Anda di halaman 1dari 14

Prof.Madya Dr.

Zaitul Azma Zainon Hamzah


Jabatan Bahasa Melayu
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia

Pengenalan
Kepelbagaian makna :
Sinonim
Antonim
Homonim
Polisemi
Hiponim
Homofon

Sinonim-kesamaan makna
1 Kesamaan makna /sinonim
Contoh: tiba sampai
Bila dia tiba?
Bila dia sampai
Sampai bila keadaannya begitu?
Tiba bila keadaannya begitu?

Kata kata sama makna itu selalunya


terdiri daripada pasangan kata yang
dipinjam dengan perkataan asal yang
ada dalam bahasa tersebut.
Contoh:
jemput(an)
Kereta

- undang(an)
- motokar

Kata yang datang dari dialek yang berlainan


Pepatung cikcibau (dialek Perak).
Batas
- jalan
(Kedah).
Penggunaan Bahasa berdasarkan
konteks
1. Mangkat, wafat, mati, mampus, kojol,
tamat riwayat dsb.
2. Penyanyi biduan, pelakon seniman.

Antonim- pertentangan makna

Kata adjektif

sejuk panas
hitam - putih

Kata kerja

tinggi rendah

menolak menerima
bangun tidur
kerat - sambung

Kata nama

langit bumi

menangis ketawa
membeli menjual

kakak - abang

Pertentangan yang sukar


* berjalan - berlari - berdiam

duduk
- berdiri - berbaring
memasak
mandi, parang, bakul, tali dsb.

Antonim daripada awalan


Progresif
Prolog
Prefiks
Ekspresi
Induktif

- regresif
- epilog
- sifiks
- impresi
- deduktif

Antonim dari akhiran


Seniman Seniwati
Olahragawan Olahragawati
Pemuda- Pemudi
Siswa Siswi

Ragam antonim
a.

Antonim komplementar (saling melengkapi)


jahat - baik
miskin kaya hidup - mati

b.

Antonim berperingkat (pasangan yang berperingkat)


lebih besar - kurang kecil
lebih tinggi lebih rendah

c.

Antonim Relasional (makna simetrikal)


guru - murid
penyuruh - pesuruh
pengajar pelajar
employer - employee

d.

Antonim resiprokal ( pasangan yang bertentangan)


memberi - menerima
membina - meruntuh

Taringan, 1985:37
Kajian tentang antonim ini adalah satu
cara
yang
efektif
juga
untuk
meningkatkan perbendaharaan kata serta
memperkembangkan atau meluaskan
kosa kata kita.
Dengan
menggolongkan
antonimantonim, membantu kita berfikir dalam
istilah-istilah yang memperbezakan atau
konsep-konsep serta pernyataan yang
bertentangan.

10

1. Hiponim (Kekeluargaan)- perkataan yang mempunyai


hubungan inklusif atau pengelompokan di dalam satu
jenis atau himpunan golongan perkataan.
a. Kenderaan kereta, lori, bas, basikal,
kereta api dll.
b. Serangga - lalat, lipas, semut dll.
2. Polisem ( mempunyai dua atau lebih makna. Bunyi dan
ejaannya sama tetapi berbeza makna mengikut konteks
tetapi mempunyai pertalian).
a. badan - tubuh, lembaga

b. luka - cedera, tersinggung


Ahli semantik tradisional mengatakan kaki manusia, kaki
langit, kaki judi, kaki wayang adalah tidak sama,
sebaliknya mempunyai makna yang berkaitan. Contoh
dalam bahasa Inggeris- flash pancaran cahaya, sekilas,
berita kilat (newsflash) jalur warna.
11

Contoh lain - telur.


3.Homonim (dua kata yang ejaannya dan sebutannya
sama/ entri yang maknanya tidak ada sangkut pautnya,
daripada dua kata yang berlainan)
daki, kaki, pokok

Dalam kamus, polisemi, segala makna akan


disenaraikan sebagai satu kata masukan sahaja,
sedangkan kata-kata yang homonim diletakkan
sebagai kata-kata masukan yang berlainan.

4. Homograf perang perang


semak semak
sepak - sepak
selak - selak
rendang-rendang
5. Homofon - massa - masa, wat wad, blue - blew
6. Mironim (hubungan sebahagian daripada)atap, bumbung, dinding, lantai - rumah
12

Latihan

Senaraikan ragam antonim dan berikan 5 contoh


setiap satu.
Terangkan maksud istilah dan berikan 5 contoh bagi
setiap satu:
a. Homonim
b. Homofon
c. Homograf
d. Hiponim
e. Polisemi
Apakah maksud akronim?

13

Sekian, terima kasih

14