Anda di halaman 1dari 10

LAPORAN PROJEK KECERIAN KELAS ABAD KE-21

Matlamat
Projek keceriaan ini dilaksantelah bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran
menjelang abad ke-21. Mewujudkan persekitaran kelas yang kondusif untuk menarik minat
murid-murid dan memaksimum cara belajar.
Objektif
1) Mewujudkan bilik darjah yang lengkap dengan teknologi terkini.
2) Menceritelah persekitaran fizikal bilik darjah dan mampu menarik minat murid-murid
untuk belajar.
3) Meningkatkan peratus lulus yang tinggi dalam setiap mata pelajaran.
4) Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
5) Meningkatkan kualiti pembelajaran di kalangan murid dan mutu pengajaran guru.
Pengenalan
Pendidikan meruptelah suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan
perhubungan komunikasi dan interaksi di antara individu dengan individu yang lain seperti
seorang ibu dengan anak, seorang rtelah dengan rtelah yang lain dan juga seorang guru
dengan anak muridnya.
Pendidikan bermula dari rumah dan seterusnya di sekolah. Di sekolah pendidikan
dijalankan di dalam bilik darjah. Bilik darjah meruptelah tempat di mana proses pengajaran dan
pembelajaran yang berlaku secara rasmi. Bilik darjah juga boleh ditakrifkan sebagai sebuah
bilik di mana sekumpulan murid diajar oleh seorang guru.
Persekitaran bilik darjah yang kondusif amat penting untuk murid-murid menjana ilmu
pengetahuan dan berinteraksi sesama mereka tanpa ada sebarang gangguan. Persekitaran
yang bersih dan ceria dan juga kelengkapan peralatan yang lengkap telah menjadikan proses
pengajaran pembelajaran lancar.
Menurut Sharifah Alwiah Alsagoff (1986:44), persekitaran fizikal bilik darjah yang baik
telah dapat meningkatkan kuasa serta sumber pengajaran guru. Beliau juga menekankan

tentang pengurusan dan penyususnan bilik darjah seperti cara guru menyusun kerusi meja,
mengorganisasi dan mengambil berat tentang penyususnan perabot dan alat bantu mengajar.
Dalam pendidikan menjelang abad ke-21, persekitaran bilik darjah yang kondusif
menjadi tarikan kepada murid-murid untuk mempelajari matematik dengan lebih seronok. Bilik
darjah yang bersih, ceria, pelbagai alat pandang dengar, dan ruang yang luas memudahkan
proses pengajaran pembelajaran guru dan murid.
Kepentingan Persekitaran Fizikal Bilik Darjah yang Kondusif
Menurut Mak Soon Sang (2008) faktor faktor yang boleh mempengaruhi corak dan
suasana interaksi di dalam bilik darjah pada lazimnya boleh diklasifikasikan kepada tiga
kategori iaitu faktor fizikal, faktor kemanusiaan yang boleh di lihat dari segi faktor sosial dan
emosi, dan faktor teknikal.
Dalam pengajaran pembelajaran matematik, faktor fizikal bilik darjah meruptelah ciri
yang penting dalam melahirkan murid yang bijak menaakul,bijak mengira dan kreatif. Guru
harus bijak menyusun peralatan, menyeditelah bahan bantu mengajar yang menarik dan
mengguntelah pelbagai kemudahan teknologi terkini.
Faktor fizikal merangkumi segala bentuk kemudahan dan peralatan yang terdapat di
sekolah. Bilik darjah yang kondusif mestilah mempunyai peralatan asas iaitu papan hitam,
papan kenyataaan, dan ruang yang selesa, meja dan kerusi untuk guru dan murid, almari, yang
di hiasi dengan penyediaan bahan-bahan bacaan, dan bahan bantuan mengajar serta peralatan
sokongan serta dihiasi dengan keceriaan dan kebersihan. Susunan meja dan kerusi dalam bilik
darjah sebaik-baiknya memberi kemudahan kepada murid-murid mengadtelah aktiviti
pembelajaran berpusatkan murid dan aktiviti berkumpulan. Murid mudah berintraksi sesama
mereka dan mudah berintraksi dengan guru. Bilik darjah yang berukuran 7 meter x 9 meter
boleh memuatkan 40 orang murid. Cahaya yang mencukupi dan pintu dan tingkap yang terbuka
yang membolehkan pengedaran udara yang secukupnya. Papan kenyataan yang dilengkapi
dengan jadual waktu, jadual bertugas, carta organisasi, pelan keselamatan, sudut mata
pelajaran, sudut bacaan atau rujukan, kata-kata motivasi, termasuk kemudahan penggunaan
laman web, komputer dan CD dan LCD sehingga melahirkan pembudayaan bilik darjah yang
kondusif. Hasilnya terjelma suasana yang harmonis, ceria, dan semangat kepada murid dan
guru untuk berada lebih lama kerana terasa seolah-olah berada dalam sebuah rumah sendiri,
wujudnya perasaan saling berkerjasama dan kekitaan dan semangat berdikari, iaitu bersama

berusaha

memajukan

diri

dan

kumpulan

secara

kolektif.(Haji

Samsudin

bin

Md

Noor, http://www.google.com.my).
Guru bertanggungjawab dalam menyeditelah persekitaran efektif bagi membantu proses
perkembangan murid. Guru juga perlu memastikan keperluan asas di dalam bilik darjah
mencukupi dan dihiasi dengan keceriaan dan kebersihan. Kejayaan guru mengurus fizikal,
sumber dan suasana bilik darjah yang kondusif bermakna guru telah berjaya membentuk
budaya berdisiplin murid, kerjasama, mematuhi arahan, dan seterusnya melahirkan modal
insan yang menjurus kepada pembinaan JERIS.
Justifikasi Peralatan dan Perabut
Dalam projek keceriaan ini saya telah memilih beberapa peralatan dan perabut yang
berkualiti tinggi dalam usaha mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran
matematik. Proses pengubahsuaian bilik darjah ini juga mengambilkira harga pasaran semasa
dan peralatannya juga sesuai untuk murid-murid sekolah rendah.
Keluasan bilik darjah 7600mm x 9000m dan berskala 1:100 ini merangkumi segala
peralatan dan perabut yang selalu diguntelah di dalam bilik darjah. Antaranya dinyattelah
seperti berikut di bawah ini;
Perabut dan peralatan ( kerusi/meja/ABM)
Sejumlah 6 buah meja bulat untuk murid dan sebuah meja guru berbentuk segi empat
tepat. Meja murid di letakkan di ruang tengah bilik darjah dalam keadaan dua baris
bertentangan. Pelbagai warna dipilih untuk meja murid iaitu merah, jingga, kuning, hijau dan
ungu. Saya memilih warna yang berlainan agar kelas nampak ceria dan berlainan daripada
kelas yang sebelum ini.
Meja guru diletakkan di hujung hadapan dinding utama bilik darjah. Kedudukan seperti
ini mudah untuk guru mengawasi pergertelah murid dan menjalankan proses pengajaran
pembelajaran.
Sejumlah 5 buah kerusi pelbagai warna untuk setiap meja diguntelah. Jadi secara
keseluruhannya sejumlah 30 buah kerusi bagi 6 buah meja murid. Kedudukan kerusi melingkari
meja murid amat sesuai untuk aktiviti berkumpulan dan amat praktikal untuk murid sekolah
rendah.

Saya juga meletakkan 2 buah meja permainan di antara dua baris meja murid dan di
dinding beltelahg bilik darjah. Meja permainan ini telah mempunyai pelbagai permainan yang
sesuai untuk kelas matematik antaranya congkak, building blocks, abacus, bead roller coaster,
building beakers, stacking rings dan toy hammering block.
Semua peralatan kerusi dan meja ini telah dibekalkan oleh pihak Damansara Store
IKEA. Saya memilik pembekal ini kerana mereka menjual barangan yang berkualiti tinggi dan
mempunyai pelbagai saiz dan bentuk yang menarik dan sesuai untuk perkembangan minda
murid-murid. Di samping itu, mereka menyeditelah pelbagai warna yang ceria dan sukar
didapati daripada pembekal perabut yang lain.
Lantai
Lantai simen telah digantikan dengan jubin untuk keseluruhan bilik darjah yang bersaiz
7.6m x 9m. Saya memilih jubin berukuran 40cmx40cm,jenis Madeiras Series (C40015) keluaran
White Horse Ceramic World berwarna kuning air. Pemilihan jubin ini diambil kira dari segi
harganya yang berpatutan dan senang dicuci. Jubin yang cantik dan kemas telah menjadikan
bilik darjah kelihatan bersih dan ceria. Jubin yang dipilih haruslah bersesuaian dengan saiz dan
mempunyai tahap keselamatan yang baik. Jubin yang dicadangkan adalah dari jenis yang tidak
licin dan mudah untuk dibersihkan. Penggunaan jubin yang berkualiti juga dapat menjimatkan
kos kerana tidak perlu untuk ditukar atau diganti selalu. Permukaan jubin juga perlu diambil kira
kerana jika permukaan yang licin telah membahaytelah murid. Murid telah mudah terjatuh oleh
itu, permukaan jubin yang dipilih perlulah sesuai dan mudah untuk diselenggara.
Barangan Elektrik/ICT
Bilik darjah ini juga telah dilengkapi dengan set LCD Projector, screen projector, LCD
TV, speaker, laptop, microphone dan monitoring bracket. Peralatan ini amat penting dalam
proses pengajaran pembelajaran matematik kerana banyak maklumat boleh diperolehi melalui
rancangan TV Pendidikan, Astro Tutor TV, dan sebagainya.
Screen Projector diletakkan di atas papan hitam dan perlu ditarik ke bawah apabila guru
hendak mengguntelahnya. LCD Projector pula di tempatkan di hadapan papan hitam
berdekatan dengan meja guru selari dengan pintu masuk utama bilik darjah. Seterusnya set
LCD TV dan speaker diletakkan di dalam almari pasang siap di dinding beltelahg bilik darjah.
Kedudukan ini amat sesuai kerana tidak mengganggu pergertelah murid dan guru.

Set peralatan elektrik ini saya memperolehi daripada beberapa syarikat pembekal
terkemuka antaranya Courts Mammoth cawangan Sungai Petani,Kedah, PC Depot cawangan
Sungai Petani,Kedah, dan juga melalui pembelian online di internet.
Penggunaan alat ini bersesuaian untuk guru mempamerkan setiap latihan atau aktiviti
yang ingin ditunjukkan kepada murid tanpa perlu penerangan yang panjang. LCD projector ini
sebaik-baiknya diletakkan dihadapan kelas kerana murid telah mudah untuk melihat terus
kedepan tanpa ada ganguan atau halangan dari setiap sudut.
Bagi menarik minat murid untuk belajar diseditelah saluran astro yang banyak
mengandungi saluran-saluran pendidikan yang sesuai untuk setiap pengajaran. Murid telah
dapat menonton terus setiap saluran yang berkaitan dengan p & p yang ditayangkan secara
langsung dan keadaan ini memberi peluang kepada murid yang tidak mempunyai astro dirumah
untuk sama-sama menonton saluran pendidikan yang ada didalam rancangan tersebut.
Penyaman udara
Penghawa dingin juga meruptelah alat yang penting untuk menjadikan sesebuah bilik
darjah itu kelihatan kondusif kerana murid telah dapat belajar dengan selesa di bawah udara
yang dingin dan segar. Pengudaraan yang baik penting untuk meningkatkan semangat belajar
dikalangan murid. Setiap murid perlu berasa selesa semasa sesi pembelajaran berlangsung
tanpa rasa gelisah atau panas yang telah membuatkan mereka hilang tumpuan semasa sesi
pembelajaran.
Suasana bilik darjah yang selesa dan nyaman telah mempengaruhi perkembangan
emosi kanak-kanak. Bilik darjah ini telah dilengkapi dengan 2 set sistem penyaman udara York
Cooling King L-series,keluaran YORK Malaysia. Oleh kerana bilik darjah ini sentiasa
mengguntelah LCD Projector, pintu kelas telah ditutup dan penyaman udara telah membantu
mengawal aliran udara.
Ruang membaca
Bilik darjah ini juga telah di wujudkan ruang bacaan di sudut kiri dinding beltelahg kelas.
Ruang membaca tersebut telah diletakkan rak buku bacaan berbentuk L. Murid-murid telah
mengguntelah masa lapang mereka dengan mengunjungi sudut ini untuk membaca buku,
berinteraksi dengan rtelah-rtelah dan boleh dijadikan tempat untuk berehat bagi murid yang
tidak sihat. Ruang bacaan juga telah dipagari dengan pagar-pagar kecil berwarna putih. Ianya

telah menjadi ruang pemisah di antara ruang belajar dan ruang sosial. Rak-rak buku dan pagar
tersebut telah dibekalkan oleh IKEA.
Rak buku yang disusun ditepi memudahkan guru menyimpan setiap bahan rujukan atau
ABM bagi memudahkan murid untuk mencapai dan mengambil bahan-bahan tersebut semasa
proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.
Dinding
Sebelah kanan dari hadapan papan hitam
Dinding ini telah diwarntelah dengan cat keluaran Colourland iaitu Colourland Stain-less
Premium Washable Paint. Dinding ini telah diwarntelah dengan dua ton warna kuning yang
dipisahkan dengan kepingan jubin bercorak. Penggunaan warna yang cerah juga dapat
menghasilkan sebuah bilik darjah yang kelihatan luas. Selain itu , cat yang dipilih juga dari jenis
yang mudah dicuci kerana murid-murid selalunya telah menjadikan dinding bilik darjah sebagai
tempat untuk menyandar dan sekiranya cat yang dipilih bukan dari jenis yang mudah dicuci
maka telah terhasillah pelbagai gambaran yang tidah sedap dipandang mata.
Dinding telah mempunyai tiga keping tingkap bercermin dan dua pintu masuk di sebelah
kiri dan kanan. Juga mempunyai 1 set penyaman udara di bahagian atas dinding.
Sebelah kiri dari hadapan papan hitam
Dinding ini tidak mempunyai tingkap dan di atasnya diletakkan 1 set penyaman udara.
Saya memilih warna yang sama seperti dinding sebelah kanan. Terdapat beberapa corak mural
telah dihasilkan dan juga kata-kata hikmat telah ditulis di bahagian bawah dinding. Ini
membolehkan murid-murid sentiasa peka terhadap persekitaran bilik darjah dan sifat ingin tahu
dan proses belajar telah berlarutan.
Bahagian hadapan kelas
Papan kenyataan juga diletakkan di bahagian hadapan bilik darjah ini bagi
memudahkan guru melampirkan atau mempamerkan sesuatu bahan atau maklumat yang
berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran matematik sebagai rujukan oleh setiap murid.
Sebagai contoh, carta organisasi, jadual tugas murid, jadual penggunaan kelas matematik dan
sebagainya. Papan hitam diletakkan di antara papan kenyataan tersebut.

Bahagian beltelahg kelas


Dinding di bahagian beltelahg kelas telah dimuatkan dengan set almari pasang siap.
Almari jenis ini dipilih kerana amat praktikal penggunaannya. Banyak ruang dapat diisi dengan
pelbagai alatan seperti bahan bantu mengajar, set LCD TV dan speaker, alat permainan dan
sebagainya. Kedudukannya lebih teratur dan menjimatkan ruang. Alat pandang dengar ini
diguntelah bagi memudahkan murid untuk menonton atau melihat perisian-perisian yang
dibekalkan untuk sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Keadaan ini membuatkan murid
telah lebih memberi perhatian semasa p & p dijalankan kerana setiap murid akan berpeluang
untuk menonton tanpa gangguan.
Penutup
Dengan adanya bilik darjah yang dipenuhi pelbagai fungsi, semestinya dapat
menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan berjaya. Murid-murid tidak lagi
berasa bosan dan mereka telah lebih bersemangat dengan wujudnya pelbagai kemudahan ICT
dan bahan bantu mengajar yang menarik. Bilik darjah yang cantik dan ceria menjadikan muridmurid seronok untuk datang ke sekolah setiap hati. Jadi budaya ponteng sekolah telah dapat
dikurangkan.
Pengurusan bilik darjah yang dinamik bergantung kepada kebijaksanaan guru
memainkan peranan sebaik mungkin bagi menghasilkan bilik darjah yang harmonis, kondusif
dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang memberansangkan serta mencapai
objektif.

REFLEKSI
Dalam menyempurnakan internship, saya telah mendapat tugasan berpasangan untuk
mengenal pasti sebuah bilik darjah di sekolah sendiri untuk suatu projek keceriaan bilik darjah
menjelang abad ke-21 supaya persekitaran fizikal bilik darjah yang dipilih dapat dipertingkatkan
sehingga menjadi bilik darjah yang kondusif, khususnya untuk proses pengajaran dan
pembelajaran.
Oleh yang demikian, kami memilih sebuah kelas di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil
sebagai bahan tugasan. Pemilihan kelas ini dibuat kerana kedudukannya yang

senang

dikunjungi oleh semua murid. Kelas ini juga bersebelahan dengan bilik guru dan pejabat yang
dapat dilihat oleh pengunjung. Langkah yang pertama, saya telah mengambil gambar kelas
tersebut daripada pelbagai sudut. Antaranya dari muka pintu kelas, ruang tengah, sudut tepi
dan bahagian beltelahg kelas. Setelah itu saya mula memikirkan bagaimana untuk
mengubahsuai kelas tersebut agar dapat menjadi satu kelas yang kondusif dan sesuai untuk
proses pengajaran pembelajaran di peringkat sekolah rendah. Saya juga membuat bacaan
daripada laman web untuk mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri fizikal bilik darjah yang
kondusif.
Saya juga mendapatkan idea dan pandangan daripada guru-guru tentang susun atur
peralatan untuk menjadikan persekitaran bilik darjah yang bakal diubahsuai sesuai dengan
jumlah murid dan kepentingannya terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Beberapa
orang guru banyak membantu dalam mencari maklumat dan juga cara membuat anggaran kos
untuk memaksimumkan kos yang diperuntukkan. Saya amat berterima kasih kepada mereka
kerana sentiasa memberi kerjasama yang baik ketika menjalankan tugasan ini.
Dalam melaksanakan projek ini, kekuatan untuk mendapatkan setiap butiran maklumat
memerlukan saya berkomunikasi dengan ramai orang. Saya telah membuat tinjauan di
beberapa stor pembekal bahan binaan untuk mendapatkan sebut harga peralatan dan
sebagainya. Pada mulanya saya agak malu untuk berbuat demikian tetapi kerjasama yang
diberikan oleh pihak terbabit membuatkan saya berasa seronok dan bersemangat.
Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang saya hadapi ketika
menjalankan tugasan ini. Masalah yang dihadapi ialah ketika melakukan proses lakaran pelan
lantai dan dinding serta kedudukan susun atur peralatan dan perabut di dalam bilik darjah
tersebut. Pada mulanya saya melakarkan pelan dengan mengguntelah pembaris biasa dan
timbul masalah menentukan skala. Untuk mengatasi masalah itu, saya cuba mendapatkan
maklumat tentang kaedah yang sesuai untuk melukis pelan berserta dengan skala. Dengan itu

saya cuba belajar megguntelah program autoCAD. Saya mendapat bimbingan daripada
seorang guru Kemahiran Hidup di sekolah.
Kelemahan yang kedua ialah saya menghadapi masalah ketika membuat bajet projek.
Kos maksimum yang diperuntukkan ialah sebanyak RM 25 000.00. Saya beberapa kali
membuat pengiraan kerana kos anggaran yang saya perolehi melebihi peruntukkan. Saya cuba
memaksimumkan bahan-bahan seperti peralatan elektrik, perabut dan peralatan ABM. Saya
mendapatkan pembekal yang boleh memberikan harga yang murah dan alatan yang diperolehi
berkualiti.
Kesimpulannya, projek keceriaan ini membantu saya menyusun idea mengubahsuai
kelas lama agar menjadi sebuah kelas yang kondusif untuk pengajaran pembelajaran
Matematik. Ianya juga menjana pengetahuan baru saya tentang penggunaan program autoCAD
yang amat sesuai untuk melakarkan pelbagai pelan dan sebagainya. Melalui tugasan ini saya
banyak berkomunikasi dengan orang luar dan membuatkan saya lebih berani menonjolkan diri.
Walaupun tugasan ini agak sukar, tunjuk ajar daripada pasangan dan guru-guru membolehkan
saya menyiapkannya dengan sempurna.