Anda di halaman 1dari 29

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBINA

AYAT MAJMUK GABUNGAN DALAM


KALANGAN MURID TAHUN 4
Oleh :
FATIHAH BINTI MOHAMAD KHAZI
PISMP SEM 8 BM/PJ/RBT 2

Fokus Kajian
Masalah

dalam membina ayat majmuk


gabungan yang lengkap.
Tidak dapat mengolah idea yang di
utarakan dengan baik.
Contoh:
Ayat yang salah

Ayat yang betul

Abang saya sedang mengecap didir Abang saya dan Aiman sedang mengecat
dewan.

dinding dewan Balairaya itu.

Kumpulan Sasaran
Murid

tahun 4 Beta Sekolah Kebangsaan


Wakaf Bharu, Kelantan.
Lima peserta kajian yang terlibat dalam
penyelidikan tindakan ini.

Objektif Kajian
Objektif

yang ingin saya capai dalam kajian ini


adalah seperti berikut:

i) Meningkatkan kemahiran membina ayat


majmuk gabungan dalam kalangan murid
tahun 4
Beta.
ii)Meningkatkan penguasaan murid dalam
membina ayat majmuk gabungan dengan
tindakan yang dijalankan.

Soalan Kajian
i.

ii.

Adakah kemahiran membina ayat


majmuk gabungan dapat ditingkatkan
dalam kalangan murid tahun 4 Beta?
Adakah tindakan yang dijalankan
dapat
meningkatkan
penguasaan
murid dalam membina ayat majmuk
gabungan?

Metodologi
Menggunakan

model kurt lewin (1946)


dan laidlaw (1992)
5 peringkat yang menjadi tunjang
kepada model ini

Mengenalpasti Aspek Amalan

Refleksi

Perancangan

Pengumpulan Data

Tindakan Atau Implementasi

Pelaksanaan Tindakan
Tindakan

1 (teknik Roda Kata)

Guru menerangkan
mengenai konsep ayat
majmuk

Guru menerangkan
prosedur tindakan

Murid diminta untuk


menampalkan jawapan
pada kertas soalan
yang disediakan di
papan putih

Selesai dijalankan
aktiviti murid diberikan
12 soalan untuk
aktiviti pengukuhan

Murid diminta untuk


memusingkan roda
dan mengambil kad
perkataan yang
ditampal

Contoh pelaksanaan aktiviti

Tindakan

2 (teknik Tembak Ayat Majmuk)

Guru menerangkan mengenai teknik TAM yang dijalankan

Murid diminta untuk menembak gambar yang ditampal dipapan


putih.

Murid perlu mengambil sampul yang tertera gambar yang telah


ditembak

Murid perlu membina ayat majmuk berdasarkan dua ayat tunggal


yang terdapat dalam sampul terbabit.

Selesai dijalankan aktiviti murid diberikan 8 soalan untuk aktiviti


pengukuhan

Contoh pelaksanaan aktiviti

Tindakan

3 (kerangka SiKaBuKe)

Guru akan memberikan penerangan bagaimana untuk


menggunakan kerangka ayat SiKaBuKe

Murid akan mengeluarkan aktiviti yang telah dibulatkan


di dalam gambar dan menyenaraikannya.

Kemudian, murid diminta untuk membina ayat majmuk


berdasarkan gambar yang disediakan dengan
menggunakan kerangka SiKaBuKe.

Selesai dijalankan aktiviti, murid diberikan 2 gambar


tunggal untuk aktiviti pengukuhan

Contoh pelaksanaan aktiviti

Dapatan Kajian
Objektif

kajian 1: Meningkatkan
kemahiran membina ayat majmuk
gabungan melalui aktiviti yang
dijalankan.
Perbandingan Ujian Pra dan Ujian Pos

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian C

Objektif

2: Meningkatkan kemahiran membina


ayat majmuk gabungan dalam kalangan murid
tahun 4 Beta.
Perbandingan tindakan 1,2 dan 3

Tindakan 1

Tindakan 2

Tindakan 3

Soal

selidik

Bahagian A

Jantina

Lelaki

Perempuan

Bangsa

Melayu

Soalan

Sebelum

Selepas

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Kesimpulan
Penyelidik

memperkenalkan tiga
tindakan bagi membantu peserta kajian
menangani masalah membina ayat
majmuk gabungan.
Didapati berlaku peningkatan
pencapaian peserta kajian dalam ujian
selepas pelaksanaan tindakan
dijalankan.

Implikasi
Implikasi
Murid

Peserta kajian dapat menguasai


kemahiran membina ayat majmuk
gabungan dengan baik.

Guru

Guru boleh dijadikan sebagai


rujukan kepada para guru lain
yang menghadapi masalah yang
sama.

Pihak Sekolah

-Meningkatkan prestasi sekolah


-Menggalakkan guru untuk
melakukan penyelidikan tindakan
di sekolah

Cadangan penambahbaikan
Aspek

Cadangan

Fokus

-Mengaplikasikan kemahiran
membina ayat majmuk gabungan
yang telah dipelajari dalam
pelbagai bentuk penulisan
karangan

Murid

-Menambahkan peserta kajian


bagi tahap satu dan tahap dua

Bahan

-Menghasilkan bahan bantu yang


sesuai dan cukup untuk semua
peserta kajian

Tindakan

-Tempoh masa untuk pelaksanaan


tindakan perlu dipanjangkan

Kajian Lanjutan
Murid

perlu diajar mengenai konsep ayat terlebih


dahulu.

Contoh : ayat majmuk gabungan

Pemilihan

tindakan perlu menarik perhatian

murid
Dicadangkan agar kajian ini dijalankan tanpa
sebarang tugasan kerja yang lain seperti sesi
pengajaran dan pembelajaran, kerja kursus dan
sebagainya

Rujukan

Sekian terima kasih

Anda mungkin juga menyukai