Anda di halaman 1dari 24

Rajah 1 menunjukkan penyiasatan terhadap kandungan udara dalam balang X dan Y.

Kedua-dua
balang diletakkan di tepi padang.

Rajah 1

1 (a)

Berikan inferens mengenai pemerhatian di balang X.


(ID:1138877355915

Lipas mati kerana tiada makanan


Lipas mati kerana ketiadaan gas oksigen
Jaw ab

Lipas mati kerana tertutup


Lipas mati kerana lapar

[Atas]
(b)

Berikan inferens pemerhatian di balang Y.(ID:1138877832498

Lipas mati kerana terdapat air


Lipas mati kerana terdapat makanan
Lipas hidup kerana terdapat gas oksigen

Jaw ab

Lipas hidup kerana masa 1 jam

[Atas]
(c)

Ramalkan apa akan berlaku jika balang Y diletakkan ditempat gelap selama seminggu?
(ID:1138877987939

Lipas dalam balang Y akan hidup


Lipas dalam balang Y akan mati

Jaw ab

Lipas dalam balang Y akan membiak


Lipas dalam balang Y terbang

[Atas]
(d)

Apakah fungsi tumbuhan dalam balang Y?(ID:1138878160539

Supaya suhu dalam balang lebih rendah


Sebagai makanan lipas
Menghasilkan gas oksigen semasa proses fotosistesis

Jaw ab

Sebagai hiasan

[Atas]
Rajah 2 menunjukkan seekor belalang yang hidup,
masing-masing dimasukkan ke dalam botol X dan Y.
Kedua-dua botol dan belalang dibiarkan selama
seminggu.

2 (a)

Rajah 2
Nyatakan pemerhatian kamu mengenai keadaan belalang di dalam botol X dan botol Y
selepas seminggu.(ID:1138382921049
)
Jaw ab

:
Hidup

:
Mati

:
Mati

:
Hidup

:
Mati

:
Mati

:
Hidup

:
Hidup

[Atas]
(b)

Berikan inferens bagi pemerhatian pada belalang di dalam botol Y.(ID:1138384214469

Kerana tidak mendapat air


Kerana tidak mendapat udara

Jaw ab

Kerana tidak mendapat cahaya


Kerana tidak mendapat makanan

[Atas]
(c)

Nyatakan organ pernafasan bagi belalang.(ID:1138384525677

Peparu
Liang pernafasan
Kulit lembap
Insang

Jaw ab

[Atas]
(d)

Berikan kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian di atas.(ID:1138385044180

Belalang memerlukan udara untuk hidup


Belalang boleh hidup tanpa udara

Jaw ab

Belalang hidup apabila ada makanan


Belalang mati apabila dimasukkan ke dalam botol

[Atas]

Jadual 1 menunjukkan catatan oleh seorang murid dalam satu penyiasatan mengenai magnet.

Jadual 1
1 (a) Apakah yang dapat dinyatakan tentang bilangan paku yang dapat ditarik oleh magnet
yang besar?
(ID:1118046791026

Bilangan paku yang dapat ditarik olehnya adalah paling banyak


Bilangan paku yang dapat ditarik oleh magnet yang besar adalah yang
paling sedikit
Bilangan paku yang dapat ditarik oleh magnet besar adalah sama dengan
bilangan paku yang dapat ditarik oleh magnet yang kecil
Magnet besar dapat menarik bilangan paku yang sama banyak dengan
magnet yang bersaiz sederhana

Jaw ab

[Atas]
(b)

Berikan inferens dari pemerhatian tersebut?(ID:1118047515598

Jaw ab

Kerana daya kemagnetannya adalah paling kuat

Kerana magnet yang besar tidak mempunyai daya magnet


Kerana daya kemagnetannya adalah paling lemah
Kerana kemagnetannya telah hilang

[Atas]
(c)

Nyatakan maklumat yang perlu dikumpulkan dalam eksperimen ini.(ID:1118047785034

Saiz magnet dan jenis magnet


Bilangan paku dan jenis paku yang digunakan
Saiz magnet dan bilangan paku yang dapat ditarik

Jaw ab

Berat paku dan jenis magnet

[Atas]
(d)

Apakah kesimpulan eksperimen ini?(ID:1118048079661

Kebanyakan objek yang ditarik oleh magnet dibuat daripada logam


Daya kemagnetan sesebuah magnet tidak bergantung kepada saiz magnet
Magnet terdapat dalam bermacam-macam bentuk yang berlainan

Jaw ab

Tarikan magnet bergantung kepada tarikan graviti Bumi

[Atas]
Jadual 2 menunjukkan luas ruang lantai dan bilangan mozek yang digunakan untuk menutup
ruang lantai itu.

2 (a)

Jadual 2
Apakah corak perubahan bilangan mozek yang digunakan daripada penyiasatan itu?
(ID:1101135553161

Menaik
Menurun

Jaw ab

Mendatar dan menaik


Mendatar dan menurun

[Atas]
(b)

Nyatakan dua pembolehubah yang perlu dikenal pasti daripada penyiasatan itu?
(ID:1101135972807

Jenis lantai
Luas ruang lantai

Jaw ab

Jenis mozek yang digunakan


Bilangan mozek yang digunakan

[Atas]
(c)

Berikan hubungan di antara dua pembolehubah tersebut.(ID:1101136287507

Jika lantai sempit maka bilangan mozek akan bertambah


Jika banyak mozek yang digunakan maka lantai menjadi semakin luas
Semakin luas ruang lantai semakin banyak bilangan mozek yang digunakan

Jaw ab

Semakin sempit ruang lantai semakin banyak bilangan mozek yang


digunakan

[Atas]
(d)

Jika luas sekeping mozek yang digunakan ialah 2 cm 2,


berapakah bilangan mozek yang diperlukan untuk
menutupi ruang lantai seluas 200 cm2?
(ID:1101136584517

Jaw ab

40 keping
60 keping
80 keping
100 keping

[Atas]
Satu radas telah dipasang untuk mengkaji pengaruh beban ke atas pemanjangan spring.
Keputusannya ditunjukkan oleh graf dalam Rajah 1.

3 (a)

Rajah 1
Apakah inferens kamu terhadap pemanjangan spring apabila beban digantung padanya?
(ID:1101815375186

Beban yang digunakan adalah sama


Masa pemanjangan adalah tidak sama berat
Jaw ab

Beban menyebabkan spring menjadi semakin pendek


Pemanjangan spring dipengaruhi oleh perbezaan berat beban yang
digantung padanya

[Atas]
(b)

Apakah corak perubahan pemanjangan spring?(ID:1101815845477

Menaik
Menurun

Jaw ab

Mendatar
Menaik dan menurun

[Atas]
(c)

Ramalkan panjang spring jika beban seberat 60 g digantung padanya.(ID:1101815984407

Jaw ab

44 cm
52 cm
60 cm

68 cm

[Atas]
(d)

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat tentang kajian ini?(ID:1101816197597

Berat beban akan bertambah jika diletakkan pada spring


Berat beban tidak mempengaruhi pemanjangan spring
Kekenyalan spring adalah berbeza dari semasa ke semasa
Semakin bertambah berat badan, semakin bertambah pemanjangan spring

Rajah 1.1 menunjukkan satu penyiasatan menggunakan


gelang getah X dan gelang getah Y yang sama panjang. Di
hujung setiap gelang getah itu digantungkan dengan
pemberat yang sama.

Jaw ab

1 (a)

Rajah 1.1
Nyatakan dua sebab (inferens) tentang panjang gelang getah Y.
(ID:1160226820000

/KLON/UPSR/2006/3(a))

Gelang getah Y lebih kenyal


Gelang getah Y lebih lembut
Gelang getah Y lebih tebal

Jaw ab

Gelang getah Y lebih keras

[Atas]
(b)

Nyatakan satu pemerhatian untuk menyokong sebab (inferens) di (a).(ID:1160227686466


/KLON/UPSR/2006/3(b))

Gelang getah X dan Y tidak sama


Saiz gelang getah Y lebih besar
Saiz gelang getah lebih kecil

Jaw ab

Gelang getah Y menjadi lebih panjang

[Atas]
(c)

Rajah 1.2 menunjukkan gelang getah X yang dipanaskan.Didapati gelang getah X


memanjang 12 cm lagi.

Rajah 1.2
Nyatakan satu hubungan di antara dua maklumat dalam penyiasatan itu.(ID:1160227971561
/KLON/UPSR/2006/3(c))

Lebih lama gelang getah dipanaskan, lebih cepat gelang getah mengecut
Jika gelang getah dipanaskan, lebih mudah gelang getah meregang
Semakin lama gelang getah dipanaskan semakin panas gelang getah

Jaw ab

Semakin lama gelang getah dipanaskan semakin tebal gelang getah

[Atas]
Rajah 2.1 menunjukkan perubahan dua spring yang sama,
P dan Q, selepas digantung dengan cawan yang berlainan
saiz.

2 (a)

Rajah 2.1
Tuliskan dua sebab (inferens) yang boleh dibuat tentang panjang spring Q.(ID:1161244981658

/KLON/UPSR/2006/3(a))

Spring Q lebih kenyal berbanding spring P


Spring Q lebih besar berbanding spring P

Jaw ab

Spring Q lebih keras berbanding spring P


Cawan pada spring Q lebih berat berbanding cawan pada spring P

[Atas]
(b)

Nyatakan satu pemerhatian untuk menyokong sebab (inferens) di (a).(ID:1161245658793


/KLON/UPSR/2006/3(b))

Spring P memanjang lebih daripada spring Q


Spring Q memanjang lebih daripada spring P
Saiz spring Q lebih besar berbanding spring P

Jaw ab

Saiz spring P lebih kecil berbanding spring Q

[Atas]
(c)

Rajah 2.2 menunjukkan spring Q yang dipanaskan dan


didapati spring Q telah memanjang 5 cm lagi.

Rajah 2.2
Nyatakan satu hubungan (hipotesis) antara
maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
(ID:1161246136283

dua

/KLON/UPSR/2006/3(c))

Jaw ab

Jika kuantiti haba bertambah, spring lebih cepat mengecut

Jika kuantiti haba berkurang, cawan semakin ringan


Semakin bertambah haba, semakin berat cawan
Semakin bertambah haba, semakin mudah spring meregang

[Atas]

adual 1 menunjukkan bilangan telefon yang dapat dijual oleh sebuah kedai telefon.

Jadual 1
1
(a)

Antara berikut yang manakah benar mengenai corak perubahan jualan dalam
tempoh 6 tahun tersebut?
(ID:1107085512801

Menurun
Melintang
Mendadak

Jaw ab

Meningkat

[Atas]

(b) Siapakah nama individu yang mencipta telefon yang pertama? (ID:1107086111291

Louis Figo
Robert Fulton
Jaw ab

Antonio Banderas
Alexander Graham Bell

[Atas]

(c) Apakah perbezaan antara telefon yang pertama dicipta dengan telefon bimbit
pada masa kini?(ID:1107086330601
)

Telefon bimbit sangat berat manakala telefon pertama ringan


Telefon bimbit menggunakan kod Morse manakala telefon pertama
tiada kod

Jaw ab

Telefon pertama tidak memerlukan kod manakala telefon bimbit


memerlukan nombor kod setiap kali berhubung
Telefon yang pertama dicipta mempunyai dawai penghubung
manakala telefon bimbit tidak mempunyai dawai penghubung

[Atas]

(d) Apakah peranan yang dimainkan oleh telefon pada masa kini? (ID:1107086551252
)

Sebagai alat komunikasi


Sebagai sistem pertahanan Negara
Jaw ab

Sebagai alat dalam bidang pendidikan


Sebagai aksesori yang penting bagi remaja dan setiap pelajar

[Atas]
Dalam satu aktiviti, lima orang murid dari Tahun 4 Zamrud diberi peluang untuk
menyelesaikan tiga soalan Matematik. Jadual 2 menunjukkan masa yang diambil
oleh mereka untuk menyelesaikan soalan itu.

Jadual 2
2
(a)

Apakah pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkan Jadual 2? (ID:1095946763742


)

Semua murid mempunyai keupayaan yang sama untuk


menyelesaikan masalah
Semua murid boleh menyelesaikan masalah dengan keupayaan
yang sama
Setiap murid mengambil masa yang berbeza untuk
menyelesaikan soalan

Jaw ab

Semua murid tidak dapat menyelesaikan masalah dengan pantas

[Atas]

(b) Apakah dua pembolehubah yang dimalarkan?(ID:1095947056847

Masa
Murid
Jaw ab

Jenis soalan
Bilangan soalan

[Atas]

(c) Apakah pembolehubah yang bergerak balas?(ID:1095947152627

Jaw ab

Murid
Masa yang diambil
Bilangan soalan yang dijawab

Tempat aktiviti yang dijalankan

[Atas]

(d) Apakah kesimpulan dari Jadual di atas? (ID:1095947254297

Setiap murid berupaya menyelesaikan masalah


Mesin boleh membantu menyelesaikan masalah
Jaw ab

Setiap murid memerlukan masa untuk menyelesaikan masalah


Murid berbeza mempunyai keupayaan yang berbeza untuk
menyelesaikan masalah

[Atas]
Rajah 1 menunjukkan hasil tangkapan ikan sekumpulan nelayan Kampung Geting
dalam
keadaan
cuaca
yang
berbeza.

Rajah 1
1
(a)

Pernyataan manakah benar tentang tangkapan ikan pada ketiga-tiga cuaca


tersebut?
(ID:1107077936459

Jumlah tangkapan ikan bertambah dalam keadaan ribut


Tangkapan ikan tidak dibuat pada waktu mendung
Jumlah tangkapan ikan meningkat jika cuaca cerah

Jaw ab

Faktor cuaca tidak mempengaruhi jumlah tangkapan ikan

[Atas]

(b) Apakah inferens tentang jumlah tangkapan ikan semasa cuaca ribut?
(ID:1107078602581

Banyak ikan yang mati ketika ribut melanda


Banyak ikan yang berpindah ke kawasan lain ketika berlaku ribut
Jaw ab

Ikan tidak dapat ditangkap kerana ikan bersembunyi ketika ribut


melanda
Tiada tangkapan yang diperolehi kerana nelayan tidak dapat turun
ke laut

[Atas]

(c) Berikan dua faktor lain yang turut mempengaruhi jumlah tangkapan ikan
selain daripada cuaca.(ID:1107078877991
)

Kemarau
Fasa bulan
Jaw ab

Perubahan musim
Jenis pukat yang digunakan

[Atas]

(d) Berdasarkan rajah, berapakah jumlah tangkapan ikan dalam masa 30 hari yang
bercuaca cerah diperolehi?(ID:1107079165491
)

7 000 kg
8 000 kg
Jaw ab

9 000 kg
10 000 kg

[Atas]
Jadual 1 menunjukkan jarak planet V, W, X, Y dan Z dari Matahari serta tempoh
peredaran mengelilingi Matahari.

Jadual 1
2
(a)

Bandingkan jarak planet V dan Z dari Matahari. (ID:1108308459515


/KLON/UPSR/2002/4(a))

Jaw ab

Planet V dan Z sama jauh dari Matahari


Planet Z lebih jauh dari Matahari berbanding planet V
Planet V lebih jauh dari Matahari berbanding planet Z

Planet Z lebih dekat dari Matahari berbanding planet V

[Atas]

(b) Nyatakan corak tempoh peredaran planet V, W, X, Y dan Z mengelilingi


Matahari.(ID:1108309863731
/KLON/UPSR/2002/4(b))

menurun
mendatar
Jaw ab

meningkat
menaik dan menurun

[Atas]

(c) Apakah hubungan antara jarak planet dari Matahari dengan tempoh peredaran
mengelilingi Matahari?(ID:1108310334021
/KLON/UPSR/2002/4(c))
Jaw ab

Semakin jauh jarak planet dari Matahari semakin bertambah


tempoh peredaran mengelilingi Matahari
Semakin cepat tempoh peredaran mengelilingi Matahari semakin
dekat jarak planet dari Matahari

Semakin dekat jarak planet dari Matahari semakin lama tempoh


peredaran mengelilingi Matahari
Semakin jauh jarak planet dari Matahari semakin cepat tempoh
peredaran mengelilingi Matahari

[Atas]

(d) Satu objek mempunyai tempoh peredaran mengelilingi Matahari selama 90


tahun. Berdasarkan jadual ramalkan kedudukan objek tersebut. (ID:1108311388511
/KLON/UPSR/2002/4(d))

Antara V dan W
Antara X dan Y
Jaw ab

Antara W dan X
Antara Y dan Z

[Atas]
Seorang angkasawan membawa satu spesies pokok manggauntuk
ditanam di planet X. Didapati pokok mangga tidak bolehhidup di
planet itu.
(e) Nyatakan dua sebab (inferens) yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan di
atas.(ID:1108311956591
/KLON/UPSR/2002/4(e))

Tiada cahaya Matahari


Tiada pasangan
Jaw ab

Tiada makanan
Tiada udara

[Atas]
Rajah 2 menunjukkan kedudukan kapal yang dapat dilihat oleh seorang pemerhati
mengikut masa yang tertentu.

Rajah 2
3
(a)

Nyatakan pemerhatian yang boleh dibuat oleh pemerhati pada Rajah 2.


(ID:1118263665096

Jaw ab

Kapal kelihatan semakin kecil dan bahagian depan menghilang


sedikit demi sedikit
Kapal semakin besar dan bahagian-bahagian tertentu kelihatan
sedikit demi sedikit
Pergerakan kapal kelihatan rata dan mengecil apabila semakin
menjauhi pemerhati

Kapal bergerak seiringan dengan masa dan putaran Bumi

[Atas]

(b) Berdasarkan pemerhatian kamu di soalan (a), apakah inferens yang boleh
dibuat?(ID:1118264404401
)

Bentuk Bumi dipengaruhi oleh bentuk Bulan


Bumi kelihatan rata walaupun berbentuk sfera
Jaw ab

Bentuk Bumi yang sfera menyebabkan kapal akan bergerak dalam


satu pusingan lengkap
Bentuk Bumi yang sfera menyebabkan bahagian-bahagian tertentu
tidak dapat dilihat kerana terlindung

[Atas]

(c) Manusia zaman dahulu mempunyai kepercayaan lain mengenai bentuk Bumi.
Apakah kepercayaan tersebut?(ID:1118264778175
)
Jaw ab

Manusia purba mempercayai bahawa mengelilingi Bumi


menyebabkan seseorang akan sampai ke titik yang sama
Manusia purba menggunakan kapal layar untuk menjelajahi Bumi

Manusia purba mempercayai bahawa Bumi tiada penghujungnya


Manusia purba mempercayai bahawa Bumi berbentuk leper

[Atas]

(d) Apakah yang dapat diperhatikan oleh pemerhati, sekiranya kapal itu
meneruskan pelayarannya menuju ke M?(ID:1118265157900
)

Kapal akan beransur-ansur hilang


Tempoh kapal mengelilingi Bumi tidak menentu
Jaw ab

Kapal akan kelihatan bahagian demi bahagian dan semakin besar


Masa yang diambil oleh kapal untuk mengelilingi Bumi sangat
perlahan