Anda di halaman 1dari 34

LnP03.

03
SISTEM BEKALAN DAN LITAR
KAWALAN PENGGUNA

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

Unit Teknologi Elektrik, Kolej

PENGENALAN KEPADA SISTEM BEKALAN &


PEMASANGAN.
Merupakan proses bagi memenuhi keperluan
pengguna secara berperingkat-peringkat dan ia
mengandungi 3 peringkat utama iaitu:

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

SISTEM PENJANAAN
Suatu pengeluaran tenaga elektrik dengan
kadar yang banyak dan diperolehi daripada
stesen janakuasa elektrik hasil daripada
pergerakan oleh air, gas, stim dan sebagainya.

Gambar rajah blok Proses Penghasilan d.g.e

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

TEORI ASAS PENGHASILAN TENAGA


ELEKTRIK

Di dalam penjana (janaelektrik) terdapat pengalir


dan kutub magnet seperti di bawah.
Apabila pengair (abcd) berpusing maka pemotongan
uratdaya magnet (flux magnet) akan berlaku.
Hasil pemotongan uratdaya tersebut oleh pengalir,
maka terhasillah daya gerak elektrik (d.g.e)

Graf Penghasilan d.g.e


SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

JENIS-JENIS STESEN JANAKUASA


ELEKTRIK

* Sumber TNB tahun


2002
SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

FAKTOR-FAKTOR PEMILIHAN PEMBINAAN SEBUAH


STESEN JANAKUASA

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

Carta alir Proses di dalam Loji Janakuasa

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

STESEN JANAKUASA HIDRO

Prinsip kendalian :

a) Air ditakung pada suatu paras yang tinggi dan luas supaya dapat
menghasilkan suatu tenaga yang kuat bagi menggerakkan kipas turbin.
b) Air disalurkan menerusi saluran masuk ke turbin dengan suatu tekanan yang
kuat dan
deras. Injap air berfungsi untuk mengawal kelajuan air.
c) Tekanan air yang kuat deras ini akan menggerakkan kipas turbin.
d) Apabila kipas turbin berputar maka pengalir rotor dalam penjana akan
bergerak dan urat daya akan dipotong, seterusnya daya gerak elektrik (dge) akan
terhasil.
SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL
DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI
e) Air yang keluar dari turbin akan disalurkan ke sungai

STESEN JANAKUASA STIM

Prinsip kendalian :
a) Bahan api seperti arang batu dibakar supaya dapat memanaskan air yang telah disalurkan ke
dandang.
b) Hasil daripada pemanasan air, ia akan mengeluarkan stim yang bertekanan tinggi.
c) Stim tersebut disalurkan ke turbin dan seterusnya memutarkan kipas turbin.
d) Pemotongan uratdaya akan berlaku dan menghasilkan dge. Tekanan stim yang keluar daripada turbin
akan menjadi rendah dan disalurkan ke kondenser supaya ditukar kepada air. Air tersebut
disalurkan ke kawasan takungan air dan akhirnya pam akan mengepam semula air ke dandang.
e) Proses berulang.
SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

STESEN JANAKUASA GAS

Prinsip kendalian :

a)
Udara disedut dan dimampatkan oleh pemampat dari luar dan disalurkan ke ruang
pembakaran.
b)Bahan api dimasukkan ke dalam ruang pembakaran dan dibakar bersama aliran udara.
c)Hasil daripada pembakaran , gas bertekanan tinggi dihasilkan.
d)
Gas tersebut disalurkan ke turbin. Sebahagian gas tersebut akan berfungsi untuk
menggerakkan kipas turbin dan sebahagian lagi menggerakkan pemampat.
e)
Oleh kerana kipas turbin berputar, maka pengalir rotor juga berputar dan
seterusnya menghasilkan dge.
f)
Gas yang keluar dari turbin disalurkan keluar melalui saluran gas lawas.

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

SISTEM PENGHANTARAN
Merupakan proses penyebaran tenaga elektrik yang
bermula dari janakuasa elektrik hinggalah ke punca
pencawang voltan tinggi.
Sesebuah stesen janakuasa elektrik akan
menghasilkan voltan janaan 11kV.
Kemudian voltan janaan ini ditingkatkan dengan
menggunakan penggubah peninggi ke nilai 66kV,
132kV, 275kV dan 400kV.
Tujuan meninggikan voltan janaan adalah ;

a) Untuk mendapatkan nilai voltan bekalan yang stabil


kepada pengguna, walaupun telah berlaku susut voltan
yang banyak .
b) Untuk mengurangkan kos perbelanjaan (saiz pengalir
yang kecil).

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

KAEDAH SAMBUNGAN DALAM SISTEM


PENGHANTARAN
SISTEM JEJARI
Dengan menyambungkan pengubah (Transformer) peninggi
secara jejari seperti Rajah di bawah.
Lazimnya digunakan pada suatu kawasan yang memerlukan
bekalan tenaga elektrik yang rendah.

Gambarajah blok Sistem Jejari


SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

SISTEM GELANG
Dengan menyambungkan semua pengubah peninggi
dalam bentuk gelang, seperti Rajah di bawah.
Sambungan gelang hanya dibuat pada bahagian lilitan
primer pengubah, manakala lilitan sekunder
disambungkan ke pengubah penurun.

Gambarajah blok Sistem Gelang


SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

SISTEM BUS TIES


Dengan menyambungkan lilitan primer dan sekunder
secara gelang Rajah di bawah:

Gambarajah blok Sistem Bus Ties


SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

SISTEM RANGKAIAN
Dengan menyambungkan lilitan primer secara jejari dan
lilitan sekunder secara gelang, Rajah di bawah. Kedua-dua
lilitan adalah dari pengubah peninggi.

Gambarajah blok Sistem Rangkaian


SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

SISTEM GRID NASIONAL


Digunakan untuk menyambungkan janakuasa-janakuasa elektrik
yang besar seperti yang ditunjukkan oleh Rajah di bawah.

Gambarajah blok Sistem Grid Nasional


SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

KEBAIKAN DAN KEBURUKAN SISTEM GRID

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

Tenaga elektrik dibawa secara pukal


melalui kabel-kabel bawah tanah atau
melalui talian- talian atas di sepanjang
jarak yang jauh.
Talian penghantaran ini mempunyai
ciri-ciri mekanikal :
i. Kekuatan penyokong
ii.Lendutan
iii. Tegangan

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

Keupayaan penghantaran pada masa kini


adalah 66kV, 132kV dan 275kV.
Stesen-stesen yang menggunakan sistem
grid kebangsaan adalah ;
i. Stesen diesel
ii.
Stesen Tempatan
iii. Luar bandar
iv. Stesen Hidro.

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

SISTEM PENGAGIHAN
Adalah merupakah proses pengagihan
tenaga elektrik yang bermula dari
pencawang voltan tinggi hingga ke punca
pemasangan pengguna.
Merupakan peringkat terakhir di dalam sistem
bekalan.

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

Berdasarkan Rajah di
sebelah:
Voltan dari pencawang
tinggi diagihkan kepada
pengguna mengikut
keperluan.
Industri berat voltan
maksimum ialah 11kV.
Industri kecil, sekolah
dan pejabat memerlukan
voltan bekalan 415V.
Rumah kediaman pula,
kebiasaannya
menggunakan voltan
bekalan 240V.

Gamba Rajah blok Proses Penghantaran dan Pengagihan

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

KAWALAN PENGGUNA
Litar kawalan ialah turutan alat-alat kawalan & perlindungan
yang terdapat pada litar utama pemasangan pengguna.
Litar ini termasuklah pengasingan, pensuisan, perlindungan
arus lebihan dan perlindungan kebocoran arus ke bumi.

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

KAWALAN PENGGUNA
Alat-alat kawalan dan perlindungan dalam litar Kawalan adalah seperti
berikut:i)Fius Perkhidmatan Dan Penghubung Neutral
Berfungsi sebagai perlindungan arus lebihan dan menghadkan arus
penguna

Fius perkhidmatan

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

Penghubung Neutral

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

KAWALAN PENGGUNA
ii) Jangka Kilowattjam
Berfungsi sebagai pengukur jumlah tenaga yang digunakan oleh
pengguna bagi menetapkan kadar bayaran tarif

Jangka Kilowattjam /
iii) Suis Utama
Meter Kilowattjam
Terdapat dua jenis iaitu:a)Suis- fius( rumah lama banyakguna jenis ini)
b)Fius- suis( supply terus pada fius-sekarang banyak digunakan)
Suis utama berfungsi sebagai pengasing/ pensuisan litar & perlindungan
arus lebihan

Suis utama

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

KAWALAN PENGGUNA
iv) Pemutus Litar Bocor Ke Bumi (ELCB)
Berfungsi sebagai perlindungan kebocoran arus kebumi dan pengasing litar.

Pemutus Litar Bocor


Ke Bumi (PLBK)

v) Papan Agihan (DB)


Berfungsi sebagai pengagih litar akhir dan perlindungan arus lebihan

Papan Agihan

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

KAWALAN PENGGUNA
Pengasingan

Pengasing bermaksud pemotongan pemasangan elektrik , litar atau


kelengkapan dari bekalan elektrik .
Fungsinya adalah berbeza dengan suis .
Ia dibenarkan memutuskan bekalan semasa litar membawa arus tetapi
tidak seharusnya menghidupkan litar semasa litar yang dikawalnya
sedang membawa arus .

Dalam Peraturan Peraturan Elektrik 1994 menghendaki:


Peraturan 18 Cara Pengasingan berkesan hendaklah diadakan bagi :
Mematikan setiap bahagian sistem .
Melindungi setiap bahagian sistem dari arus lebih.
Mematikan cawangan sistem agihan tanpa mengganggu cawangan
sistem yang lain .
Mematikan sublitar tanpa mengganggu sistem yang lain .

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

KAWALAN PENGGUNA
Pensuisan
Suis ditakrifkan sebagai satu peranti yang berupaya
menyambung dan memutuskan bekalan .
Suis hendaklah dipasang ditempat yang selamat ,
mudah dicapai dan mudah untuk membuat
penyenggaraan .

SPE 1034 - LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL

DISEDIAKAN OLEH: SHARIDA BINTI JOHARI

KAWALAN PENGGUNA
Perlindungan Arus Lebihan
Arus lebihan ialah nilai arus tinggi dalam sesuatu litar daripada kadar
maksima yang dibenarkan.
Sebab arus lebihan :
lebihan arus beban ; 2 sebab iaitu beban lampau dan permulaan arus
beban.
litar pintas; pengalir fasa dan pengalir neutral bersentuh di antara satu
sama lain

KAWALAN PENGGUNA
Cara-cara perlindungan Arus Lebihan.
Fius dan pemutus litar tidak boleh dipasang pada pengalir neutral bumi dalam
sistem TN dan TT.
Sekiranya terdapat pemutus litar dipasang pada pengalir neutral bumi, ia
mestilah dapat memutuskan litar bersama pengalir fasa.
Perkakas atau alat perlindungan arus lebihan yang digunakan mestilah daripada
jenis:
- Dapat dikendalikan / putuskan litar secara autumatik pada kadar yang ditetapkan.
- Berkeupayaan untuk memutus dan jika perlu ia berkeupayaan menyambung
semula.
- Direkabentuk agar sesuai daripada bahaya kepanasan atau arka apabila ia
dikendalikan dan dapat menberikan bekalan tanpa bahaya.

KAWALAN PENGGUNA
Perlindungan Kebocoran Arus Ke Bumi
Semua bahagian pengalir(logam) dalam pemasangan pengguna
yang terdedah perlu dibumikan dan dilindungi dengan alat
perlindungan arus lebihan yang bersesuaian atau pemutus litar
bocor ke bumi kendalian arus.