Anda di halaman 1dari 16

KOD NAMA

DAN PROGRAM
TAHAP
NOMBOR DAN
TAJUK MODUL

H-175-4 AUTOMATION DESIGN

M03 DESIGN AUTOMATION


EQUIPMENT AND SYSTEM

MUHAMMAD FARIZUAN BIN


MUHAMMAD FAUZI
ADTEC KULIM

ISI KANDUNGAN :
1)

2)

3)

4)

5)

OBJEKTIF
PENGENALAN

DEFINASI
PENDERIA
KEPERLUAN
PENDERIA/FUNGSI

JENIS-JENIS
PENDERIA

*POP KUIZ

OBJEKTIF
Para

pelatih dapat mentakrifkan definasi


penderia/sensor.
Para pelatih boleh menerangkan
mengenai keperluan penderia/sensor.
Para pelatih dapat menghuraikan jenisjenis penderia/sensor.

PENGENALAN
Penderia/Sensor

merupakan alat yang


menukarkan satu bentuk tenaga/isyarat
kepada satu bentuk tenaga/isyarat yang
lain.
Contohnya menukarkan dari
tenaga/isyarat suhu kepada tenaga
elektrik.
Antara jenis-jenis penderia yang biasa
digunakan terdiri dari jenis cahaya, suhu,
tekanan dan bunyi.

DEFINASI PENDERIA

merupakan gabungan transducer


yang menghasilkan alat pengesan untuk
mengesan sesuatu fizikal dan menghasilkan
data keluaran (output) dalam bentuk digital
atau analog.

Penderia

Contoh:

LM35 Sensor Suhu

KEPERLUAN SENSOR/FUNGSI

KEPERLUAN PENDERIA/FUNGSI
Penggunaan sensor di dalam sektor industri:
Maklum

balas pada penyempurnaan tugas


atau proses kerja contohnya mengisi air.

Status

maklumat pada proses yang dijalankan


contohnya suhu semasa proses berjalan.

Pemeriksaan

dan pengukuran data


contohnya mengira bilangan produk.

JENIS-JENIS PENDERIA
ANALOG

JENIS 1
JENIS 2

SESENTUH

DIGITAL

PENDERIA
TAKBERSENTUH

JENIS 1:
a)Penderia Digital:

Terdapat 2 tahap
sahaja iaitu sama ada
dihidupkan(ON) atau
dipadamkan(OFF).
Kesan (presence)
/tidak mengesan (nonpresence) objek.
Contoh aplikasi
pengiraan pengekod
berputar (rotary
encoder).

b)Penderia Analog:

Mengesan keadaan
fizikal yang berubahubah seperti suhu.
Memberi bacaan
berterusan (biasanya
linear) sama ada
berbentuk voltan
atau arus.

JENIS 2:

*KLIK UNTUK VIDEO

a)Penderia Sentuh:
Terdapat hubungan fizikal antara
penderia dengan bahan yang
diukur atau dikesan. Juga dikenali
sebagai mechanical sensor.

*KLIK UNTUK VIDEO

b)Penderia Tak-Sentuh:
Tidak terdapat hubungan fizikal
antara penderia bahan yang
diukur atau dikesan. Juga dikenali
sebagai proximity sensor.

KELEBIHAN & KEKURANGAN


a)

1.

2.

Penderia Sentuh

Kelebihan:
Boleh beroperasi
pada persekitaran
yang lasak dan teruk.
Mampu menampung
beban arus yang
tinggi mencecah
15Amp)

Kekurangan:

1.

Mekanik-mekanik
cepat lusuh dan rosak
disebabkan beban
kerja.

2.

Saiz yang besar


diperlukan.

3.

Memerlukan sentuhan
dengan produk

KELEBIHAN & KEKURANGAN


b)

Penderia Tak-Sentuh

Kelebihan:

1.

Tidak beroperasi secara


mekanik dan lebih boleh
dipercayai.

2.

Lebih cepat.

3.

Kurang gagal berbanding


mekanikal sensor.

4.

Julat penderiaan /
pengesanan yang jauh.

5.

Pensuisan berkelajuan tinggi.

6.

Boleh mengesan benda


kecil.

1.

Kekurangan:
Tidak boleh digunakan pada
produk yang sensitif cahaya.

POP KUIZ
Yang mana antara berikut adalah penderia
analog?

Limit Switch

Temperature
Sensor

Switch

*KLIK DISINI

Hubungi Saya
MUHD. FARIZUAN BIN MUHD. FAUZI
PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL
ADTEC KULIM
LOT 635, JALAN MAHANG
09500 KARANGAN, KULIM
KEDAH DARUL AMAN
TEL: 04-4042975 (ext. 165)
FAX : 04-4042971