Anda di halaman 1dari 2

literasi setelah mengikuti pendidikan

Tahap 1.

Visi literasi
Murid dan menulis ayat
mengenali dan dapat
membunyikan huruf, suku kata,
perkataan serta membaca
Visi Numerasi
Menjadikan murid tahun 1 & 2
mahir dalam kemahiran asas
matematik
Misi literasi
Murid berupaya menguasai
kemahiran membaca , menulis
dan memahami perkataan dan
ayat serta boleh membina ayat
tunggal dan ayat majmuk yang
mudah.
Misi numerasi
Menguasai operasi asas
matematik dan dapat
mengaplikasikannya dalam aktiviti
pembelajaran

Pengenalan
SEKOLAH KEBANGSAAN PAON TEMAGA
telah menyasarkan bahawa semua
murid yang tiada masalah pembelajaran
berkeupayaan menguasai asas literasi
dan numerasi.
Mula dilaksanakan selepas saringan
pertama yang melibatkan murid tahun
1.
Guru mata pelajaran Bahasa Malaysia
dan
Matematik
telah
dipertanggungjawabkan
untuk
menerajui usaha mengatasi masalah
literasi dan numerasi di kalangan murid
Tahun 1, Tahun 2, Tahun 3 dan di bantu
oleh ahli Panitia Bahasa Malaysia dan
Panitia Matematik.

Matlamat
Semua murid berkeupayaan untuk
menguasai asas numerasi kecuali
murid berkeperluan khas selepas
tiga tahun mengikuti pendidikan
sekolah rendah menjelang 2012.
Memastikan
berkeupayaan

semua
menguasai

murid
asas

Objektif literasi

Mengenali abjad, mengeja dan


membunyikan suku kata terbuka
dan tertutup.
Membaca dan menulis perkataan
daripada suku kata terbuka dan
tertutup.
Membaca, menulis dan memahami
ayat tunggal dan ayat majmuk
yang
mudah
(dengan
menggunakan kata hubung dan).

Objektif Numerasi

Meningkat peratus murid celik


angka, murid berkebolehan untuk
melakukan operasi asas Matematik,
dan memahami konsep Matematik
yang mudah serta mengaplikasikan
pengetahuan
dan
kemahiran
matematik dalam kehidupan harian

Carta Organisasi
Program Literasi & Numerasi

SEKOLAH
KEBANGSAAN

AJK Induk

Aktiviti dan Program


Literasi & Numerasi

Pengerusi

PAON TEMAGA

: Roseline Anak Batu


Guru Besar, SK Paon

Temaga
Guru Numerasi Tahun 1
N. Pengerusi
: Yong Mui Chin
Penolong Kanan Kurikulum
Peny. Linus : Mazlan Bin Usop
Guru Literasi Tahun 1
Setiausaha : Mareene Lin Anak Tengi
Guru Literasi Tahun 2
Guru Bimbingan dan
Kaunseling

1. Corrot and stick


2. Berajak (Swot Analisis Guru-Ibu
bapa)
3. Nilam Asimilasi Bacaan
4. Kelas Tambahan Linus -Petang
5. Sabaya-baya Paney
6. Gerak Gempur Linus

AJK Kecil
Guru kelas Thn. 1
Kuek
Guru kelas Thn. 2
Lambong
Guru Pemulihan

: Jamalia Anak
: Andyliza Anak

Guru Data
: Mokthar Bin Aman
K Panitia Bahasa

Malaysia
Guru Prasekolah : Fadzlan Bin Shibli
Guru Numerasi Thn 2: Zanariah Binti
Jernin
Penolong Kanan Hem

Program
LITERASI DAN NUMERASI

created by MUda