Anda di halaman 1dari 96

F.

Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4

Nama: ...

Tarikh:

Kemahiran

Nombor Bulat

Sub Kemahiran :

2.1 Menamakan Nombor


2.1.1.Nombor
a)

Arahan Guru

1.
2.

Aktiviti Murid

Mengenal angka antara 0 -1000


Sebut nombor berikut

Isikan tempat kosong dengan nombor


yang sesuai
Mengenal nombor dan i sikan tempat
kosong denga nombor antara 100
hingga 1000

250
400
150

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4

Nama: ...

Tarikh:

Kemahiran

Nombor Bulat

Sub Kemahiran :

2.1 Menamakan Nombor


2.1.1.Nombor
a)Mengenal angka antara 0 -1000

Arahan Guru

1.
2.

Aktiviti Murid

Sebut nombor berikut

Isikan tempat kosong dengan nombor


yang sesuai

:Mengenal nombor dan i sikan tempat kosong


dengan nombor antara 900 hingga 1000

910
900
950

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4

Nama:.
2

Tarikh:.

Kemahiran

NOMBOR BULAT

Sub Kemahiran :

2.1 Menamakan Nombor


2.1.1Nombor 0-1000
a)

Arahan Guru

1.

Mengenal angka antara 0 -1000


Sebut nombor yang terdapat dalam kad
imbasan
2. Isikan tempat kosong dengan nombor
yang sesuai

Aktiviti Murid :
1.Isikan tempat kosong dengan
menggunakan nombor yang ditayang dalam kad imbasan
1)
111
116

113

115
120

123

125

117

2)
121
127

128

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
A.Isikan tempat kosong dengan nilai yang sesuai.

100

400

1000

B.Tuliskan nilai berikut kepada perkataan

134

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

155

178

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4

Nama :.
Kemahiran

Sub Kemahiran :

Tarikh :..
2

Nombor Bulat

2.1 Menamakan Nombor


2.1.1Nombor
b)

Menayangkan kad imbasan secara


rawak,

Arahan Guru

1.

Guru mengenalkan angka antara 100-1000

2. Guru menayangkan kad imbasan


Aktiviti Murid

: Menyebut dan menulis nombor di tempat


yang sesuai antara nombor 100 hingga 1000

Isi tempat kosong


1)
100

150

250

400

2)
450
650

550

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4

Nama:.
2

Tarikh:.

Kemahiran

NOMBOR BULAT

Sub Kemahiran :

2.1 Menamakan Nombor


2.1.1Nombor
b)

Menayangkan kad imbasan secara


rawak,

Arahan Guru

1.

Sebut nombor berikut


2. Isikan tempat kosong dengan nombor
yang sesuai

Isi tempat Kosong


1)
151
156

153
158

155
160

161

163

165
170

2)
167

169

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4

Nama:
Kemahiran

Sub Kemahiran :
Arahan Guru

Tarikh:
2

Nombor bulat

2.2.1Bilang Tertib Menaik/Menurun


:

Aktiviti Murid

1.
Guru menunjukkan kad nombor
dalam bilangan satunombor genap
:
Murid menyebut nombor tersebut dan
melengkapkannya dengan nombor bilangan
tertib menurun

Isikan tempat kosong dengan nombor-nombor yang sesuai

200

120
100

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4

Nama: .
Kemahiran

Sub Kemahiran :

Tarikh:
Nombor bulat

2.2.1Bilang Tertib Menaik/Menurun

Arahan Guru

1. Guru menunjukkan kad nombor


dalam bilangan , gandaan dua secara
menurun.

Aktiviti Murid

: Murid menyebut nombor tersebut dan


melengkapkannya
dengan
meletakkan
nombor genab yang sesuai secara menurun

Isikan tempat kosong dengan nombor-nombor yang sesuai

700

660

600

560

520

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4

Nama :.
Kemahiran
Sub Kemahiran :
Aktiviti Murid

Tarikh :..
2

Nombor Bulat

2.2.1Bilang Tertib Menaik/Menurun


: Murid menyebut nombor genap dan
melengkapkan dengan meletakkan nombor
yang sesuai.

Isikan tempat kosong dengan nombor-nombor yang sesuai

1.

102

106

2.

202

206

3.

302

308

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4

Nama :........

Kemahiran

Sub Kemahiran :

Arahan Guru
Aktiviti Murid

101

106

111

Tarikh :..

Nombor Bulat

2.2.2Rangkaian Nombor

1.Guru meminta murid melengkapkan rangkaian


nombor tersebut
:

Murid melengkapkan tempat-tempat kosong

103

105

110

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
117

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4

Nama:

Kemahiran

Sub Kemahiran :
Arahan Guru

Aktiviti Murid

Nombor Bulat

2.2.2Rangkaian Nombor
:

Tarikh:

1. Guru meminta murid


melengkapkan rangkaian nombor
tersebut
Murid melengkapkan tempat-tempat kosong

551

555
557

601

558
603

605

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

700

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4

Nama:

Kemahiran

Sub Kemahiran :
Arahan Guru

Tarikh:

Nombor Bulat

2.2.2Rangkaian Nombor
:

1. Guru menayangkan kad-kad


nombor kepada murid
2.
Guru meminta murid
melengkapkan rangkaian nombor
tersebut

Aktiviti Murid :
dengan rangkaian

Murid melengkapkan tempat-tempat kosong

nombor 100-1000

100

200

350

450

600

650

850

900

500
800
1000

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4
Nama:
Kemahiran

Sub Kemahiran :

Tarikh:
2

Nombor Bulat

2.3 Menentukan nilai Nombor


2.3.1 Nombor mempunyai kuantiti

Arahan Guru

1 Guru menggunakan kad-kad


nombor dan bahan konkrit kepada murid
2.
Guru meminta murid memadan
beberapa benda maujud dengan kad
nombor yang sama

Aktiviti Murid :
maujud dengan

Murid memadankan beberapa benda


nombor nilai yang sama

75
0

800
10

400
100

750

780

500
50

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

Lembaran Kerja P4
Nama:..
Kemahiran

Sub Kemahiran :

Tarikh:
2

Nombor Bulat

2.3 Menentukan nilai Nombor


2.3.1.

Arahan Guru

Nombor mempunyai kuantiti

1 Guru menggunakan kad-kad


nombor dan bahan konkrit kepada murid
2.
Guru meminta murid memadan
beberapa benda maujud dengan kad
nombor yang sama

Aktiviti Murid :
Murid memadan nilai nombor yang betul
dengan beberapa benda-benda maujud
.

100

100

100

100

500

900

790
100

740
kotak

400

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
50

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4
Nama:.......
Kemahiran

Sub Kemahiran :

Tarikh:.
2

Nombor Bulat

2.3 Menentukan nilai nombor


2.3.1.

Arahan Guru

Nombor mempunyai kuantiti

1 Guru menggunakan kad-kad


nombor dan bahan konkrit kepada murid
2.
Guru meminta murid memadan
beberapa benda maujud dengan kad
nombor yang sama

Aktiviti Murid :
Murid memadan nilai nombor yang betul
dengan beberapa benda-benda maujud

850

880
20

40
0

100

890
550
650

300
50

800

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4
Nama:

Kemahiran

Sub Kemahiran :

Nombor Bulat

2.3 Menentukan nilai Nombor


2.3.2

Arahan Guru

Tarikh:

Perbandingan nilai nombor


Guru menunjukkan nombor 0 hingga
1000 kepada murid

Aktiviti Murid
:
Murid menyebut nilai nombor yang
betul antara nombor 0 hingga 100

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4
Nama:
Kemahiran

Tarikh:.
2

Sub Kemahiran :

2.3 Menentukan nilai Nombor


2.3.2

Arahan Guru

Nombor Bulat

Perbandingan nilai nombor

Guru menunjukkan nombor 0 hingga


1000 kepada murid

Aktiviti Murid
:
Murid menyebut nilai nombor yang
betul antara nombor 100 hingga 500

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
LEMBAGA KERJA P4
Nama:
Kemahiran

Sub Kemahiran :

Nombor Bulat

2.3 Menentukan nilai Nombor


2.3.2

Arahan Guru

Tarikh:.

Perbandingan nilai nombor

Guru menunjukkan nombor 0 hingga


1000 kepada murid

Aktiviti Murid
:
Murid menyebut nilai nombor yang
betul antara nombor 100 hingga 1000

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4
Nama:
Kemahiran

Sub Kemahiran :

Tarikh:.
2.

Nombor Bulat

2.4.1 Simbol nombor


Menulis nombor antara 0 1000

Arahan Guru

Aktiviti Murid

100
200
300

1.Guru meminta murid menyebut dan


menulis simbol nombor yang
ditunjukkan
Murid memadankan simbol nombor
dengan perkataan yang sesuai.

SERATUS
EMPAT RATUS
DUA RATUS
LIMA RATUS

400

TIGA RATUS

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4
Nama:
Kemahiran

Sub Kemahiran :

Tarikh:

2 . Nombor Bulat
2.4.1 Simbol nombor
Menulis nombor antara 0 1000

Arahan Guru

Guru meminta murId menulis simbol


nombor
100 hingga 1000 di tempat yang sesuai

Aktiviti Murid

Murid menulis simbol nombor dengan


perkataan yang sesuai.

Seratus lima puluh lima


Dua ratus enam puluh dua
Tiga ratus tiga puluh tiga
Empat ratus dua puluh lima

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4
Nama:
Kemahiran

Sub Kemahiran :

Tarikh:.

2 . Nombor bulat
2.4.1 Simbol nombor
Menulis nombor antara 0 1000

Arahan Guru

Guru meminta murId padankan nombor


dengan perkataan yang sesuai 100
hingga 1000 di tempat yang sesuai

Aktiviti Murid

Murid memadankan simbol nombor


dengan perkataan yang sesuai.

Lapan ratus lima puluh


lima
Tujuh ratus enam puluh
dua
Sembilan ratus enam
puluh tiga
Seratus lapan puluh
lima
Lima ratus lima

185
505
855
960
762

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4
Nama:
Kemahiran

Sub Kemahiran :

Tarikh:.
2

Nombor Bulat

2.4 Menulis nombor 0-1000


2.4.2

Penulisan nombor dalam

perkataan
Arahan Guru

1. Guru meminta murid menulis


nombor dalam perkataan antara nombor
0 hingga 100

Aktiviti Murid

: Murid melengkapkan nombor tersebut dalam


perkataan

Tulis perkataan untuk nombor-nombor berikut :


22

38

43

56

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4
Nama:
Kemahiran

Sub Kemahiran :

Tarikh:.
Nombor Bulat

2.4 Menulis nombor 0-1000


2.4.2

Penulisan nombor dalam

perkataan
Arahan Guru

1. Guru meminta murid menulis


nombor dalam perkataan antara nombor
100 hingga 500

Aktiviti Murid

: Murid melengkapkan nombor tersebut dalam


perkataan

Tulis perkataan untuk nombor-nombor berikut :

201 =

301 =

401 =

501 =

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4
Nama:
Kemahiran

Sub Kemahiran :

Tarikh:.
Nombor Bulat

2.4 Menulis nombor 0-1000


2.4.2

Penulisan nombor dalam

perkataan
Arahan Guru

1. Guru meminta murid menulis


nombor dalam perkataan antara nombor
100 hingga 1000

Aktiviti Murid

: Murid melengkapkan nombor tersebut dalam


perkataan

Tulis perkataan untuk nombor-nombor berikut :

272 =

541 =

701 =

977 =

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4
Nama:
Kemahiran

Sub Kemahiran :

Tarikh:.
2

Nombor bulat

2.5 Menggunakan Nombor


2.5.1 Penulisan nombor dalam

perkataan
Arahan Guru

1. Guru meminta murid menulis


nombor dalam perkataan antara nombor
100 hingga 500

Aktiviti Murid

: Murid melengkapkan nombor tersebut dalam


perkataan

Tulis perkataan untuk nombor-nombor berikut :


200 = __________________________________________________

300 = __________________________________________________

400 = __________________________________________________

500 = __________________________________________________

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4
Nama:
Kemahiran

Sub Kemahiran :

Tarikh:.
2

Nombor Bulat

2.5 Menggunakan Nombor


2.5.1

Penulisan nombor dalam

perkataan
Arahan Guru

1.Guru meminta murid menulis nombor


dalam perkataan
antara nombor 600 hingga 1000

Aktiviti Murid

Murid melengkapkan nombor tersebut


dalam perkataan

Tulis perkataan untuk nombor-nombor berikut :

700 = __________________________________________________

800 = __________________________________________________

900 = __________________________________________________

1000= __________________________________________________

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4
Nama:

Kemahiran

Sub Kemahiran :

Tarikh:.

Nombor Bulat

2.5 Menggunakan Nombor


2.5.1

Penulisan nombor dalam

perkataan
Arahan Guru

1. Guru meminta murid menulis


nombor dalam perkataan.

Aktiviti Murid

: Murid melengkapkan nombor tersebut dalam


perkataan

Tulis perkataan untuk nombor-nombor berikut :

444 = __________________________________________________

555 = __________________________________________________

666 = __________________________________________________

777

= __________________________________________________

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4
Nama:
Kemahiran

Sub Kemahiran :

Tarikh:.
2

Nombor Bulat

2.5 Menggunakan Nombor


2.5.2 Nombor Dalam Kehidupan Harian

Arahan Guru

1. Murid membilang/menyebut
nombor yang ditunjukkan
2.

Guru meminta murid mengisi tempat


kosong dengan nombor sesuai

Aktiviti Murid :
meminta murid mengisi tempat kosong
dengan nombor sesuai

250
200
100

500
400

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4
Nama:
Kemahiran

Sub Kemahiran :

Tarikh:.
2

Nombor Bulat

2.5 Menggunakan Nombor


2.5.2

Nombor Dalam Kehidupan

Harian
Arahan Guru

1. Murid membilang/menyebut
nombor yang ditunjukkan
2.
Guru meminta murid mengisi
tempat kosong dengan nombor sesuai

Aktiviti Murid

Murid melengkapkan tempat kosong .

200

450
300

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran Kerja P4
Nama:
Kemahiran

Sub Kemahiran :

Tarikh:.

Nombor Bulat

2.5 Menggunakan Nombor


2.5.2

Nombor Dalam Kehidupan

Harian
Arahan Guru

1. Murid membilang/menyebut
nombor yang ditunjukkan
2.

Aktiviti Murid

Guru meminta murid mengisi tempat


kosong dengan nombor sesuai

Murid melengkapkan tempat kosong

200
201

204

207

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

Lembaran kerja
Nama Murid: ________________

Tarikh: ______________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.1.1 (a) Menyatukan dua kumpulan objek
Arahan Guru : Guru meminta murid menyatukan dua kumpulan objek
dan menjumlahkan secara lisan
Aktiviti Murid : Murid menyatukan dua kumpulan objek berdasarkan
gambr dan menjumlahkannya secara lisan

100pil
vitamin

100pil .

vitamin

1
0

1
0

pi
l

pi
l

1
0

1
0

pi
l

pi
l

1
0

1
0

pi
l

pi
l

100pil
vitamin

100pil
vitamin

1
0

1
0

1
0

1
0

pi
l

pi
l

pi
l

pi
l

1
0

1
0

pi
l

pi
l

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: ________________

Tarikh: __________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.1.1 (a) Menyatukan dua kumpulan objek
Arahan Guru : Guru meminta murid menyatukan dua kumpulan objek
dan menjumlahkan secara lisan
Aktiviti Murid : Murid menyatukan dua kumpulan objek berdasarkan
gambr dan menjumlahkannya secara lisan

100biji guli
100biji guli

100biji
guli
100biji guli

100biji guli

100biji
guli

100biji
guli
100biji
guli

100biji
guli

100biji
guli

100biji
guli

100biji
guli

100biji guli

100biji
guli

100biji
guli
100biji
guli

100biji
guli
100biji
guli

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: ________________

Tarikh: ___________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.1.2 Penambahan dengan membilang semua
Arahan Guru : Guru meminta murid bercerita dengan menggunakan
bahasa harian yang membawa maksud penambahan
( seperti tambah lagi, masukkan lagi, jumlah, semua )
Aktiviti Murid :Murid bercerita dengan menggunakan bahasa harian
yang membawamaksud penambahan
100
vitam
in
vitam

1
0

1
0

pi
l

pi
l

100
vitam
in
vitam

1
0

1
0

pi
l

pi
l

1
0

1
0

1
0

pi
l

pi
l

pi
l

.
100
vitam
in
vitam

1
0

1
0

pi
l

pi
l

1
0
pi
l

100
vitam
in
vitam

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: ________________

Tarikh: ______________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.1.2 Penambahan dengan membilang semua
Arahan Guru : Guru meminta murid bercerita dengan menggunakan
bahasa harian yang membawa maksud penambahan
( seperti tambah lagi, masukkan lagi, jumlah, semua )
Aktiviti Murid :1.

Murid menjumlahkan benda-benda maujud yang

terdapat dalam gambar


2. Murid bercerita dengan menggunakan bahasa harian
yang membawa maksud penambahan.
1)
100
vitam
in

1
0

1
0

1
0

pi
l

pi
l

pi
l

100

1
0

vitam
in

pi
l

1
0

pi
l

1
0
pi
l

100
vitam
in

100
vitam
in

1
0
pi
l

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja

Nama Murid: ________________

Tarikh: ______________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.2 .

Menambah sebarang dua nombor

3.2.1 Dalam lingkungan fakta asas


Arahan Guru : Guru meminta murid menyatukan dua kumpulan objek
dan menjumlahkan .
Aktiviti Murid :

Murid membilang objek dalam satu himpunan dan

menulis di ruang yang disediakan

1)

100 BIJI
OREN

100 BIJI
OREN

2)
100 BIJI
OREN

100 BIJI
OREN

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: ________________
Kemahiran

: 3.

Tarikh: ______________________

Operasi Tambah

3.2 .

Menambah sebarang dua nombor

3.2.1 Dalam lingkungan fakta asas


Arahan Guru : Guru meminta murid menyatukan dua kumpulan objek
dan menjumlahkan .
Aktiviti Murid :

Murid membilang objek dalam satu himpunan dan

menulis di ruang yang disediakan

1)

2)

100 BIJI
OREN

100 BIJI
OREN
100 BIJI
OREN

100 BIJI
OREN

100 BIJI
OREN

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: _________________

Tarikh: ______________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.3.2(a)Menulis ayat matematik bagi operasi tambah
dalam bentuk ayat matematik
Arahan Guru : Guru meminta murid menyalin semula operasi tambah
dan menulis dalam bentuk ayat matematik
Aktiviti Murid : Murid menulis jawapan di ruangan yang disediakan

15

15

54

15

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: ________________

Tarikh: ______________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.3.2(a)Menulis ayat matematik bagi operasi tambah
dalam bentuk ayat matematik
Arahan Guru : Guru meminta murid menyalin semula operasi tambah
dan menulis dalam bentuk ayat matematik
Aktiviti Murid :

murid menyalin semula operasi tambah dan menulis

dalam bentuk ayat matematik

Ujian Diagnostik Matematik Penguasaan 4


Ujian Diagnostik Matematik Penguasaan 4

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
C.Kirakan nilai berikut dalam bentuk lazim
1.

2.

225 +53
=

117+50
=

3.

4.

135+130
=

220+30
=
5.

6.

120+60
=

320+35
=

D.Selesaikan masalah berikut.


1

Berapakah hasil tambah 270


dengan 225?

215 + 271. Berapakah jawapannya?

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

Jumlahkan hasil tambah


antara 415 dengan 105?

Berapakan jumlah hasil tambah


230 + 252?

Berapakah jumlah hasil tambah 334


dengan 273?

Jumlahkan hasil tambah antara 567 dengan


156?

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

menjawab secara spontan


1

Berapakah hasil tambah 170


dengan 105?
3

105 +171. Berapakah


jawapannya?
4

Jumlahkan hasil tambah


antara 205 dengan 64?
5

Berapakan jumlah hasil tambah


130 + 152?
6

Berapakah hasil tambah 230


dengan 330?
7

124+143.Berapakah jawapannya?

Jumlahkan hasil tambah


antara 367 dengan 65?

Berapakah jumlahhasil tambah


123 dengan 45?

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: ________________

Tarikh: ______________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.3.2(b)Menulis ayat matematik bagi operasi tambah
dalam bentuk lazim
Arahan Guru : Guru mengarahkan murid

menyalin semula operasi

tambah dalam bentuk lazim


Aktiviti Murid : Murid menyelesaikan soalan dan menulis semula
jawapan dalam bentuk lazim
1.

2.

222
+333 =
3.

419+150
=
4.

770+30
=
5.

435+123
=

6.

670+20
=

430+23
=

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: ________________

Tarikh: ______________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.4.1(a)Melengkapkan ayat matematik bagi operasi
tambah
Arahan Guru :

Guru mengarahkan murid melengkapkan ayat

matematik yang diberi bagi operasi tambah


Aktiviti Murid : Murid menyelesaikan soalan bagi operasi tambah dan
menulis jawapan

520 + 145 = ____

4
314 + ____ = 722

5
235 + ____ = 578

423 + ____ = 835

6
420 + 135 = ____

215 + ____ = 378

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja

Nama Murid: _______________

Tarikh: ______________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.4.1(a)Melengkapkan ayat matematik bagi operasi
tambah
Arahan Guru :

Guru mengarahkan murid melengkapkan ayat

matematik yang diberi bagi operasi tambah


Aktiviti Murid : Murid menyelesaikan soalan bagi operasi tambah dan
menulis jawapan

4
220 + 145 = ____

514 + ____ = 722

5
234 + ____ = 578

523 + ____ = 835


6

376 + ____ = 678

523 + ____ = 835

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

1)

245 + 164 + 213 =

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

Lembaran kerja
Nama Murid: ________________

Tarikh: ______________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.5.1(a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah
Arahan Guru : Guru mengarahkan murid membaca soalan pada kad
imbasan dan menjawab secara spontan
Aktiviti Murid : Murid membaca soalan pada kad imbasan dan
menjawab secara spontan
1

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Berapakah hasil tambah 170
dengan 105?
3

105 +171. Berapakah


jawapannya?
4

Jumlahkan hasil tambah


antara 205 dengan 64?
5

Berapakan jumlah hasil tambah


130 + 152?
6

Berapakah hasil tambah 230


dengan 330?
7

124+143.Berapakah jawapannya?

Jumlahkan hasil tambah


antara 367 dengan 65?

Berapakah jumlahhasil tambah


123 dengan 45?

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: ________________

Tarikh: ______________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.5.1(a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah
Arahan Guru : Guru mengarahkan murid membaca soalan pada kad
imbasan dan menjawab secara spontan
Aktiviti Murid : Murid membaca soalan pada kad imbasan dan
menjawab secara spontan
4

Berapakah hasil tambah 270


dengan 225?

215 + 271. Berapakah jawapannya?

Jumlahkan hasil tambah antara


415 dengan 105?

Berapakan jumlah hasil tambah


230 + 252?

Berapakah jumlah hasil tambah 334


dengan 273?

Jumlahkan hasil tambah antara 567 dengan


156?

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: ________________

Tarikh: ______________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.6.1(a)Menambah sebarang tiga nombor tanpa
mengumpul semula
Arahan Guru :

Guru meminta murid menyelesaikan masalah operasi


tambah

sebarang

tiga

nombor

tanpa

mengumpul

semula
Aktiviti Murid :

Murid menyelesaikan soalan yang berkaitan

dengan operasi tambah tiga nombor tanpa mengumpul


semula

502 +12 +2 3 =

520 + 42 +1 2 =

525 + 10 +12 =

585 + 44 + 15 =

525 + 45 +60 =

525 +30 +10 =

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: ________________

Tarikh: ______________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.6.1(a)Menambah sebarang tiga nombor tanpa
mengumpul semula
Arahan Guru :

Guru meminta murid menyelesaikan masalah operasi


tambah

sebarang

tiga

nombor

tanpa

mengumpul

semula
Aktiviti Murid :

Murid menyelesaikan soalan yang berkaitan

dengan operasi tambah tiga nombor tanpa mengumpul


semula

110 +100 +13 =

220 + 142 +12 =

325 + 110 +12 =

485 + 140 + 15 =

310 +100 +13 =

110 +140 +18 =

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: _______________

Tarikh: ______________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.6.1(b)Menambah sebarang tiga nombor dengan
mengumpul semula
Arahan Guru : Guru meminta murid menyelesaikan masalah operasi
tambah sebarang tiga nombor dengan mengumpul
semula
Aktiviti Murid : Murid menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan
operasi ambah tiga nombor dengan mengumpul semula.
(operasi tambah antara nombor tiga digit dengan tiga
digit.)
1)

3)

215
SKOR

+ 124 + 113 =

2)

321 + 139 +2 35 =

4)

234 + 215 + 27 =

1)

234 + 191 + 115 =

1)

245 + 164 + 213 =

245 + 24 + 145 =

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: _______________

Tarikh: ______________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.6.1(b)Menambah sebarang tiga nombor dengan
mengumpul semula
Arahan Guru : Guru meminta murid menyelesaikan masalah operasi
tambah sebarang tiga nombor dengan mengumpul
semula
Aktiviti Murid : Murid menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan
operasi ambah tiga nombor dengan mengumpul semula
1)

3)

225 + 124 + 13 =

2)

311 + 319 + 35 =

4)

334 + 115 + 67 =

434 + 111 + 11=

1)

1)

335 + 224 + 23 =

111 + 96 + 33 =

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: _______________

Tarikh: ______________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.7.1 (a) Membina cerita daripada ayat matematik
Arahan Guru : Guru meminta murid membina cerita daripada ayat
matematik yang diberikan dan menyelesaikannya
Aktiviti Murid : Murid membina cerita dan menyelesaikan masalah
1

berdasarkan ayat matematik yang diberi


222 + 53 = ___
Siti mempunyai ____ biji guli. Kakaknya memberinya ____ biji
guli lagi. Kini Siti mempunyai ____ biji guli.

341 + 15 = ___
Kamal membeli ____ biji gula-gula putih. Dia membeli ____ biji
lagi gula-gula merah di kedai yang sama. Kini, Kamal
mempunyai ____ biji gula-gula putih dan merah.

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: ______________

Tarikh: ______________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.7.1 (a) Membina cerita daripada ayat matematik
Arahan Guru : Guru meminta murid membina cerita daripada ayat
matematik yang diberikan dan menyelesaikannya
Aktiviti Murid : Murid membina cerita dan menyelesaikan masalah
berdasarkan ayat matematik yang diberi
1)

122 + 53 = ___

Salim mempunyai ____ biji saga Abang memberinya ____ biji saga lagi.
Kini Salim mempunyai ____ biji saga
2)

241 + 115 = ___

Abu membeli ____ biji gula-gula putih. Dia membeli ____ biji lagi gula-gula
merah di kedai yang sama. Kini, Abu mempunyai ____ biji gula-gula putih
dan merah.
3) .. 541 + 315 = ___
Jalil membeli ____ biji gula-gula putih. Dia membeli ____ biji lagi gula-gula
merah di kedai yang sama. Kini, Jalil mempunyai ____ biji gula-gula putih
dan merah.

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: ______________

Tarikh: ______________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.7.1(b) Membina ayat matematik daripada cerita
Arahan Guru : Guru meminta murid membina ayat matematik daripada
cerita yang diberikan dan menyelesaikannya
Aktiviti Murid : Murid membina ayat matematik dan menyelesaikan
masalah berdasarkan cerita yang diberi

Mustafa mempunyai 2

2
Diana membeli 143 buah buku cerita dan 22 buah buku mewarna.
Diana mempunyai 165 buah buku.

Ujian Diagnostik Matematik Penguasaan 4

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: _____________

Tarikh: _________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.7.1(b) Membina ayat matematik daripada cerita
Arahan Guru : Guru meminta murid membina ayat matematik daripada
cerita yang diberikan dan menyelesaikannya
Aktiviti Murid : Murid membina ayat matematik dan menyelesaikan
masalah berdasarkan cerita yang diberi

1
1
Raja mempunyai 430 keping gambar poster. Ibunya membelikan dia 125keping lagi. Seka

2
Babu membeli 243 buah buku cerita dan 125buah buku mewarna.
Babu mempunyai 368 buah buku.

Ujian Diagnostik Matematik Penguasaan 4

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama :___________________

Tarikh :_________________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.8.1 (a) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan operasi tambah berdasarkan jadual
yang diberi
Arahan Guru : Guru meminta murid menyelesaikan masalah harian
bagi operasi tambah berdasarkan jadual yang disediakan
Aktiviti Murid : Murid menyelesaikan masalah harian bagi operasi
tambah berdasarkan jadual yang diberikan
PENCAPAIAN MURID

MURID

TOKEN

Mariam
Ahmad
Abu
= 10 MARKAH
i.

Siapakah yang mendapat markah paling banyak ?


_________________________________________

ii.

Berapakan markah yang Mariam dapat ?


_________________________________________

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama :___________________

Tarikh :_______________

Kemahiran 3 : Operasi Tambah


3.8.1 (a) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan operasi tambah berdasarkan jadual
yang diberi
Arahan Guru : Guru meminta murid menyelesaikan masalah harian
bagi operasi tambah berdasarkan jadual yang disediakan
Aktiviti Murid : Murid menyelesaikan masalah harian bagi operasi
tambah berdasarkan jadual yang diberikan
PENCAPAIAN MURID

MURID

TOKEN

Maniam
Ahmad
Abu
= 10 MARKAH
1.Siapakah yang mendapat markah paling banyak ?
________________________________________
2.Berapakan markah yang Maniam dapat ?
________________________________________

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: ___________________

Tarikh:

______________________
Kemahiran 3 : Operasi Tambah
3.8.1(b)Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan operasi tambah berdasarkan cerita yang
diberi
Arahan Guru : Guru meminta murid menyelesaikan masalah harian
bagi operasi tambah berdasarkan cerita yang disediakan
Aktiviti Murid : Murid menyelesaikan masalah harian bagi operasi
tambah berdasarkan cerita yang diberikan

1) Badul membeli 133 ekor ayam di pasar. Dia membeli 231 ekor
lagi di kedai Hassan.Berapakah jumlah kesemua ayam
kepunyaan Badul?

2) Sarimah mendapat 271 buah buku komik daripada adiknya.


Esokkannya pula, bapanya memberikan 27 buah buku cerita
kepada Sarimah. Berapakah jumlah buku yang Sarimah ada?

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Lembaran kerja
Nama Murid: ___________________

Tarikh:

______________________
Kemahiran 3 : Operasi Tambah
3.8.1(b)Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan operasi tambah berdasarkan cerita yang
diberi
Arahan Guru : Guru meminta murid menyelesaikan masalah harian
bagi operasi tambah berdasarkan cerita yang disediakan
Aktiviti Murid : Murid menyelesaikan masalah harian bagi operasi
tambah berdasarkan
cerita yang diberikan
1) Selvam menjual 665 ekor kambing di pasar. Dia menjual 231
ekor lagi di pasar pagi.Berapakah jumlah kesemua kambing
yang dijual Selvam ?

2) Selvi mendapat 301 buah oren daripada pakciknya.


Esokkannya pula, ibunya memberikan 12 buah oren.
Berapakah jumlah buah oren yang Selvi ada?

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

LEMBARAN KERJA P4

Nama Murid: ______________

Tarikh:_________________

Kemahiran 4 : Operasi Tolak


4.1.1(a)Mengasingkan 2 kumpulan melalui operasi
tolak
Arahan Guru :

Guru meminta murid membilang baki di dalam

bekas
Aktiviti Murid : Murid mengira baki di dalam bekas
1.

100 biji

100 biji
300 biji limau

limau

limau

100 biji
limau

300

200
-

10

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
2.
300 biji limau

300 biji limau

100 biji
limau

100 biji

100 biji

100 biji

limau

limau

limau

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
LEMBARAN KERJA P4
Nama Murid: ______________

Tarikh: __________________

Kemahiran 4 : Operasi Tolak


4.1.1(a)Mengasingkan 2 kumpulan melalui operasi
tolak
Arahan Guru :

Guru meminta murid membilang baki di dalam

bekas
Aktiviti Murid : Murid mengira baki di dalam bekas
1.

100 biji

300 biji
500 biji limau

limau

limau

100 biji
limau

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
2.
300 biji limau

100 biji
limau
100 biji
limau

400 biji limau

100 biji
limau

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
LEMBARAN KERJA P4
Nama Murid: ________________

Tarikh: _______________

Kemahiran 4 : Operasi Tolak


4.1.2 (a) Penolakan dengan mencari perbezaan
Arahan Guru : Guru meminta murid melakukan proses penolakan
Aktiviti Murid : Murid membuat penolakan melalui proses
mengasingkan dua kumpulan
1.

100

10
10
10
100

Suzana

____

Ali

Berapakah beza stiker suzana dengan Ali ?


2.

= ____

100
10

100
10

100
10

10

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
Zurina

Salmah

Berapakah beza gambar Zurina dengan


Salmah ?

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
LEMBARAN KERJA P4
Nama Murid: ________________

Tarikh: _________________

Kemahiran 4 : Operasi Tolak


4.1.2 (a) Penolakan dengan mencari perbezaan
Arahan Guru : Guru meminta murid melakukan proses penolakan
Aktiviti Murid : Murid membuat penolakan melalui proses
mengasingkan dua kumpulan
1.

10

100

10
200

____

Raju
Sunder
Berapakah beza stiker Raju dengan Sunder
?
2.

100

200

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
= ____
10

10

10

10

Hajah
Abu
Berapakah beza gambar Hajah dengan Abu
?

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
E.Kirakan hasil tolak berikut.
255 -30 = ______

2)

3)

262 2 = ____

345 13 = ____

4)

372 21 = ____

5)

272 45 = ____

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

6)

432 11 = ____

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

LEMBARAN KERJA P4
Nama Murid: _______________

Tarikh: _________________

Kemahiran 4 : Operasi Tolak


4.2.1(a) Menolak sebarang dua nombor dalam
lingkungan fakta asas
Arahan Guru : Guru meminta murid menyelesaikan soalan yang
diberi
Aktiviti Murid : Murid mengira baki bagi setiap soalan

1)

355 30 = ____

2)

266 2 = ____

3)

4)

455 13 = ____

892 21 = ____

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

5)

492 35 = ____

6)

798 10 = ____

LEMBARAN KERJA P4
Nama Murid: ________________

Tarikh:

__________________
Kemahiran 4 : Operasi Tolak
4.2.2(a)Menolak sebarang dua nombor tanpa
mengumpul semula
Arahan Guru : Guru meminta murid mengisi tempat kosong
dengan jawapan yang sesuai
Aktiviti Murid : Murid mencari jawapan dan mengisi tempat
kosong

1.

255

14

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
2.

408

23

3.

625

12

4.

547

31

5.

447

59

LEMBARAN KERJA P4 P4

Nama Murid: ____________________ Tarikh: ______________________


Kemahiran 4 : Operasi Tolak
4.2.2(a)Menolak sebarang dua nombor tanpa
mengumpul semula
Arahan Guru : Gurumeminta murid mengisi tempat kosong
dengan jawapan yang sesuai
Aktiviti Murid : Murid mencari jawapan dan mengisi tempat
kosong

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
1.

277

44

2.

488

53

3.

666

22

4.

585

41

5.

433

34

LEMBARAN KERJA P4
Nama Murid: ________________

Tarikh: _________________

Kemahiran 4 : Operasi Tolak


4.2.2(b)Menolak sebarang dua nombor dengan
mengumpul semula
Arahan Guru : Guru meminta murid mengisi tempat kosong
dengan jawapan yang sesuai
Aktiviti Murid : Murid mencari jawapan dan mengisi tempat
kosong

1.

444

10

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
2.

480

12

3.

560

40

4.

500

50

5.

687

45

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

1.

275

2.

483

44

3.

163

45

37

90

4.

573

666

16

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

LEMBARAN KERJA P4
Nama Murid: ________________

Tarikh:

__________________
Kemahiran 4 : Operasi Tolak
4.3.2(a)Menulis operasi tolak dalam bentuk ayat
matematik
Arahan Guru : Guru meminta murid mengisi tempat kosong
dengan jawapan yang sesuai
Aktiviti Murid : Murid mencari jawapan dan mengisi tempat
kosong

430 - 115 = ___

___ - 135 = 383

564 - ___ = 427

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
4

755 - 243 = ____

855 - 333 = ____

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
LEMBARAN KERJA P4
Nama Murid: _______________

Tarikh: _________________

Kemahiran 4 : Operasi Tolak


4.3.2(a)Menulis operasi tolak dalam bentuk ayat
matematik
Arahan Guru : Guru meminta murid mengisi tempat kosong
denganjawapan yang sesuai
Aktiviti Murid : Murid mencari jawapan dan mengisi tempat
kosong

130 - 125 = ___

___ - 145 = 388

884 - ___ = 777

955 - 783 = ____

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
LEMBARAN KERJA P4
5

Nama Murid:
905________________
- 243 = ____

Tarikh: _________________

Kemahiran 4 : Operasi Tolak


4.3.2(b)Menulis operasi tolak dalam bentuk lazim
Arahan Guru : Guru meminta murid mengisi tempat kosong
dengan jawapan yang sesuai
Aktiviti Murid : Murid mencari jawapan dan mengisi tempat
kosong dalam bentuk lazim

(Contoh)

167 40 = 127

67

2)

382
385 52 =

- 40

52

127

1)

274
274 105 =

- 105

3)

255
255 32 =

32

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.

F.Kirakan hasil tolak berikut dengan mengumpul


semula.
LEMBARAN KERJA P4
Nama Murid: _______________

Tarikh: __________________

Kemahiran 4 : Operasi Tolak


4.3.2(b)Menulis operasi tolak dalam bentuk lazim
Arahan Guru : Guru meminta murid mengisi tempat kosong
dengan jawapan yang sesuai
Aktiviti Murid : Murid mencari jawapan dan mengisi tempat
kosong dalam bentuk lazim

877
877 44 =

- 40

955
955 25 =

200
200 100 =

- 100

25

105
105 55 =

55