Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

KEMAHIRAN HIDUP (MASAKAN)


Minggu

Tema / Tajuk

Objektif / Hasil
Pembelajaran Khusus
Menamakan alatan
memasak sarapan pagi
dan minum petang

Istilah / Konsep /
Kemahiran / Aktiviti
Alatan memasak sarapan pagi
dan minum petang

Nilai Murni /
Sikap
Kerajinan,
penjagaan
alatan

Minggu 1

Mengenal alatan

Minggu 2

Mengenal alatan

Menamakan alatan
menghidang sarapan
pagi dan minum
petang

Alatan menghidang sarapan


pagi dan minum petang

Kerajinan,
penjagaan
alatan

Minggu 3

Mengenal alatan

Menamakan alatan
mencuci peralatan
membuat sarapan pagi
dan minum petang

Alatan mencuci peralatan


membuat sarapan pagi dan
minum petang

Kerajinan,
penjagaan
alatan

Minggu 4

Mengenal alatan

Menamakan alatan
menyukat membuat
sarapan pagi dan
minum petang

Alatan menyukat membuat


sarapan pagi dan minum
petang

Kerajinan,
penjagaan
alatan

Minggu

Tema / Tajuk

Minggu 5

Mengenal alatan

Objektif / Hasil
Pembelajaran Khusus
Mengenalpasti alatan
memasak sarapan pagi
dan minum petang

Istilah / Konsep /
Kemahiran / Aktiviti
Alatan memasak sarapan pagi
dan minum petang

Nilai Murni /
Sikap
Kerajinan,
pengamatan

Minggu 6

Mengenal alatan

Alatan menghidang sarapan


pagi dan minum petang

Kerajinan,
pengamatan

Minggu 7

Mengenal alatan

Mengenalpasti alatan
menghidang sarapan
pagi dan minum
petang
Mengenalpasti alatan
mencuci peralatan
membuat sarapan pagi
dan minum petang

Alatan mencuci peralatan


membuat sarapan pagi dan
minum petang

Kerajinan,
pengamatan

Minggu 8

Mengenal alatan

Mengenalpasti alatan
menyukat membuat
sarapan pagi dan
minum petang

Alatan menyukat membuat


sarapan pagi dan minum
petang

Kerajinan,
pengamatan

Minggu 9

Mengenal alatan

Memadankan gambar
alatan dengan
perkataan

Alatan memasak, menghidang,


mencuci dan menyukat

Kerajinan,
pengamatan,
dapat
membuat
padanan

Alatan /
Catatan
Alatan
memasak
sarapan pagi
(gambar dan
benda maujud)
Alatan
menghidang
sarapan pagi
(gambar dan
maujud)
Alatan
mencuci
peralatan
membuat
sarapan pagi
(gambar dan
maujud)
Alatan
menyukat
membuat
sarapan pagi
(gambar dan
maujud)

Alatan /
Catatan
Alatan
memasak
(gambar dan
bahan maujud)
Alatan
menghidang
(gambar dan
bahan maujud)
Alatan
mencuci
peralatan
(gambar dan
bahan maujud)
Alatan
menyukat
membuat
(gambar dan
bahan maujud)
Gambar
peralatan,
bahan maujud
dan kad
perkataan

Minggu

Tema / Tajuk

Minggu
10

Menggunakan
alatan

Minggu
11

Menggunakan
alatan

Minggu
12

Mengamalkan
langkah-langkah
keselamatan

Minggu
13

Mengamalkan
langkah-langkah
keselamatan

Minggu
14

Mengamalkan
langkah-langkah
keselamatan

Minggu

Tema / Tajuk

Objektif / Hasil
Pembelajaran Khusus
Demonstrasi
penggunaan alatan
penyediaan sarapan
pagi dan minum
petang
Menyesuaikan bahan
dengan alatan

Istilah / Konsep /
Kemahiran / Aktiviti
Alatan memasak dan alatan
menghidang

Nilai Murni /
Sikap
Kerajinan,
pengetahuan
menggunakan
alat

Alatan /
Catatan
Bahan-bahan
maujud

Alatan memasak, menghidang,


mencuci dan menyukat

Kerajinan,
pengamatan,
dapat
menyesuaikan
alatan

Bahan-bahan
maujud

Mengetahui peraturan
keselamatan diri
semasa membuat
sarapan pagi dan
minum petang
Demonstrasi memasak
sarapan pagi dan
minum petang di atas
dapur gas
Latihan kebakaran
semasa membuat
sarapan pagi dan
minum petang

Murid mewarnakan gambar


pemadam api serta
menerangkan langkah
keselamatan yang mereka
sedia tahu
Murid memerhati demonstrasi
guru

Sayang
kepada nyawa

Alat pemadam
api, tong gas

Sayang
kepada nyawa

Dapur gas,
kuali

Latihan kebakaran kecil dan


besar

Sayang
kepada nyawa

Bantuan pihak
bomba untuk
meberi
penerangan

Objektif / Hasil
Pembelajaran Khusus
Penerangan cara
membuat pertolongan
cemas

Istilah / Konsep /
Kemahiran / Aktiviti
Murid turut serta dalam cara
membuat pertolongan cemas

Nilai Murni /
Sikap
Sayang
kepada nyawa

Guru bersoal jawab dengan


murid mengenai peraturan
penggunaan alatan membuat
sarapan pagi dan minum
petang
Guru memberitahu pelajar apa
yang boleh dan tidak boleh
dilakukan ketika di dapur
Guru menunjukkan tempat
menyimpan alatan memasak
sarapan pagi/petang
Murid menyebut kebersihan
fizikal

Sayang
kepada
nyawa,
mengetahui
peraturan
Keselamatan,
sayang
kepada nyawa
Sayang
kepada nyawa

Alatan /
Catatan
Bantuan
PBSM untuk
memberi
penerangan
Gambar dan
bahan maujud

Kebersihan
diri

Bahan maujud

Mengenal jenis pemakaian


yang sesuai ketika membuat
sarapan pagi dan minum
petang

Kebersihan
diri

Apron, sarung
tangan dan
topi chef

Minggu
15

Mengamalkan
langkah-langkah
keselamatan

Minggu
16

Keselamatan alatan

Penerangan peraturan
penggunaan alatan
membuat sarapan pagi
dan minum petang

Minggu
17

Keselamatan di
dapur

Minggu
18

Cara menyimpan

Minggu
19

Mengamalkan
kebersihan

Minggu
20

Mengamalkan
kebersihan

Penayangan gambar
semasa membuat
sarapan pagi/petang
Cara dan tempat
penyimpanan alatan
memasak sarapan pagi
Mengamalkan
kebersihan anggota
badan ketika membuat
sarapan pagi/petang
Mengamalkan
kebersihan pakaian
ketika membuat
sarapan pagi/petang

Gambar dan
bahan maujud
Bahan maujud

Minggu

Tema / Tajuk

Objektif / Hasil
Pembelajaran Khusus
Melaksanakan tugasan
harian

Istilah / Konsep /
Kemahiran / Aktiviti
Mengajar murid perkara yang
sering dilakukan selepas
selesai memasak
Menamakan alatan untuk
membersih mengikut gambar
dan alatan membuat sarapan
pagi

Nilai Murni /
Sikap
Kekemasan,
kebersihan diri
dan alatan
Kebersihan
bahan atau
alatan
membuat
sarapan pagi
Kebersihan
alatan dan
keselamatan
diri

Alatan /
Catatan
Gambar dan
bahan maujud

Minggu
21

Mengamalkan
kebersihan

Minggu
22

Kebersihan alatan
atau bahan

Membersihkan alatan
atau bahan untuk
membuat sarapan pagi

Minggu
23

Kebersihan alatan
atau bahan

Mengetahui tempat
penyimpanan alatan
dan bahan membuat
sarapan pagi

Menamakan tempat
penyimpanan seperti peti sejuk
dan almari

Minggu
24

Kebersihan bilik

Menamakan alatan untuk


membersihkan dapur

Kebersihan
dapur

Minggu
25

Kebersihan bilik

Menyapu dan
membuang sampah
selepas membuat
sarapan pagi
Mengelap meja dan
lantai selepas membuat
sarapan pagi

Menamakan alatan untuk


membersihkan meja dan lantai

Kebersihan
lantai dan
meja serta
dapur

Objektif / Hasil
Pembelajaran Khusus
Mengemas dan
menyusun bahan atau
alatan selepas
membuat sarapan pagi
Penyediaan bahan bagi
menu sarapan pagi dan
minum petang (donat)
Penyediaan bahan bagi
menu sarapan pagi dan
minum petang (Buah
Melaka)
Penyediaan bahan bagi
menu sarapan pagi dan
minum petang (karipap)
Penyediaan bahan bagi
menu sarapan pagi dan
minum petang (popia
nestum)

Istilah / Konsep /
Kemahiran / Aktiviti
Tatacara mengemas alatan
atau bahan selepas membuat
sarapan pagi

Nilai Murni /
Sikap
Kebersihan
dapur

Alatan /
Catatan
Bahan maujud

Memulakan pengajaran
dengan menamakan makanan
yang sesuai
Memulakan pengajaran
dengan menamakan minuman
yang sesuai

Kerajinan,
pengetahuan

Gambar dan
bahan maujud

Kerajinan,
pengetahuan

Gambar dan
bahan maujud

Menyesuaikan makanan
dengan gambar

Kerajinan,
pengetahuan

Gambar dan
bahan maujud

Menamakan dan
menyesuaikan makanan
dengan gambar

Kerajinan,
pengetahuan

Gambar dan
bahan maujud

Minggu

Tema / Tajuk

Minggu
26

Kebersihan bilik

Minggu
27 - 30

Menguasai
kemahiran
memasak
Menguasai
kemahiran
memasak

Minggu
31 - 34

Minggu
35 - 38
Minggu
39 - 42

Menguasai
kemahiran
memasak
Menguasai
kemahiran
memasak

Gambar alatan
dan bahan
membuat
sarapan pagi
Gambar
tempat
penyimpanan
serta bahan
maujud
Alatan
membersih
(gambar dan
bahan maujud)
Alatan
membersih
(gambar dan
bahan maujud)

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)


SMK BULOH KASAP, 85010 SEGAMAT, JOHOR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014


KEMAHIRAN HIDUP (MASAKAN)

Disediakan oleh,

Disemak oleh ,

Disahkan oleh,

.
( KHOLIDAH BINTI SAYOT )

..