Anda di halaman 1dari 5

PKSR 2 / THN 4

A- Padankan potongan ayat berikut.


1-

2-

3-

4-

5-

B- Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

6-
________.
7-
________.
8-
__________.
_________. 9-

PKSR 2 / THN 4

10-

_______ .

C- Sambung huruf berikut menjadi kalimah.

0-

11 12
13
14 15D- Tuliskan nombor ayat bagi ayat-ayat dari surah Al
Qadar.
(ayat 1 hingga 5)

PKSR 2 / THN 4

16-

17-

18-

19-

20-

E- Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


(soalan 21 hingga 24)
Qadar ialah _________ ke atas ________ sesuatu perkara sama
ada baik atau _______ kesemuanya telah ditentukan oleh Allah
sejak ___________.
Ketentuan

perlaksanaan

azali

buruk

262728-

Kita hendaklah yakin bahawa Allah bersifat Maha ______


Makhluk ada banyak dan __________.
Dalil naqli Allah bersifat Wahdaniah ialah dari surah
_________.
29- __________ ertinya Allah Maha Berkuasa.
30- Allah tidak memerlukan ________ untuk berkuasa.
Berkuasa / berbilang-bilang / Al Ikhlas / bantuan /
Qudrah
F- Tandakan / bagi benda-benda najis.
31 Darah
-

32- Peluh

33 Bangkai

34- Tahi kambing

PKSR 2 / THN 4

35 Air mata air


G- Gariskan jawapan yang betul.
36- Najis terbahagi kepada _______ jenis.
(3 /5 / 7)
37- Najis Mukhaffafah ialah najis yang __________.
( berat / sederhana / ringan )
38- Anjing dan babi tergolong dalam najis __________.
(Mughallazah / Mutawassitah / Mukhaffafah))
39- Darah dan nanah adalah najis ______________.
(Mughallazah / Mutawassitah / Mukhaffafah))
40- Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang dari
dua tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja adalah
najis ______.
(Mughallazah / Mutawassitah / Mukhaffafah)
41- Najis Mutawassitoh adalah najis ________.
(berat / sederhana / ringan )
42- Bangkai lembu adalah najis ___________
(Mughallazah / Mutawassitah / Mukhaffafah))
43- Nabi Muhammad mengasingkan diri di ___________.
( Gua Hirak / Gua Sur / Gua Musang)
44- Wahyu yang pertama diturunkan adalah pada bulan _______.
(Rejab / Syaaban / Ramadhan)
45- Wahyu yang pertama diturunkan ialah ayat 1 hingga 5 dari
surah ___________.
(Al Alaq / Al Falaq / Al Ikhlas)
46- Apakah nama malaikat yang menyampaikan Wahyu kepada
Nabi Muhammad?
( Jibril / Mikail / Israfil )
47- Waraqah bin Naufal ialah ___________ Khadijah.
4

PKSR 2 / THN 4

( Suami / Sepupu / Datuk )


48- Khadijah ialah ___________ Nabi Muhammad.
(ibu / isteri / anak)
49- Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama ketika
berumur ___________ tahun.
( 30 / 40 )
50- Gua Hirak terletak di atas Jabal ___________.
( Nur / Uhud)

Anda mungkin juga menyukai