Anda di halaman 1dari 6

RPH 2 MINGGU KE 3 (INOVASI)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Masa

: 11.45 pagi 12.45 pagi (60 minit)

Tahun

: 5 Amanah

Bilangan Pelajar

: 38 pelajar

Mata Pelajaran

: Sains

Tema

: Bumi dan Sains Angkasa

Tajuk

: Fasa-Fasa Bulan

Objektif Pembelajaran : Diakhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat:
a) 11.2 Melakarkan sekurang- kurangnya 4 bentuk fasa-fasa
bulan dengan betul.
Hasil Pembelajaran

:
11.2.3 Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk
menggambarkan fasa bulan seperti anak bulan,
bulan sabit, bulan separa dan bulan purnama
dalam satu edaran lengkap mengikut takwim bulan
qamari .
11.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan dan lisan.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat bentuk bulan pada waktu malam.
Nilai murni : Bersyukur dengan adanya bulan yang memberi cahaya dari matahari
pada waktu malam.

RPH 2 MINGGU KE 3 (INOVASI)

Aktiviti-aktiviti:
Langkah dan masa &
Isi Pelajaran
Set induksi
(5 minit)

Isi pelajaran dan aktiviti guru

1.

Guru menayangkan beberapa


gambar slide animasi fasa-fasa
bulan.

Aktiviti murid

1.

Semua murid sedang


memerhatikan gambar slide
animasi fasa-fasa bulan.

2.

Murid-murid cuba menjawab


soalan guru.

Catatan
Bahan Bantu
Mengajar:
- Gambar slide

Tajuk: Fasa-fasa
bulan

2.

Guru bersoal jawab dengan


murid.
3.

Isi pengajaran:
Pengenalan kepada
tajuk

3.

Murid mendengar penerangan


daripada guru mengenai tajuk.

Guru menerangkan tajuk pada


hari itu.

Soalan :
Apakah yang murid telah lihat tadi?

Jangkaan jawapan :
Bentuk bulan yang berbeza-beza.
Gambar fenomena kejadian fasa-fasa
bulan.

Nilai:
Kesyukuran

RPH 2 MINGGU KE 3 (INOVASI)

Langkah 1
(10 minit)

1.

Guru memaparkan tayangan


video kejadian fenomena bulan
dan paksinya.

1.

Setiap murid memerhatikan


tayangan video kejadian
fenomena bulan dan paksinya
yang dipaparkan.

Tajuk:
Bulan dan paksinya
2.
Isi pengajaran:

Guru bersoal jawab dengan murid


mengenai tayangan video
fenomena kejadian fasa-fasa
bulan yang ditunjukkan.

2.

Murid bersoal jawab dengan


guru mengenai tayangan video
fenomena kejadian fasa-fasa
bulan dan paksinya yang
ditunjukkan.

Tayangan video
kejadian fasa-fasa
bulan dan paksinya.
Soalan :

Jangkaan jawapan :

a) Bagaimana bulan memancarkan


cahaya ke bumi?

a) Bulan memancarkan cahayanya ke


bumi apabila bulan menerima
cahaya daripada matahari dan
memantulkan semula ke bumi.

b) Mengapa pada waktu siang bulan


tidak kelihatan?

b) Pada waktu siang cahaya yang


dipancarkan oleh matahari ke bumi
adalah sangat terang
menyebabkan
bulan tidak kelihatan.

Bahan Bantu
Mengajar:
Tayangan video
Komputer, layar putih

Nilai:
Bersyukur dan
menghargai kejadian
fasa-fasa bulan.

RPH 2 MINGGU KE 3 (INOVASI)

Langkah 2
(20 minit)

1.

Guru membahagikan murid-murid


kepada 5 kumpulan.

Tajuk:
Bulan dan paksinya

2.

Guru meminta murid-murid


berbincang tentang kejadian bulan
dan paksinya berdasarkan
tayangan video yang ditonton.

1.

Murid dikehendaki duduk dalam


kumpulan yang terdiri daripada 6
orang ahli dalam setiap
kumpulan.

2.

Murid-murid berbincang
bersama-sama tentang kejadian
bulan dan paksinya.

3.

Salah seorang murid daripada


setiap kumpulan berdiri di
hadapan kelas untuk mewakili
ahli kumpulannya menceritakan
hasil perbincangan mereka iaitu
apa yang dapat diperhatikan
berdasarkan kepada tayangan
kejadian fasa-fasa bulan dan
paksinya.

4.

Murid-murid memberi perhatian


terhadap komen yang diberikan
oleh guru.

Slide power point

Isi pengajaran:
3.
Bercerita berkenaan
tayangan video
kejadian bulan dan
paksinya selepas
perbincangan dalam
kumpulan.

4.

Guru meminta salah seorang


murid daripada setiap kumpulan
untuk menceritakan hasil
perbincangan.

Bahan Bantu
Mengajar:

Guru membuat rumusan dan


memberi komen terhadap hasil
perbincangan setiap kumpulan.

RPH 2 MINGGU KE 3 (INOVASI)

Langkah 3
(15 minit)
Tajuk : bulan dan
paksinya

Isi pengajaran :
1. Menjawab
beberapa soalan
pengukuhan yang
berkaitan dengan
tayangan video
fenomena fasafasa bulan.
2. Murid menyalin
isi-isi penting
pelajaran.

1. Guru melakukan aktiviti iaitu


murid dikehendaki menjawab
beberapa soalan pengukuhan.

1. Murid menjawab soalan-soalan


pengukuhan yang telah
disediakan oleh guru.

Bahan Bantu
Mengajar:

2. Guru menyuruh setiap murid


menyalin isi-isi penting yang
berkaitan dengan hasil daripada
tayangan video kejadian fasafasa bulan dan paksinya.

2. Murid menyalin isi-isi penting


yang berkaitan dengan hasil
daripada tayangan video
fenomena kejadian fasa-fasa
bulan dan paksinya.

Slide power point

RPH 2 MINGGU KE 3 (INOVASI)

Penutup
(5 minit)

1. Guru menanya murid apa yang


telah dipelajari hari ini.

1.

Murid menjawap soalan guru


mengenai apa yang telah
dipelajari.

2. Guru merumuskan pelajaran


pada hari ini.

2.

Murid mendengar rumusan yang


dibuat oleh guru.

Soalan:
Murid-murid, apakah yang telah
anda pelajari hari ini?

Jangkaan jawapan:
Kejadian fasa-fasa bulan.
Bentuk bentuk bulan.

Anda mungkin juga menyukai