Anda di halaman 1dari 5

Etiologi

pekak

Merujuk masa bila berlakunya pekak pada


seseorang
Membawa impak yang berbeza kepada
kebolehan mendengar seseorang
(Paul,1998)

Sebelum Boleh
Berbahasa

Sukar menguasai
pertuturan
Tidak terdedah kepada
bunyi pertuturan dan
tidak dapat meniru
bunyi pertuturan
Tidak mengalami
proses pemerolehan
secara semula jadi

tidak
sukar utk
kuasai
bahasa

Sukar
dalam
penerimaa
n
pertutura
n

Selepas
boleh
berbahas
a
Pekak
apabila
dewasa
dapat
bertutur
dengan
baik

Faktor
pengalam
an
memberi
impak
yang akan
besar

Komunikasi yang terbatas


Pelabelan orang cacat
Kesusahan dalam mengakses maklumat
Tertinggal sedikit dalam pendidikan
Tidak dapat bersosial seperti insan biasa