Anda di halaman 1dari 8

SULIT1

Bahagian A
[15 markah]
Jawab semua soalan.
1.

Berubah kepada dasar berkecuali


Memperluas hubungan diplomatik dengan Negara komunis

Penyataan di atas berkenaan dengan


A. Tunku Abdul Rahman
B. Tun Abdul Razak
C. Tun Hussein Onn
D. Tun Dr.Mahathir Mohammad
2. Antara yang berikut, bukti menunjukkan hubungan luar Malaysia berorientasikan ekonomi?
A. Dasar Pandang ke Timur
B. Tabung Kewangan Antarabangsa
C. Forum Serantau Asean
D. Kerjasama Pembangunan Serantau
3. Apakah pendirian Malaysia dalam insiden yang berikut?
Keganasan terhadap umat Islam di selatan Filipina
Tunjuk perasaan rakyat di Bangkok, Thailand
I.
Bertindak
untuk menutup
Perebutan
kuasa disempadan
Indonesia negara
II.
Menghantar wakil khas untuk menghulurkan bantuan
III.
Tidak campur tangan dalam hal ehwal negara berkenaan
IV. Sebarang pertikaian diselesaikan melalui meja rundingan
A. I dan II
C
II dan IV
B. I dan III
D
III dan IV
4.

Berkuatkuasa pada Julai 2011 dan telah membuka


perdagangan rentas sempadan bagi kedua-dua negara
Malaysia telah membenarkan pemilikan ekuiti oleh rakyat
negara tersebut dalam 91 subsektor perkhidmatan

Penglibatan Malaysia dalam isu di atas adalah di bawah naungan


A. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-Australia (MAFTA)
B. Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Malaysia-India (MICECA)
C. Perjanjian Perkongsian Ekonomi Rapat Malaysia-Pakistan (MPCEPA)
D. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-New Zealand (MNZFTA)
5. Yang manakah fokus kerjasama dalam kalangan anggota ASEAN + 3?
A. Tenaga dan mineral
B. Kerjasama ketenteraan
C. Pertanian dan keselamatan makanan

SULIT2

D. Pembangunan sosial dan sumber manusia


6.

Malaysia mendapat hak yang sama untuk membangunkan penyelidikan khas di


benua Antartika

Pernyataan
di atas merujuk
kepada
Malaysia
juga berhak
untuk bersuara dan membuat keputusan berhubung sains dan
A. Protokolteknologi
Kyoto
B. Protokol Montreal
C. Protokol Madrid
D. Protokol Cartagena
7. Antara kumpulan ekonomi bercorak regional yang mengancam kerjasama dalam ASEAN
ialah
I.
Kesatuan Eropah
II.
NAFTA
III.
Dialog Utara dan Selatan
IV. Dialog Selatan-selatan
A. I dan II
C. II dan IV
B. III dan IV
D. II dan III

E.
8. Yang manakah inisiatif baharu dan evolusi dasar luar dalam era Tun Dr. Mahathir
Mohammad
I.
Menjadi tuan rumah Persidangan Kemuncak Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik
II.
Menjadi pengerusi Pergerakan Negara-negara berkecuali
III.
Menjadi pengerusi Pertubuhan Persidangan Islam
IV. Menjadi tuan rumah Dialog Antarabangsa Langkawi
F.
A I dan II
C
II dan III
G. BI dan IV
D
III dan IV
H.
9. Yang manakah pernyataan yang benar tentang Pengisytiharan ASEAN CONCORD?
I.
Menegakkan komitmen terhadap Deklarasi Bandung, Bangkok, Kuala Lumpur dan
Piagam PBB
II.
Memperjuangkan pertumbuhan ekonomi yang telus
III.
Berusahan mewujudkan keamanan, kemajuan dan kemakmuran
IV. Menentukan semula syarat perdagangan dari segi sekatan tarif dan bukan tarif
I.
A I dan III
C
II dan III
J.
B
I dan IV
D
III dan IV
K.
10. Yang manakah tujuan Komuniti Keselamatan ASEAN (ASC)?
A. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan melalui persefahaman dalam dasar
pertahanan, pendekatan dan sikap menangani ancaman keselamatan serantau
B. Mengelakkan pertindihan tuntutan ke atas sempadan aktiviti ekonomi dan pulau
C. Melarang kemasukan mana-mana kapal menggunakan perairan dan kemudahan
pelabuhan untuk mengangkut bahan atau senjata nuklear
D. Pembangunan akuakultur pesisir pantai dan pedalaman
L.
11.
Bertindak sebagai kumpulan perunding demi kepentingan ekonomi Asia Timur
M.

A.
B.
C.
D.

Bertindak sebagai forum perbincangan dengan Negara-negara Eropah dan Amerika


Utara

N.
O.
Pernyataan di atas merujuk kepada
Dialog Utara Selatan
Kerjasama Selatan-Selatan
Majlis Kerjasama Ekonomi Asia Timur (EAEC)
Memorandum Persefahaman Segi Tiga Pertumbuhan ASEAN
P.

12.
Q. Bangsa
Moro

A.
B.
C.
D.
13.

R.

S. Kerajaa
n
Filipina

T.
U.
Usaha Kerajaan Malaysia
V.
W.
X.
Yang manakah merupakan usaha kerajaan Malaysia?
Menjadi pendamai antara kedua-dua pihak
Memperjuangkan agama Islam untuk kemerdekaan
Memberikan bantuan kewangan kepada bangsa Moro
Mengemukakan masalah Filipina kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Y.

Membincangkan isu semasa berkaitan ekonomi dan sosial


Mempromosikan kefahaman orang ramai tentang peri pentingnya
memelihara keamanan, kedamaian, kemakmuran dan keadilan sosial

A.
B.
C.
D.

Z.
AA.
AB.
AC.
AD.
Pernyataan di atas merujuk kepada
Rangka Tindakan Keselamatan Politik Komuniti ASEAN
Program Tindakan Vientiane
Perhimpunan Agung Gabungan Veteran Tentera Negara ASEAN (Voconac)
Rangka Tindakan Sosiabudaya Komuniti ASEAN
AE.

14.

Memanfaatkan kreativiti yang menyumbang kepada pembangunan


AF. ekonomi dan memelihara kepentingan khalayak
AG. Mengawal paten, tanda dagangan dan reka bentuk industri
AH.
antarabangsa
AI.
AJ.
AK. Pernyataan di atas merujuk kepada
Pertubuhan Telekomunikasi Sedunia (ITU)
Pertubuhan Harta Intelek Sedunia (WIPO)
C. Dialog Antarabangsa Langkawi (LID)
D. Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF)
AL.

15.

Kebimbangan terhadap isu pencerobohan dan penjajahan ke atas


AM. negara lain
AN. Konfrontasi politik kuasa besar dunia
AO. Penyataan di atas berkaitan dengan
A. Deklarasi Kuala Lumpur
B. Deklarasi Bangkok
C. Deklarasi Putrajaya
D. Deklarasi Bandung
AP.

A.
B.

AQ.

Bahagian B

AR.

[15 Markah]

AS. Jawab satu soalan sahaja daripada bahagian ini.


AT.16 Berdasaan jadual di bawah ini, bandingkan kadar kemiskinan dan bilangan isi
rumah miskin mengikut negeri pada tahun 2010. Jelaskan sebab-sebab kemiskinan
di luar bandar lebih tinggi daripada kemiskinan di bandar.
AU.

AW.

MALAYSIA: KADAR KEMISKINAN DAN BILANGAN ISI RUMAH


MISKIN
AV.PADA TAHUN 2010

Negeri

AX.
Jumla
h

AY.Ban
dar

AZ.
Luar
BA.
Banda
r

BB.
Semenanju
ng Malaysia

BC.

BD.

BE.

BF.Kadar kemiskinan
(%)

BG.
9.1

BH.
4.1

BI. 14.
1

BJ. Bilangan isi rumah


miskin (ribu orang)

BK.
329.5

BL.
73.3

BM.
256.2

BN.
Kadar
kemiskinan
termiskin (%)

BO.
1.7

BP.0.6

BQ.
2.8

BR.
Bilangan isi
rumah termiskin
(ribu orang)

BS.61
.3

BT.10.6

BU.
50.7

BW.

BX.

BY.

BZ.
Kadar
kemiskinan (%)

CA.
25.6

CB.
8.5

CC.
33.0

CD.
Bilangan isi
rumah miskin (ribu
orang)

CE.
91.1

CF.9.1

CG.
82.0

CH.
Kadar
kemiskinan
termiskin (%)

CI. 5.
4

CJ. 1.3

CK.
7.2

CL.
Bilangan isi
rumah termiskin
(ribu orang)

CM.
19.4

CN.
1.4

CO.
18.0

CQ.

CR.

CU.

CV.

BV.

Sabah

CP.Sarawak

CT.Kadar kemiskinan

CS.

CW.

(%)

16.0

2.1

20.1

CX.
Bilangan isi
rumah miskin (ribu
orang)

CY.
64.9

CZ.
1.9

DA.
63.0

DB.
Kadar
kemiskinan
termiskin (%)

DC.
2.0

DD.
0.3

DE.
2.5

DF.Bilangan isi rumah


termiskin (ribu
orang)

DG.
8.1

DH.
0.3

DI. 7.8

DJ.
DK.
DL.
DM.

Soalan 17

(Dipetik dan diubah suai daripada Rancangan Malaysia Kelapan 20012005)

DN.

DO.
DP.
DQ.
DR.

Bahagian C
[50 markah]

DS.
DT.Pilih dua daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300
hingga 350 patah perkataan.
DU.
DV.
18
Hubungan diplomatik Malaysia dan China telah menjangkau 40 tahun (2014)
daripada hubungan dagangan dan diplomatik antarabangsa kepada hubungan strategik
antarabangsa terkini. Jelaskan rasional peningkatan hubungan ini kepada negara Malaysia.
DW.
DX.
DY.
19
Perkongsian antara negara merupakan suatu langkah untuk mewujudkan
kerjasama yang sihat antara negara. Perihalkan bentuk-bentuk perkongsian antara negara
yang dijalankan oleh Malaysia dengan negara lain.
DZ.
EA.
EB.
18
Jenayah keganasan antarabangsa menjadi ancaman sejagat dan langkah perlu
dilakukan untuk mengelakkan jenayah ini berleluasa. Ulaskan penyataan ini.
EC.
ED.
EE.
EF.

EG.
EH.
EI.
EJ.
EK.
EL.
EM.
EN.
EO.
EP.
EQ.
ER.