Anda di halaman 1dari 3

INSTRUMEN DEBRIEFING BAHASA INGGERIS

UPSR TAHUN 2015


BAHAGIAN A ( Dilengkapkan oleh pihak sekolah dan dibawa semasa sesi debriefing )
1

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH

SK BATU TALAM
27610 RAUB

MATA PELAJARAN

BAHASA INGGERIS

NAMA GURU PELAPOR

PUAN SITI HAWA BINTI MOHD YASIR

PROFIL SEKOLAH
BILANGAN
CALON

BILANGAN
5A/7A

PERATUS
5A/7A

BILANGAN
LULUS

PERATUS
LULUS

GPS

ETR

41

9.76

38

92.68

1.89

UP 1

41

2.44

14.63

3.34

ETR/UP

UP 2
UP3
5
ETR/
UP

PROFIL MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS


BIL
A

BIL
B

BIL
C

BIL
LULUS

PERATUS
LULUS

BIL
D

BIL
E

BIL
GAGAL

PERATUS
GAGAL

GPS

ETR

19

13

39

95.12

4.88

2.24

UP 1

15

36.59

23

26

63.41

3.54

UP 2
UP3
Catatan : Isikan UP semasa.
6

PERBANDINGAN BILANGAN/PERATUS ETR DENGAN PENCAPAIAN SENBENAR

* UP 1 / UP2 / UP 3 MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS.


KUMPULAN

ETR

* UP 1 / UP2 / UP 3

BEZA ( + / - )

BIL

PERATUS

BIL

PERATUS

BIL

PERATUS

CEMERLANG ( A )

17.07

2.44

14.63

NEAR MISS

(B)

19

46.34

12.20

14

34.14

SEDERHANA ( C )

13

31.71

21.95

9.76

POTENSI

(D)

4.88

23

56.10

21

51.22

KRITIKAL

(E)

7.32

7.32

KELEMAHAN / BERDASARKAN ANALISIS SOALAN * UP 1/ UP2/ UP 3


( Guna Lampiran jika ruang tidak mencukupi )
ISU CEMERLANG

PELAN TINDAKAN

1. Guru dan murid kurang persediaan

1. Guru dan murid akan lebih bersedia

menduduki ujian 1 kerana terlalu sibuk

sebelum menjalani peperiksaan dengan

dengan aktiviti-aktiviti kokurikulum

mengulangkaji pelajaran yang lepas

sehingga menjelangnya hari


peperiksaan.
2. Murid tidak mengulangkaji pelajaran di
rumah.
3. Murid kurang memahami soalan ketika

semasa kelas tambahan dan di rumah.


2. Guru memberi lebih banyak latihan dan
penerangan untuk menjawab soalan
dengan betul.

menjawab kertas objektif.

ISU LULUS
1. Ada sesetengah murid yang tidak tahu
membaca walaupun dalam Bahasa
Melayu.
2. Murid kurang tatabahasa dan
kosakata.
3. Sikap murid yang malas membuat
latihan dan mengulangkaji.

PELAN TINDAKAN
1. Guru menyediakan modul aras rendah
yang membolehkan murid lebih
berminat dan memahami soalan
Bahasa Inggeris.
2. Guru menyediakan alat bantu mengajar
seperti gambar dan perkataan dalam
bahasa inggeris bagi membantu
meningkatkan pengetahuan
vocabulary murid-murid.

8. ULASAN GURU MATA PELAJARAN (PELAPOR)

Guru akan lebih kreatif dan berusaha menarik minat murid untuk lebih berusaha
meningkatkan kecemerlangan dalam matapelajaran Bahasa Inggeris. Kerjasama
daripada semua pihak iaitu guru, murid dan ibu bapa amat penting dalam merealisasikan
impian ini.
Disahkan Oleh :

(Tandatangan Dan
Cop Guru Besar
BAHAGIAN B (Dilengkapkan oleh Pegawai Penilai Debriefing)
1
BI
L
1
2
3
4
2

TANDA ( ) DI PETAK YANG BERKENAAN.


PERKARA

YA

TIDAK

CATATAN

Guru jelas tentang hala tuju bagi mencapai ETR


Guru telah mengenalpasti murid-murid Near Miss
dan GALUS
Strategi dan program yang dijalankan dilihat dapat
mengatasi kelemahan murid
Guru mempunyai keyakinan dapat mencapai ETR
ULASAN / CADANGAN PEGAWAI PENILAI DEBRIEFING .

Nama Dan Tandatangan :


Ketua Pegawai Penilai Debriefing
* Potong yang tidak berkenaan

Tarikh :

..