Anda di halaman 1dari 7

LAPORAN TAKLIMAT BINA INSAN GURU (BIG) FASA 2 (I) DAN (II)

DI IPG KAMPUS IPOH KULIAH (5 JAM)

Program Bina Insan Guru merupakan suatu program yang dirangka khas bagi
memenuhi keperluan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI), Program Ijazah
Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dan Kursus Dalam Perkhidmatan (KDPM) untuk
memenuhi

syarat mendapat

Latihan

Perguruan

dalam pendidikan. Melalui

penyertaan dan pengelibatan guru pelatih, matlamat program dalam menetapkan


nilai-nilai hidup yang bermoral dan beragama sebagai fokus utama dalam proses
pembinaan insan guru. Oleh itu, segala pengisian program yang yang dijalankan ini
juga selaras dengan asas pembinaan insan guru dapat dipenuhi. Oleh itu, segala
pengisian program yang dijalankan ini juga selaras dengan asas pembinaan guru
yang berpaksikan kepada pengangan Prinsip Rukun Negara sekaligus menjadi asas
pembentukan masyarakat dan menjadi kerangka kepada pembentukan Negara
bangsa.
Melalui Program Bina Insan Guru ini, pelajar juga dapat menunjukkan ciri-ciri
insan yang berakhlak mulia dan patuh kepada ajaran agama, meningkatkan
semangat

berpasukan

dan

mengamalkan

hidup

bersepakat,

meningkatkan

ketahanan fizikal dan mental dan sebagainya. Selain itu, program Bina Insan Guru ini
juga berfungsi untuk melahirkan guru yang berakhlak mulia dan bersemangat juang
yang tinggi dan mendidik guru supaya mempunyai ketahanan fizikal dan mental serta
dapat memanfaatkan kepada diri, keluarga, masyarakat serta Negara selaras
dengan nilai-nilai keguruan. Justeru itu, pengisian-pengisian positif serta penerapan
nilai-nilai murni ini juga perlu dalam diri guru agar menjadi contoh dan ikutan kepada
anak didik khususnya dan masyarakat amnya dalam mengharungi cabaran di era
globalisasi.
Pada 25 Januari

2013

bersamaan dengan hari Sabtu, telah diadakan

taklimat Bina Insan Guru - (BIG) Fasa 2 berkaitan dengan


Profesionalisme

dan

aktiviti

kemasyarakatan.

Pelatih

PPG

Ceramah
dikehendaki

melaporkan diri pada jam 8 hingga 7.30 pagi bertempat di Dewan Seri Tanjung.
Kuliah bermula pada jam 8.00 pagi dan berakhir pada jam 1.00 petang.

Taklimat selama 5 jam ini meliputi taklimat tentang Ceramah/ Bengkel yang perlu di
hadiri oleh pelajar ppg dimana TemaCeramah/Bengkel/ Seminar yang boleh dipilih
adalah adalah Guru sebagai insan mulia meliputi sub topik tentang Kualiti peribadi
dan professionalisma seorang guru,Pembelajaran berterusan dan seluas hayat .
Tajuk yang kedua ialah Guru dan Hubungan Komuniti. Meliputi Cabaran guru
merealisasikan pendemokrasian pendidikan. Guru sebagai agen perubahan
masyarakat. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan.
Tajuk yang ke tiga ialah Guru dan akauntabiliti profesionalisma iaitu Pembinaan
semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia.Guru reflektif menjana
keberkesanan tugas. Etika dan moral professional.Dasar dan wawasan pendidikan
dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru.
Guru PPG perlu Menghadiri satu ceramah / bengkel / seminar berkaitan tematema berikut dan menyediakan satu catatan reflektif. Perlu mengambil kira domain
kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan.Kerohanian dan
akhlak keguruan:
Memahami domain pembangunan diri yang seimbang.
Memahami konsep nilai dan etika keguruan.
memahami citra diri insan guru.
Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.
Berilmu, beramal dan berbakti
Memahami konsep nilai dan etika keguruan.
Memahami kepentingan mengamalkan semangat berpasukan, kerjasama dan
bertanggungjawab.
Memahami kepentingan membangunkan kesejahteraan masyarakat dan negara.
Berakauntabiliti dan amanah
2

Memahami konsep akauntabiliti professional keguruan.


Membina komitmen dalam pelaksanaan peranan guru sebagai pendidik,
pembimbing dan Pembina akhlak.
Membina pemikiran proaktif terhadap keperluan dan kepentingan perkhidmatan
pendidikan.

Membina kesedaran sosial dan perkhidmatan.

Memahami konsep dan kepentingan pengurusan hubungan dengan komuniti


pendidikan. Membina kesedaran sosial dan perkhidmatan.

Memahami konsep dan kepentingan pengurusan hubungan dengan komuniti


pendidikan.
Kuliah diteruskan lagi oleh En. Radhi bin Johari .Beliau menerangkan tentang

Aktiviti Kemasyarakatan dan Jenis Khidmat Kemasyarakatan.Diantaranya khidmat


sosial dan kebajikan (rumah kebajikan, hospital, rumah anak yatim, pusat penjagaan
warga emas), bantuan bencana (banjir, kebakaran, bencana alam), gotong royong
(membersihkan tanah perkuburan, rumah ibadat, pusat-pusat komuniti, dan khidmat
kebajikan). Seterusnya Khidmat Pendidikan Kepada Komunitidiantara aktiviti yang
boleh dipilih adalah kelas tambahan, klinik subjek/ bimbingan pembelajaran, kem
motivasi dan kerjaya dankempen kesedaran pendidikan.
Pelajar PPG perlu menjalankan Amali dengan Merancang dan melaksanakan
salah satu daripada jenis aktiviti kemasyarakatan yang ditetapkan dengan
mengaplikasikan kemahiran, sikap dan perlakuan. Perlu mengambil kira domain
kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan.
Berjiwa merdeka dan perkasa.
Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.
Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
Kerohanian dan akhlak keguruan.
Memahami konsep nilai dan etika keguruan.
Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.
Menghayati nilai, etika dan akhlak keguruan.
3

Berilmu, beramal dan berbakti.


Mengamalkan semangat berpasukan, kerjasama dan tanggungjawab.
Menghayati konsep kerja sebagai ibadah.
Berakauntabiliti dan amanah.
Menghayati konsep kerja sebagai ibadah.
Menunjukkan kepekaan dan bertindak balas secara positif kepada realiti
persekitaran.
Menunjukkan kemahiran dalam pengurusan hubungan dengan komuniti
pendidikan dan pihak berkaitan.
Menunjukkan komitmen dalam melaksanakan peranan.
Kreatif dan inovatif.
Menghayati konsep kerja sebagai ibadah.
Berupaya berfikir secara kritikal, analitikal dan kreatif dalam perancangan dan
pelaksanaan aktiviti.
Berupaya berfikir secara reflektif dalam nilai kelemahan dan kekuatan diri untuk
melakukan penambahbaikan.
Guru perlu mengikuti aktiviti yang berbeza dalam ketiga-tiga siri khidmat
masyarakat yang dikendalikan mengikut semester dan mesti terlibat dalam keduadua jenis aktiviti kemasyarakatan.

LAMPIRAN