Anda di halaman 1dari 3

Nama:

Tarikh:

Arahan: Memadamkan gambar dengan ayat aktif.


1.
Kakak menyiram pokok bunga
pada waktu petang.

2.
Fatin menyusun buku di rak
buku.

3.
Pak Ali mencuci kereta dengan
sabun.

4.
Abu suka bermain bola di
padang.

5.
Ibu menjemur baju pada setiap
pagi.

Nama:

Tarikh:

Arahan: Mengisi tempat kosong berdasarkan gambar yang telah diberikan.


1.

2.

Fatin __________________________

Ibu ____________________________

di atas rak buku.

pada setiap pagi.

3.

4.

Pak Ali _________________________

Kakak __________________________

dengan sabun.

pada waktu petang.


5.

Abu suka _______________________


di padang.
menyiram pokok bunga
menjemur baju

bermain bola
mencuci kereta
menyusun buku

Nama:

Tarikh:

Arahan: Tuliskan ayat aktif berdasarkan gambar yang telah diberikan.

1.
_____________________________________
_____________________________________

2.
_____________________________________
_____________________________________

3.
_____________________________________
_____________________________________

4.
_____________________________________
_____________________________________

5.
_____________________________________
_____________________________________