Anda di halaman 1dari 3

KEJAKSAAN NEGERI

SIMPANG TIGA REDELONG

P - 37
SURAT PANGGILAN AHLI

Nomor: B-

/N.1.30.4/ Ft.1/08/2015

Untuk Keperluan persidangan/pelaksanakan Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana


Korupsi Aceh sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa Luthfi Mirwan. IB, SE Bin Ismail
Brahi, diminta agar saudara sebagai saksi :
Nama Lengkap
Tempat lahir
Umur/Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Kebangsaan
Agama
Pekerjaan
Alamat
Pendidikan
Lain-Lain

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dr. Mohd Din, SH.MH


Laki-laki
Indonesia
Islam
Dosen Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala
S3
MENGHADAP KEPADA :

Nama
Pangkat / Jabatan
Kantor / Alamat
Pada Hari
Tanggal / Jam
Untuk Keperluan

: Syahdansyah Putra Jaya, SH.MH


: Jaksa Muda/ Jaksa Penuntut Umum.
: Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Jalan Cut Meutia No.23
Banda Aceh.
: Senin
: 13 Agustus 2015 / 09.00 WIB
: Didengarkan keterangannya sebagai ahli

Demikianlah untuk diindahkan sebagaimana mestinya.


Redelong,

Agustus 2015

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI


SIMPANG TIGA REDELONG
KASI PIDUM

SAKSI

SAHDANSYAH PUTRA JAYA, SH


JAKSA MUDA
NIP. 19760606 200501 1 012

Dr. Mohd Din, SH.MH

Catatan : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak mau menghadap sesudah dipanggil
menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHPidana.
TANDA PENERIMAAN
Pada hari .. Tanggal . 2015 Jam
Wib, Saya . Pangkat
Telah menyampaikan Surat Panggilan tersebut di atas kepada saksi Indra Mulia Pane dan
ternyata saksi tersebut diatas :
a. Menandatangani Surat panggilan ini.
b. Tidak berada di alamat tersebut dan surat ini panggilan telah disampaikan kepada :
Dengan tanda penerimaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.
Yang Menerima

Yang Menyampaikan

KEJAKSAAN NEGERI
SIMPANG TIGA REDELONG
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

:
:
:
:

B/N.1.30.4/ Ft.1/11/2014
B i a s a.
4 (empat) Lembar
Bantuan Pemanggilan Ahli

P - 38
Redelong,

November 2014

KEPADA YTH :
KEPALA KEPOLISIAN RESOR
BENER MERIAH
DIREDELONG

Untuk keperluan persidangan pada hari Senin tanggal 17 November


2014 sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi atas nama
terdakwa Isnadi Rasyid Bin Abd Rasyid, Dkk., dengan ini diminta bantuan
saudara agar kepada orang yang namanya tersebut di bawah ini
disampaikan surat panggilan sebagaimana terlampir.
Setelah ditandatangani oleh yang bersangkutan agar tanda
terimanya dikembalikan kepada kami.

Nama lengkap saksi

No.
1.

Indra Mulia Pane

2.

Bantasam Efendi

3.

Muhammad Zulfan

4.

Mustiar

Jabatan
Penyidik Pembantu,
Bripka, NRP
7712086
Penyidik Pembantu,
Brigadir, NRP
85120911
Penyidik Pembantu,
Bripda, NRP
91120135
Penyidik Pembantu,
Bripda, NRP
92110013

Ket.
Ahli
Saksi
Verbalisan
Saksi
Verbalisan
Saksi
Verbalisan

A.n. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI


SIMPANG TIGA REDELONG
Selaku Penuntut Umum

ISMIYADI, SH
JAKSA MUDA
NIP. 19791225 200312 1 004

TEMBUSAN :
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
3. Yth. Ketua Pengadilan TIPIKOR Aceh di Banda Aceh;
4. A r s i p.-