Anda di halaman 1dari 7

KELAB BOLA BALING B

CARTA ORGANISASI KELAB BOLA BALING B


SK PUJUT CORNER, MIRI 2015
Guru Penasihat 1: Cikgu Masrinie binti Jumat
Guru Penasihat 2 : Cikgu Rosdiana binti Ramli
Pengerusi

: Mohd Muiz bin Mahjah ( 6 C )

Naib Pengerusi
)

: Noor Safiana binti Abu Bakar ( 6 A

Setiausaha

: Nur Salsabila binti Azmil ( 6 A )

Pen. Setiausaha
Jamaludin ( 6 A )

: Nur Aliya Shaffiyah binti

Bendahari

: Nherna binti Abdullah ( 6 A )

Pen. Bendahari

: Nur Syafiqah binti Jurimee ( 6 A )

AJK Tahun 4

: Nana binti Amir ( 4 A )

AJK Tahun 5

: Nur Amira binti Zulkasmandi ( 5 B )

AJK Tahun 6

: Nurul Arrizza binti Idris ( 6 A )

KELAB BOLA BALING B


TAKWIM AKTIVITI KELAB BOLA BALING B 2015
BI
L
1

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

TARIKH

AKTIVITI
1. Perjumpaan
pertama kelab.
2. Sesi berkenalan
sesama ahli kelab.
3. Pemilihan dan
lantikan AJK.
1. Memperkenalkan
apa itu permainan
bola baling.
2. Memperkenalkan
kemahiran asas
dalam bola baling.
Kemahiran asas
hantaran bahu.
Kemahiran asas
hantaran lantun.
Kemahiran asas
hantaran dada.
Hantaran lompat.
Kemahiran asas
hantaran sisi.
Kemahiran asas
menyambut bola
Kemahiran asas
mengacah .
Kemahiran asas
mengadang/kawala
n.
Kemahiran asas
menjaring.
Kemahiran asas
menjaga gol.
Kemahiran asas
berlari.

TEMPAT
Kelas Tahun
2 Amanah

Kelas Tahun
2 Amanah

Gelanggang
bola baling
Gelanggang
bola baling.
Gelanggang
bola baling.
Gelanggang
bola baling.
Gelanggang
bola baling.
Gelanggang
bola baling.
Gelanggang
bola baling.
Gelanggang
bola baling.
Gelanggang
bola baling.
Gelanggang
bola baling
Gelanggang
bola baling.

CATATAN

KELAB BOLA BALING B

MINIT MESYUARAT KELAB PERMAINAN BOLA BALING ( B ) BIL 1/2015


SK PUJUT CORNER MIRI
TARIKH : 3 Febuari 2015
MASA : 3.30 4.30 PETANG
TEMPAT : KELAS TAHUN 2 AMANAH
GURU PENASIHAT : CIKGU MASRINIE BINTI JUMAT
CIKGU ROSDIANA BINTI RAMLI

1. Kata aluan Guru Penasihat


Cikgu Masrinie mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir dan
memaklumkan tujuan perjumpaan diadakan untuk membincangkan berkaitan
tugas dan pemilihan AJK baru bagi kelab Bola Baling B tahun 2015.

2. Pemilihan Ahli Jawatankuasa Sesi 2015


Pengerusi : Mohd Muiz bin Mahjah ( 6 C )
Naib Pengerusi : Noor Saffiana binti Abu Bakar ( 6 A )
Setiausaha : Nur Salsabila binti Azmil ( 6 A )
Pen Setiausaha : Nur Aliya Ahaffiyah binti jamaludin ( 6 A )
Bendahari : Nherna binti Abdullah ( 6 A )
Pen Bendahari : Nur Syafiqah binti Jurimee ( 6 A )
AJK Tahun 4 : Nanan binti Amir ( 4 A )
AJK Tahun 5 : Nur Amira binti Zulkasmandi ( 5 B )
AJK Tahun 6 : Nurul Arrizza binti Idris ( 6 A )

3. Hal-hal lain

KELAB BOLA BALING B


Guru Penasihat meminta setiap murid menulis maklumat diri dalam kertas
yang diedarkan sebagai rujukan. Aktiviti permainan akan diadakan pada
perjumpaan yang seterusnya sekiranya cuaca mengizinkan. Oleh sebab itu,
setiap murid dikehendaki memakai pekaian sukan yang sesuai pada
perjumpaan akan datang.

Memandangkan tiada perkara yang diusulkan, mesyuarat telah ditangguhkan


sementara waktu dan akan dimaklumkan tarikh baru untuk perjumpaan seterusnya.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

( ROSDIANA BINTI RAMLI )

( MASRINIE BINTI JUMAT )

GURU PENASIHAT 2
PENASIHAT 1

GURU

KELAB BOLA BALING B


SURAT PANGGILAN MESYUARAT
Ruj. Kami : 01/KBB/2015
Tarikh : 2 Febuari 2015
Kepada :
Ahli Kelab Bola Baling B

Tuan,
MESYUARAT PERTAMA KELAB BOLA BALING B SESI 2015
Perkara di atas adalah dirujuk.
2. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan dijalankan seperti
berikut :
Tarikh : 3 Febuari 2015
Masa : 3.30 petang hingga 4.30 petang
Tempat : Kelas tahun 2 Amanah
Pengerusi : Cikgu
3. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut :
3.1Ucapan aluan Pengerusi
3.2Pemilihan dan lantikan AJK
3.3Hal-hal lain
Kehadiran dan kerjasama daripada semua ahli didahului dengan ucapan terima
kasih.
Sekian.

Saya yang menurut perintah,

( MASRINIE BINTI JUMAT )


GURU PENYELARAS KELAB BOLA BALING B

KELAB BOLA BALING B


Surat Pelantikan Pelajar AJK
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI KOTA
34000 TAIPING, PERAK.
Kod Sekolah : AEB 6055
Telefon : 05-8073591 Faks : 05-8089915

PERAK SENTIASA DI PUNCAK KECEMERLANGAN


Ruj. Tuan :
Ruj. Kami :
Tarikh
:

Kepada;
________________________ Kelas : ___________
Saudara/Saudari,
PELANTIKAN SEBAGAI ___________________ KELAB/PERSATUAN AKADEMIK/
UNIT BERUNIFORM/KELAB PERMAINAN _________________________________
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya
oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta
Kerajaan bertarikh 21hb Mei 1998 P.U. (A) 196 bahawa saudara/i telah dilantik sebagai
_____________________ bagi Kelab/Persatuan/Unit Beruniform/Kelab Permainan
_______________________ berkuatkuasa mulai 1 Januari 2015 hingga 31 Disember 2015.
3.
Bersama-sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan
dan Surat Penerimaan Pelantikan yang perlu dilengkapkan oleh saudara/i.
Tahniah dan semoga saudara/i dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh
cemerlang.
Sekian,terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menjalankan tugas,
(

)
Ketua Guru Penasihat
Perhatian:
Setelah dilengkapkan mohon diperbanyakkan

KELAB BOLA BALING B


s.k 1. Fail Pengurusan Koku
2. Fail Penyelaras
3. Fail Kelab/Persatuan yang berkenaan

dan serahkan salinan kpd PK Koku,Penyelaras


berkaitan dan Fail Kelab/Persatuan masingmasing.