Anda di halaman 1dari 16

VLTOZSOK

A MAGYAR HELYESRS SZABLYAI


12. KIADSBAN

A szablyzati rsz vltozsai595

A helyesrs szablyainak 12. kiadsban alapvet, lnyegi vltozsok


nincsenek, csak klnfle kisebb vltoztatsok. Ezek a kvetkezk:
1. a nyilvnval hibk kijavtsa, 2. a fogalmazs pontostsa, 3. a sok,
kevs megjells helyett listk adsa, 4. egyes rszek didaktikai szempont tszerkesztse, 5. szablypont vagy szablypontrsz kihagysa,
6. bizonyos szablyok enyhtse, azaz a korbban szablyozott krdsek
alternatvv ttele, 7. a szablypontok bvtse, kiegsztse, j szablypontok beiktatsa, 8. szablyvltozs.
1. A nyilvnval hibk kijavtsa: Pldul az AkH.11 62. pontjnak
msodik sorban mssalhangz helyett magnhangz van: 62. Ha egy
sszetett sz eltagja hossz mssalhangzra vgzdik (pl. sakk), uttagja pedig ugyanolyan magnhangzval [!] kezddik (pl. kr), a szelemz elvet kvetve megtartjuk az alkot tagok eredeti rsmdjt.
2. Pldk a szveg pontostsra: Az AkH.11 20. pontja gy kezddik: Szavaink tbbsgben az i, u, az egsz magyar nyelvterleten
rvid. Mivel ezt az lltst eddig mg konkrt vizsglatokkal senki sem
igazolta, a bizottsg a kvetkezkppen vltoztatta meg a szablypont
szvegt: A szavak egy rszben az i, , u, , , ejtse ingadozhat.
rsban azonban a kialakult szablyokat kell kvetni.
A szablyzat tbb pontjban szerepel az, hogy egy szt nagybetvel
runk. Helyesen: nagy kezdbetvel.
3. A sok, kevs megjells helyett listk adsa, pldul: Az AkH.11
23. pontjban a hossz , vg fnevekre 18 plda volt. Most 57 van.
Az AkH.11 27. a) pontja trgyalja az i, u, vltakozst
mutat szavakat, de csupn kt pldt emlt. Most fel van sorolva az
sszes ilyen vltakozst mutat sz.
4. Egyes rszek didaktikai szempont tszerkesztse. Pldul: Az
AkH.11-ben az els kt fejezet: az ltalnos tudnivalk s A betk. Ezeket kvette eddig A kiejts szerinti rsmd, anlkl, hogy sz esett
volna a helyesrs alapelveirl. Most a harmadik fejezet cme: A hangjells. A jelenlegi fejezetek: ltalnos tudnivalk, A betk, A hangjells. Az utbbi fejezetnek az els pontja a kvetkez: 17. A magyar

VLTOZSOK

A SZABLYZATI RSZ VLTOZSAI

VLTOZSOK

596

A szablyzati rsz vltozsai

helyesrs egyik jellemzje, hogy a betk legtbbszr a kiejtett beszdhangoknak felelnek meg. A szavak s a szalakok lerst a kvetkez
elvek hatrozzk meg: a kiejts szerinti rsmd, a szelemz rsmd,
a hagyomny szerinti rsmd s az egyszerst rsmd.
Vltozott A klnrs s az egybers fejezete is, mivel a legnagyobb
problmt mindig az sszettelek tantsa s tanulsa jelentette. Az
sszettelek gondjt teljesen megoldani nem tudtuk, de tszerkesztettk
A klnrs s az egybers fejezetet. A 11. kiadsban a mell- s alrendel szsszettel-tpusok alkottk a rendez elvet, s az egyes tpusokon bell magyarzta a szablyzat az egybers szksgessgt. Most
a fejezet elejn felsorolja a szablyzat az sszettel keletkezsnek forrsait, s a tovbbiakban e szerint a rendez elv szerint trgyalja az egyes
tpusokat.
5. Korbban szablyozott krdsek kivtele a szablyozs all
(szablypont vagy szablypontrszek kihagysa). Kimaradt pldul
a 11. kiads 36. pontja, mivel a kpzvltozatok krdse nem helyesrsi
problma. Ezutn a korbbi szablypontban szerepl szavak csak a sztrban szerepelnek.
ltalban kimaradtak a szavak ejtsre vonatkoz rszek is, fknt
azrt, mivel pontos adatokkal nem rendelkeznk az egyes szavak ejtsvel kapcsolatban. gy van ez a 37. pontnl is (A trgy ragjt, a -t-t
mindig rviden ejtjk.).
Kimaradt az asszonynevek rsrl szl rsz is (AkH.11 159.), mivel
az asszonynevek tpusairl nem a helyesrsi szablyzatok rendelkeznek.
Ugyancsak kimaradt a gptpusok stb. bet- vagy sz- s szmjelzsnek kapcsolsrl szl rsz [AkH.11 263. d)], mivel ezeket a gyrtk
szoktk meghatrozni.
Kimaradt a postai cmzsre vonatkoz szablypont is (AkH.11 298.),
mivel a cmzst a posta rja el, s annyi vltozata ltezik a cmzsnek,
hogy nehz azt pontos szablyba foglalni.
6. Bizonyos szablyok enyhtse, fakultatvv ttele: Ezutn az
ingadoz kiejts h vg szavak ragos alakjait ktflekppen is lehet
rni: AkH.12 82. e) Azoknak a h vg fneveknek, amelyeknek a kiejtse ingadozik (dh: [d] v. [dh]; mh [m] v. [mh] stb. [v. 74.]), a
-val, -vel s a -v, -v ragos alakjt rni is ktflekppen lehet: dhvel
[dvel] dhhel, mhv [mv] mhh stb. Az AkH.12 74. pontja

pedig gy hangzik: A h vg szavak kzl jellemzen a ch, dh, juh,


mh, rh ejtse alapalakban s a mssalhangzs kezdet toldalkos alakokban ingadozhat: dh: [d] v. [dh]; dhnek: [dnek] v. [dhnek];
mh [m] v. [mh]; mhtl: [mtl] v. [mhtl]; stb. rsban azonban a
szavak minden alakjban jelen van a h.
Ezutn bizonyos kzszavak nagybetvel kezdhetk hivatalos iratokban. A 148. pont szvege az j vltozatban a kvetkezkppen fog hangzani: A kznevek nagybets kezdse nem szoksos a magyar rs
gyakorlatban, kivve a hivatalos iratokban, pldul: Alperes, Felperes,
Elad, Vev, Szerz.
Megengedbb a szablyzat az intzmnynevek rsban, pldul:
AkH.12 188. d) Az intzmny tpust jell szavakat (minisztrium,
egyetem, hivatal, intzet, iskola, vllalat, zem, rendrkapitnysg stb.)
ajnlatos [!] kis kezdbetvel rni, amikor valamely szvegben egy bizonyos intzmnyre utalnak, br bels hasznlatra [!] az alkalmi
tulajdonneveslsbl fakad nagy kezdbets rs is elfogadhat [!],
pldul: Fldrajztudomnyi Kutatintzet, de: a kutatintzet kidolgozta v. a Kutatintzet kidolgozta; Orszgos Mszaki Fejlesztsi Bizottsg, de: a bizottsg vlemnye szerint v. a Bizottsg vlemnye szerint.
Nem rja el a szablyzat az eddig ktelez kisbets rst a kvetkez esetekben: az intzmnyek kisebb egysgei megnevezsnek rsban [AkH.12 189. c): Az intzmnyek kisebb egysgeinek tpusukra
utal megnevezst helyesebb [!] kis kezdbetvel rni]; a nem lland
jelleggel mkd bizottsgok megnevezsnek rsban [AkH.12
189. c): A nem lland jelleggel mkd bizottsgokra stb. utal szavakat, szkapcsolatokat szintn ajnlatos [!] kis kezdbetvel rni.];
a rendezvnynevek rsban [AkH.12 191.: A rendezvnyek, rendezvnysorozatok, trsadalmi s politikai mozgalmak, programok stb. nevt ajnlatos [!] kis kezdbetvel rni].
A 291. a) pontot kiegsztettk a kvetkezkppen: [Ha a t- s
sorszmneveket betvel rjuk] Ktezren fell (kivve az vszmokat),
ha az ezres utn a szm mg folytatdik, az sszetett szmnevet a htulrl szmolt szoksos hrmas szmcsoportok szerint tagoljuk, s a csoportok kz ktjelet tesznk.
Kibvtettk a 291. b) pont msodik bekezdst a kvetkezkppen:
Ha t vagy tbb szmjegy szmokkal egytt ngyjegyeket is runk
egyazon oszlopba, ezeket is kzzel (esetleg ponttal) tagoljuk, pldul:

VLTOZSOK

A szablyzati rsz vltozsai597

A szablyzati rsz vltozsai

598

VLTOZSOK

21 126
4 210
112 305
9 258

Elfogadhat ezutn az elseje, elsejn, elsejig stb. szalakok tbb


fle szmjegyes rsa is: AkH.12 298.: 1. vagy 1-je, 1-n vagy 1-jn,
1-ig vagy 1-jig stb. Az elseji vagy elsejei szalak szmjeggyel rva: 1-i
vagy 1-ji vagy 1-jei.
AkH.12 300.: A szmjegyekkel rt ra s perc kz kettspontot is
lehet tenni a korbban megengedett ponton kvl (pl. 10.35 ~ 10:35).
7. Szablypontok bvtse, kiegsztse, j szablypontok. A betrendbe sorols 14. a) szablypontja a kvetkezkkel bvl: A betrendbe sorols szempontjbl nem tesznk klnbsget a kis- s a nagybetk kztt. Ha azonban kt besoroland egysg kztt csupn ebben
a vonatkozsban van klnbsg, akkor a kis kezdbets sz megelzi a
nagy kezdbetst, pldul: jcint, Jcint, opera, Opera, szcs, Szcs,
viola, Viola.
Az AkH.12 139. pontja bvl: A kettnl tbb szbl alakult (gynevezett tbbszrs) sszetteleket hat sztagig ktjel nlkl egybe
rjuk. [] A sztagszmlls szempontjai a kvetkezk: Sztagszmon
az sszetett sz jel s rag nlkli alakjnak sztagszmt rtjk. []
A kpz az i kivtelvel beleszmt a sztagszmba. (A kvetkez
tpusok miatt vltoztattunk: gpjrmvezet, de [eddig]: gpjrm-vezeti; magnnyugdjpnztr, de [eddig]: magn-nyugdjpnztri; vendgltipar, de [eddig]: vendglt-ipari stb.)
A 139. pont utols eltti bekezdse kiegszlt az albbi mdon: Az
idegen szavakat s eltagokat akkor tekintjk kln sszetteli tagnak,
ha nllan is hasznlatosak, pldul: miniszoknya, miniszoknya-viselet, vagy ha nllan is hasznlatos uttag jrul hozzjuk: antialkoholista, antialkoholista-klub, biotechnolgia, biotechnolgia-ipar;
stb.
Az AkH.12 141. c) pontjba utols bekezdsknt betoldottuk: A
szaknyelvben bizonyos esetekben nem kifogsolhat (az rtelem pontos
tkrztetse rdekben) a nagyktjel hasznlata sem.
Az AkH.12 181. pontjba utols bekezdsknt betoldottuk: Ha egy
eredetileg ktjellel kapcsolt, fldrajzi kznvi uttagot tartalmaz

fldrajzi nv kzterlet nevbe kerl, a ktjeles rsmdot a


helysgrsznevek gyakori prhuzamossga miatt egybers vltja fel,
pldul: Csrsz-rok Csrszrok utca, Ferenc-hegy Ferenchegyi
t. [Ez a szably a szaknyelvi szablyozsba, illetve a szablyzati pldaanyagba mr korbban bekerlt.]
Az AkH.11 190. pontjt a kvetkezkkel egsztettk ki: A plyaudvarok, megllhelyek, replterek, mozik, szllodk, vendglk, eszpresszk, zletek, frdk, temetk, lakparkok s a nem nll intzmnyt alkot termek stb. megnevezsben a tulajdonnvi rtk tagot
(tagokat) nagy kezdbetvel rjuk, az rtelmezsre szolgl kznvi
tagot (tagokat) pedig kisbetvel kezdve klnrjuk, pldul: Keleti plyaudvar, Katonatelep vasti megllhely, Corvin mozi, Vadszl szlloda, Kis Rabl tterem, Apacuka internetkvz, Vn Dik eszpressz,
Kaisers szupermarket, Korona cipbolt, Lukcs frd, Kerepesi temet, Sasadliget lakpark, Kossuth rdi, Gombocz Zoltn terem (tanterem neve), Ndor terem (a Vakok llami Intzetnek hangversenyterme). Az intzmnynvszer megjellsek rtelmezsre szolgl
kznvi tag(ok) elhagyhat(k), pldul: a Keletibl indul, a Lukcsba
jr szni, a Kis Rablban vacsorztak, a Kossuthon hallottam. []
A mozik, vendglk, eszpresszk, zletek, frdk, temetk, lakparkok, szllodk, panzik, termek stb. neve lehet intzmnynv is, pl
dul: Corvin Budapest Filmpalota, Vadszl Szlloda, Sport- s Rendezvnykzpont, Rzsakert Bevsrlkzpont, Szt. Lukcs Gygyfrd
s Uszoda, Fiumei ti Nemzeti Srkert, Erzsbet Szlloda, Platn Panzi, Klasszik Rdi, Csontvry Terem, Derkovits Terem. [V. 187.]
A 214. pontnak j a 3. bekezdse: Az idegen nevek nvkiegsztjt (bin, d, de, ten, van, von stb.) nagy kezdbetvel rjuk, ha a csaldnv cmszknt szerepel, illetve kiemelten, szveg ln ll (cmben,
alrsban), pldul: De Gaulle, Van Dyck (flamand fest), Von Dyck
(nmet matematikus). A teljes nvben azonban ltalban a kis kezd
bets rs a helyes, pldul: Charles de Gaulle, Sir Anthonis van Dyck,
Walther von Dyck.
j a 217. pont d) rsze: Ha az idegen rsmd szerint rt kzsz
vgn hangrtk nlkli (n. nma) bet van, vagy ha az utols kiejtett
hangot betknek bonyolult, rsrendszernkben szokatlan egyttese jelli, akkor az sszetteli uttagot mindig ktjellel kapcsoljuk az eltaghoz, pldul: couchette-rendels, lime-likr, ragtime-koncert. Tulaj-

VLTOZSOK

A szablyzati rsz vltozsai599

VLTOZSOK

600

A szablyzati rsz vltozsai

donnvi eltag sszettelek esetn mindig a tulajdonneves sszettelek ltalnos szablya szerint jrunk el: Baudelaire-vers, Loire-part,
Shakespeare-drma.
j szablypontok. 140. Kt ktjelet hasznlunk azokban a tbbszrs sszettelekben, amelyeknek eltagja is ktjellel kapcsolt
sszettel (tulajdonnvi vagy betszs eltag, illetleg hrom mssalhangz tallkozsa miatt), pldul: C-vitamin-adagols, Kossuth-ntanekls, Nobel-dj-tads, sakk-kszlet-gyjtemny, tarokk-krtya-jt
kos, tb-jrulk-cskkents.
A trgynevek. 171. A trgynevek kz tartoznak a nemzeti ereklyk, a jrmvek, a fegyverek, a hangszerek, a hres drgakvek stb.
nevei. Jellemzjk a nagy kezdbets rs. Nemzeti ereklyk neve:
Szent Jobb, Szent Korona stb. Hajnevek: Kisfaludy Sndor, Titanic,
Santa Maria stb. Rgi mozdonynevek: Ndor, Deki stb. rjrmvek
neve: Apollo, Luna, Szaljut stb. Fegyvernevek: Durandal (Roland kardja), Excalibur (Artr kardja), Baba, Kvr Berta (gy) stb. Hangszernevek: Lady Blunt (egy Stradivari-heged), Ignc (a szkesfehrvri
bazilika harangja) stb. Gymntnevek: Kohinoor, Rzsaszn Prduc
stb.
185. Ha egy csillagszati nv utols tagja kznv (felh, kd, stks stb.), ktjellel kapcsoljuk az eltaghoz, pldul: Magelln-felh,
Andromda-kd, Jszol-kd, Orion-kd, Rk-kd, HaleBopp-stks,
Kopernikusz-krter. A mellknvkpzs szrmazkokban megrzdik a
nagy kezdbet, pldul: Andromda-kdbeli.
j az rsjelek rendszervel s formai sajtossgaival foglalkoz
pont is (240.).
8. Szablyvltozs. Igen kevs esetben vltozott szably vagy
szablypontrsz. Ilyen a 93. [az AkH11-ben 94.] szably, amelynek az
els rsze gy hangzik: A toldalkols kvetkeztben egyms mell
kerl hrom azonos mssalhangzt jell bett kettzttre egyszerstjk, pldul: orra (= orr + ra) []. A szably msodik rsze azonban
vltozott, az j rsz gy hangzik: A szably nem rvnyesthet a tulajdonnevekre [a 11. kiadsban magyar csaldnevek szerepeltek csak!]
(mg akkor sem, ha kisbets elemkrl van sz) []: Hermann-nl,
Szll-lel, Tarr-rl, Wittmann-n; Bernadett-tl, Mariann-nal; Bonnnal, Bkk-kel, Tallinn-nak; Elzett-tel, Knorr-ral; Blikk-kel, Szerelmes
szonett-tel []. [A tulajdonnevek toldalkolsakor teht egysgesen

A szablyzati rsz vltozsai601

VLTOZSOK

nem rvnyesl az egyszersts, a korbban az egyszersts al tartoz magyar utnevek krben (pl. Bernadettl Bernadett-tl), illetve
a korbban nem szablyozott esetekben sem (pl. Blikk-kel, Szerelmes
szonett-tel)].
Ezutn a -fajta, -fle, -nem, -rt, -rt, -szer szavakat nem kpzszer uttagnak, hanem uttagnak, azaz sszetteli tagnak tekintjk.
A 132. szablypont kimondja, hogy A -fajta, -fle, -nem, -rt, -rt,
-szer stb. uttagot a kzszkkal egyberjuk, pldul: msfajta, tzfle
(de: 10-fle), tbbfle, egynem, negyedrt, sokrt, gipszszer, nagyszer. Ebbl az kvetkezik, hogy ha a -szer uttag sz vg szhoz
jrul, nem egyszerstjk a ktjegy betket.

602

A pldaanyag s a sztr megjulsa

VLTOZSOK

A PLDAANYAG S A SZTR MEGJULSA

A szablyzathoz csatlakoz sztr jelentsen megjult, a 11. kiads legutbbi, tizenkettedik lenyomathoz kpest mintegy 8000 szval gyarapodott. j szavak, kifejezsek kerltek a sztrba, s rgi, elavult alakok
elhagysa is szksgess vlt (pldul: agrkutya, tr knyvels, bilgeri, csillaglb). A sztri rsz kiegszlt a hatron tli magyar fldrajzi nevek, intzmnyek, valamint a jellegzetes hatron tli magyar szavak felvtelvel, ami szintn rgi adssga volt a szablyzatnak, hiszen
a szablyzat szndka szerint nem Magyarorszgnak, hanem valamennyi magyar nyelvhasznlnak szl.
A szerkesztk gyeltek arra, hogy a helyesrs egysgt szem eltt
tartva, figyelembe vegyk a szakmai helyesrsok rsmdjt is (ezt
megknnytette, hogy a szakmai helyesrsok megalkotsban a Magyar Nyelvi Bizottsg is kzremkdtt). A szablyzat gondozi egyeztettk a nyelvszet s ms szaktudomnyok szempontjait, tiszteletben
tartottk az akadmiai szinten kidolgozott s jvhagyott szakmai szablyzatokat s szjegyzkeket.
Bizonyos esetekben klnfle okokbl sor kerlt egyes szavak rsnak megvltoztatsra. Nhny jellemz ok:
a sz ejtsnek megvltozsa (pldul: rboc > rbc, bedekker >
bdekker, biennale > biennl, bura > bra, immnis > immunis, reverzbilis > reverzibilis, rhvel > rhvel v. rhhel, samanizmus > smniz
mus, sarlatanizmus > sarlatnizmus, satanizmus > stnizmus);
az egyberst a jelentsvltozs indokolja [pldul: nagyra tr >
nagyratr (= nagyravgy), tenyrbe msz > tenyrbemsz (= pimasz, ellenszenves)];
a szaknyelvben msknt rjk a szt, pldul: els fok tlet >
elsfok tlet, fekete doboz > feketedoboz (pl. replgpen), hzinyl
> hzi nyl, paraolimpia > paralimpia, szabad vers > szabadvers, vegyes szs > vegyesszs (sportg);
a sz rsa nem felel meg a (korbban mr rgztett) szablyoknak
(pldul: lethallharc > let-hall harc, napjegyenlsg > nap-j

A pldaanyag s a sztr megjulsa603

VLTOZSOK

egyenlsg, rkkn-rkk > rkkn rkk, sete-suta > setesuta,


szalt mortle > salto mortale);
szably megvltozsa, pldul: sszer > szszer, pensszer >
penszszer, viasszer > viaszszer; Bernadettel > Bernadett-tel, Ivettel
> Ivett-tel, Mariannal > Mariann-nal; mjus 1-jn > mjus 1-jn v.
1-n; 3:0-s gyzelem > 3:0-s v. 3-0-s gyzelem);
idegenbl tvett szavak esetben olykor a magyaros vagy az idegen s a magyaros rsmd is elfogadhat: metropolis > metropolisz,
e-mail > e-mail v. ml, pacemaker > pacemaker v. pszmker, spray >
spray v. spr v. szpr.

A megvltozott helyesrs szavak jegyzke

604

A MEGVLTOZOTT HELYESRS SZAVAK


JEGYZKE

VLTOZSOK

AkH.11
advent
alkot munka
als fok
rboc
bedekker
Bernadett, Bernadettel, Bernadettl
biennle
B. . . k. = Boldog j vet kvn
bura; lmpabura
ch, chvel
clratrs
cigny gyerek; de: mg ha cignygyerekek potyognak is az
gbl (tvitt rtelemben)
Cirill, Cirillel
Constana, constanai
copfstlus
cserbenhagy
csodaszp
disztinkci
dh, dhvel
dzsessz
elektroencefalogram
lethallharc
elre gyrtott elemek
els fok tlet
e-mail
e-mail cm
e-mail kapcsolat

AkH.12
advent v. dvent
alkotmunka; de: jat alkot munka
alsfok
rbc
bdekker
Bernadett, Bernadett-tel, Berna
dett-tl
biennl
BK = boldog j vet kvn v.
kvnok v. kvnunk
bra; lmpabra
ch, chvel v. chhel
clra trs
cigny gyerek; mg ha cigny gyerekek potyognak is az gbl
Cirill, Cirill-lel
Constana l. Konstanca
copf stlus
cserben hagy
csoda szp
disztinkci v. distinkci
dh, dhvel v. dhhel
dzsessz v. jazz
elektroenkefalogram
let-hall harc
elregyrtott elemek
elsfok tlet
e-mail v. ml
e-mail-cm v. mlcm
e-mail-kapcsolat v. mlkapcsolat

A megvltozott helyesrs szavak jegyzke605

Forma1
frizsider
Golf-ram, golf-rambeli
grg katolikus
gzsbakts
gyengn lt
hjas tszta
harcbavets
hzinyl
himnusszer
hozsanna
immnis
intellektuel
Internet (intzmny); de: internet
(tvkzlsi rendszer)
irreverzbilis
Ivett, Ivettel, Ivettl
jr beteg
javt rettsgi
juh, juhval
Kamill, Kamillal
Kaszs-csillag
kemny tojs
kerkbetrs

esszencia (= srtmny; lnyeg)


szretrts
szszer
szszerst
ticsiga
fantzil
fejbe lvs
fejben tarts
fejbe ts
feketedoboz (pl. replgpen)
fekvbeteg (= krhzban kezelt
beteg)
Forma1 v. Formula1
fridzsider
Golf-ram, Golf-rambeli
grgkatolikus
gzsba kts
gyengnlt (fn.)
hjastszta
harcba vets
hzi nyl
himnuszszer
hozsanna v. hozsnna
immunis
intellektuel v. entellektel
internet
irreverzibilis
Ivett, Ivett-tel, Ivett-tl
jrbeteg (= ambulnsan kezelt
beteg)
javtrettsgi
juh, juhval v. juhhal
Kamill, Kamill-lal
Kaszscsillag
kemnytojs (= ftt)
kerkbe trs

VLTOZSOK

eszencia (= srtett zest); de:


esszencia (= a lnyege valaminek)
szre trts
sszer
sszerst
ti csiga
fantazil
fejbelvs
fejbentarts
fejbets
fekete doboz (replgpen)
fekv beteg

606

A megvltozott helyesrs szavak jegyzke

VLTOZSOK

keresztes pk
kezelsbevtel
kisalak
kismret
kszn viszony
lgy tojs
lgiforgalmi trsasg
magasrend
mjus; mjus elseje v. 1-je; mjus
elseji v. elsejei v. 1-ji v. 1-jei,
mjus elsejn v. 1-jn
Mariann, Mariannak, Mariannal,
Mariannl
msodiki v. 2-i
mh, mhvel
msszer
metropolis
nagyfok
Nagymedve (csillagkp)
nagymret
nagyra tr
napjegyenlsg
nemzetiszn
nulls; hrom nulls v. 3:0-s gyzelem
nnsz, nnsza, nnsszal
nyakoncsaps
nyakoncsps
nyakonvgs
nyitva tarts
okarna
on-line
osztlyoz rtekezlet
Otlia
rkkn-rkk
pacemaker

keresztespk
kezelsbe vtel
kis alak
kis mret
ksznviszony
lgytojs
lgi forgalmi trsasg
magas rend
mjus; mjus elseje v. 1. v. 1-je;
mjus elseji v. elsejei v. 1-i v.
1-ji v. 1-jei, mjus elsejn v.
1-n v. 1-jn
Mariann, Mariann-nak, Mariann-nal, Mariann-nl
msodiki v. 2-i v. msodikai v. 2-ai
mh, mhv v. mhh, mhvel v.
mhhel
mszszer
metropolisz
nagy fok
Nagy Medve (csillagkp)
nagy mret
nagyratr (= nagyravgy)
nap-j egyenlsg
nemzeti szn
nulls; hrom nulls v. 3:0-s v.
3-0-s gyzelem
nansz, nansza, nansszal
nyakon csaps
nyakon csps
nyakon vgs
nyitvatarts (= zemid)
okarina
online
osztlyozrtekezlet
Otlia s Ottilia
rkkn rkk
pacemaker v. pszmker

paralel v. parallel
paraolimpia
partraszlls
pensszer
PIN kd
piranha
porn film
programoz matematikus
rali; PrizsDakar-rali
recs gyomor
revns
reverzbilis
rubela
rh, rhvel
samanizmus
sarlatanizmus
satanizmus
savanytojs-leves
sete-suta
skraszll
sorballs
sskifli
ssperec
spartakid
spray, spray-je v. spraye, spray-vel
v. sprayjel
standard
sttus
sttusszimblum
svbbl
szabad kereskedelem
szabad piac
szabad piaci
szabad strand

paralel
paralimpia
partra szlls; de: a normandiai
partraszlls (hadmvelet)
penszszer
PIN-kd
piranha v. pirja
pornfilm
programozmatematikus
rali; PrizsDakar rali
recsgyomor
revans
reverzibilis
rubeola
rh, rhvel v. rhhel
smnizmus
sarlatnizmus
stnizmus
savany tojsleves
setesuta
skra szll
sorba lls
ss kifli
ss perec
spartakid v. szpartakid
spray v. spr v. szpr, spray-je v.
sprje v. szprje, spray-vel v.
sprvel v. szprvel
standard v. sztenderd
sttus v. sttusz; de: status quo
sttusszimblum v. sttuszszimblum
svb bl
szabadkereskedelem
szabadpiac
szabadpiaci
szabadstrand (= nem fizets, frdsre kijellt hely)

VLTOZSOK

A megvltozott helyesrs szavak jegyzke607

VLTOZSOK

608

A megvltozott helyesrs szavak jegyzke

szabad vers
szabad vezetk
szakkr; kmia szakkr
szalt mortle
szmon kr
szmon tart
szraz bors
szrazbab-fzelk
Szent (lland jelzknt): aquini
v. Aquini Szent Tams, assisi v.
Assisi Szent Ferenc, pduai v.
Pduai Szent Antal, szalzi v.
Szalzi Szent Ferenc
szvgi
szt. = szent
sztyep v. sztyepp
taj-szm
talin
teljes kren
tenyrbe msz
tervbevtel
tovbb tanul; de: tovbbtanuls
tbaigazt
vllalkoz szellem
valsznsg-szmts
vghezvisz
vegyes szs
vendglt-ipari
viasszer
vzbefls
zrtkr
Zsanett, Zsanettal v. Zsanettel
zsoldoshadsereg (= zsoldosokbl
ll hadsereg); de: zsoldos hadsereg (= fizetett hadsereg)

szabadvers
szabadvezetk (vezetktpus)
szakkr; kmiaszakkr
szalt, szaltja; de: salto mortale
szmonkr
szmontart
szrazbors
szrazbabfzelk
Szent (lland jelzknt); Aquini
Szent Tams, Assisi Szent Ferenc, Pduai Szent Antal, Sza
lzi Szent Ferenc
sz vgi
Szt. = Szent
sztyepp v. sztyeppe
tajszm
taljn
teljeskren (hsz.)
tenyrbemsz (= pimasz, ellenszenves)
tervbe vtel
tovbbtanul; tovbbtanul rettsgi
utn; de: tovbb tanul este, mint
ahogy tervezte
tba igazt
vllalkozszellem
valsznsgszmts
vghez visz
vegyesszs (sportg)
vendgltipari
viaszszer
vzbe fls
zrt kr
Zsanett, Zsanett-tal v. Zsanett-tel
zsoldoshadsereg