Anda di halaman 1dari 7

A.

Tulis dalam perkataan.

1. 261 -.
2.

B.

437 -.

Tuliskan nilai tempat bagi digit bergaris.


3.

525 -.

4.

603 -..

C . Tuliskan nilai digit bagi digit bergaris.

D.

5.

443 -.

6.

519 -.

Bundarkan kepada puluh dan ratus yang terdekat.


NOMBOR

E.

PULUH TERDEKAT

RATUS TERDEKAT

7.

238

..

8.

863

..

Tambahkan
9. 336 + 149 =

10. 219 + 31 + 47 =

F.

Ukur dan catat panjang dalam cm.


11.

= cm

12.

cm

G.

Tulis jisim objek dibawah.

13.

14.

H.

Tandakan paras air mengikut sukatan diberi.


15.

650 ml

16.

950 ml

I.

Lukis jarum jam.


17.

Pukul 6.45

18.

Pukul 10.45
J.

Lorek nilai pecahan.


19.

1/3

20.

2/5

21.

K.

Namakan bentuk 3D

Kon
sfera

silinder

kubus

kuboid

piramid

1.

4.

2.

5.

3.

6.

..