Anda di halaman 1dari 8

SOALAN 1

NAMA MURID

NAMA GURU

TARIKH

ITEM

: Kemahiran Membaca
BM 3.1.3 Menyebut huruf secara rawak

Abjad secara rawak

Catatan

c o a

d g q

e s

n m

Skor:

___
26
Sedang
Menguasai

Menguasai

h b p u y v
w x

* Skala
0-19 -Sedang menguasai
20-26-Menguasai

SOALAN 2

NAMA MURID

NAMA GURU

TARIKH

ITEM

: Kemahiran Membaca
BM 3.1.4 Menyebut huruf mengikut urutan
0-19 -Sedang menguasai
20-26-Menguasai

SOALAN 3

NAMA MURID

NAMA GURU

TARIKH

ITEM

: Kemahiran Membaca
BM 3.1.6 Mengenal pasti bentuk huruf besar

Mengenal huruf besar

Catatan
Skor:

A B C D E F G
H I

J K L M N

___
26
Sedang
Menguasai
Menguasai

O P Q R S T U
V W X Y Z

* Skala

R
SOALAN 4

0-19 -Sedang menguasai


20-26-Menguasai

NAMA MURID

NAMA GURU

TARIKH

ITEM

: Kemahiran Membaca

BM 3.1.7 Memadankan huruf kecil dengan huruf besar

SOALAN 5

4-6 -Menguasai

NAMA MURID

NAMA GURU

TARIKH

ITEM

: Kemahiran Membaca
BM 3.2.3 Mengenalpasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan

Mengenal huruf vokal dalam perkataan

Catatan
Skor:

mata

ini

ubi

enam

___
6
Sedang
Menguasai
Menguasai

ekor

obor
* Skala
0-3 -Sedang menguasai
4-6 -Menguasai

SOALAN 6

muka

foto

NAMA MURID

NAMA GURU

TARIKH

ITEM

: Kemahiran Membaca
BM 3.3.3 Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.
0-3 -Sedang menguasai
4-6 -Menguasai