Anda di halaman 1dari 9

UNIT 1 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN, FALSAFAH,

DASAR, KURIKULUM DAN PEMBANGUNAN


Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:
i.
Mendefinisikan pendidikan, falsafah, dasar dan sistem.
ii. Membincangkan fungsi falsafah terhadap pendidikan.
iii. Membahaskan hubungkaitan di antara pendidikan dan pembangunan.
TUGASAN: Jelaskan pengertian dan hubungkait di antara pendidikan, falsafah,
dasar dan sistem pendidikan. Bincangkan fungsi falsafah terhadap perkembangan
pendidikan. Bagaimanakah konteks pendidikan dapat difahami menerusi
hubungannya dengan pembangunan?

1.0

Peta Minda

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan
Pengertian
(a)

Pendidikan

Tokoh

Pengertian Pendidikan

Rumusan anda tentang pendidikan:

(b)

Falsafah

Tokoh

Pengertian Falsafah

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

1.1

Rumusan anda tentang falsafah:

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan
(c)

Falsafah Pendidikan

Tokoh

Pengertian Falsafah Pendidikan

(d)

Dasar Pendidikan

Tokoh

Pengertian Dasar Pendidikan

Rumusan anda tentang dasar pendidikan:

(e)

Sistem Pendidikan

Tokoh

Pengertian Sistem Pendidikan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Rumusan anda tentang falsafah pendidikan:

Rumusan anda tentang sistem pendidikan:

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan

1.2

Hubungkait di antara falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan sistem


pendidikan

A
FALSAFAH

PENDIDIKAN

Rajah 1.1: Hubungan falsafah, dasar dan sistem dalam pendidikan


Huraian
A
_____________
_____________

B
_____________
_____________

Contoh

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

C
_____________
_____________

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan

Pengertian pembangunan
(a)

Definisi pembangunan

Tokoh

Pengertian Pembangunan

Rumusan anda tentang pembangunan:

(b)

Definisi Pembangunan Pendidikan

Tokoh

Pengertian Pembangunan Pendidikan

Rumusan anda tentang pembangunan pendidikan:

(c)

Definisi Pembangunan Insan/manusia

Tokoh

Pengertian Pembangunan Insan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

1.3

Rumusan anda tentang pembangunan insan:

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan

Implikasi falsafah terhadap pendidikan.

Makna

Arah/
Hala
tuju

Proses

Pembaikan

Hasil

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

1.3

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan

1.4

Pengaruh pendidikan terhadap pembangunan di Malaysia


PENDIDIKAN
(Pembolehubah Bebas)

Faktor-faktor Pendidikan

PEMBANGUNAN
(Pembolehubah Bersandar)

Aspek Pembangunan

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

i)

vii)

viii)

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan

Pengaruh pembangunan terhadap perkembangan pendidikan


PEMBANGUNAN
(Pembolehubah Bebas)

Faktor-faktor Pembangunan
i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

PENDIDIKAN
(Pembolehubah Bersandar)

Aspek Pendidikan
KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

1.5

vii)

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

viii)

Anda mungkin juga menyukai