Anda di halaman 1dari 1

Matapelajaran/

Kelas
Tajuk
Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Aktiviti P&P
EMK
BBM
Penilaian P&P

Sejarah/ Tahun 4

Hari/
Tarikh
Masa

Selasa/
20 Oktober 2015
0800-0830

Unit 11: Hang Tuah Laksamana Melaka


5.4.1 Menyatakan riwayat hidup Hang Tuah.
5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai laksamana.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Menyatakan riwayat Hang Tuah
2. Menyatakan peranan Hang Tuah
1 Menunjukkan gambar kepada murid.
2 Membuat perbincangan menggunakan peta minda
3 Membaca teks. Bersoal jawab.
4 Membuat latihan.
5 Membuat rumusan.
Kreativiti , TMK
buku teks PM, buku latihan
Menyatakan riwayat Hang Tuah melalui pemahaman
Menyatakan sekurang-kurangnya 3 peranan Hang Tuah

Refleksi

Matapelajaran/
Kelas
Tajuk
Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Aktiviti P&P
EMK
BBM
Penilaian P&P

Refleksi

Hari/
Khamis/
Tarikh
22 Oktober 2015
Unit 11: Hang Tuah Laksamana Melaka
Masa
0700-0730
5.4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan antara Hang Tuah dengan Hang Jebat dalam
Hikayat Hang Tuah.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Menyatakan sebab peristiwa pertarungan antara Hang Tuah dengan Hang Jebat
2. Menyenaraikan kepentingan taat setia kepada raja dan negara
1) Mengimbas kembali apa yang telah dipelajari. Menunjukkan gambar.
2) Membuat perbincangan menggunakan peta minda
3) Membuat latihan.
4) Menyemak jawapan.
5) Membuat rumusan.
Kreativiti , TMK
buku teks PM, buku latihan
Menceritakan peristiwa pertarungan antara Hang Tuah dengan Hang Jebat
Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kepentingan taat setia kepada raja dan
negara
Sejarah/ Tahun 4

Anda mungkin juga menyukai