Anda di halaman 1dari 20

UNIT 10

ETIKA KEUSAHAWANAN

TUJUAN ETIKA KEUSAHAWANAN


MEMUPUK PERASAAN MUHIBBAH DAN
SEMANGAT PERPADUAN DI KALANGAN
PENIAGA, PENGGUNA DAN KERAJAAN.
MEMUPUK PERASAAN
BERTANGGUNGJAWAB MORAL DAN
SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT KETIKA
MENGENDALIKAN PERNIAGAAN
MENDORONG USAHAWAN
MENGAMALKAN PRINSIP PERNIAGAAN
YANG JUJUR, BERHEMAH TINGGI DAN
MENGIKUT PERATURAN.

KONSEP ETIKA
MENENTUKAN MANA YANG BAIK
DAN TIDAK BAIK TENTANG TINGKAH
LAKU MANUSIA DALAM
MENGENDALIKAN AKTIVITI
PERNIAGAAN
MEMPENGARUHI DAN MENDORONG
KE ARAH KEBAIKAN DAN
KESEJAHTERAAN SERTA MEMBERI
FAEDAH KEPADA MANUSIA SEJAGAT

DEFINISI ETIKA
SIKAP DAN ADAT YANG MENENTUKAN
TINGKAH LAKU SESUATU KUMPULAN
MANUSIA
MENERANGKAN APA YANG SEHARUSNYA
DILAKUKAN OLEH SESEORANG TERHADAP
ORANG LAIN DAN MENUNJUKKAN ARAH
SERTA CARA UNTUK MELAKUKAN SESUATU.
KAJIAN TENTANG NILAI DAN MORAL YANG
DIAMALKAN DALAM SESEBUAH MASYARAKAT
SAMA ADA NILAI TERSEBUT BAIK ATAU
SEBALIKNYA.

DEFINISI ETIKA KEUSAHAWANAN


NILAI YANG MERANGKUMI PERATURAN
ATAU SEBALIKNYA DALAM SESUATU AKTIVITI
KEUSAHAWANAN
PIAWAIAN PERLAKUAN ATAU NILAI MORAL
YANG DITERIMA UMUM OLEH MASYARAKAT,
AGAMA DAN NEGARA BERHUBUNG AKTIVITI
KEUSAHAWANAN
DIGUNAKAN UNTUK MENILAI TINGKAH
LAKU YANG DIKATAKAN WAJAR ATAU TIDAK
WAJAR DILAKUKAN DALAM PERHUBUNGAN
DENGAN PIHAK LAIN

PESAING
PELANGGAN

PEMBEKAL

ETIKA KEUSAHAWANAN
TERHADAP
MASYARAKAT,
AGAMA &
NEGARA

ALAM
SEKITAR
PEKERJA

ETIKA TERHADAP
PELANGGAN
BERORIENTASIKAN PELANGGAN
PELANGGAN ADALAH RAJA

1. BERORIENTASIKAN PELANGGAN
USAHAWAN HENDAKLAH
MENGHASILKAN PRODUK ATAU
PERKHIDMATAN TERBAIK UNTUK
PELANGGANNYA
MENJAGA KUALITI DAN TIDAK MENIPU
DALAM URUSAN JUAL BELI
MEMBERITAHU PELANGGAN MAKLUMAT
YANG BETUL MENGENAI PRODUK YANG
DIKELUARKAN

BERORIENTASIKAN PELANGGAN
MEMPUNYAI SIFAT AMANAH DALAM
URUSAN JUAL BELI SUPAYA PELANGGAN
DAPAT MEMBUAT KEPUTUSAN DAN
PILIHAN DENGAN BEBAS DAN TEPAT
BERSEDIA MENERIMA TEGURAN DAN
PENDAPAT PELANGGAN TENTANG
PRODUK YANG DITAWARKAN SUPAYA
HUBUNGAN YANG BAIK DENGAN
PELANGGAN DAPAT DIKEKALKAN
MEMBENTUK PIAGAM PELANGGAN

2. PELANGGAN ADALAH RAJA


MENGANGGAP PELANGGAN SENTIASA BETUL
TIDAK MENGABAIKAN PERMINTAAN ATAU
CADANGAN PELANGGAN
RUNGUTAN PELANGGAN PERLU DIBERI
PERHATIAN SEGERA
MEMBERI LAYANAN ISTIMEWA DAN DIHORMATI
MEMBERI LAYANAN YANG SAMA KEPADA SETIAP
PELANGGAN
MENYAMBUT PELANGGAN DENGAN MESRA,
BERSOPAN SANTUN DAN BERBUDI BAHASA

ETIKA KEUSAHAWANAN
TERHADAP PESAING
1. PELETAKKAN HARGA :
MELETAKKAN HARGA JUALAN YANG TIDAK
MENJEJASKAN PESAING
- TIDAK MELETAKKAN HARGA YANG
JAUH LEBIH RENDAH DARIPADA HARGA
PESAING
- TIDAK MELETAKKAN HARGA DENGAN
CARA YANG MENGELIRUKAN

ETIKA KEUSAHAWANAN
TERHADAP PESAING
2. PENGELUARAN PRODUK
TIDAK MENIRU PRODUK ASLI YANG
DIKELUARKAN OLEH PESAING SEHINGGA
PELANGGAN TERTIPU DAN MENGANGGAP
PRODUK ITU PRODUK ASAL
- SETIAP INOVASI YANG DIBUAT
PERLULAH BERMORAL DAN BERETIKA TANPA
MEMBURUKKAN PRODUK PESAING

ETIKA KEUSAHAWANAN
TERHADAP PESAING
3. STRATEGI PROMOSI
TIDAK MEMBUAT PROMOSI SEHINGGA
MENJEJASKAN IMEJ DAN KEUNTUNGAN
PESAING
TIDAK BOLEH MEMBUAT TAWARAN
YANG SAMA.

ETIKA KEUSAHAWANAN
TERHADAP PESAING
4. STRATEGI AGIHAN
USAHAWAN PERLU MENGGUNAKAN
SALURAN AGIHAN YANG SEDIA ADA DI
PASARAN DENGAN WAJAR.

ETIKA KEUSAHAWANAN
TERHADAP PEMBEKAL
1. MENEPATI JANJI
JUJUR SEMASA BERURUSAN DENGAN
PEMBEKAL
2. PEMBAYARAN
USAHAWAN PERLU MENJELASKAN
BAYARAN MENGIKUT PERJANJIAN YANG
DITETAPKAN

ETIKA KEUSAHAWANAN
TERHADAP ALAM SEKITAR
1. PEMELIHARAAN
MEMPASTIKAN KEGIATAN PERNIAGAAN
TIDAK MENCEMARKAN KEINDAHAN DAN
KEBERSIHAN ALAM SEKITAR
2. PEMULIHARAAN
MENGELAKKAN HAKISAN TANAH / KEJADIAN
TANAH RUNTUH SEPERTI MENANAM SEMULA
POKOK YANG SESUAI.

ETIKA KEUSAHAWANAN
TERHADAP PEKERJA
1. MENJAGA KEBAJIKAN PEKERJA
MENYEDIAKAN KEMUDAHAN
PENGANGKUTAN DAN PENGINAPAN.
MEMASTIKAN PEKERJA MENDAPAT
KEPERLUAN ASAS.
MEWUJUDKAN HUBUNGAN BAIK DENGAN
PEKERJA

ETIKA KEUSAHAWANAN
TERHADAP PEKERJA
2. MENJAGA HAK-HAK PEKERJA
(A)CARUMAN PERTUBUHAN KESELAMATAN
SOSIAL
(PERKESO)
(B) CARUMAN KUMPULAN WANG SIMPANAN
PEKERJA
(KWSP)
(C) CUTI TAHUNAN
(D) PERUBATAN

ETIKA KEUSAHAWANAN
TERHADAP MASYARAKAT,
AGAMA & NEGARA
(A) MENGAMBIL KIRA KEPENTINGAN
MASYARAKAT,
AGAMA & NEGARA
(B) PEKA TERHADAP
PERUBAHAN
(C) MEMENUHI TANGGUNGJAWAB SOSIAL