Anda di halaman 1dari 4

BORANG PEMBENTANGAN ANALISA PEPERIKSAAN

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA


PERBANDINGAN GRED PURATA MATA PELAJARAN (GPMP) SPM 2015
NAMA SEKOLAH : SMISTA MAIWP
BIL

M/P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
SEJARAH
MATEMATIK
SAINS
B. ARAB TINGGI
MATE. TAMB
P. AKAUN
EKONOMI ASAS
PERDAGANGAN
FIZIK
KIMIA
BIOLOGI
P.QURAN SUNNAH
P.SYARIAH ISLAMIAH

TOV
2.42
5.00
4.92
2.55
3.58
5.14
7.06
4.25
4.83
-

U1
1.68
5.26
4.50
5.79
3.58
3.68
7.88
4.58
6.33
-

PT
1.34
4.02
3.87
6.55
1.92
4.13
8.09
6.08
7.42
-

TRIAL
1.55
4.68
2.38
6.23
2.83
4.64
8.58
4.58
4.17
-

ETR
1.34
4.02
2.20
2.55
1.80
3.50
4.00
3.50
2.00
-

4.15

7.15

4.54

3.93

4.00

7.15

6.31

8.32

7.15

4.00

5.55

4.04

6.21

5.45

4.00

3.12

2.54

2.81

3.98

1.90

4.87

3.75

4.51

3.11

1.90

BILANGAN PERBANDINGAN BILANGAN YANG MEMPEROLEHI A SPM 2015


BIL.A
11 A
10 A
9A
8A
7A
6A
5A
4A

AKHIR TAHUN
1
1
1
3
2
6

TOV
1
1
1
3
2
6

U1
2
1
2
5
7

PT
2
1
2
5
8

TRIAL
1
1
2
3
8
8

ETR
4
3
8
19
18
1
-

3A
2A
1A
0A
JUM

5
13
19
12
53

5
13
21
53

7
9
15
5
53

9
12
14
53

11
9
9
1
53

53

BILANGAN DAN PERATUS MURID YANG MENCAPAI CEMERLANG A+, A, A- SPM 2015
NAMA SEKOLAH : SMISTA MAIWP
M/P
BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
SEJARAH
MATEMATIK
SAINS
B. ARAB TINGGI
MATE. TAMB
P. AKAUN
EKONOMI ASAS

MURID
AMBIL
53
53
53
53
53
53
53
24
12

UJ I

PT

TRIAL

BIL.
48
3
6
8
4
17
2
2
0

%
90.6
5.7
11.5
15.1
33.3
32.1
4.0
8.3
0

BIL.
51
9
13
6
11
19
1
3
0

%
96.2
17.0
24.5
11.3
91.7
35.8
1.9
12.5
0

BIL.
51
5
37
7
6
14
0
4
4

%
96.2
9.4
69.8
13.2
50
26.4
0
16.7
33.3

41
41
29
53
53

0
1
10
33
12

0
2.9
41.7
63.5
23.1

7
0
1
28
8

17.1
0
3.4
52.8
15.1

11
2
3
14
21

26.8
5.0
10.3
26.4
39.6

PERDAGANGAN
FIZIK
KIMIA
BIOLOGI
P.QURAN SUNNAH
P.SYARIAH
ISLAMIAH

BILANGAN MURID YANG MENCAPAI HAMPIR CEMERLANG


(B+) SPM 2015
NAMA SEKOLAH : SMISTA MAIWP

M/P
BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
SEJARAH
MATEMATIK
SAINS
B. ARAB TINGGI
MATE. TAMB
P. AKAUN
EKONOMI ASAS
PERDAGANGAN
FIZIK
KIMIA
BIOLOGI
P.QURAN SUNNAH
P.SYARIAH ISLAMIAH

MURID
AMBIL
53
53
53
53
53
53
53
24
12
41
41
29
53
53

UJ I
BIL.
4
2
11
3
4
11
1
4
1
0
3
2
6
11

PT
%
7.54
3.77
20.75
5.66
33
20.75
1.9
16.67
8.3
0
7.32
6.89
11.32
20.75

BIL.
1
11
7
3
0
6
0
0
0
4
0
4
9
7

TRIAL
%
1.9
20.7
13.2
5.66
0
11.32
0
0
0
9.76
0
13.8
16.98
13.21

BIL.
1
10
7
1
3
3
0
4
0
7
1
2
8
9

%
1.9
18.86
13.2
1.88
25
5.66
0
16.67
0
17.1
2.4
6.89
15.09
16.98

BILANGAN MURID YANG MENCAPAI HAMPIR LULUS SPM 2015


NAMA SEKOLAH : SMISTA MAIWP
M/P
BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
SEJARAH
MATEMATIK
SAINS
B. ARAB TINGGI
MATE. TAMB
P. AKAUN
EKONOMI ASAS
PERDAGANGAN
FIZIK
KIMIA
BIOLOGI
P.QURAN SUNNAH
P.SYARIAH
ISLAMIAH

MURID
AMBIL
53
53
53
53
53
53
53
24
12
41
41
29
53
53

UJ I
BIL.
0
1
0
12
0
0
35
1
2
11
7
3
0
0

PT
%
0
1.9
0
22.6
0
0
70
4.2
16.7
26.8
20.0
12.5
0
0

BIL.
0
0
1
14
0
1
36
2
3
0
27
7
0
0

TRIAL
%
0
0
1.9
26.4
0
1.9
67.9
8.3
25
0
65.9
24.1
0
0

BIL.
0
0
0
11
0
4
44
1
1
0
18
2
0
0

%
0
0
0
20.8
0
7.5
83
4.2
8.3
0
45.0
6.9
0
0