Anda di halaman 1dari 21

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015
TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2015
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a.
b.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik secara tidak melawan
hukum dan memenuhi persyaratan, perlu diberikan tunjangan profesi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima
Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang
Pendidikan Dasar di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah untuk semester 2
(dua) Tahun Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4893);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru
dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan
Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian APBN Tahun
Anggaran 2015;

7.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian


Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8;

8.

Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan


Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15;

9.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang


Pemberian Kuasa kepada Direktur yang menangani Pembinaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta Direktorat
Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian
Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus dan Subsidi Tunjangan Fungsional;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang


Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG


PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BREBES, PROVINSI
JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2015

PERTAMA

Memberikan tunjangan profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada
Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah yang
namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama


diberikan setiap bulan yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru
yang bersangkutan dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perpajakan.
Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud diktum Kedua dibayarkan
selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan beban kerjanya
sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
Dinas Pendidikan kabupaten / kota wajib melakukan verifikasi terhadap data
guru sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu sebelum melakukan
pembayaran tunjangan profesi.

KELIMA

Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud diktum Kedua bersumber dari


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana transfer daerah
Tahun Anggaran 2015.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31
Desember 2015.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2015
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ANB.
DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR,
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D


NIP 19590801 198503 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMOR 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
Masa berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015
Kab/Kota
Provinsi
No.
1

: Kabupaten Brebes
: JAWA TENGAH
NAMA/NIP/NUPTK/
NO PESERTA/NRG

UNIT KERJA
SD NEGERI BANDUNGSARI 02

N. DURKINAH
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196502101990032005
: 0542743646300022
: 12032902710951
: 120271512087

Tarsan
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196503161990031005
: 4648743646200012
: 08032902710081
: 082036392002

CASMAN
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196705161988061002
: 1848745647200012
: 12032902710686
: 120271176074

ROKAYAH
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 195911231979112002
: 2455737639300013
: 10032902710096
: 102390362005

NO REK. BANK /
TUNJANGAN
BANK RAKYAT INDONESIA Cabang .
No Rek. 001401006827536 a/n N
DURKINAH
Tunjangan : Rp. 3,565,000

SD NEGERI BANJARHARJA 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang UNIT


BAROS-BREBES
No Rek. 585201005296531 a/n Tarsan
Tunjangan : Rp. 3,677,300

SD NEGERI BANJARHARJA 05

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang .


No Rek. 001401006843532 a/n CASMAN
Tunjangan : Rp. 4,078,100

SD NEGERI BANJARHARJA 06

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 03898


-- UNIT BANJARHARJO BREBES
No Rek. 389801011764532 a/n ROKAYAH
Tunjangan : Rp. 2,899,500

Abu Heri, S.pd.


NIP
: 195903121979111001
NUPTK
: 2644737639200022
NO PESERTA : 07032902700108
NRG
: 072136632486

SD NEGERI BANTARKAWUNG 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005247539 a/n Abu Heri,
S.pd.
Tunjangan : Rp. 4,616,600

TARJAN
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI BANTARKAWUNG 04

BANK NEGARA INDONESIA Cabang No Rek. 330322727 a/n TARJAN

: 196407081986081001
: 1040742644200013
: 13032902711214
: 130271958078

Tunjangan : Rp. 4,078,100

Iriani Mundiana, S.pd


NIP
: 196212041983042003
NUPTK
: 4536740642300013
NO PESERTA : 07032902700246
NRG
: 073635054011

SD NEGERI BENTAR 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004683538 a/n Iriani
Mundiana, S.pd
Tunjangan : Rp. 4,339,000

MOERNI HATI
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI BLUBUK
: 196005151984052001
: 2847738639300012
: 11032902710226
: 110271324049

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KCP


Jatibarang Brebes
No Rek. 067601001235534 a/n MOERNI
HATI
Tunjangan : Rp. 4,078,100

ROISAH
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI BLUBUK
: 195910051979112001
: 9337737639300013
: 11032902710213
: 110271900053

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KCP


Jatibarang Brebes
No Rek. 067601001097538 a/n ROISAH

Suwela, S.pd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196206071986081001
: 3939740642200032
: 07032902700410
: 073929054008

10

Tunjangan : Rp. 4,475,700


SD NEGERI BLUBUK

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004558539 a/n Suwela, S.pd
Tunjangan : Rp. 4,078,100

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMOR 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
Masa berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015
Kab/Kota
Provinsi
No.
11

: Kabupaten Brebes
: JAWA TENGAH
NAMA/NIP/NUPTK/
NO PESERTA/NRG

TORIKHA
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

UNIT KERJA
SD NEGERI BLUBUK

: 196206091986082002
: 4941740641300012
: 12032902711157
: 120271142065

NO REK. BANK /
TUNJANGAN
BANK RAKYAT INDONESIA Cabang .
No Rek. 001401006576533 a/n TORIKHA
Tunjangan : Rp. 3,832,800

12

Teguh Priyatno
NIP
: 196711231993031005
NUPTK
: 6455745648200003
NO PESERTA : 08032902710170
NRG
: 085534059017

SD NEGERI BOJONGSARI 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004883536 a/n Teguh
Priyatno
Tunjangan : Rp. 3,715,800

13

WAGINO HER ISNANTO


NIP
: 196005041979111001
NUPTK
: 3836738639200032
NO PESERTA : 09032902710029
NRG
: 091486867018

SD NEGERI BUARA 05

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005314530 a/n WAGINO
HER ISNANTO
Tunjangan : Rp. 4,616,600

14

SRI RAHAYU NINGSIH


NIP
: 196109011982012006
NUPTK
: 7233739641300013
NO PESERTA : 13032902711516
NRG
: 130271972160

SD NEGERI BUARAN 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 155 KC KOTA BUMI


No Rek. 015501016504538 a/n SRI RAHAYU
NINGSIH
Tunjangan : Rp. 4,339,000

15

WAHYU WIDIYANTI
NIP
: 196709282000122003
NUPTK
: 1260745647300013
NO PESERTA : 09032902710129
NRG
: 092639402010

SD NEGERI BUARAN 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 00980


-- Unit Sampangan SEMARANG PANDAN
No Rek. 098001028799538 a/n WAHYU
WIDIYANTI
Tunjangan : Rp. 3,753,800

16

KUSTIN RETNO UTI


NIP
: 195705231982012002
NUPTK
: 5855735637300002
NO PESERTA : 11032902710913
NRG
: 110271349045

SD NEGERI BULAKAMBA 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KCP


Jatibarang Brebes
No Rek. 067601001345533 a/n KUSTIN
RETNO UTI
Tunjangan : Rp. 4,339,000

17

Umi Arifwati, S.pd


NIP
: 196006241980122002
NUPTK
: 7956738640300002
NO PESERTA : 07032902700105
NRG
: 075629052008

SD NEGERI BULAKAMBA 03

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Brebes


No Rek. 001401003916530 a/n Umi Arifwati,
S.pd

RIHANAH
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI BULAKELOR 03

18

Tunjangan : Rp. 4,762,000

: 196212311983042038
: 4563740642211003
: 13032902711366
: 130271111053

BANK NEGARA INDONESIA Cabang


60516960 - 60:KK Ketanggungan - 05 - 169
No Rek. 330326017 a/n RIHANAH
Tunjangan : Rp. 4,339,000

19

Ibnu Muchamad Tasdiq


NIP
: 197202231999031004
NUPTK
: 2555750651200022
NO PESERTA : 08032902710212
NRG
: 085525064007

SD NEGERI CENANG 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004478535 a/n Ibnu
Muchamad Tasdiq
Tunjangan : Rp. 3,214,700

20

SUBUKHI
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI CENANG 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 0220 KC ENREKANG


No Rek. 022001004309535 a/n SUBUKHI

: 196201262006041005
: 2458740644200002
: 13032902711484
: 130271984165

Tunjangan : Rp. 2,696,200

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMOR 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
Masa berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015
Kab/Kota
Provinsi
No.

: Kabupaten Brebes
: JAWA TENGAH
NAMA/NIP/NUPTK/
NO PESERTA/NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /
TUNJANGAN

21

Sulistiowati, S.pd
NIP
: 195907271979112003
NUPTK
: 7059737639300013
NO PESERTA : 07032904700067
NRG
: 075930051003

SD NEGERI CENANG 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005003537 a/n Sulistiowati,
S.pd
Tunjangan : Rp. 4,616,600

22

Supatmi, S.pd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI CENANG 02
: 196403191987032007
: 9651742644300002
: 07032905000446
: 075126056004

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005196534 a/n Supatmi, S.pd

TOHARA
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196212051986081001
: 0537740643200013
: 13032902711377
: 130271962072

CASWO
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196005041982011010
: 7737738641200002
: 10032902710139
: 101486867013

MUJIYANA
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196308031999031001
: 2135741643200033
: 13032902711290
: 130271223076

SOLIKHIN
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 195903211982011004
: 5653737640200002
: 10032902710121
: 102286362013

YATI UMIYATI
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196204021983042005
: 3734740642300012
: 10032902710213
: 101336877011

SAIRAH
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196504291986082001
: 6761743644300002
: 13032902711174
: 130271962153

Riyono
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196010051980121004
: 2337738640200053
: 07032902700124
: 073733052012

Tawudi, Spd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 195908141979111001
: 9146737639200033
: 07032902700100
: 074631051019

23

24

25

26

27

28

29

30

Tunjangan : Rp. 4,078,100


SD NEGERI CIAWI

BANK NEGARA INDONESIA Cabang No Rek. 330322342 a/n TOHARA


Tunjangan : Rp. 4,078,100

SD NEGERI CIBENDUNG 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005113536 a/n CASWO
Tunjangan : Rp. 4,339,000

SD NEGERI CIBENDUNG 02

BANK NEGARA INDONESIA Cabang No Rek. 330322217 a/n MUJIYANA


Tunjangan : Rp. 3,214,700

SD NEGERI CIBENDUNG 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang UNIT


BAROS-BREBES
No Rek. 585201005271531 a/n SOLIKHIN
Tunjangan : Rp. 4,206,500

SD NEGERI CIBENDUNG 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004490537 a/n YATI
UMIYATI
Tunjangan : Rp. 3,953,600

SD NEGERI CIHAUR 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 3687 UNIT PAGUYANGAN BUMIAYU


No Rek. 368701014675535 a/n SAIRAH
Tunjangan : Rp. 4,078,100

SD NEGERI CIKEUSAL KIDUL 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 05852


-- UNIT BAROS BREBES
No Rek. 585201004775532 a/n RIYONO
Tunjangan : Rp. 4,475,700

SD NEGERI CIKEUSAL LOR 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005251538 a/n Tawudi, Spd
Tunjangan : Rp. 4,616,600

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMOR 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
Masa berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015
Kab/Kota
Provinsi
No.
31

32

33

34

35

36

37

: Kabupaten Brebes
: JAWA TENGAH
NAMA/NIP/NUPTK/
NO PESERTA/NRG

UNIT KERJA
SD NEGERI CIKEUSAL LOR 02

Tarmun, Spd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196003161982011003
: 8648738641200012
: 07032902700149
: 074826052010

RUSKAM
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196408141986081001
: 3146742644200013
: 13032902711213
: 130271633053

DASTO
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196205131983041001
: 4845740644200002
: 12032902711146
: 120271338099

WAKHYONO
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196208051982011001
: 6137740641200013
: 10032902710164
: 101488877015

RUTONO
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196802121989031007
: 9544746648200002
: 11032902710439
: 110271821062

Ratmo
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196609111992031006
: 4243744647200013
: 08032902710140
: 084332058022

RUSAN
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196604251991021002
: 6757744646200012
: 12032902710823
: 120271448079

NO REK. BANK /
TUNJANGAN
BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA
SMG BREBES
No Rek. 001401005102535 a/n Tarmun, Spd
Tunjangan : Rp. 4,339,000

SD NEGERI CIKUYA 03

BANK NEGARA INDONESIA Cabang No Rek. 330322284 a/n RUSKAM


Tunjangan : Rp. 4,078,100

SD NEGERI CILIBUR 04

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang .


No Rek. 001401006599531 a/n DASTO
Tunjangan : Rp. 4,339,000

SD NEGERI CIPAJANG 04

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004797531 a/n WAKHYONO
Tunjangan : Rp. 4,339,000

SD NEGERI CIPUTIH 03

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KCP


Jatibarang Brebes
No Rek. 067601001179534 a/n RUTONO
Tunjangan : Rp. 3,953,600

SD NEGERI DUKUH JERUK 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Brebes


No Rek. 001401003838538 a/n Ratmo
Tunjangan : Rp. 3,677,300

SD NEGERI DUKUHJERUK 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang .


No Rek. 001401007026531 a/n RUSAN
Tunjangan : Rp. 3,832,800

38

ENDANG WAHYUNINGSIH
NIP
: 197306021999032009
NUPTK
: 4934751652300002
NO PESERTA : 13032902710578
NRG
: 130271214061

SD NEGERI DUKUHTURI 02

BANK NEGARA INDONESIA Cabang


60502804 - 04:Bumiayu - 05 - 028
No Rek. 330324510 a/n ENDANG
WAHYUNINGSIH
Tunjangan : Rp. 3,214,700

39

NUR KHIKMAH NINGSIH


NIP
: 196907061993032006
NUPTK
: 8038747649300023
NO PESERTA : 13032902710922
NRG
: 130271548084

SD NEGERI DUKUHTURI 04

BANK NEGARA INDONESIA Cabang


60502804 - 04:Bumiayu - 05 - 028
No Rek. 330324688 a/n NUR KHIKMAH
NINGSIH
Tunjangan : Rp. 3,832,800

40

Sucarko, S.pd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI GANGGAWANG 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005229531 a/n Sucarko, S.pd

: 195902121982011010
: 9544737640200002
: 07032902700140
: 072136632684

Tunjangan : Rp. 4,339,000

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMOR 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
Masa berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015
Kab/Kota
Provinsi
No.
41

42

: Kabupaten Brebes
: JAWA TENGAH
NAMA/NIP/NUPTK/
NO PESERTA/NRG

UNIT KERJA
SD NEGERI GEGERKUNCI 01

Suwarno
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196310101984051002
: 1342741643200023
: 08032902710036
: 084233055061

SARWIN
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 195805201978021002
: 8852736638200002
: 11032902710458
: 110271031036

NO REK. BANK /
TUNJANGAN
BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA
SMG BREBES
No Rek. 001401004224538 a/n Suwarno
Tunjangan : Rp. 4,206,500

SD NEGERI GUNUNGSUGIH 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KCP


Jatibarang Brebes
No Rek. 067601000997531 a/n SARWIN
Tunjangan : Rp. 4,616,600

43

SLAMET PUJIYONO
NIP
: 196606171993011001
NUPTK
: 0949744646200012
NO PESERTA : 13032902711087
NRG
: 130271774185

SD NEGERI IGIRKLANCENG 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 0220 KC ENREKANG


No Rek. 022001006624533 a/n SLAMET
PUJIYONO
Tunjangan : Rp. 3,565,000

44

Tarko
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI INDRAJAYA 03

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004721530 a/n Tarko

: 196511221991031010
: 5454743646200003
: 08032902710104
: 085434057005

Tunjangan : Rp. 3,492,400

45

TULUS IRIANTO
NIP
: 196103251983041002
NUPTK
: 7657739642200002
NO PESERTA : 10032902710200
NRG
: 102486372010

SD NEGERI JATIBARANG KIDUL 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang UNIT


BAROS-BREBES
No Rek. 585201005330539 a/n TULUS
IRIANTO
Tunjangan : Rp. 4,339,000

46

KOYATI
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI JATIROKEH 03

BANK NEGARA INDONESIA Cabang No Rek. 330329472 a/n KOYATI

: 196504111991032005
: 7743743646300012
: 13032902711178
: 130271592077

Tunjangan : Rp. 3,832,800

47

Kursi Aris Moenandar, S.pd


NIP
: 196205141983041003
NUPTK
: 7846740641200012
NO PESERTA : 07032902700257
NRG
: 074628054004

SD NEGERI JATISAWIT 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005022531 a/n Kursi Aris
Moenandar, S.pd
Tunjangan : Rp. 4,206,500

48

HERI SETIAWAN
NIP
: 197005202005011013
NUPTK
: 4852748650200012
NO PESERTA : 13032902710789
NRG
: 130271675071

SD NEGERI JATISAWIT 03

BANK NEGARA INDONESIA Cabang


60502804 - 04:Bumiayu - 05 - 028
No Rek. 330324543 a/n HERI SETIAWAN

RATIB
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI JATISAWIT 03
: 196509172008011002
: 9249743646200003
: 13032902711146
: 130271529187

Ali Mamuri
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196207231983041002
: 9055740642200003
: 08032902711148
: 085530054019

49

50

Tunjangan : Rp. 2,990,000


BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 3687 UNIT PAGUYANGAN BUMIAYU
No Rek. 368701014690535 a/n RATIB
Tunjangan : Rp. 2,868,700
SD NEGERI JATISAWIT 04

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 03014


-- UNIT NGASEM
No Rek. 301401013547534 a/n ALI MAMURI
Tunjangan : Rp. 4,339,000

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMOR 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
Masa berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015
Kab/Kota
Provinsi
No.

: Kabupaten Brebes
: JAWA TENGAH
NAMA/NIP/NUPTK/
NO PESERTA/NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /
TUNJANGAN

51

KRISTIANA YUSWARINI
NIP
: 196610121988062001
NUPTK
: 8344744646200003
NO PESERTA : 12032902710710
NRG
: 120271212089

SD NEGERI JATISAWIT 04

BANK MANDIRI Cabang 13915 KCP


Bumiayu
No Rek. 9000010099035 a/n KRISTIANA
YUSWARINI
Tunjangan : Rp. 3,953,600

52

KUSDIYANTI
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI KALIERANG 04

BANK MANDIRI Cabang 13915 KCP


Bumiayu
No Rek. 9000010110980 a/n KUSDIYANTI

: 196006191983042003
: 8951738640300002
: 12032902710372
: 120271547085

Tunjangan : Rp. 4,206,500

53

NASYIYATUL ASYIYAH
NIP
: 196412291985082002
NUPTK
: 4561742646300003
NO PESERTA : 13032922011191
NRG
: 132201846007

SD NEGERI KALIERANG 04

BANK NEGARA INDONESIA Cabang


60502804 - 04:Bumiayu - 05 - 028
No Rek. 330324677 a/n NASYIYATUL
ASYIYAH
Tunjangan : Rp. 4,206,500

54

SUNARSIH
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI KALIJURANG 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KCP


Jatibarang Brebes
No Rek. 067601000842532 a/n SUNARSIH

55

56

57

58

59

60

: 195608171977012005
: 1149734645300003
: 11032902710486
: 110271913042

Tunjangan : Rp. 4,762,000

ANDRI YUGO PRABOWO


NIP
: 198203262006041006
NUPTK
: 2658760660200002
NO PESERTA : 14032922010701
NRG
: 142201393004

SD NEGERI KALIKAMAL

Suwidi, S.pd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI KALINUSU 03
: 196510201989031014
: 6352743644200033
: 07032902700912
: 072239892003

Jaedun
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196009121979111002
: 5244738639200003
: 08032902712142
: 084432052032

Sadikun, S.pd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196107041985081001
: 8036739641110063
: 07032902700389
: 070271515001

Tunjangan : Rp. 2,696,200


BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA
SMG BREBES
No Rek. 001401004826534 a/n Suwidi, S.pd
Tunjangan : Rp. 3,953,600
SD NEGERI KALIWADAS 03

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 00981


-- Unit Majapahit
No Rek. 098101019367534 a/n Jaedun
Tunjangan : Rp. 4,616,600

SD NEGERI KALIWLINGI 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005252534 a/n Sadikun, S.pd
Tunjangan : Rp. 4,078,100

ICIH JUNAERAH
NIP
: 196804031988062001
NUPTK
: 3735746648300022
NO PESERTA : 13032922011001
NRG
: 132201522012

SD NEGERI KARANGJUNTI 01

NGADINEM
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI KARANGJUNTI 01
: 196112011986082001
: 5533739640300033
: 09032902710108
: 091835372017

BANK NEGARA INDONESIA Cabang No Rek. 0374368376 a/n ANDRI YUGO


PRABOWO

BANK NEGARA INDONESIA Cabang No Rek. 330327124 a/n ICIH JUNAERAH


Tunjangan : Rp. 3,953,600
BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA
SMG BREBES
No Rek. 001401004722536 a/n NGADINEM
Tunjangan : Rp. 4,078,100

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMOR 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
Masa berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015
Kab/Kota
Provinsi
No.
61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

: Kabupaten Brebes
: JAWA TENGAH
NAMA/NIP/NUPTK/
NO PESERTA/NRG

UNIT KERJA
SD NEGERI KECIPIR 02

RASNYA
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196604251988061003
: 1757744647200032
: 11032902710543
: 110271049046

KATENO
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 197404021999021008
: 0734752653200012
: 08032902711233
: 081435937002

MURNIATI
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196101041983042001
: 9436739641300002
: 12032902711074
: 120271293083

SUTANTO
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 195901281985081002
: 3460737641200002
: 14032902710900
: 140271729053

SUYADI
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 195808121979111003
: 9144736637200003
: 11032902710680
: 110271263059

KASAN
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196902162008011006
: 5548747651200002
: 13032902710967
: 130271984082

AGUS RIYADI
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 198208122010011020
: 3540760660200003
: 14032902710911
: 140271314035

RASIM
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 195907071982011007
: 1039737640200013
: 12032902710205
: 120271271212

ASIYAH
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196310131984052003
: 0345741643300043
: 11032902710636
: 110271255056

BANK NEGARA INDONESIA Cabang


SENAYAN
No Rek. 120256252 a/n RASNYA
Tunjangan : Rp. 3,953,600

SD NEGERI KEDAWON

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 05864


-- UNIT LUWUNG GEDE BREBES
No Rek. 586401003402535 a/n KATENO
Tunjangan : Rp. 3,492,400

SD NEGERI KEDAWON

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang .


No Rek. 001401007118532 a/n MURNIATI
Tunjangan : Rp. 4,339,000

SD NEGERI KEDAWON

BANK NEGARA INDONESIA Cabang No Rek. 0334473003 a/n SUTANTO


Tunjangan : Rp. 4,078,100

SD NEGERI KEDAWON

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KCP


Jatibarang Brebes
No Rek. 067601001325533 a/n SUYADI
Tunjangan : Rp. 4,616,600

SD NEGERI KEDUNGBOKOR 02

BANK NEGARA INDONESIA Cabang No Rek. 330326426 a/n KASAN


Tunjangan : Rp. 2,696,200

SD NEGERI KEMIRIAMBA

BANK NEGARA INDONESIA Cabang No Rek. 0374369573 a/n AGUS RIYADI


Tunjangan : Rp. 2,696,200

SD NEGERI KEMUKTEN 03

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang .


No Rek. 001401006468536 a/n RASIM
Tunjangan : Rp. 4,339,000

SD NEGERI KETANGGUNGAN 09

Drs. Seno Wasito


NIP
: 196303211984051001
NUPTK
: 2653741643200032
NO PESERTA : 07032902700313
NRG
: 075326055006

NO REK. BANK /
TUNJANGAN

BANK MANDIRI Cabang Brebes


No Rek. 1390011606856 a/n ASIYAH
Tunjangan : Rp. 4,206,500

SD NEGERI KETANGGUNGAN 09

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004370533 a/n Drs. Seno
Wasito
Tunjangan : Rp. 4,206,500

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMOR 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
Masa berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015
Kab/Kota
Provinsi
No.
71

: Kabupaten Brebes
: JAWA TENGAH
NAMA/NIP/NUPTK/
NO PESERTA/NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /
TUNJANGAN

KISWATI PARMININGSIH
NIP
: 195809281978022003
NUPTK
: 7260736638300023
NO PESERTA : 11032902710634
NRG
: 110271500042

SD NEGERI KETANGGUNGAN 09

SLAMET DANI ARIFIANTO


NIP
: 196507071984051001
NUPTK
: 9039743644200033
NO PESERTA : 11032922010625
NRG
: 112201163006

SD NEGERI KETANGGUNGAN 09

SYAEFUL JAMALI
NIP
: 196604111986081001
NUPTK
: 8743744644200002
NO PESERTA : 12032902710819
NRG
: 120271424070

SD NEGERI KETANGGUNGAN 09

74

Rebo Santoso, S.pd


NIP
: 195804281978021001
NUPTK
: 6760736637200002
NO PESERTA : 06032902700071
NRG
: 066027050001

SD NEGERI KUTAMENDALA 04

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004896539 a/n Rebo
Santoso, S.pd
Tunjangan : Rp. 4,762,000

75

Sumarni, S.pd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI KUTAMENDALA 06

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401003575538 a/n Sumarni,
S.pd
Tunjangan : Rp. 4,339,000

72

73

BANK MANDIRI Cabang Brebes


No Rek. 1390011607672 a/n KISWATI
PARMININGSIH
Tunjangan : Rp. 4,616,600
BANK MANDIRI Cabang Brebes
No Rek. 1390011608944 a/n SLAMET DANI
ARIFIANT
Tunjangan : Rp. 4,206,500
BANK NEGARA INDONESIA Cabang
Senayan
No Rek. 282082027 a/n SYAEFUL JAMALI
Tunjangan : Rp. 4,078,100

: 196009231982012015
: 1255738640300013
: 07032905000151
: 075532052022

76

Mutaalim, S.pd
NIP
: 196205161984051003
NUPTK
: 4848740643200012
NO PESERTA : 07032902700309
NRG
: 074828054007

SD NEGERI KUTAYU 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004664534 a/n Mutaalim,
S.pd
Tunjangan : Rp. 4,206,500

77

NURHAYATUN NIKMAH
NIP
: 196001281983042002
NUPTK
: 2460738641300002
NO PESERTA : 10032902710173
NRG
: 102635367004

SD NEGERI KUTAYU 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang UNIT


LINGGAPURA
No Rek. 368601013091530 a/n
NURHAYATUN NIKMAH
Tunjangan : Rp. 4,339,000

78

Aris Siswanto, S.pd.


NIP
: 196508271986081001
NUPTK
: 4159743644200013
NO PESERTA : 07032902700421
NRG
: 075931057009

SD NEGERI LEMBARAWA 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Brebes


No Rek. 001401003796532 a/n Aris
Siswanto, S.pd.

79

Edy Agus Purnomo, S.pd


NIP
: 195908211980121003
NUPTK
: 0153737639200013
NO PESERTA : 07032902700120
NRG
: 075331051009

SD NEGERI LIMBANGAN WETAN 01 BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004070531 a/n Edy Agus
Purnomo, S.pd
Tunjangan : Rp. 4,475,700

80

Sopani, S.pd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI LINGGAPURA 02
: 196207111983041003
: 7043740642200023
: 07032905000271
: 074330054005

Tunjangan : Rp. 4,078,100

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Brebes


No Rek. 001401004029530 a/n Sopani, S.pd
Tunjangan : Rp. 4,078,100

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMOR 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
Masa berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015
Kab/Kota
Provinsi
No.
81

82

: Kabupaten Brebes
: JAWA TENGAH
NAMA/NIP/NUPTK/
NO PESERTA/NRG

UNIT KERJA
SD NEGERI LUWUNGGEDE 04

DOMIRI
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196209221983041002
: 2254740642200003
: 13032902711401
: 130271418160

SUKARNI
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196212201983042006
: 3552740641300063
: 10032922010237
: 102240877006

NO REK. BANK /
TUNJANGAN
BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 5265 UNIT SECANGGANG STABAT
No Rek. 526501007245533 a/n DOMIRI
Tunjangan : Rp. 4,339,000

SD NEGERI MARGADADI 02

BANK NEGARA INDONESIA Cabang


SENAYAN
No Rek. 248330389 a/n SUKARNI
Tunjangan : Rp. 4,339,000

83

ENDANG JUMIATI
NIP
: 196207131983042006
NUPTK
: 1045740640300003
NO PESERTA : 13032902711432
NRG
: 130271869144

SD NEGERI NEGARADAHA 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 155 KC KOTA BUMI


No Rek. 015501016634537 a/n ENDANG
JUMIATI
Tunjangan : Rp. 4,339,000

84

Amir Djafar, S.pd


NIP
: 196203181982011003
NUPTK
: 6650740641200002
NO PESERTA : 07032902700143
NRG
: 075026054019

SD NEGERI NEGARADAHA 04

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004886534 a/n Amir Djafar,
S.pd
Tunjangan : Rp. 4,339,000

85

Drs. Munip Azhari


NIP
: 196202051984051006
NUPTK
: 1537740642200022
NO PESERTA : 07032902700327
NRG
: 073725054006

SD NEGERI NEGLA 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004200534 a/n Drs. Munip
Azhari
Tunjangan : Rp. 4,206,500

86

MARSONO
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI PABUARAN 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 03688


-- UNIT SALEM BUMIAYU
No Rek. 368801011036532 a/n MARSONO

: 196502031988061001
: 6535743646200012
: 08032902711256
: 081336392002

Tunjangan : Rp. 3,953,600

87

Ari Sulistyaningsih
NIP
: 196211101982012008
NUPTK
: 1442740641300023
NO PESERTA : 07032902700202
NRG
: 071740377006

SD NEGERI PAGOJENGAN 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005248535 a/n Ari
Sulistyaningsih
Tunjangan : Rp. 4,339,000

88

Untung Sunarto
NIP
: 196203061982021003
NUPTK
: 1638740641200012
NO PESERTA : 07032902700192
NRG
: 073826054005

SD NEGERI PAGUYANGAN 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 03687


-- UNIT PAGUYANGAN BUMIAYU
No Rek. 368701010490535 a/n UNTUNG
SUNARTO
Tunjangan : Rp. 4,339,000

89

Tanto Wijauhari
NIP
: 195704101978021003
NUPTK
: 8742735637200002
NO PESERTA : 07032902700029
NRG
: 073526049028

SD NEGERI PAGUYANGAN 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005250532 a/n Tanto
Wijauhari
Tunjangan : Rp. 4,616,600

90

MARYATI
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI PAGUYANGAN 04

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005004533 a/n MARYATI

: 196204091982012002
: 7741740641300012
: 10032902710160
: 101686877012

Tunjangan : Rp. 4,339,000

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMOR 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
Masa berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015
Kab/Kota
Provinsi
No.
91

92

93

94

95

96

97

: Kabupaten Brebes
: JAWA TENGAH
NAMA/NIP/NUPTK/
NO PESERTA/NRG

UNIT KERJA
SD NEGERI PAKUJATI 05

SRI SURYATI
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196206251983042006
: 1957740644300002
: 10032902710223
: 102487877005

KASRIN
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196311081984051002
: 2440741643200033
: 12032902711326
: 120271521077

MISIYEM
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196404161987022002
: 4748742644300012
: 14032902711254
: 140271892049

Toip, S.pd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196602201988061002
: 8552744646200002
: 07032902700887
: 075225058003

TARDI, S.Pd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196208211983041001
: 8153740642200003
: 10032902710226
: 102288877009

SRI MULYANI
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 198306012010012019
: 3933761662300042
: 14026302710355
: 140271216034

NO REK. BANK /
TUNJANGAN
BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA
SMG BREBES
No Rek. 001401004262536 a/n SRI SURYATI
Tunjangan : Rp. 4,339,000

SD NEGERI PANDANSARI

BANK NEGARA INDONESIA Cabang


Senayan
No Rek. 282082425 a/n KASRIN
Tunjangan : Rp. 4,078,100

SD NEGERI PANDANSARI 04

BANK NEGARA INDONESIA Cabang No Rek. 0374370453 a/n MISIYEM


Tunjangan : Rp. 4,078,100

SD NEGERI PANDANSARI 04

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005094538 a/n Toip, S.pd
Tunjangan : Rp. 4,078,100

SD NEGERI PANGEBATAN 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 03684


-- UNIT BANGBAYANG BUMIAYU
No Rek. 368401010839533 a/n TARDI
Tunjangan : Rp. 4,339,000

SD NEGERI PASARBATANG 07

Tunjangan : Rp. 2,534,000

ARIS CARMADI
NIP
: 196105151984051003
NUPTK
: 9847739642200002
NO PESERTA : 12032902710294
NRG
: 120271779079

SD NEGERI PEJAGAN 01

98

M Rukmana, S.pd.
NIP
: 195805101978021004
NUPTK
: 2842736638200012
NO PESERTA : 06032902700072
NRG
: 064228050001

SD NEGERI PENANGGAPAN 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004390533 a/n M Rukmana,
S.pd.
Tunjangan : Rp. 2,781,100

99

Carsad, S.pd.
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI PENANGGAPAN 03
: 196006051979112001
: 2937738639200012
: 07032902700071
: 073729052017

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Brebes


No Rek. 001401003619536 a/n Carsad, S.pd.

Carib, S.pd.
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196309201985081001
: 7252741643200003
: 07032902700377
: 075232055002

100

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang .


No Rek. 001401007148537 a/n ARIS
CARMADI
Tunjangan : Rp. 2,899,500

Tunjangan : Rp. 4,616,600


SD NEGERI PENANGGAPAN 04

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Brebes


No Rek. 001401003676538 a/n Carib, S.pd.
Tunjangan : Rp. 3,832,800

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMOR 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
Masa berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015
Kab/Kota
Provinsi
No.
101

102

: Kabupaten Brebes
: JAWA TENGAH
NAMA/NIP/NUPTK/
NO PESERTA/NRG

UNIT KERJA
SD NEGERI PENGARADAN 03

HASANUDIN
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196503131993101002
: 3645743646300012
: 12032902710976
: 120271431083

DARYONO
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 195808161978021005
: 3148736638200003
: 10032902710058
: 102038857009

NO REK. BANK /
TUNJANGAN
BANK RAKYAT INDONESIA Cabang .
No Rek. 001401007016536 a/n HASANUDIN
Tunjangan : Rp. 3,181,300

SD NEGERI PESANTUNAN 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004424536 a/n DARYONO
Tunjangan : Rp. 4,475,700

103

Erna Rahmawati
NIP
: 196112041983042005
NUPTK
: 9536739641300003
NO PESERTA : 08032902710024
NRG
: 083635053019

SD NEGERI PESANTUNAN 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005360531 a/n Erna
Rahmawati
Tunjangan : Rp. 4,339,000

104

DARYONO
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI PESANTUNAN 03
: 196603171994031007
: 6649744648200002
: 12032902710809
: 120271872079

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang .


No Rek. 001401007037532 a/n DARYONO

ROKHIYATUN
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 195808311978022002
: 1163736638300033
: 10032902710059
: 102788857003

Sumarni, S.pd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196005261982012005
: 5858738640300002
: 07032905000170
: 075828052006

MUTMAENI
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196411011991112001
: 7433742646300013
: 12032902711340
: 120271437095

Muh Mahdi
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 197411101999031004
: 0442752654200013
: 08032902710232
: 084234066011

SUHARYATI
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196404041984052001
: 7736742643300142
: 13032902711246
: 130271541075

105

106

107

108

109

110

Tunjangan : Rp. 3,602,400


SD NEGERI PESANTUNAN 03

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004216535 a/n
ROKHIYATUN
Tunjangan : Rp. 3,281,500

SD NEGERI PESANTUNAN 03

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004840538 a/n Sumarni,
S.pd
Tunjangan : Rp. 4,339,000

SD NEGERI RANDUSANGA WETAN


01

BANK NEGARA INDONESIA Cabang


Senayan
No Rek. 282082458 a/n MUTMAENI
Tunjangan : Rp. 3,715,800

SD NEGERI RENGASPENDAWA 01

Tunjangan : Rp. 3,492,400


SD NEGERI SEKARDOJA

BAHRUDIN MUNIB
NIP
: 196804191994031003
NUPTK
: 8751746648200002
NO PESERTA : 14032902712190
NRG
: 140271333033

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004082538 a/n Muh Mahdi

BANK NEGARA INDONESIA Cabang No Rek. 330326696 a/n SUHARYATI


Tunjangan : Rp. 4,078,100

SD NEGERI SIASEM 02

BANK NEGARA INDONESIA Cabang No Rek. 0374371683 a/n BAHRUDIN MUNIB


Tunjangan : Rp. 3,456,200

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMOR 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
Masa berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015
Kab/Kota
Provinsi
No.
111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

: Kabupaten Brebes
: JAWA TENGAH
NAMA/NIP/NUPTK/
NO PESERTA/NRG

UNIT KERJA
SD NEGERI SIASEM 02

SRI UTAMI
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 197104082003122006
: 8740749650300002
: 13032902710697
: 130271673080

SUPARNO
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196407161993071001
: 6048742646200003
: 14032902711561
: 140271858042

SUTIKNO
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 195909181978021001
: 4250737638200003
: 11032902710111
: 110271173058

SAMSUDIN
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196703171992111001
: 3649745647200032
: 11032902710270
: 110271598044

WARDINAH
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196209301986082001
: 3262740642300033
: 13032902711399
: 130271367068

NO REK. BANK /
TUNJANGAN
BANK NEGARA INDONESIA Cabang No Rek. 330331447 a/n SRI UTAMI
Tunjangan : Rp. 3,384,900

SD NEGERI SIASEM 02

BANK NEGARA INDONESIA Cabang No Rek. 0374371616 a/n SUPARNO


Tunjangan : Rp. 3,281,500

SD NEGERI SIDAMULYA 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KCP


Jatibarang Brebes
No Rek. 067601001285539 a/n SUTIKNO
Tunjangan : Rp. 4,616,600

SD NEGERI SIGEMPOL 03

BANK NEGARA INDONESIA Cabang


SENAYAN
No Rek. 120256434 a/n SAMSUDIN
Tunjangan : Rp. 3,677,300

SD NEGERI SIGEMPOL 03

BANK NEGARA INDONESIA Cabang


60516901 - 01:Brebes - 05 - 169
No Rek. 330323822 a/n WARDINAH
Tunjangan : Rp. 4,078,100

Jaenudin, S.pd
NIP
: 196212161982011003
NUPTK
: 6548740641200023
NO PESERTA : 07032902700204
NRG
: 072040877002

SD NEGERI SIGENTONG 01

ETI SUMIARTI
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI SINDANGHEULA 02
: 195912231983042003
: 4555737640300003
: 10032902710191
: 102390862010

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang UNIT


BAROS-BREBES
No Rek. 585201005333537 a/n ETI
SUMIARTI
Tunjangan : Rp. 4,339,000

Syukur, S.pd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI SINDANGHEULA 02
: 196310151985081003
: 1347741643200013
: 07032902700378
: 074733055008

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005324535 a/n Syukur, S.pd

SUNARTO S
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196006181983041001
: 7950738639200002
: 11032922010864
: 112201106007

Tunjangan : Rp. 4,206,500

Tunjangan : Rp. 4,206,500


SD NEGERI SUTAMAJA 01

Agus Juanda, S.pd.


NIP
: 196205181982011004
NUPTK
: 2850740641200012
NO PESERTA : 07032902700193
NRG
: 075028054016

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Brebes


No Rek. 001401003752538 a/n Jaenudin,
S.pd

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KCP


Jatibarang Brebes
No Rek. 067601000915539 a/n SUNARTO S
Tunjangan : Rp. 4,339,000

SD NEGERI TAMBAKSERANG 02

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004783532 a/n Agus Juanda,
S.pd.
Tunjangan : Rp. 4,339,000

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMOR 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
Masa berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015
Kab/Kota
Provinsi
No.

: Kabupaten Brebes
: JAWA TENGAH
NAMA/NIP/NUPTK/
NO PESERTA/NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /
TUNJANGAN

121

FARIDA SANDYAWATI
NIP
: 197208091999032006
NUPTK
: 9141750652300013
NO PESERTA : 08032902712233
NRG
: 081639427001

SD NEGERI TARABAN 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 03687


-- UNIT PAGUYANGAN BUMIAYU
No Rek. 368701010458533 a/n FARIDA
SANDYAWATI
Tunjangan : Rp. 3,214,700

122

RADAM
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI TIWULANDU 02

BANK NEGARA INDONESIA Cabang No Rek. 330321994 a/n RADAM

: 196303011990031010
: 5633741646200002
: 13032902711346
: 130271275057

Tunjangan : Rp. 3,832,800

123

Siti Ma'ani, S.pd


NIP
: 196404191986082001
NUPTK
: 2751742644300012
NO PESERTA : 07032902700279
NRG
: 075127056004

SD NEGERI WANASARI 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004644534 a/n Siti Ma'ani,
S.pd
Tunjangan : Rp. 3,492,400

124

Khariri
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SD NEGERI WANATIRTA 01

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 03687


-- UNIT PAGUYANGAN BUMIAYU
No Rek. 368701010567536 a/n KHARIRI

: 195712191979111002
: 9551735638200003
: 08032902710041
: 085135049004

Tunjangan : Rp. 4,616,600

125

Surahman, S.pd
NIP
: 195804071986011003
NUPTK
: 2739736636200002
NO PESERTA : 07032908700001
NRG
: 074930075001

SMP AN-NURIYYAH BUMIAYU

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004542538 a/n Surahman,
S.pd
Tunjangan : Rp. 4,078,100

126

G. Edy Partoyo, S.pd


NIP
: 196606071988031016
NUPTK
: 2939744646200012
NO PESERTA : 07032981000294
NRG
: 071587132002

SMP NEGERI 05 SATU ATAP


KETANGGUNGAN

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005262539 a/n G. Edy
Partoyo, S.pd
Tunjangan : Rp. 4,339,000

127

Endah Suciati, S.pd.


NIP
: 195810071980032003
NUPTK
: 4339736637300003
NO PESERTA : 07032922700037
NRG
: 073933050011

SMP NEGERI 1 BANJARHARJO

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004572533 a/n Endah
Suciati, S.pd.
Tunjangan : Rp. 4,475,700

128

Imam Tofari,spd
NIP
: 196307041988031013
NUPTK
: 0036741644200013
NO PESERTA : 07032910700197
NRG
: 073630055014

SMP NEGERI 1 BANJARHARJO

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004128538 a/n Imam
Tofari,spd
Tunjangan : Rp. 3,953,600

129

MUNAWIR
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SMP NEGERI 1 BANJARHARJO

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004405532 a/n MUNAWIR

130

: 196607042007011026
: 3036744644200003
: 09032918010576
: 091586897018

WINARNI SUSILOWATI, S.Pd.


NIP
: 197804052010012012
NUPTK
: 1737756657300012
NO PESERTA : 07040111700833
NRG
: 071486957001

Tunjangan : Rp. 3,116,500


SMP NEGERI 1 BREBES

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


BANTUL
No Rek. 023601010226536 a/n WINARNI
SUSILOWATI, S.Pd.
Tunjangan : Rp. 2,456,700

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMOR 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
Masa berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015
Kab/Kota
Provinsi
No.

: Kabupaten Brebes
: JAWA TENGAH
NAMA/NIP/NUPTK/
NO PESERTA/NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /
TUNJANGAN

131

Siti Mustikawati, S.pd


NIP
: 195904241980032005
NUPTK
: 5756737638300012
NO PESERTA : 07032922700051
NRG
: 075627051012

SMP NEGERI 1 BULAKAMBA

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004757531 a/n Siti
Mustikawati, S.pd
Tunjangan : Rp. 4,475,700

132

Drs. Muhammad Khudori


NIP
: 195912251984031017
NUPTK
: 2557737640200013
NO PESERTA : 07032981000138
NRG
: 072490862005

SMP NEGERI 1 BUMIAYU

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Brebes


No Rek. 001401003975534 a/n Drs.
Muhammad Khudori

JOKO SUSILO
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SMP NEGERI 1 BUMIAYU

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 03014


-- UNIT NGASEM
No Rek. 301401013571533 a/n JOKO
SUSILO
Tunjangan : Rp. 4,206,500

MUKHAMAD YULI ARIANTO


NIP
: 197507082010011012
NUPTK
: 5040753654200003
NO PESERTA : 09032915710653
NRG
: 091638442014

SMP NEGERI 1 BUMIAYU

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Brebes


No Rek. 001401005670538 a/n MUKHAMAD
YULI ARIANTO

135

Suhardiyati, S.pd
NIP
: 195804211986082001
NUPTK
: 7753736637300042
NO PESERTA : 07032908700255
NRG
: 075327050021

SMP NEGERI 1 BUMIAYU

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401003580533 a/n Suhardiyati,
S.pd
Tunjangan : Rp. 4,078,100

136

Eko Dwiyanti, S.pd


NIP
: 196307061985032008
NUPTK
: 2038741643300023
NO PESERTA : 07032981000162
NRG
: 071285517053

SMP NEGERI 1 PAGUYANGAN

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004296535 a/n Eko Dwiyanti,
S.pd
Tunjangan : Rp. 4,339,000

137

Wirjo, S.pd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SMP NEGERI 1 PAGUYANGAN


: 196403021986011001
: 3634742644200072
: 06032912400003
: 063426056001

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005226533 a/n Wirjo, S.pd

Carmo, S.pd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 195707071980111004
: 1039735637200023
: 07032905400056
: 073930049011

133

134

138

Tunjangan : Rp. 4,475,700

: 195909281986031019
: 8260737639200003
: 09032915410699
: 092689362015

Tunjangan : Rp. 2,724,400

Tunjangan : Rp. 4,339,000


SMP NEGERI 1 SALEM

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004233537 a/n Carmo, S.pd
Tunjangan : Rp. 4,475,700

139

Sugiyanto,s.pd
NIP
: 195805141984031004
NUPTK
: 3846736639200002
NO PESERTA : 07032910700124
NRG
: 071987132086

SMP NEGERI 1 SALEM

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005258530 a/n
Sugiyanto,s.pd
Tunjangan : Rp. 4,475,700

140

Sutikno, S.pd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SMP NEGERI 1 SALEM

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Brebes


No Rek. 001401003711532 a/n Sutikno, S.pd

: 196003031982011016
: 8635738640200012
: 07032906000081
: 073526052008

Tunjangan : Rp. 4,339,000

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMOR 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
Masa berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015
Kab/Kota
Provinsi
No.
141

: Kabupaten Brebes
: JAWA TENGAH
NAMA/NIP/NUPTK/
NO PESERTA/NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /
TUNJANGAN

Dra. Siti Ma'rifat Purwaningsih


NIP
: 196108161987032008
NUPTK
: 4148739640300043
NO PESERTA : 07032909700320
NRG
: 071687132001

SMP NEGERI 1 TANJUNG

142

Lili Sri Harwati, S.pd


NIP
: 195908161987032003
NUPTK
: 3148737639300093
NO PESERTA : 07032981000224
NRG
: 078101350001

SMP NEGERI 1 WANASARI

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005261533 a/n Lili Sri
Harwati, S.pd
Tunjangan : Rp. 4,078,100

143

Subur, S.Pd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SMP NEGERI 2 BANTARKAWUNG


: 196705161997021002
: 2848745647200012
: 08032906210442
: 084828059020

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 05869


-- UNIT BUARAN BUMIAYU
No Rek. 586901005681533 a/n SUBUR

Agus Safari
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 197105211997021003
: 4853749651200022
: 08032910010450
: 085328063003

144

145

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Brebes


No Rek. 001401003877532 a/n Dra. Siti
Ma'rifat Purwaningsih
Tunjangan : Rp. 4,339,000

Tunjangan : Rp. 3,715,800


SMP NEGERI 2 BREBES

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 00981


-- Unit Majapahit
No Rek. 098101019331533 a/n Agus Safari
Tunjangan : Rp. 3,715,800

ATIK SITI MARYAM


NIP
: 197910092006042005
NUPTK
: 9341757659300033
NO PESERTA : 10032981010819
NRG
: 101689962004

SMP NEGERI 2 BREBES

146

BUDI SIGIT PURWONO


NIP
: 198106192005011006
NUPTK
: 0951759660200012
NO PESERTA : 13032909710208
NRG
: 130971758004

SMP NEGERI 2 BREBES

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 5265 UNIT SECANGGANG STABAT


No Rek. 526501007275538 a/n BUDI SIGIT
PURWONO
Tunjangan : Rp. 2,929,100

147

Chutifah, S.pd.
NIP
: 195707031980032006
NUPTK
: 5035735637300013
NO PESERTA : 07032910000062
NRG
: 073530049005

SMP NEGERI 2 BREBES

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005286533 a/n Chutifah,
S.pd.
Tunjangan : Rp. 4,475,700

148

Edi Pratondo
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SMP NEGERI 2 BREBES


: 195704041978031011
: 1736735636200022
: 07032908400014
: 073627049008

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004250539 a/n Edi Pratondo

Edi Wuryanto
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 197309291999031005
: 2261751652200013
: 08032909710635
: 086132065012

149

150

Tunjangan : Rp. 2,929,100

Tunjangan : Rp. 4,339,000


SMP NEGERI 2 BREBES

Elfia Nurohmah
NIP
: 197111091999032002
NUPTK
: 0441749651300053
NO PESERTA : 08032908710503
NRG
: 084134063001

BANK NEGARA INDONESIA Cabang


SENAYAN
No Rek. 248553442 a/n ATIK SITI MARYAM

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 00980


-- Unit Sampangan SEMARANG PANDAN
No Rek. 098001028890538 a/n Edi Wuryanto
Tunjangan : Rp. 3,602,400

SMP NEGERI 2 BREBES

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 00980


-- Unit Sampangan SEMARANG PANDAN
No Rek. 098001028743537 a/n Elfia
Nurohmah
Tunjangan : Rp. 3,492,400

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMOR 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
Masa berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015
Kab/Kota
Provinsi
No.

: Kabupaten Brebes
: JAWA TENGAH
NAMA/NIP/NUPTK/
NO PESERTA/NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /
TUNJANGAN

151

INTAN NIHAYAH
NIP
: 197208302007012003
NUPTK
: 5162750651300023
NO PESERTA : 09032918010570
NRG
: 092738927005

SMP NEGERI 2 BREBES

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004692537 a/n INTAN
NIHAYAH
Tunjangan : Rp. 3,181,300

152

JUMADI
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SMP NEGERI 2 BREBES


: 196306021987021004
: 3934741643200032
: 13032909711315
: 130971521006

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 0220 KC ENREKANG


No Rek. 022001005807536 a/n JUMADI

Mukhidin
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 197009132006041009
: 9245748651200013
: 08032910710602
: 084532062003

Musniroh,s.pd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196506201986082003
: 9952743644200002
: 07032981000208
: 075229057004

153

154

Tunjangan : Rp. 4,078,100


SMP NEGERI 2 BREBES

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 03014


-- UNIT NGASEM
No Rek. 301401013542534 a/n MUKHIDIN
Tunjangan : Rp. 3,116,500

SMP NEGERI 2 BREBES

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005369535 a/n Musniroh,s.pd
Tunjangan : Rp. 4,339,000

155

Robiatul Adawiyah
NIP
: 197808012006042038
NUPTK
: 2133756657200013
NO PESERTA : 08032981010659
NRG
: 083627073002

SMP NEGERI 2 BREBES

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 00980


-- Unit Sampangan SEMARANG PANDAN
No Rek. 098001028877530 a/n Robiatul
Adawiyah
Tunjangan : Rp. 3,021,300

156

Rudiyanto
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SMP NEGERI 2 BREBES


: 197007121998031013
: 3044748649200003
: 08032915410991
: 084430062018

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 07001


-- UNIT JANTI YOGYAKARTA KATAMSO
No Rek. 700101003057534 a/n RUDIYANTO

Ruswanti
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196509051988102001
: 0637743643300022
: 08032909010327
: 083726057020

Sariah
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 197007071995012001
: 8039748650300063
: 08032909410358
: 083930062021

Sopiyati
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 197305031997022001
: 4835751654300012
: 08032909010452
: 083528065010

157

158

159

160

Tunjangan : Rp. 3,715,800


SMP NEGERI 2 BREBES

Tunjangan : Rp. 3,832,800


SMP NEGERI 2 BREBES

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 03014


-- UNIT NGASEM
No Rek. 301401013524536 a/n SARIAH
Tunjangan : Rp. 3,715,800

SMP NEGERI 2 BREBES

Sri Ulis Setyaningsih


NIP
: 195711151980032009
NUPTK
: 7447735637300013
NO PESERTA : 07032910000047
NRG
: 074734049005

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 00980


-- Unit Sampangan SEMARANG PANDAN
No Rek. 098001028761535 a/n RUSWANTI

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 00981


-- Unit Majapahit
No Rek. 098101019322534 a/n Sopiyati
Tunjangan : Rp. 3,832,800

SMP NEGERI 2 BREBES

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005361537 a/n Sri Ulis
Setyaningsih
Tunjangan : Rp. 4,475,700

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMOR 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
Masa berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015
Kab/Kota
Provinsi
No.

: Kabupaten Brebes
: JAWA TENGAH
NAMA/NIP/NUPTK/
NO PESERTA/NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /
TUNJANGAN

161

SUSIANA MARLINA DEWI


NIP
: 197506182010012009
NUPTK
: 4950753654300022
NO PESERTA : 13032915610481
NRG
: 131561868003

SMP NEGERI 2 BREBES

BANK NEGARA INDONESIA Cabang


60516901 - 01:Brebes - 05 - 169
No Rek. 330323640 a/n SUSIANA MARLINA
DEWI
Tunjangan : Rp. 2,724,400

162

WACHIDIN
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SMP NEGERI 2 BREBES

BANK NEGARA INDONESIA Cabang


Senayan
No Rek. 282082606 a/n WACHIDIN

163

164

: 196810052007011022
: 0337746648200033
: 12032918010496
: 121801315006

Tunjangan : Rp. 3,349,800

Wahyono, S.pd
NIP
: 196101051984031005
NUPTK
: 4437739640200022
NO PESERTA : 07032910400138
NRG
: 073724053030

SMP NEGERI 2 BREBES

WASILAH
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SMP NEGERI 2 BREBES

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Brebes


No Rek. 001401003983537 a/n Wahyono,
S.pd
Tunjangan : Rp. 4,475,700

: 195901241983022001
: 9456737640300002
: 09032909710620
: 092435362009

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 03014


-- UNIT NGASEM
No Rek. 301401013534531 a/n WASILAH
Tunjangan : Rp. 4,339,000

165

YULIA WIDYARINI
NIP
: 197507192010012004
NUPTK
: 1051753655300033
NO PESERTA : 13032921710478
NRG
: 132171121002

SMP NEGERI 2 BREBES

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 0220 KC ENREKANG


No Rek. 022001006489535 a/n YULIA
WIDYARINI
Tunjangan : Rp. 2,641,200

166

Retno Darsini, S.pd


NIP
: 196602041988032010
NUPTK
: 3734744644300022
NO PESERTA : 07032910000286
NRG
: 072186972001

SMP NEGERI 2 BULAKAMBA

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005012536 a/n Retno Darsini,
S.pd
Tunjangan : Rp. 4,206,500

167

Suradi, S.pd
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SMP NEGERI 2 BULAKAMBA

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005027531 a/n Suradi, S.pd

: 196306221987031006
: 7954741644200002
: 07032906200218
: 075429055021

Tunjangan : Rp. 4,206,500

168

Nuruzzaman, S.pd.
NIP
: 196110191985011001
NUPTK
: 3351739641200023
NO PESERTA : 07032909000159
NRG
: 073435054033

SMP NEGERI 2 KETANGGUNGAN

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005128531 a/n Nuruzzaman,
S.pd.
Tunjangan : Rp. 4,339,000

169

WINDINAH
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SMP NEGERI 2 LARANGAN


: 196312311986012016
: 8563741644300043
: 11032906311158
: 110631239002

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KCP


Jatibarang Brebes
No Rek. 067601000752533 a/n WINDINAH

Drs. Ali Arifin


NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196309061983041002
: 5238741643200013
: 07032909000092
: 070901320001

170

Tunjangan : Rp. 4,339,000


SMP NEGERI 2 SONGGOM

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005254536 a/n Drs. Ali Arifin
Tunjangan : Rp. 4,522,500

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMOR 0037.0329/C5.6/TP/T2/2015

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
Masa berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015
Kab/Kota
Provinsi
No.
171

172

173

174

: Kabupaten Brebes
: JAWA TENGAH
NAMA/NIP/NUPTK/
NO PESERTA/NRG

UNIT KERJA

Edi Sutanto, S.pd


NIP
: 195710161984051001
NUPTK
: 9348735637110023
NO PESERTA : 07032908700188
NRG
: 074833049007

SMP NEGERI 2 SONGGOM

AMINAH
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SMP NEGERI 3 BREBES


: 196110111986032006
: 8343739640300003
: 10032981010820
: 101740372025

Suedi, S.Ag
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196912121998021004
: 4544747649200013
: 07032911000271
: 074435061015

Suharto
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

: 196508031990031009
: 1135743646120003
: 08032910710338
: 083531057038

NO REK. BANK /
TUNJANGAN
BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Brebes
No Rek. 001401003869539 a/n Edi Sutanto,
S.pd
Tunjangan : Rp. 4,206,500
BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA
SMG BREBES
No Rek. 001401005093532 a/n AMINAH
Tunjangan : Rp. 4,339,000

SMP NEGERI 3 BUMIAYU

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 00190


-- Bumiayu
No Rek. 019001001222533 a/n SUEDI SAG
Tunjangan : Rp. 3,715,800

SMP NEGERI 3 BUMIAYU

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang 03014


-- UNIT NGASEM
No Rek. 301401013556533 a/n SUHARTO
Tunjangan : Rp. 4,078,100

175

Muhamad Faozan
NIP
: 197104232006041014
NUPTK
: 0755749651200012
NO PESERTA : 08032911010541
NRG
: 085527063013

SMP NEGERI 3 LOSARI

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004163538 a/n Muhamad
Faozan
Tunjangan : Rp. 3,420,300

176

Bakti Santoso
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SMP NEGERI 3 PAGUYANGAN

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401005219536 a/n Bakti Santoso

: 196806132000121001
: 9945746648200002
: 08032910710371
: 084529060016

Tunjangan : Rp. 3,602,400

177

Subriyati, S.pd
NIP
: 195910191983032007
NUPTK
: 2351737640300003
NO PESERTA : 07032908700187
NRG
: 075133051007

SMP NEGERI 3 PAGUYANGAN

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang KANCA


SMG BREBES
No Rek. 001401004306534 a/n Subriyati,
S.pd
Tunjangan : Rp. 4,339,000

178

Drs. Tanaim
NIP
NUPTK
NO PESERTA
NRG

SMP NEGERI 3 SONGGOM

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Brebes


No Rek. 001401003980539 a/n Drs. Tanaim

179

: 195604111981031012
: 4436734637200013
: 06032909000003
: 061285517496

Siti Mafiyah, S.pd


NIP
: 196403121988062001
NUPTK
: 5644742646300002
NO PESERTA : 07032981000281
NRG
: 074426056006

Tunjangan : Rp. 4,475,700


SMP NEGERI 4 BREBES

BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Brebes


No Rek. 001401004038539 a/n Siti Mafiyah,
S.pd
Tunjangan : Rp. 3,953,600

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,


ANB.
DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR,
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D


NIP 19590801 198503 1 002