Anda di halaman 1dari 3

Rph 1 minggu ke 4

Rancangan pengajaran harian


Bidang

Teknologi

Tajuk

Kekuatan dan Kestabilan

Tahun

5 Amanah

Masa

60 minit (2 waktu) 11.45-12.45

Standard Kandungan

Murid dibimbing untuk:


12.1 Memahami kekuatan kestabilan struktur

Standard Pembelajaran

Murid berupaya untuk:


12.1.2 Mereka cipta model yang kuat dan stabil

Objektif

1. Murid dapat mereka cipta struktur yang kuat dan stabil


2. Murid dapat menyenaraikan faktor yang mempengaruhi
kekuatan dan kestabilan

FASA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN KOMUNIKASI

Persediaan Pemerhatian

Murid melihat video tentang 1.Model manakah yang dapat

Indikator Amalan

kekuatan

1.1.1 Membuat pemerhatian

kertas

model

jambatan

menampung lebih banyak


duit syiling?

secara menyeluruh
Murid memerhatikan 2 model 2.Berikan sebab
1.1.3 Menggunakan radas
yang sesuai

jambatan kertas yang berbeza


ketebalan lipatan.

Rph 1 minggu ke 4

Analisis

Murid meletak duit syiling di

Indikator Amalan

atas model jambatan kertas

1.2.1 Mengenalpasti
persamaan dan
perbezaan dengan
betul
Imaginasi Penjanaan Idea

Setiap

kumpulan

diberikan Bagaimanakah

Indikator Amalan

beberapa helaian kertas.

melakar

2.1.3 Menghasilkan idea

Setiap

kumpulan

Indikator Amalan

lakaran

sebelum

Menghasilkan
yang

yang

kuat

kertas?

Sintesis Idea

komunikasi

dapat

dengan menggunakan helaian

bermakna

2.2.2

model

anda

membuat Lakarkan model yang dapat


membina menampung

bentuk model.
unik

sebanyak

mungkin duit syiling.

lukisan dan lakaran

Adakah anda pasti lakaran


yang anda buat itu kuat.

Perkembangan

Murid

membina

model Bagaimanakah anda membina

Penambahbaikan

jambatan

kertas

dengan model jambatan kertas yang

Indikator Amalan

bimbingan guru.

kuat?

3.1.1 Menokok tambah idea

Tindakan Pelaksanaan

Wakil

Indikator Amalan

model yang dibina di hadapan

4.1.1

Menghuraikan

kumpulan

menguji Apakah

idea kelas.

yang

anda

perlu

lakukan supaya model yang


dibina menjadi kuat?

dengan terperinci
Murid
dengan
bahawa
Amalan Berterusan

boleh

membuat

rumusan

bimbingan
model

guru

yang

menampung

kuat

banyak

Apakah

kesilapan

semasa

Rph 1 minggu ke 4

Indikator Amalan

duit syiling.

membina model?

4.2.2 Membuat pemerhatian


untuk

mengenal

masalah

kesilapan

pasti Murid menyatakan kesilapan Nyatakan cara lain yang kamu


dan dan penambahbaikan.

dapat bina untuk menguatkan

kelemahan.

5. Penutup
Membuat
berdasarkan
pembelajaran.

model tersebut?

Murid

berbincang

kesimpulan membuat
objektif mengenai
menentukan

dan Mengapakah kumpulan ___

kesimpulan Dapat menghasilkan binaan


faktor
kekuatan

kestabilan sesuatu objek.

yang yang kuat dan kukuh


dan
Apakah
yang

faktor-faktor
menjadikan

binaan kukuh.

Pentaksiran

KPS:
KPS1 K1, K2
KPS6 K1,K2,K3,K4
KMS4 K1, K4

Nilai dan Sikap

Bekerjasama,
bertanggungjawab

utama
sesuatu

Anda mungkin juga menyukai