Anda di halaman 1dari 4

Soalan

(Tujuan/ Sebab/ Akan kamu


kenalpasti)

Kata Kunci/Jawapan
Menyiasat hubungan di antara_________(PM)
dengan ____________(PB)

Variables (Pembolehubah)
a.Pembolehubah
manipulasi(PM)
Sesuatu yang DIUBAH/
BERBEZA dan memberi
kesan pada sesuatu
yang diperhatikan.
b.Pembolehubah
BergerakBalas(PB)
Sesuatu yang
DIPERHATI/ DIUKUR/
DISIASAT/ DIREKOD/
HASIL daripada sesuatu
penyiasatan.

WTC
(PM)
Num
ber
of
bulb
Bila
nga
n
men
tol
3

c.Pembolehubah Malar
(PMalar)
Sesuatu yang
DIKEKALKAN/SAMA/TIDA
KBERUBAH di
dalampenyiasatan.

WTO
(PB)
Brig
htne
ss of
the
bulb
Kec
erah
an
men
tol
Brigh
t
(Tera
ng)
Brigh
ter
(San
gat
teran
g)
Brigh
test
(Pali
ng
teran
g)

Tip untuk dapat markah


Perlu hafal dan wajib tulis perkataan
yang dimerahkan untuk mendapat
markah.
Nota :Bagi setiap pembolehubah,
adalah penting untuk menulis objek
beserta parameter.
Contoh: Saiz kereta mainan
Objek
Parameter
Contoh parameter:

wT
C
(P
M)
WT
O
(P
B)

Suhu ( C)

28

45

Isipadu air
yang
tinggal
(ml)

20

15

PB

PM
Contohsoalan:
Sekumpulan pelajar telah menjalankan satu kajian
untuk menyiasat pergerakan kereta mainan
menggunakan jumlah tayar kereta (PM) yang
berbeza tetapi saiz tayar (PMalar) yang sama.
Jarak pergerakan kereta mainan (PB) diukur.

Observation
(Pemerhatian)
Nyatakan apa yang dapat
kamu perhatikan dengan
menggunakan 5 organ
deria:
Mata melihat

Telinga
mendengar

Hidung menghidu
bau

Lidah merasa

Kulit - sentuhan

Predict
(Ramalan)

Information
(Maklumat)

Pemerhatian

Mangga

Mangga

Mangga

Mangga

itu
itu
itu
itu

Pemerhatian

Anak pokok R lebih


pokok P

Daun anak pokok R


Daun anak pokok P

Batang anak pokok


Batang anak pokok

tinggi berbanding anak


lebih besar berbanding
R lebih besar berbanding
P

Predict the weight of the rabbit on week 8?


Ramalkan berat arnab selepas 8 minggu?

Anak pokok P
pokok R

Week/ minggu
0
2
4
6
Mass / kg
0.5
0.7
1.0
1.3
Ramalan : 1.6 kg
Contoh soalan :
Nyatakan maklumat yang diperolehi daripada kajian di atas.
Jawapan: Tuliskan PM / PB/ PMalar

Inference (Inferens)
(SEBAB/REASON)
TUMPUKAN PERHATIAN
ANDA KEPADA GURU
SEMASA BELAJAR DI
DALAM KELAS..INGAT!!!

Mangga masak

berwarna kuning (mata)


berbau harum (hidung)
rasanya manis (lidah)
mempunyai kulit yang licin (kulit)

Anak

8
1.6

10
1.9

Cara untuk membuat inferens :

Pemerhatian:
Blok Z tumbang dahulu diikut
ioleh Blok Y kemudian Blok X.
Soalan :
Nyatakan inferens daripada
pemerhatian di atas.
Jawapan:
Z kurang stabil berbanding Y
dan X
X lebih stabi lberbanding Y dan
Z

Identify and relate the question with the topic or the


science facts for example basic need or heat or
phases of the moon and so on.
Kenalpasti dan kaitkan soalan dengan 2 topic
atau fakta sains yg telah dipelajari
Contoh: Keperluan asas atau suhu atau fasa
bulan dan sebagainya.
Determine the observation
Kenalpasti PEMERHATIAN!!!!!
Find the cause (reason) for the thing to happen
(observation)
Cari punca (sebab) untuk perkara tersebut
berlaku sedemikian (pemerhatian )
Comparing any logical reason but the answer must
be in a form of comparing.
Membandingkan pelbagai sebab yang logic
tetapi jawapan mestilah di dalam bentuk
perbandingan.

Anak pokok P
Anak
Pemerhatian:
Anak pokok R lebih tinggi
berbanding anak
pokok P

Trend / Pattern

Inferens:
Kurang persaingan untuk nutrisi/
air/ cahaya matahari ruang bagi
anak pokok R berbanding anak
Increase
pokok P.
BERTAMBAH

Decrease
BERKURANG

(Corak)

Unchange/TIDAK
BERUBAH / SAMA

Hypothesis / Relationship
Hipotesis / Hubungan

HIPOT
ESIS

SAMA MAKNA !!!!!!!

Semakin

Bertambah / Berkurang
Tuliskan CORAK
Tuliskan WTC / PM
semakin
Bertambah / Berkurang
Tuliskan CORAK
Tuliskan WTO / PB
Contoh: Semakin bertambah panjang tali, semakin berkurang bilangan ayunan
bandul.
Jika

Bertambah / Berkurang
Tuliskan CORAK
maka
Bertambah / Berkurang
Tuliskan WTO / PB
Tuliskan CORAK
Contoh: Jika masa yang diambil bertambah, maka suhu air bertambah.
Tuliskan WTC / PM

HUBUN
GAN
Conclusion
Kesimpulan
*Jika pd hipotesis telah
gunakan (semakin), pada
kesimpulan digalakkan
tukar kepada (Jika/maka)

Kesimpulan boleh ditulis dalam bentuk general statement/ fakta sains


Contoh :

Tumbuhan memerlukan air, udara dan cahaya matahari untuk terus hidup.

Paku akan berkarat jika terdapat kehadiran air dan udara.


Kesimpulan boleh juga ditulis di dalam bentuk ayat hipotesis.(DIGALAKKAN)

Semakin berkurang bilangan mentol, semakin bertambah kecerahan


mentol

Jika bilangan mentol berkurang, maka kecerahan mentol bertambah

Amount/ Jumlah

Brightness/ Kecerahan

Size/ Saiz

Shape/ Bentuk

Number/ Bilangan

Movement/ Pergerakan

Quantity / Kuantiti

Roughness/ Kekasaran

Height / Ketinggian

Smoothness/ Kelicinan

Width / Kelebaran

Base area/ Luas tapak

Mass / Jisim

Area/ Luas

Time / Masa

Location/ Lokasi

Distance / Jarak

Position/ Kedudukan

Presence/ Kewujudan

Diameter/ Diameter

Condition/ Keadaan

Colour/ Warna

Temperature/ Suhu

Direction/ Arah

Hotness/ Darjah kepanasan

Duration/ Tempoh masa

Ability/ Kebolehan

Part/ Bahagian

Thickness/Ketebalan

Growth/ Pertumbuhan

Strength/Kekuatan

Volume/ Isipadu

Stability/Kestabilan

Length/ Panjang

Quality/ Kualiti

Speed/ Kelajuan

Type/ Jenis