dalam persekitaran magnet daripada gegelung dawai akan
menyebabkan voltan (dge) yang akan "mendorong" dalam gegelung. Tidak kira
bagaimana perubahan yang dihasilkan, voltan yang akan dijana. Perubahan ini boleh
dihasilkan dengan mengubah kekuatan medan magnet, magnet bergerak ke arah atau
menjauhi gegelung, gegelung bergerak ke dalam atau keluar dari medan magnet,
berputar gegelung relatif kepada magnet, dan lain-lain.

1. Persamaan

= bilangan lilitan

= BA = fluks magnet
B = medan luar magnet
A = kawasan gegelung

2. Gambarajah

Satu gegelung wayar bergerak ke


dalam medan magnet adalah salah
satu contoh emf dihasilkan mengikut
Hukum Faraday. Arus aruhan akan
mewujudkan medan magnet yang
menentang membantu pembangunan
medan magnet dalam gegelung.

11

3. Prinsip dan aplikasi


a. Dapur aruhan

Arus terus dalam gegelung di atas dapur yang menghasilkan


medan magnet yang berubah-ubah di bahagian bawah periuk logam.
Medan magnet yang berubah-ubah menimbulkan arus di bahagian bawah
periuk. Disebabkan kuali mempunyai rintangan, semasa memanaskan
kuali. Jika gegelung di dapur mempunyai rintangan rendah ia tidak
menjadi panas tetapi kuali tidak.
Penebat tidak akan menjadi panas di atas dapur aruhan. Dalam
saiz bekas memasak aruhan itu, bentuk dan kedudukan adalah sangat
penting untuk mencapai output maksimum.
Hanya bahan-bahan feromagnet seperti keluli melkan, besi tuang
dan keluli tahan karat direka untuk induksi boleh digunakan untuk
memasak induksi.

12

b. Gitar elektrik

Sebuah alas magnet terdiri daripada magnet kekal dengan teras


bahan seperti alnico atau seramik, dibalut dengan beberapa gegelung ribu
wayar tembaga melkan halus. Alas adalah yang paling sering dipasang
pada badan instrumen tersebut. Sebuah magnet kekal bermagnet tali
keluli di atasnya.
Keluaran penguat dihantar ke pembesar suara, yang menghasilkan
gelombang bunyi yang kita dengar. Apabila tali bergetar pada frekuensi,
segmen bermagnet yang menghasilkan fluks berubah melalui gegelung.
Fluks berubah mendorong sebuah emf dalam gegelung yang disuapkan
ke penguat. Keluaran penguat dihantar ke pembesar suara, yang
menghasilkan gelombang bunyi yang kita dengar.

13

Hukum Lenzs
Dalam kedua-dua kes, magnet bergerak terhadap daya. Kerja yang dilakukan semasa
pergerakan dan ia dipindahkan sebagai tenaga elektrik. Jika fluks magnet
menghubungkan gegelung bertambah, arah arus dalam gegelung akan itu bahawa ia
akan menentang peningkatan fluks dan dengan itu arus aruhan akan menghasilkan
fluks dalam arahan seperti yang ditunjukkan di bawah (menggunakan tangan kanan
peraturan ibu jari) .

Jika fluks magnet yang menghubungkan gegelung yang semakin berkurangan, fluks
yang dihasilkan oleh arus dalam gegelung adalah seperti itu, bahawa ia akan
membantu fluks utama dan dengan itu arah arus adalah seperti yang ditunjukkan di
bawah,

1. Persamaan

= bilangan lilitan

= BA = fluks magnet
B = medan luar magnet
A = kawasan gegelung

14

2. Gambarajah

3. Prinsip serta aplikasi


a. Pengangkutan kereta api magnet (Maglev)

S
N
eddy current

rail
s

Permukaan teraruh dari arus pusar yang dihasilkan dari arus medan
magnet kea rah bertentangan. Ciri-cirinya adalah menolak magnet dan
apungan kereta api.

15

b. Sistem brek electromagnet

Apabila cakera memasuki medan magnet siri arus pusar akan


dihasilkan (seperti yang dijelaskan oleh undang-undang Lenz). Ini
menghasilkan medan magnet yang akan menentang perubahan yang
dibawa oleh cakera berputar. Jika medan magnet magnet ladam datang
daripada halaman maka medan magnet aruhan akan ke halaman.
Semasa disebabkan akan mengikut arah jam untuk menghasilkan bidang
ini. Ini akan membawa cakera terhenti dengan cepat dan akan
menyebabkan sedikit haba yang dihasilkan oleh arus pusar.
Rajah di bawah menunjukkan cakera yang sama dari sisi
pandangan mengenai dengan medan magnet yang keluar dari halaman.
Dalam (a), cakera baru sahaja mula berputar dalam medan magnet
seragam dan tiada arus pusar telah terbentuk. Dalam (b), cakera
dipaparkan masa yang singkat kemudian apabila arus pusar terbentuk.
Arus ini akan menentang gerakan cakera, perlahan ke bawah dan
akhirnya ia berhenti.

16

17

Rujukan
1. R Nave. Magnetic force. Pada tarikh 6 Ogos 2015 dilaman web
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/magfor.html
2. Abdul Samad Hanif. Prinsip Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
http://www.angelfire.com/electronic2/motor_at/project2.htm
3. Muhaza. November 2011. Asas Mesin Elektrik-Penjana Generator
http://cooltechmatang.blogspot.com/2015/02/asas-mesinelektrikpenjanagenerator.html
4. Verdana, Flemings Left Hand Rule and the Motor Effect
https://www.le.ac.uk/se/centres/sci/selfstudy/mam12.htm
5. http://astro1.panet.utoledo.edu/~vkarpov/L03S.ch23,24.pdf
6. Tenkartina. 20 Oktober 2010. Hukum Gauss
https://tienkartina.wordpress.com/2010/10/20/hukum-gauss-2/
7. Irfandi Rahman (2013), Bunyi Dan Rumus Hukum Gauss
http://www.tugasku4u.com/2013/07/hukum-gauss.html
8. Rosari Saleh dan Sutarto. Bab 2 Hukum Gauss. Ms 59.
file:///C:/Users/user/Downloads/72758117-Bab-02-Hukum-Gauss.pdf
9. Jackson, John David (1999). Classical Electrodynamics (3rd ed. ed.). New York:
Wiley. Chapter 5. ISBN 0-471-30932-X.
10. Hanif Guntoro, Rasam Syamsudin, Gusti Prasetyo Rendy Anggara dan Idwan
Kelvin. 31 Ogos 2009. Hukum Interaksi Biot Savart
http://dunia-listrik.blogspot.com/2009/08/hukum-interaksi-biot-savart.html
11. Tamil Nadu. Magnetic Effect Of Current.
http://physicscatalyst.com/magnetism/mag_current_1.php
12. Electrical4u. 2011-2015. Faraday Law Of Electromagnetic Induction.
http://www.electrical4u.com/faraday-law-of-electromagnetic-induction/
13. R Nave. Faraday Law. Pada tarikh 6 Ogos 2015 dilaman web
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/farlaw.html
14. State of New South Wales, Department of Education and Training, 2007.
Electromagnetic Braking
18

http://lrrpublic.cli.det.nsw.edu.au/lrrSecure/Sites/Web/physics_explorer/physics/lo
/induction_08/induction_08_02.htm
15. Ms Deepa Chandran & Ms Pooja. What is Lenze's law? explain its application.
https://www.smartindia.net.in/ask_a_teacher/question/5455/#.VceobNyqqkp
16. Tri Aisyah Sutari. 21 November 2014. Hukum Lenzs
http://komputerdalampembelajaran.blogspot.com/2013/05/normal-0-false-falsefalse-en-us-x-none.html
17. Electrical4u. 2011-2015. Lenz Law of Electromagnetic Induction
http://www.electrical4u.com/lenz-law-of-electromagnetic-induction/
18. HSC Physics. 4 April 2015. Faraday and Lenzs Law
http://sciencehsc.com.au/tag/lenzs-law/
19. Boundless. 21 July 2015. Faradays Law of Induction and Lenzs Law
https://www.boundless.com/physics/textbooks/boundless-physicstextbook/induction-ac-circuits-and-electrical-technologies-22/magnetic-fluxinduction-and-faraday-s-law-161/faraday-s-law-of-induction-and-lenz-law-5696693/
20. Kiran Daware. January 2015. Faraday's Law And Lenz's Law Of
Electromagnetic Induction
http://www.electricaleasy.com/2014/02/faradays-law-and-lenzs-law-of.html

19