Anda di halaman 1dari 2

Adrian Predrag Kezele- Aneo pod maskom

Da, bio je obian po svojoj ljudskosti, obian po


svojem djeatvu, obian po svojoj ljubavi. Ali,
moda je upravo ta ljubav bila neobina. Moda je
njegova nesebinost izvirila iz te jednostavne,
otvorene i iskrene obinosti.
Pria zapoinje tako to upoznajemo Martu i
Davora, mladi brani par kome sve tee po planu,
poevi od uzorne ljubavi koja traje jo od srednje
kole pa sve do novca koji konstantno pristie.
Meutim, ne moe ba sve uvijek ii po planu.
Prinova koju dugo planiraju nikako da stigne, a
ljubav sve ee postaje osjeaj o kome su
sluaju u priama drugih.
Umjesto da sa vjerom zapone svoja nadanja,
Marta u njoj nalazi svoju slamku spasa u zadnji
as. Zaee koje e se desiti nakon udnog sna
podii e Martin i Davorov odnos na vii stepen.
Sve do osmog mjeseca trudnoe kada Marta
saznaje da e se beba roditi sa sranom manom.
Meutim, sve do samog poroaja niko nee
uvidjeti da beba na rukama nema ake.
Jedino to je Marti bilo vano, jeste da se, iako je
poetak godine, dijete rodi na sunan dan. Sunce
e ih doista grijati neko vrijeme, ali e se njegova
toplina pamtiti dugo.
Ovo je knjiga o anelima i osobama sa tijelesnim
potekoama. Aneoski aspekt moe pruiti

utjehu, pogotovo krajem devedesetih kada je


knjiga nastala, kada se o osobama sa
invaliditetom govorilo manje nego danas.
Ono to zamjerim ovoj knjizi, ili bolje reeno
njenom autoru, jeste pria Josipa Gore, pisca koji
nadnaravno dolazi u kontakt sa osobom koja se
trudi pribliiti mu Boiji plan i koja tvrdi da e u
jednom trenutku ui u ivot posebnog djeaka.
Tako na kraju dobijamo utisak da je autor svoju
priu utemeljio na iskustvima roditelja i strunih
osoba koji rade sa osobama koje se suoavaju sa
tjelesnim potekoama.
Ova knjiga e ostati svojevrsni vodi za roditelje
koji e im pomoi kako da prihvate svoje posebno
dijete, ali po mom miljenju, to ba i nije pria
koja e djeci dati smjernice za uspjeh.
Ono to um ne zna, oi ne vide.