Anda di halaman 1dari 6

Matematik

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN


Nov 2015
1 Jam 15 Minit

SEK. KEB. AYER HITAM


PENILAIAN AKHIR TAHUN 2015

MATEMATIK
1 Jam 15 Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI


SEHINGGA DIBERITAHU

NAMA
:
_____________________________________
KELAS
:
_____________________________________
TARIKH :
_____________________________________
MARKAH :

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak


SKAHTI/PAT NOV 2015/MT TAHUN1/NHO

[lihat sebelah
SULIT

A. Padankan bilangan benda dengan nombor

13
14
12
14
23
32
B. Tulis nombor dalam angka dan perkataan
Lapan
Dua belas
86
(6 markah)
C. Lengkapkan

42 + 6 =
39 =

56 + 23 =

sa

pu

58 - 5 =

67 - 23 =

55 +

pu

75 - 9

SKAHTI/PAT NOV 2015/MT TAHUN1/NHO

[lihat sebelah
SULIT

D. Bundarkan nombor yang diberi kepada puluh


yang terdekat
17=
43=
75=

1
0
4
0
7
0

11
19

12

13

14

15

16

17

18

41
49

42

43

44

45

46

47

48

71
79

72

73

74

75

76

77

78

2
0
5
0
5
0

(15 markah)

E. Isi tempat kosong dengan nama yang sesuai

Sfera
= _______

= _______

Kuboid

Silinder

Kubus

= ______

= ______

F. Tandakan ( ) haiwan yang BERAT

(5 markah)

G. Padankan

Kecil
SKAHTI/PAT NOV 2015/MT TAHUN1/NHO

[lihat sebelah
SULIT

Besar
ISNIN
H. Warnakan jawapan yang betul.

Pukul 8:00
KHAMIS

Pukul 12:00
Pukul 5:00
Pukul 4:00
(4 markah)

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul

J. Isi tempat kosong dengan perkataan Panjang


atau Pendek

K. Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi


nombor yang bergaris
Nilai Tempat

SKAHTI/PAT NOV 2015/MT TAHUN1/NHO

Nilai Digit
[lihat sebelah
SULIT

a)

92

b)

83

c)

60
(11 markah)

L. Tandakan ( ) yang mana lebih banyak

M.

Tandakan ( ) pada yang kurang

(3 markah)

N. Selesaikan
1.

Cikgu Hamsun ada 8 buah kereta. Dia membeli 6 buah kereta


lagi. Berapakah kereta yang dia ada sekarang?
+

=
+

SKAHTI/PAT NOV 2015/MT TAHUN1/NHO

[lihat sebelah
SULIT

2.

Aznie ada 15 kuntum bunga ros. 7 daripadanya telah layu.


Berapa kuntumkah bunga ros yang masih ada pada Aznie?

=
(2 markah)

3.

Jumlah guli dalam sebuah kotak ada 65 biji.


Jika 34 biji guli telah diberi kepada murid Tahun 1 Inovatif,
berapa baki guli yang tinggal?

Jawapan : _____________________
4.

Alya ada 23 biji gula-gula. Adiknya ada 19 biji gula-gula.


Berapakah jumlah gula-gula yang ada?

Jawapan : ______________________
(4 markah)

SKAHTI/PAT NOV 2015/MT TAHUN1/NHO

[lihat sebelah
SULIT